Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:231:TOC

Službeni list Europske unije, C 231, 17. srpnja 2017.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 231

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.
17. srpnja 2017.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2017/C 231/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2017/C 231/02

Predmet C-10/17 P: Žalba koju je 11. siječnja 2017. podnio Polo Club protiv rješenja Općeg suda (deveto vijeće) od 10. studenoga 2016. u predmetu T-67/15, Polo Club protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

2

2017/C 231/03

Predmet C-50/17 P: Žalba koju je 31. siječnja 2017. podnio Universidad Internacional de la Rioja, S.A. protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 1. prosinca 2016. u predmetu T-561/15, Universidad Internacional de la Rioja protiv EUIPO-a – Universidad de la Rioja (Universidad Internacional de la Rioja UNIR)

2

2017/C 231/04

Predmet C-147/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. ožujka 2017. uputio Curtea de Apel Constanţa (Rumunjska) – Sindicatul Familia Constanța i drugi protiv Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

3

2017/C 231/05

Predmet C-148/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. ožujka 2017. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – Peek & Cloppenburg KG protiv Peek & Cloppenburg KG

4

2017/C 231/06

Predmet C-161/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. ožujka 2017. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – Land Nordrhein-Westfalen protiv Dirka Renckhoffa

5

2017/C 231/07

Predmet C-171/17: Tužba podnesena 5. travnja 2017. – Europska komisija protiv Mađarske

5

2017/C 231/08

Predmet C-179/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. travnja 2017. uputio Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Španjolska) – Bankia S.A. protiv Alfonsa Antonia Laua Mendoze i Verónice Yuliane Rodríguez Ramírez

6

2017/C 231/09

Predmet C-192/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. travnja 2017. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Cobra SpA protiv Ministero dello Sviluppo Economico

7

2017/C 231/10

Predmet C-196/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. travnja 2017. uputio Amtsgericht Hannover (Njemačka) – Kathrin Meyer protiv TUIfly GmbH

8

2017/C 231/11

Predmet C-197/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. travnja 2017. uputio Amtsgericht Hannover (Njemačka) – Thomas Neufeldt i dr. protiv TUIfly GmbH

9

2017/C 231/12

Predmet C-198/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. travnja 2017. uputio Amtsgericht Hannover (Njemačka) – Ivan Wallmann protiv TUIfly GmbH

10

2017/C 231/13

Predmet C-200/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. travnja 2017. uputio Amtsgericht Hannover (Njemačka) – Susanne de Winder protiv TUIfly GmbH

10

2017/C 231/14

Predmet C-201/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. travnja 2017. uputio Amtsgericht Hannover (Njemačka) – Holger Schlosser i Nicole Schlosser protiv TUIfly GmbH

11

2017/C 231/15

Predmet C-202/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. travnja 2017. uputio Amtsgericht Hannover (Njemačka) – Peter Rebbe, Hans-Peter Rebbe, Harmine Rebbe protiv TUIfly GmbH

12

2017/C 231/16

Predmet C-208/17 P: Žalba koju je 21. travnja 2017. podnio N. F. protiv rješenja Općeg suda (Prvo vijeće, prošireni sastav) od 28. veljače 2017. u predmetu T-192/16, N. F. protiv Europskog vijeća

12

2017/C 231/17

Predmet C-209/17 P: Žalba koju je 21. travnja 2017. podnio N. G. protiv rješenja Općeg suda (prvo vijeće, prošireni sastav) od 28. veljače 2017. u predmetu T-193/16, N. G. protiv Europskog vijeća

13

2017/C 231/18

Predmet C-210/17 P: Žalba koju je 21. travnja 2017. podnio N. M. protiv rješenja Općeg suda (prvo vijeće, prošireni sastav) od 28. veljače 2017. u predmetu T-257/16, N. M. protiv Europskog vijeća

14

2017/C 231/19

Predmet C-212/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. travnja 2017. uputio Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španjolska) – Simón Rodríguez Otero protiv Televisión de Galicia S. A.

