Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:378:TOC

Službeni list Europske unije, C 378, 9. studenoga 2017.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 378

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.
9. studenoga 2017.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

 

EUROPSKI PARLAMENT
ZASJEDANJE 2013. – 2014.
Dnevna sjednica od 10. ožujka 2014.
Zapisnik sjednice objavljen je u SL C 85, 12.3.2015.
ZASJEDANJE 2014. – 2015.
Dnevne sjednice od 11. do 13. ožujka 2014.
Zapisnik sjednice objavljen je u SL C 85, 12.3.2015.
USVOJENI TEKSTOVI

1


 

I.   Rezolucije, preporuke i mišljenja

 

REZOLUCIJE

 

Europski parlament

 

Utorak, 11. ožujka 2014.

2017/C 378/01

Rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o Europskoj investicijskoj banci (EIB) – godišnje izvješće za 2012. (2013/2131(INI))

2

2017/C 378/02

Rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. s preporukama Komisiji o pregledu Europskog sustava financijskog nadzora (ESFS) (2013/2166(INL))

13

2017/C 378/03

Rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o javnom pristupu dokumentima (članak 104. stavak 7. Poslovnika), od 2011. do 2013. (2013/2155(INI))

27

2017/C 378/04

Rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o djelatnostima Odbora za predstavke tijekom 2013. godine (2014/2008(INI))

35

2017/C 378/05

Rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o budućnosti europskog sektora hortikulture – strategije za rast (2013/2100(INI))

44

2017/C 378/06

Rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o iskorjenjivanju mučenja u svijetu (2013/2169(INI))

52

2017/C 378/07

Rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o Saudijskoj Arabiji, njezinim odnosima s EU-om i ulozi na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi (2013/2147(INI))

64

 

Srijeda, 12. ožujka 2014.

2017/C 378/08

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o regionalnoj ulozi Pakistana i političkim odnosima s EU-om (2013/2168(INI))

73

2017/C 378/09

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o proturaketnom štitu za Europu i njegovim strateškim i političkim posljedicama (2013/2170(INI))

79

2017/C 378/10

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o trenutačnoj situaciji i budućim izgledima europskog sektora ribarstva u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Tajlanda (2013/2179(INI))

81

2017/C 378/11

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o europskoj gastronomskoj baštini: kulturni i obrazovni aspekti (2013/2181(INI))

85

2017/C 378/12

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o delegiranoj Uredbi Komisije od 12. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju potrošača o hrani u pogledu definicije „proizvedenih nanomaterijala” (C(2013)08887 – 2013/2997(DEA))

92

2017/C 378/13

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o procjeni i uspostavi prioriteta za odnose Unije sa zemljama Istočnog partnerstva (2013/2149(INI))

95

2017/C 378/14

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o programu nadzora Agencije za nacionalnu sigurnost SAD-a (NSA), nadzornim tijelima u različitim državama članicama i njihovu utjecaju na temeljna prava građana EU-a te o transatlantskoj suradnji u pravosuđu i unutarnjim poslovima (2013/2188(INI))

104

2017/C 378/15

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o ocjenjivanju pravosuđa u pogledu kaznenog prava i vladavine prava (2014/2006(INI))

136

2017/C 378/16

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o pripremi za potpunu konvergenciju audiovizualnog svijeta (2013/2180(INI))

140

2017/C 378/17

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o Izvješću o građanstvu EU-a za 2013. – građani EU-a: vaša prava, vaša budućnost (2013/2186(INI))

146

2017/C 378/18

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Vijeća o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja (COM(2013)0534 – 2013/0255(APP))

151

2017/C 378/19

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o izvješću o napretku Turske za 2013. (2013/2945(RSP))

165

2017/C 378/20

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o strategiji EU-a za Arktik (2013/2595(RSP))

174

 

Četvrtak, 13. ožujka 2014.

2017/C 378/21

Rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2014. o istrazi o ulozi i djelovanju Trojke (ESB, Komisija i MMF) u vezi s programskim zemljama europodručja (2013/2277(INI))

182

2017/C 378/22

Rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2014. o zapošljavanju i socijalnim aspektima uloge i djelovanja Trojke (ESB, Komisija i MMF) u pogledu zemalja europodručja obuhvaćenih programom (2014/2007(INI))

200

2017/C 378/23

Rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2014. o općim smjernicama za pripremu proračuna za 2015., Dio III. – Komisija (2014/2004(BUD))

210

2017/C 378/24

Rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2014. o invaziji Rusije na Ukrajinu (2014/2627(RSP))

