Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:178:TOC

Službeni list Europske unije, C 178, 6. lipnja 2017.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 178

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.
6. lipnja 2017.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2017/C 178/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2017/C 178/02

Predmet C-38/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. siječnja 2017. uputio Budai Központi Kerületi Bíróság (Mađarska) – GT protiv HS

2

2017/C 178/03

Predmet C-79/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. veljače 2017. uputio Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austrija) – Gmalieva s.r.o. i dr. protiv Landespolizeidirektion Oberösterreich

3

2017/C 178/04

Predmet C-84/17 P: Žalba koju je 15. veljače 2017. podnio Société des produits Nestlé SA protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 15. prosinca 2016. u predmetu T-112/13: Mondelez UK Holdings & Services Ltd protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo

4

2017/C 178/05

Predmet C-85/17 P: Žalba koju je 15. veljače 2017. podnio Mondelez UK Holdings & Services Ltd, ranije Cadbury Holdings Ltd protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 15. prosinca 2016. u predmetu T-112/13: Mondelez UK Holdings & Services Ltd protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo, Société des produits Nestlé SA

5

2017/C 178/06

Predmet C-115/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. ožujka 2017. uputio Cour de cassation (Francuska) – Administration des douanes et droits indirects, Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) protiv Huberta Clergeaua, Jean-Luca Labroussea, Jean-Jacquesa Berthellemyja, Alaina Boucheta, Jean-Pierrea Duboisa, Marcela Géryja, Jean-Paula Matrata, Jean-Pierrea Paziota, Patricea Raillota

6

2017/C 178/07

Predmet C-116/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. ožujka 2017. uputio Amtsgericht Hamburg (Njemačka) – Reinhard Nagel protiv Swiss International Air Lines AG

6

2017/C 178/08

Predmet C-119/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. ožujka 2017. uputio Tribunalul Sibiu (Rumunjska) – Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean protiv OTP BAAK NYRT posredstvom OTPBANK SA posredstvom Sucursala Sibiu, OTP BAAK NYRT posredstvom OTPBANK SA

7

2017/C 178/09

Predmet C-124/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. ožujka 2017. uputio Vergabekammer Südbayern (Njemačka) – Vossloh Laeis GmbH protiv Stadtwerke München GmbH

8

2017/C 178/10

Predmet C-137/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. ožujka 2017. uputio Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgija) – kazneni postupak protiv Van Geenip BVBA i dr.

9

2017/C 178/11

Predmet C-153/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. ožujka 2017. uputio Supreme Court of the United Kingdom – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs protiv Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

10

2017/C 178/12

Predmet C-160/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. ožujka 2017. uputio Conseil d'État (Belgija) – Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain protiv Région wallonne

11

2017/C 178/13

Predmet C-164/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. travnja 2017. uputio Supreme Court (Irska) – Edel Grace, Peter Sweetman protiv An Bord Pleanala

11

2017/C 178/14

Predmet C-167/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. travnja 2017. uputio Supreme Court (Irska) – Volkmar Klohn protiv An Bord Pleanála

12

2017/C 178/15

Predmet C-175/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. travnja 2017. uputio Raad van State (Nizozemska) – X protiv Belastingdienst/Toeslagen

13

 

Opći sud

2017/C 178/16

Predmet T-570/16: Presuda Općeg suda od 24. travnja 2017. – HF protiv Parlamenta („Javna služba — Član ugovornog osoblja za pomoćne poslove — Članak 24. Pravilnika o osoblju — Zahtjev za pomoć — Članak 12.a Pravilnika o osoblju — Uznemiravanje — Članak 90. stavak 1. Pravilnika o osoblju — Pravilnikom propisani rok za odgovor od četiri mjeseca — Odluka tijela nadležnog za sklapanje ugovora o radu da pokrene upravnu istragu — Nezauzimanje stajališta tijela nadležnog za sklapanje ugovora o radu o postojanju navodnog uznemiravanja u pravilnikom propisanom roku za odgovor — Pojam implicitne odluke o odbijanju zahtjeva za pomoć — Nepostojeći akt — Nedopuštenost”)

14

2017/C 178/17

Predmet T-584/16: Presuda Općeg suda od 24. travnja 2017. – H. F. protiv Parlamenta („Javna služba — Član ugovornog osoblja za pomoćne poslove — Čl. 3.b UZ-a — Uzastopna zapošljavanja u svojstvu člana pomoćnog ugovornog osoblja — Ugovori na određeno vrijeme — Odluka o neproduljenju — Zlouporaba ovlasti — Zahtjev za pomoć — Pravo na saslušanje — Izvanugovorna odgovornost”)

14

2017/C 178/18

Predmet T-152/12: Rješenje Općeg suda od 17. ožujka 2017. – Deutsche Post protiv Komisije („Državne potpore — Poštanski sektor — Potpore koje su njemačka tijela dodijelila u korist Deutsche Posta — Povećanje cijena poštanskih maraka zajedno sa subvencijama isplaćenim radi pokrivanja troškova mirovina radnika koji imaju status državnih službenika — Odluka kojom se potpore proglašavaju nespojivima s unutarnjim tržištem — Obustava postupka”)

