EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:366:TOC

Službeni list Europske unije, C 366, 27. listopada 2017.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 366

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.
27. listopada 2017.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

 

EUROPSKI PARLAMENT
ZASJEDANJE 2015. – 2016.
Dnevna sjednica od 11. studenog 2015.
Zapisnik sjednice objavljen je u SL C 435, 24.11.2016.
USVOJENI TEKSTOVI
Dnevne sjednice od 23. do 26. studenog 2015.
Zapisnik sjednice objavljen je u SL C 448, 1.12.2016.
USVOJENI TEKSTOVI

1


 

I.   Rezolucije, preporuke i mišljenja

 

REZOLUCIJE

 

Europski parlament

 

Srijeda, 11. studenog 2015.

2017/C 366/01

Rezolucija Europskog parlamenta od 11. studenoga 2015. o zrakoplovstvu (2015/2933(RSP))

2

2017/C 366/02

Rezolucija Europskog parlamenta od 11. studenoga 2015. o reformi izbornog zakona Europske unije (2015/2035(INL))

7

 

2015. studeni 24

2017/C 366/03

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2015. o smanjenju nejednakosti s posebnim naglaskom na siromaštvo djece (2014/2237(INI))

19

2017/C 366/04

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2015. o kohezijskoj politici i marginaliziranim zajednicama (2014/2247(INI))

31

2017/C 366/05

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2015. o ulozi EU-a u okviru UN-a – kako na bolji način ostvariti ciljeve vanjske politike EU-a (2015/2104(INI))

42

 

Srijeda, 25. studenog 2015.

2017/C 366/06

Rezolucija Europskog parlamenta od 25. studenoga 2015. o odlukama o porezima i ostalim mjerama slične prirode ili učinka (2015/2066(INI))

51

2017/C 366/07

Rezolucija Europskog parlamenta od 25. studenoga 2015. o nacrtu provedbene odluke Komisije XXX o izdavanju autorizacije za korištenje di (2-etilheksil) ftalata (DEHP) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (D041427 – 2015/2962(RSP))

96

2017/C 366/08

Rezolucija Europskog parlamenta od 25. studenoga 2015. o suzbijanju radikalizacije i novačenja europskih građana u terorističke organizacije (2015/2063(INI))

101

2017/C 366/09

Rezolucija Europskog parlamenta od 25. studenoga 2015. o strateškom okviru EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu 2014. – 2020. (2015/2107(INI))

117

 

Četvrtak, 26. studenog 2015.

2017/C 366/10

Rezolucija Europskog parlamenta od 26. studenoga 2015. o Afganistanu, posebno o ubojstvima u provinciji Zabul (2015/2968(RSP))

129

2017/C 366/11

Rezolucija Europskog parlamenta od 26. studenoga 2015. o političkoj situaciji u Kambodži (2015/2969(RSP))

132

2017/C 366/12

Rezolucija Europskog parlamenta od 26. studenoga 2015. o slobodi izražavanja u Bangladešu (2015/2970(RSP))

135

2017/C 366/13

Rezolucija Europskog parlamenta od 26. studenoga 2015. o stanju Razvojnog plana iz Dohe uoči Desete ministarske konferencije Svjetske trgovinske organizacije (2015/2632(RSP))

140

2017/C 366/14

Rezolucija Europskog parlamenta od 26. studenoga 2015. o pristupanju Ekvadora Sporazumu o trgovini sklopljenom između EU-a i njegovih država članica i Kolumbije i Perua (2015/2656(RSP))

144

2017/C 366/15

Rezolucija Europskog parlamenta od 26. studenoga 2015. o novoj strategiji za dobrobit životinja za razdoblje 2016. – 2020. (2015/2957(RSP))

149

2017/C 366/16

Rezolucija Europskog parlamenta od 26. studenoga 2015. o obrazovanju djece u izvanrednim situacijama i dugotrajnim krizama (2015/2977(RSP))

151

2017/C 366/17

Rezolucija Europskog parlamenta od 26. studenoga 2015. o pitanju „Prema pojednostavljenoj kohezijskoj politici usmjerenoj na učinak za razdoblje 2014. – 2020. (2015/2772(RSP))

157


 

III   Pripremni akti

 

EUROPSKI PARLAMENT

 

Srijeda, 11. studenog 2015.