213

2017/C 378/25

Rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2014. o provedbi Ugovora iz Lisabona u odnosu na Europski parlament (2013/2130(INI))

218

2017/C 378/26

Rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2014. o ulozi prava vlasništva, vlasništva nad imovinom i stvaranja bogatstva u iskorjenjivanju siromaštva i poticanju održivog razvoja u zemljama u razvoju (2013/2026(INI))

227

2017/C 378/27

Rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2014. o izvješću EU-a 2013. o političkoj usklađenosti u interesu razvoja (2013/2058(INI))

235

2017/C 378/28

Rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2014. Prioriteti EU-a za 25. sjednicu Vijeća UN-a za ljudska prava (2014/2612(RSP))

239

2017/C 378/29

Rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2014. on Russia: sentencing of demonstrators involved in the Bolotnaya Square events (2014/2628(RSP))

250

2017/C 378/30

Rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2014. o pokretanju postupaka savjetovanja radi isključivanja Ugande i Nigerije iz Sporazuma iz Cotonoua s obzirom na najnovije zakonodavstvo kojim se dodatno kriminalizira homoseksualnost (2014/2634(RSP))

253

2017/C 378/31

Rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2014. o sigurnosti i trgovanju ljudima na Sinaju (2014/2630(RSP))

257

 

PREPORUKE

 

Europski parlament

 

Srijeda, 12. ožujka 2014.

2017/C 378/32

Preporuka Europskog parlamenta Vijeću od 12. ožujka 2014. o humanitarnom angažmanu nevladinih oružanih sudionika u zaštiti djece (2014/2012(INI))

262


 

II.   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europski parlament

 

Srijeda, 12. ožujka 2014.

2017/C 378/33

Odluka Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o broju međuparlamentarnih izaslanstava, izaslanstava u zajedničkim parlamentarnim odborima i izaslanstava u odborima za parlamentarnu suradnju i u multilateralnim parlamentarnim skupštinama (2014/2632(RSO))

265


 

III   Pripremni akti

 

EUROPSKI PARLAMENT

 

Utorak, 11. ožujka 2014.

2017/C 378/34

P7_TA(2014)0180
Statistika prijevoza robe unutarnjim vodnim putovima (delegirane i provedbene ovlasti) ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1365/2006 o statistici prijevoza robe unutarnjim vodnim putovima u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera (COM(2013)0484 – C7-0205/2013 – 2013/0226(COD))
P7_TC1-COD(2013)0226
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. ožujka 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. …/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1365/2006 o statistici prijevoza robe unutarnjim vodnim putovima u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera
 ( 1 )

269

2017/C 378/35

Amandmani Europskog parlamenta usvojeni 11. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ustupanju i kvaliteti statističkih podataka za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže (COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD))

276

2017/C 378/36

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o nacrtu Odluke Vijeća o produljenju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Sjedinjenih Američkih Država (15854/2013 – C7-0462/2013 – 2013/0351(NLE))

297

2017/C 378/37

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te pravednoj i ujednačenoj podjeli prednosti koje proizlaze iz njihovog korištenja uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti (06852/2013 – C7-0005/2014 – 2012/0279(NLE))

298

2017/C 378/38

Rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/008, ES/Comunidad Valenciana – industrija tekstila iz Španjolske) (COM(2014)0045 – C7-0019/2014 – 2014/2013(BUD))

299

2017/C 378/39

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o proizvodnji i stavljanju na raspolaganje na tržište biljnog reprodukcijskog materijala (zakon o biljnom reprodukcijskom materijalu) (COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD))

303

2017/C 378/40

P7_TA(2014)0186
Primitci od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije (prilagodba s učinkom od 1. srpnja 2011.) ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi s učinkom od 1. srpnja 2011. primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije te o koeficijentima ispravka koji se primjenjuju (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD))
P7_TC1-COD(2013)0438
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. ožujka 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. …/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju s učinkom od 1. srpnja 2011. primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije te o koeficijentima ispravka koji se na njih primjenjuju

304

2017/C 378/41

P7_TA(2014)0187
Primitci od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije (prilagodba s učinkom od 1. srpnja 2012.) ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi s učinkom od 1. srpnja 2012. primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije te o koeficijentima ispravka koji se primjenjuju (COM(2013)0896 – C7-0460/2013 – 2013/0439(COD))
P7_TC1-COD(2013)0439
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. ožujka 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. …/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju s učinkom od 1. srpnja 2012. primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije te o koeficijentima ispravka koji se na njih primjenjuju