15

2017/C 178/19

Predmet T-488/15: Rješenje Općeg suda od 28. ožujka 2017. – LG Electronics protiv EUIPO-a – Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SMART) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Povlačenje prijave za registraciju — Obustava postupka”)

16

2017/C 178/20

Predmet T-489/15: Rješenje Općeg suda od 28. ožujka 2017. – LG Electronics protiv EUIPO-a – Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SNAP) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Povlačenje prijave za registraciju — Obustava postupka”)

16

2017/C 178/21

Predmet T-498/15: Rješenje Općeg suda od 28. ožujka 2017. – LG Electronics protiv EUIPO-a – Cyrus Wellness Consulting (Viewty) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Povlačenje prijave za registraciju — Obustava postupka”)

17

2017/C 178/22

Predmet T-499/15: Rješenje Općeg suda od 28. ožujka 2017. – LG Electronics protiv EUIPO-a – Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SMILE) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Povlačenje prijave za registraciju — Obustava postupka”)

17

2017/C 178/23

Predmet T-500/15: Rješenje Općeg suda od 28. ožujka 2017. – LG Electronics protiv EUIPO-a – Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY PRO) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Povlačenje prijave za registraciju — Obustava postupka”)

18

2017/C 178/24

Predmet T-534/15: Rješenje Općeg suda od 28. ožujka 2017. – LG Electronics protiv EUIPO-a – Cyrus Wellness Consulting (Viewty GT) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Povlačenje prijave za registraciju — Obustava postupka”)

18

2017/C 178/25

Predmet T-603/15: Rješenje Općeg suda od 27. ožujka 2017. – Frank protiv Komisije („Tužba za poništenje — Okvirni program za istraživanje i inovacije Obzor 2020. — Pozivi za podnošenje prijedloga i povezane aktivnosti obuhvaćene radnim programom ERC-a za 2015. — Odluka ERCEA-e kojom se proglašava da tužiteljičin prijedlog ne ispunjava uvjete — Komisijina prešutna odluka kojom se odbija upravna pritužba na odluku ERCEA-e — Pogrešna naznaka tuženika — Nedopuštenost”)

19

2017/C 178/26

Predmet T-101/16: Rješenje Općeg suda od 6. travnja 2017. – Klausner Holz Niedersachsen protiv Komisije („Tužba zbog propusta — Državne potpore — Opskrba drvom — Prethodno ispitivanje navodne državne potpore koju su u obliku ugovora o opskrbi drvom dodijelila njemačka tijela — Nezauzimanje stajališta Komisije u razumnom roku — Očita nedopuštenost”)

20

2017/C 178/27

Predmet T-199/16: Rješenje Općeg suda od 20. ožujka 2017. – Kohrener Landmolkerei i DHG protiv Komisije („Tužba za poništenje — Sustav zajamčeno tradicionalnih specijaliteta — Uredba (EU) br. 1151/2012 — Provedbena uredba (EU) 2016/304 — Rok koji nadležna tijela imaju za dostavu prigovora Komisiji — Očito pravno neosnovana tužba”)

20

2017/C 178/28

Predmet T-203/16: Rješenje Općeg suda od 6. travnja 2017. – Brancheforeningen for Regulerkraft i Danmark protiv Komisije („Državne potpore — Žalba — Tužba zbog propusta — Stajalište Komisije kojim se okončava propuštanje — Obustava postupka”)

21

2017/C 178/29

Predmet T-725/16: Rješenje Općeg suda od 27. ožujka 2017. – Palos Caravina protiv CdT-a („Javna služba — Privremeno osoblje — Dužnosnici — Postupak zapošljavanja — Obavijest o podacima u pogledu imenovanja treće osobe — Članak 25. stavak 3. Pravilnika — Obustava postupka”)

21

2017/C 178/30

Predmet T-20/17 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 23. ožujka 2017. – Mađarska protiv Komisije („Zahtjev za privremenu pravnu zaštitu — Državne potpore — Mađarski porez na prihod od oglašavanja — Odluka kojom je potpora proglašena nespojivom s unutarnjim tržištem te je naložen njezin povrat — Zahtjev za suspenziju primjene — Nepostojanje hitnosti”)

22

2017/C 178/31

Predmet T-86/17 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 6. travnja 2017. – Le Pen protiv Parlamenta („Privremena pravna zaštita — Članica Europskog parlamenta — Povrat prijebojem iznosa uplaćenih u okviru naknade troškova parlamentarne pomoći — Zahtjev za suspenziju primjene — Nepostojanje hitnosti”)

22

2017/C 178/32

Predmet T-139/17 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 23. ožujka 2017. – Kibelisa protiv Vijeća („Privremena pravna zaštita — Mjere ograničavanja — Demokratska Republika Kongo — Zahtjev za suspenziju primjene — Nepostojanje hitnosti”)

23

2017/C 178/33

Predmet T-140/17 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 23. ožujka 2017. – Kampete protiv Vijeća („Privremena pravna zaštita — Mjere ograničavanja — Demokratska Republika Kongo — Zahtjev za suspenziju primjene — Nepostojanje hitnosti”)