2017/C 366/18

P8_TA(2015)0393
Interoperabilna rješenja kao sredstvo modernizacije javnog sektora ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. studenoga 2015. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa interoperabilnih rješenja za europske javne uprave, poduzetnike i građane (ISA2) – Interoperabilnost kao sredstvo modernizacije javnog sektor (COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD))
P8_TC1-COD(2014)0185
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. studenoga 2015. radi donošenja Odluke (EU) 2015/… Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa interoperabilnih rješenja i zajedničkih okvira za europske javne uprave, poduzetnike i građane (program ISA2) kao sredstva modernizacije javnog sektora

159

 

2015. studeni 24

2017/C 366/19

P8_TA(2015)0396
Stavljanje izvan snage određenih akata iz schengenske pravne stečevine ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2015. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage određenih akata u području slobode, sigurnosti i pravde (COM(2014)0713 – C8-0277/2014 – 2014/0337(COD))
P8_TC1-COD(2014)0337
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 24. studenoga 2015. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/… Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage određenih akata iz schengenske pravne stečevine

161

2017/C 366/20

P8_TA(2015)0397
Stavljanje izvan snage određenih akata iz schengenske pravne stečevine u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2015. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage određenih akata u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima (COM(2014)0714 – C8-0279/2014 – 2014/0338(COD))
P8_TC1-COD(2014)0338
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 24. studenoga 2015. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/… Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage određenih akata iz schengenske pravne stečevine u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima

162

2017/C 366/21

P8_TA(2015)0398
Stavljanje izvan snage određenih akata u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2015. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage određenih akata u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima (COM(2014)0715 – C8-0280/2014 – 2014/0339(COD))
P8_TC1-COD(2014)0339
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 24. studenoga 2015. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/… Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage određenih akata u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima

163

2017/C 366/22

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2015. o nacrtu odluke Vijeća o zaključivanju, u ime Europske unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Komisije za očuvanje južne plavoperajne tune (CCSBT) u vezi s članstvom Unije u proširenoj komisiji Konvencije za očuvanje južne plavoperajne tune (07134/2015 – C8-0323/2015 – 2015/0036(NLE))

164

2017/C 366/23

P8_TA(2015)0400
Posredovanje u osiguranju ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2015. o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o posredovanju u osiguranju (preinaka) (COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))
P8_TC1-COD(2012)0175
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 24. studenoga 2015. radi donošenja Direktive (EU) 2016/… Europskog parlamenta i Vijeća o distribuciji osiguranja (preinačeni tekst)

165

 

Srijeda, 25. studenog 2015.

2017/C 366/24

Rezolucija Europskog parlamenta od 25. studenoga 2015. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 8/2015 Europske unije za financijsku godinu 2015. – vlastita sredstva i Europski nadzornik za zaštitu podataka (13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD))

167

2017/C 366/25

Rezolucija Europskog parlamenta od 25. studenoga 2015. o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenata fleksibilnosti za hitne proračunske mjere za rješavanje izbjegličke krize u skladu s točkom 12. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

169

2017/C 366/26

Rezolucija Europskog parlamenta od 25. studenoga 2015. o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o aktivaciji Fonda solidarnosti EU-a u skladu s točkom 11. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju, radi isplate predujmova u proračunu za 2016. (COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))

171

2017/C 366/27

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. studenoga 2015. o zajedničkom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. koji je prihvatio Odbor za mirenje u okviru proračunskog postupka (14195/2015 – C8-0353/2015 – 2015/2132(BUD))

172


OZNAKE POSTUPAKA

*

postupak savjetovanja

***

postupak suglasnosti

***I

redovni zakonodavni postupak, prvo čitanje

***II

redovni zakonodavni postupak, drugo čitanje

***III

redovni zakonodavni postupak, treće čitanje

(Vrsta postupka ovisi o pravnoj osnovi predloženoj u nacrtu akta.)

Amandmani Parlamenta:

Novi tekst piše se podebljanim kurzivom . Brisanja se označuju simbolom ▌ ili precrtanim tekstom. Zamjene se označuju isticanjem novog teksta podebljanim kurzivom i brisanjem ili precrtavanjem zamijenjenog teksta.

HR

 

Top