15

2017/C 231/20

Predmet C-225/17 P: Žalba koju su 27. travnja 2017. podnijeli Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Sea Shipping Lines Co., IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Shipping Computer Services Co., Soroush Sarzamin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd, Valfajr 8th Shipping Line Co. protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 17. veljače 2017. u spojenim predmetima T-14/14 i T-87/14, Islamic Republic of Iran Shipping Lines i dr. protiv Vijeća Europske unije

15

2017/C 231/21

Predmet C-226/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. travnja 2017. uputio Amtsgericht Hannover (Njemačka) – Brigitte Wittmann protiv TUIfly GmbH

17

2017/C 231/22

Predmet C-228/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. travnja 2017. uputio Amtsgericht Hannover (Njemačka) – Reinhard Wittmann protiv TUIfly GmbH

18

2017/C 231/23

Predmet C-238/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. svibnja 2017. uputio Vilniaus miesto apylinkės teismas (Litva) – „Renerga” UAB protiv „Energijos skirstymo operatorius” AB,„Lietuvos energijos gamyba” AB

18

2017/C 231/24

Predmet C-246/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. svibnja 2017. uputio Conseil d'État (Belgija) – Ibrahima Diallo protiv État belge

19

2017/C 231/25

Predmet C-265/17 P: Žalba koju je 16. svibnja 2017. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 7. ožujka 2017. u predmetu T-194/13, United Parcel Service protiv Europske komisije

21

 

Opći sud

2017/C 231/26

Predmet T-637/15: Presuda Općeg suda od 31. svibnja 2017. – Alma-The Soul of Italian Wine protiv EUIPO-a – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE — Raniji verbalni žig Europske unije VIÑA SOL — Relativni razlog za odbijanje — Povreda razlikovnog karaktera — Nepostojanje sličnosti znakova — Članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

22

2017/C 231/27

Predmet T-519/16: Presuda Općeg suda od 17. svibnja 2017. – Piessevaux protiv Vijeća „Javna služba — Dužnosnici — Mirovine — Prijenos mirovinskih prava u mirovinski sustav Unije — Prijedlog za uračunavanje razdoblja osiguranja — Članak 11. stavak 2. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju — Nove opće provedbene odredbe — Jednako postupanje — Stečena prava — Legitimna očekivanja”

22

2017/C 231/28

Predmet T-164/16: Rješenje Općeg suda od 17. svibnja 2017. – Piper Verlag protiv EUIPO-a (THE TRAVEL EPISODES) („Žig Europske unije — Prijava figurativnog žiga Europske unije THE TRAVEL EPISODES — Apsolutni razlog za odbijanje — Zahtjev za preinaku — Akt koji žalbeno vijeće ne može donijeti — Povreda formalnih zahtjeva — Nedopuštenost”)

23

2017/C 231/29

Predmet T-207/16 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 8. svibnja 2017. – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis protiv Komisije („Privremena pravna zaštita — Javna nabava — Upozorenje o isključenju — Upozorenje o provjeri — Zahtjev za suspenziju primjene — Nepostojanje hitnosti”)

23

2017/C 231/30

Predmet T-285/16: Rješenje Općeg suda od 15. svibnja 2017. – Dominator International protiv EUIPO-a (DREAMLINE) („Žig Europske unije — Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija — Verbalni žig DREAMLINE — Apsolutni razlozi za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009 — Članak 7. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 — Tužba koja je djelomično očito nedopuštena, a djelomično očito pravno neosnovana — Članak 126. Poslovnika”)

24

2017/C 231/31

Predmet T-481/16 RENV: Rješenje Općeg suda od 17. svibnja 2017. – Cuallado Martorell protiv Komisije („Javna služba — Zapošljavanje — Otvoreni natječaj — Nepozivanje na usmeno testiranje — Ocjena pisanog testa — Odluka o neuvrštavanju imena tužiteljice na popis uspješnih kandidata — Mogućnost da povjerenstvo za odabir jednome od svojih članova povjeri ispravljanje pisanih testova — Tužba koja je djelomično očito nedopuštena, a djelomično očito potpuno pravno neosnovana”)