305

2017/C 378/42

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određenim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane (17930/1/2013 – C7-0028/2014 – 2011/0465(COD))

306

2017/C 378/43

P7_TA(2014)0189
Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2003/71/EZ i 2009/138/EZ u odnosu na ovlasti Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (COM(2011)0008 – C7-0027/2011 – 2011/0006(COD))
P7_TC1-COD(2011)0006
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. ožujka 2014. radi donošenja Direktive 2014/…/EU Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2003/71/EZ i 2009/138/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010 u pogledu ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala)

307

2017/C 378/44

P7_TA-(2014)0190
Podaci koji su priloženi uz prijenose financijskih sredstava ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o podacima koji su priloženi uz prijenose financijskih sredstava (COM(2013)0044 – C7-0034/2013 – 2013/0024(COD))
P7_TC1-COD(2013)0024
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. ožujka 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. …/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o podacima koji se prilažu prilikom prijenosa financijskih sredstava
 ( 1 )

308

2017/C 378/45

P7_TA(2014)0191
Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD))
P7_TC1-COD(2013)0025
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. ožujka 2014. radi donošenja Direktive 2014/…/EU Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma
 ( 1 )

330

2017/C 378/46

P7_TA(2014)0192
Jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci za gubitke u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju investicijski projekti izvan Unije ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o dodjeli jamstva EU-a Europskoj investicijskoj banci za gubitke u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju investicijski projekti izvan Unije (COM(2013)0293 – C7-0145/2013 – 2013/0152(COD))
P7_TC1-COD(2013)0152
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. ožujka 2014. radi donošenja Odluke (EU) br. …/2014 Europskog parlamenta i Vijeća kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije

380

2017/C 378/47

P7_TA(2014)0193
Genetski resursi ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji (COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD))
P7_TC1-COD(2012)0278
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. ožujka 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. …/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji

381

2017/C 378/48

P7_TA(2014)0194
Tehnički pregledi motornih vozila i njihovih prikolica ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih prikolica kojom se stavlja izvan snage Direktiva 2009/40/EZ (COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))
P7_TC1-COD(2012)0184
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. ožujka 2014. radi donošenja Direktive 2014/…/EU Europskog parlamenta i Vijeća o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ

382

2017/C 378/49

P7_TA(2014)0195
Dokumenti za registraciju vozila ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 1999/37/EZ o dokumentima za registraciju vozila (COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))
P7_TC1-COD(2012)0185
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. ožujka 2014. radi donošenja Direktive 2014/…/EU Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 1999/37/EZ o dokumentima za registraciju vozila

383

2017/C 378/50

P7_TA(2014)0196
Tehnička ispravnost gospodarskih vozila ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pregledima na cesti tehničke ispravnosti gospodarskih vozila koja prometuju u Uniji i stavljanju izvan snage Direktive 2000/30/EZ (COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))
P7_TC1-COD(2012)0186
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. ožujka 2014. radi donošenja Direktive 2014/…/EU Europskog parlamenta i Vijeća o o pregledima tehničke ispravnosti na cesti gospodarskih vozila koja prometuju u Uniji i stavljanju izvan snage Direktive 2000/30/EZ

384

2017/C 378/51

P7_TA(2014)0197
Statistika željezničkog prijevoza ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 91/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici željezničkog prijevoza u vezi s prikupljanjem podataka o robi, putnicima i nesrećama (COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD))
P7_TC1-COD(2013)0297
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. ožujka 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br…./2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 91/2003 o statistici željezničkog prijevoza u vezi s prikupljanjem podataka o robi, putnicima i nesrećama

385

2017/C 378/52

P7_TA(2014)0198
Elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD))
P7_TC1-COD(2013)0213
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. ožujka 2014. radi donošenja Direktive 2014/…/EU Europskog parlamenta i Vijeća o o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

395

2017/C 378/53

P7_TA(2014)0199
Struktura poljoprivrednih gospodarstava i istraživanje o metodama poljoprivredne proizvodnje ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1166/2008 o istraživanjima o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i o istraživanju o metodama poljoprivredne proizvodnje u pogledu financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2018. godine (COM(2013)0757 – C7-0390/2013 – 2013/0367(COD))
P7_TC1-COD(2013)0367
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. ožujka 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. …/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1166/2008 u pogledu financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2018.

