EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:120:TOC

Službeni list Europske unije, C 120, 13 travnja 2017.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 120

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.
13. travnja 2017.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

I   Rezolucije, preporuke i mišljenja

 

PREPORUKE

 

Europska središnja banka

2017/C 120/01 ESB/2017/8

Preporuka Europske središnje banke od 31. ožujka 2017. Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima središnje banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ESB/2017/8)

1

2017/C 120/02 ESB/2017/10

Preporuka Europske središnje banke od 4. travnja 2017. o zajedničkim specifikacijama za uporabu nekih mogućnosti i diskrecijskih prava koja su dostupna prema pravu Unije od strane nacionalnih nadležnih tijela u odnosu na manje značajne institucije (ESB/2017/10)

2


 

II   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2017/C 120/03

Komunikacija Komisije o ažuriranju Priloga Komunikaciji Komisije C(2004) 43 – Smjernice Zajednice o državnim potporama za pomorski promet

10

2017/C 120/04

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.8412 – Engie Services Holding UK/Keepmoat Regeneration Holdings) ( 1 )

12


 

IV   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2017/C 120/05

Tečajna lista eura

13

2017/C 120/06

Novi nacionalni motiv na kovanicama eura namijenjenima optjecaju

14

2017/C 120/07

Novi nacionalni motiv na kovanicama eura namijenjenima optjecaju

15

2017/C 120/08

Novi nacionalni motiv na kovanicama eura namijenjenima optjecaju

16

 

OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

2017/C 120/09

Ažurirani popis graničnih prijelaza iz članka 2. stavka 8. Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama)

17


 

V   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud EFTA-e

2017/C 120/10

Presuda Suda оd 2. kolovoza 2016. u predmetu E-33/15 – Nadzorno tijelo EFTA-e protiv Islanda (Propust države EGP-a/EFTA-e da ispuni svoje obveze – Neprovedba – Direktiva 2012/26/EU o izmjeni Direktive 2001/83/EZ u pogledu farmakovigilancije)

22

2017/C 120/11

Presuda Suda оd 2. kolovoza 2016. u predmetu E-34/15 – Nadzorno tijelo EFTA-e protiv Islanda (Propust države EFTA-e da ispuni svoje obveze – Neprovedba – Direktiva 2012/46/EU o izmjeni Direktive 97/68/EZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjere protiv emisije plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz motora s unutarnjim izgaranjem koji se ugrađuju u izvancestovne pokretne strojeve)

23

2017/C 120/12

Presuda Suda оd 2. kolovoza 2016. u predmetu E-35/15 – Nadzorno tijelo EFTA-e protiv Kraljevine Norveške (Propust države EFTA-e da ispuni svoje obveze – Direktiva 2000/59/EZ o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta)

24

2017/C 120/13

Presuda Suda od 3. kolovoza 2016. u spojenim predmetima E-26/15 i E-27/15 – Kazneni postupak protiv B i B protiv Finanzmarktaufsicht (Sloboda pružanja usluga – Članak 36. Sporazuma o EGP-u – Direktiva 2005/60/EZ – Proporcionalnost)

25

2017/C 120/14

Zahtjev za savjetodavno mišljenje Suda EFTA-e koji je 31. kolovoza 2016. podnio Okružni sud u Oslu (Oslo tingrett) u vezi s predmetom Mobil Betriebskrankenkasse protiv Tryg Forsikringa (Predmet E-11/16)

26

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

 

Europska komisija

2017/C 120/15

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.8455 – STRABAG/Rohöl-Aufsuchungs AG/JV) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

27

2017/C 120/16

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.8384 – Carlyle/CITIC/McDonald’s/McDonald’s China) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

28

 

DRUGI AKTI

 

Europska komisija

2017/C 120/17

Objava zahtjeva za izmjenu u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

29


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

 

Top