25

2017/C 231/32

Predmet T-785/16: Rješenje Općeg suda od 16. svibnja 2017. – BSH Electrodomesticos España protiv EUIPO-a – DKSH International (Ufesa) „Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije Ufesa — Mirno rješavanje spora — Tužiteljevo stjecanje žiga za koji je zatražena registracija — Obustava postupka”

25

2017/C 231/33

Predmet T-170/17 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 18. svibnja 2017. – RW protiv Komisije („Privremena pravna zaštita — Javna služba — Dužnosnici — Dopust i umirovljenje — Dob za umirovljenje — Članak 42.c Pravilnika o osoblju — Zahtjev za suspenziju primjene — Fumus boni juris — Hitnost — Odvagivanje interesa”)

26

2017/C 231/34

Predmet T-113/17: Tužba podnesena 20. veljače 2017. – Crédit Agricole i Crédit Agricole Corporate and Investment Bank protiv Komisije

27

2017/C 231/35

Predmet T-242/17: Tužba podnesena 25. travnja 2017. – S. C. protiv Eulexa Kosovo

28

2017/C 231/36

Predmet T-244/17: Tužba podnesena 26. travnja 2017. – António Conde & Companhia protiv Komisije

29

2017/C 231/37

Predmet T-254/17: Tužba podnesena 28. travnja 2017. – Intermarché Casino Achats protiv Komisije

29

2017/C 231/38

Predmet T-255/17: Tužba podnesena 28. travnja 2017. – Les Mousquetaires i ITM Entreprises protiv Komisije

30

2017/C 231/39

Predmet T-268/17: Tužba podnesena 8. svibnja 2017. – Clean Sky 2 Joint Undertaking protiv Revoind Industriale

31

2017/C 231/40

Predmet T-269/17: Tužba podnesena 8. svibnja 2017. – Clean Sky 2 Joint Undertaking protiv Revoind Industriale

32

2017/C 231/41

Predmet T-270/17: Tužba podnesena 8. svibnja 2017. – Clean Sky 2 Joint Undertaking protiv Revoind Industriale

33

2017/C 231/42

Predmet T-271/17: Tužba podnesena 8. svibnja 2017. – Clean Sky 2 Joint Undertaking protiv Revoind Industriale

34

2017/C 231/43

Predmet T-272/17: Tužba podnesena 5. svibnja 2017. – Webgarden protiv EUIPO-a (Dating Bracelet)

35

2017/C 231/44

Predmet T-283/17: Tužba podnesena 15. svibnja 2017. – SH protiv Komisije

35

2017/C 231/45

Predmet T-284/17: Tužba podnesena 12. svibnja 2017. – Le Pen protiv Parlamenta

36

2017/C 231/46

Predmet T-285/17: Tužba podnesena 12. svibnja 2017. – Yanukovych protiv Vijeća

37

2017/C 231/47

Predmet T-286/17: Tužba podnesena 12. svibnja 2017. – Yanukovych protiv Vijeća

38

2017/C 231/48

Predmet T-288/17: Tužba podnesena 15. svibnja 2017. – Sky protiv EUIPO-a – Parrot Drones (Parrot SKYCONTROLLER)

39

2017/C 231/49

Predmet T-290/17: Tužba podnesena 16. svibnja 2017. – Stavytskyi protiv Vijeća

40

2017/C 231/50

Predmet T-291/17: Tužba podnesena 16. svibnja 2017. – Transdev i dr. protiv Komisije

41

2017/C 231/51

Predmet T-292/17: Tužba podnesena 16. svibnja 2017. – Région Île-de-France protiv Komisije