396

2017/C 378/54

P7_TA(2014)0200
Roba dobivena preradom poljoprivrednih proizvoda ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o trgovinskim dogovorima primjenjivima na određenu robu dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda (COM(2013)0106 – C7-0048/2013 – 2013/0063(COD))
P7_TC1-COD(2013)0063
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. ožujka 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. …/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju trgovinskih aranžmana primjenjivih na određenu robu dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 1216/2009 i (EZ) br. 614/2009

397

 

Srijeda, 12. ožujka 2014.

2017/C 378/55

P7_TA(2014)0212
Zaštita pojedinaca pri obradi osobnih podataka ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))
P7_TC1-COD(2012)0011
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 12. ožujka 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. …/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka)
 ( 1 )

399

2017/C 378/56

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Vijeća o proširenju primjene Uredbe (EU) br. …/2012 o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (program „Periklo 2020.”) na države članice nesudionice (16616/2013 – C7-0463/2013 – 2011/0446(APP))

493

2017/C 378/57

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o prijedlogu Odluke Vijeća o zaključivanju Sporazuma između Europske unije i Republike Azerbajdžan o pojednostavljenju izdavanja viza (17846/2013 – C7-0078/2014 – 2013/0356(NLE))

494

2017/C 378/58

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o prijedlogu Odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Azerbajdžan o ponovnom prihvatu osoba bez dozvole boravka (15596/2013 – C7-0079/2014 – 2013/0358(NLE))

495

2017/C 378/59

P7_TA(2014)0219
Obrada osobnih podataka u svrhu sprečavanja kaznenih djela ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenopravnih sankcija te slobodnom kretanju takvih podataka (COM(2012)0010 – C7-0024/2012 – 2012/0010(COD))
P7_TC1-COD(2012)0010
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 12. ožujka 2014. radi donoštenja Direktive 2014/…/EU Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenopravnih sankcija te slobodnom kretanju takvih podataka

496

2017/C 378/60

P7_TA(2014)0220
Provedba jedinstvenog europskog neba ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi jedinstvenog europskog neba (preinaka) (COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD))
P7_TC1-COD(2013)0186
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom 12. ožujka 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. …/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi jedinstvenoga europskog neba
 ( 1 )

546

2017/C 378/61

P7_TA(2014)0221
Zračne luke, upravljanje zračnim prometom i usluge u zračnoj plovidbi ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 216/2008 u području zračnih luka, upravljanja zračnim prometom i usluga u zračnoj plovidbi (COM(2013)0409 – C7-0169/2013 – 2013/0187(COD))
P7_TC1-COD(2013)0187
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 12. ožujka 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. …/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 216/2008 u području zračnih luka, upravljanja zračnim prometom i letačkih navigacijskih usluga
 ( 1 )

584

2017/C 378/62

P7_TA(2014)0222
Putovanja u paket aranžmanima i potpomognuti putni aranžmani ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o putovanjima u paket aranžmanima i potpomognutim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZ (COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD))
P7_TC1-COD(2013)0246
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 12. ožujka 2014. radi donošenja Direktive 2014/…/EU Europskog parlamenta i Vijeća o putovanjima, odmorima i kružnim putovanjima u paket aranžmanima i potpomognutim povezanim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU Europskog Parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEC [Am. 1]

610

2017/C 378/63

P7_TA(2014)0223
Fluorirani staklenički plinovi ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o fluoriranim stakleničkim plinovima (COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD))
P7_TC1-COD(2012)0305
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 12. ožujka 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br./2014 Europskog parlamenta i Vijeća o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006

638

2017/C 378/64

P7_TA(2014)0224
Sloboda kretanja radnika ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za lakše ostvarivanje prava radnika u kontekstu slobode kretanja radnika (COM(2013)0236 – C7-0114/2013 – 2013/0124(COD))
P7_TC1-COD(2013)0124
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 12. ožujka 2014. radi donošenja Direktive 2014/…/EU Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika

639

2017/C 378/65

P7_TA(2014)0225
Procjena utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2011/92/EU o procjeni utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))
P7_TC1-COD(2012)0297
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 12. ožujka 2014. radi donošenja Direktive 2014/…/EU Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2011/92/EU o procjeni utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš

640

2017/C 378/66

P7_TA(2014)0226
Statistika Zajednice koja se odnosi na vanjsku trgovinu sa zemljama nečlanicama (delegirane i provedbene ovlasti) ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 471/2009 o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera (COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD))
P7_TC1-COD(2013)0279
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 12. ožujka 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. …/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Prijedlog o izmjeni Uredbe (EZ) br. 471/2009 o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera
 ( 1 )

641

2017/C 378/67

P7_TA(2014)0227
Program „Copernicus” ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Copernicus te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 911/2010 (COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD))
P7_TC1-COD(2013)0164
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 12. ožujka 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. …/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Copernicus i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 911/2010

646

2017/C 378/68

P7_TA(2014)0228
Agencija za europski GNSS ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 912/2010 o osnivanju Agencije za europski GNSS (COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD))
P7_TC1-COD(2013)0022
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 12. ožujka 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. …/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 912/2010 o osnivanju Agencije za europski GNSS

647

 

Četvrtak, 13. ožujka 2014.