23

2017/C 178/34

Predmet T-141/17 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 23. ožujka 2017. – Amisi Kumba protiv Vijeća („Privremena pravna zaštita — Mjere ograničavanja — Demokratska Republika Kongo — Zahtjev za suspenziju primjene — Nepostojanje hitnosti”)

24

2017/C 178/35

Predmet T-142/17 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 23. ožujka 2017. – Kaimbi protiv Vijeća („Privremena pravna zaštita — Mjere ograničavanja — Demokratska Republika Kongo — Zahtjev za suspenziju primjene — Nepostojanje hitnosti”)

24

2017/C 178/36

Predmet T-143/17 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 23. ožujka 2017. – Ilunga Luyoyo protiv Vijeća („Privremena pravna zaštita — Mjere ograničavanja — Demokratska Republika Kongo — Zahtjev za suspenziju primjene — Nepostojanje hitnosti”)

25

2017/C 178/37

Predmet T-144/17 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 23. ožujka 2017. – Numbi protiv Vijeća („Privremena pravna zaštita — Mjere ograničavanja — Demokratska Republika Kongo — Zahtjev za suspenziju primjene — Nepostojanje hitnosti”)

25

2017/C 178/38

Predmet T-145/17 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 23. ožujka 2017. – Kanyama protiv Vijeća („Privremena pravna zaštita — Mjere ograničavanja — Demokratska Republika Kongo — Zahtjev za suspenziju primjene — Nepostojanje hitnosti”)

26

2017/C 178/39

Predmet T-167/17 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 24. ožujka 2017. – R. V. protiv Komisije („Privremena pravna zaštita — Javna služba — Odlazak na dopust i u mirovinu — Zahtjev za suspenziju primjene — Nepostojanje hitnosti”)

26

2017/C 178/40

Predmet T-191/17: Tužba podnesena 27. ožujka 2017. – Boehringer Ingelheim International protiv Komisije

27

2017/C 178/41

Predmet T-192/17: Tužba podnesena 24. ožujka 2017. – RZ protiv EGSO-a i Odbora regija

27

2017/C 178/42

Predmet T-200/17: Tužba podnesena 29. ožujka 2017. – SB protiv EUIPO -a

29

2017/C 178/43

Predmet T-214/17: Tužba podnesena 6. travnja 2017. – Out of the blue protiv EUIPO-a – Dubois i MFunds USA (FUNNY BANDS)

29

2017/C 178/44

Predmet T-218/17: Tužba podnesena 12. travnja 2017. – H. F. protiv Parlamenta

30

2017/C 178/45

Predmet T-219/17: Tužba podnesena 12. travnja 2017. – M J Quinlan & Associates protiv EUIPO-a – Intersnack Group (oblik klokana)

31

2017/C 178/46

Predmet T-220/17: Tužba podnesena 12. travnja 2017. – Pfalzmarkt für Obst und Gemüse protiv EUIPO-a (100 % Pfalz)

31

2017/C 178/47

Predmet T-230/17: Tužba podnesena 18. travnja 2017. – Rstudio protiv EUIPO-a – Embarcadero Technologies (RSTUDIO)

32

2017/C 178/48

Predmet T-299/13: Rješenje Općeg suda od 17. ožujka 2017. – El Corte Inglés protiv EUIPO-a – AATC Trading (ALIA)

33

2017/C 178/49

Predmet T-788/14: Rješenje Općeg suda od 28. veljače 2017. – MPF Holdings protiv Komisije

33

2017/C 178/50

Predmet T-145/16: Rješenje Općeg suda od 3. travnja 2017. – Corsini Santolaria protiv EUIPO-a – Molins Tura (biombo 13)

33

2017/C 178/51

Predmet T-383/16: Rješenje Općeg suda od 17. ožujka 2017. – Tri Ocean Energy protiv Vijeća

33

2017/C 178/52

Predmet T-709/16: Rješenje Općeg suda od 21. ožujka 2017. – La Patrouille protiv EUIPO-a – Alpha Industries (Prikaz oblika s kutovima)

34

2017/C 178/53

Predmet T-710/16: Rješenje Općeg suda od 21. ožujka 2017. – La Patrouille protiv EUIPO-a – Alpha Industries (AEROBATIX)

34

2017/C 178/54

Predmet T-30/17: Rješenje predsjednika Općeg suda od 6. veljače 2017. – Bender protiv Parlamenta

34

2017/C 178/55

Predmet T-75/17: Rješenje Općeg suda od 6. travnja 2017. – TeamLava protiv EUIPO-a – King.com (Animirane ikone)

34

2017/C 178/56

Predmet T-76/17: Rješenje Općeg suda od 6. travnja 2017. – TeamLava protiv EUIPO-a – King.com (Animirane ikone)

34

2017/C 178/57

Predmet T-77/17: Rješenje Općeg suda od 6. travnja 2017. – TeamLava protiv EUIPO-a – King.com (Animirane ikone)

35


HR

 

Top