41

2017/C 231/52

Predmet T-297/17: Tužba podnesena 12. svibnja 2017. – Lion’s Head Global Partners protiv EUIPO-a – Lion Capital (Lion's Head)

42

2017/C 231/53

Predmet T-297/17: Tužba podnesena 15. svibnja 2017. – VSM protiv EUIPO-a (WE KNOW ABRASIVES)

43

2017/C 231/54

Predmet T-299/17: Tužba podnesena 16. svibnja 2017. – Sata protiv EUIPO-a – Zhejiang Rongpeng Air Tools (1000)

43

2017/C 231/55

Predmet T-300/17: Tužba podnesena 17. svibnja 2017. – Sata protiv EUIPO-a – Zhejiang Rongpeng Air Tools (3000)

44

2017/C 231/56

Predmet T-301/17: Tužba podnesena 17. svibnja 2017. – Sata protiv EUIPO-a – Zhejiang Rongpeng Air Tools (2000)

45

2017/C 231/57

Predmet T-302/17: Tužba podnesena 18. svibnja 2017. – Sata protiv EUIPO-a – Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000)

45

2017/C 231/58

Predmet T-303/17: Tužba podnesena 18. svibnja 2017. – Sata protiv EUIPO-a – Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000)

46

2017/C 231/59

Predmet T-304/17: Tužba podnesena 18. svibnja 2017. – Sata protiv EUIPO-a – Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000)

47

2017/C 231/60

Predmet T-305/17: Tužba podnesena 17. svibnja 2017. – Red Bull protiv EUIPO-a (Prikaz paralelograma koji se sastoji od dva polja u različitim bojama)

47

2017/C 231/61

Predmet T-307/17: Tužba podnesena 18. svibnja 2017. – adidas protiv EUIPO-a – Shoe Branding Europe (Prikaz triju paralelnih pruga)

48

2017/C 231/62

Predmet T-310/17: Tužba podnesena 15. svibnja 2017. – Lion’s Head Global Partners protiv EUIPO-a – Lion Capital (LION’S HEAD global partners)

49

2017/C 231/63

Predmet T-311/17: Tužba podnesena 19. svibnja 2017. – Stips protiv Komisije

49

2017/C 231/64

Predmet T-313/17: Tužba podnesena 22. svibnja 2017. – Wajos protiv EUIPO-a (oblik boce)

50

2017/C 231/65

Predmet T-314/17: Tužba podnesena 23. svibnja 2017. – Nosio protiv EUIPO-a (MEZZA)

50

2017/C 231/66

Predmet T-318/17: Tužba podnesena 19. svibnja 2017. – Clean Sky 2 Joint Undertaking protiv Revoind Industriale

51

2017/C 231/67

Predmet T-330/17: Tužba podnesena 16. svibnja 2017. – Ceobus i dr. protiv Komisije

52

2017/C 231/68

Predmet T-331/17: Tužba podnesena 23. svibnja 2017. – Steifer protiv EGSO-a

53

2017/C 231/69

Predmet T-757/15: Rješenje Općeg suda od 3. svibnja 2017. – Facebook protiv EUIPO-a – Brand IP Licensing (lovebook)

53

2017/C 231/70

Predmet T-84/17: Rješenje Općeg suda od 18. svibnja 2017. – Consorzio IB Innovation protiv Komisije

54

2017/C 231/71

Predmet T-95/17: Rješenje Općeg suda od 5. svibnja 2017. – King.com protiv EUIPO-a – TeamLava

54

2017/C 231/72

Predmet T-126/17: Rješenje Općeg suda od 18. svibnja 2017. – Consorzio IB Innovation protiv Komisije

54


 

Ispravci

2017/C 231/73

Ispravak obavijesti u Službenom listu u predmetu T-86/17 ( SL C 104, 3.4.2017. )

55

2017/C 231/74

Ispravak obavijesti u Službenom listu u predmetu T-161/17 ( SL C 151, 15.5.2017. )

57


HR

 

Top