2017/C 378/69

P7_TA(2014)0237
Fond za azil, migraciju i integraciju ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Fonda za azil i migracije (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD)
P7_TC1-COD(2011)0366
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. ožujka 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. …/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, o izmjeni Odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka br. 573/2007/EZ i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Odluke Vijeća 2007/435/EZ

649

2017/C 378/70

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2014. o nacrtu Odluke Vijeća o ratifikaciji Međunarodne konvencije iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova iz 2009. od strane država članica ili pristupanju država članica toj konvenciji u interesu Europske unije (15902/2013 – C7-0485/2013 – 2012/0056(NLE))

652

2017/C 378/71

P7_TA(2014)0241
Fond za azil i migraciju i Fond za unutarnju sigurnost (opće odredbe) ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil i migracije te o instrumentu financijske potpore u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja u kriznim situacijama (COM(2011)0752 – C7-0444/2011 – 2011/0367(COD))
P7_TC1-COD(2011)0367
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. ožujka 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. …/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama

653

2017/C 378/72

P7_TA(2014)0242
Fond za unutarnju sigurnost (policijska suradnja, sprečavanje i suzbijanje kriminala i upravljanje kriznim situacijama) ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju instrumenta za financijsku potporu policijskoj suradnji, sprečavanju i suzbijanju kriminala i upravljanju kriznim situacijama u okviru Fonda za unutarnju sigurnost (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD))
P7_TC1-COD(2011)0368
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. ožujka 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br./2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2007/125/PUP

656

2017/C 378/73

P7_TA(2014)0243
Fond za unutarnju sigurnost – vanjske granice i vize ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza (COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD))
P7_TC1-COD(2011)0365
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. ožujka 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. …/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza i stavljanju izvan snage Odluke br. 574/2007/EZ

657

2017/C 378/74

P7_TA(2014)0244
Visoka zajednička razina sigurnosti mreža i informacija ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za osiguravanje visoke zajedničke razine sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava u Uniji (COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))
P7_TC1-COD(2013)0027
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. ožujka 2014. radi donošenja Direktive (EU) br. …/2014 Europskog parlamenta i Vjeća o mjerama za osiguranje visoke zajedničke razine sigurnosti mreža i podataka diljem Unije

658

2017/C 378/75

P7_TA(2014)0245
Program Unije na području financijskog izvještavanja i revizije 2014. – 2020. ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju programa Unije za podupiranje posebnih aktivnosti u području financijskog izvještavanja i revizije za razdoblje 2014. – 2020. (COM(2012)0782 – C7-0417/2012 – 2012/0364(COD))
P7_TC1-COD(2012)0364
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. ožujka 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br…./2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Unije za podupiranje posebnih aktivnosti u području financijskog izvještavanja i revizije za razdoblje 2014. – 2020. i stavljanju izvan snage Odluke br. 716/2009/EZ

685

2017/C 378/76

P7_TA(2014)0246
Radijska oprema ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2014. o prijedlogu Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu radijske opreme (COM(2012)0584 – C7-0333/2012 – 2012/0283(COD))
P7_TC1-COD(2012)0283
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. ožujka 2014. radi donošenja Direktive 2014/…/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ

686


OZNAKE POSTUPAKA

*

postupak savjetovanja

***

postupak suglasnosti

***I

redovni zakonodavni postupak, prvo čitanje

***II

redovni zakonodavni postupak, drugo čitanje

***III

redovni zakonodavni postupak, treće čitanje

(Vrsta postupka ovisi o pravnoj osnovi predloženoj u nacrtu akta.)

Amandmani Parlamenta:

Novi tekst piše se podebljanim kurzivom . Brisanja se označuju simbolom ▌ ili precrtanim tekstom. Zamjene se označuju isticanjem novog teksta podebljanim kurzivom i brisanjem ili precrtavanjem zamijenjenog teksta.

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

 

Top