EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:112:TOC

Službeni list Europske unije, C 112, 10. travnja 2017.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 112

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.
10. travnja 2017.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2017/C 112/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2017/C 112/02

Predmet C-555/14: Presuda Suda (peto vijeće) od 16. veljače 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 6 de Murcia – Španjolska) – IOS Finance EFC SA protiv Servicio Murciano de Salud (Zahtjev za prethodnu odluku — Borba protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama — Direktiva 2011/7/EU — Poslovne transakcije između privatnih poduzetnika i javnih vlasti — Nacionalni propis koji trenutačnu isplatu glavnice uvjetuje odricanjem od kamata za zakašnjelo plaćanje i od naknade za troškove naplate)

2

2017/C 112/03

Predmet C-577/14 P: Presuda Suda (peto vijeće) od 16. veljače 2017. – Brandconcern BV protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) (Žalba — Žig Europske unije — Uredba (EZ) br. 207/2009 — Članak 51. stavak 2. — Verbalni žig LAMBRETTA — Stvarna uporaba žiga — Zahtjev za opoziv — Djelomično proglašenje opoziva — Informacija za javnost predsjednika EUIPO-a br. 2/12 — Vremensko ograničenje učinaka presude Suda)

3

2017/C 112/04

Mišljenje 3/15: Mišljenje Suda (veliko vijeće) od 14. veljače 2017. – Europska komisija (Mišljenje doneseno na temelju članka 218. stavka 11. UFEU-a — Marakeški ugovor o olakšanju pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima — Članak 3. UFEU-a — Isključiva vanjska nadležnost Europske unije — Članak 207. UFEU-a — Zajednička trgovinska politika — Komercijalni aspekti intelektualnog vlasništva — Međunarodni sporazum koji bi mogao utjecati na zajednička pravila ili izmijeniti njihov opseg — Direktiva 2001/29/EZ — Članak 5. stavak 3. točka (b) i stavak 4. — Iznimke i ograničenja u korist osoba s invalidnošću)

3

2017/C 112/05

Predmet C-90/15 P: Presuda Suda (peto vijeće) od 16. veljače 2017. – Hansen & Rosenthal KG, H&R Wax Company Vertrieb GmbH protiv Europske komisije (Žalba — Tržišno natjecanje — Zabranjeni sporazumi — Europsko tržište parafinskog voska i njemačko tržište prešanog parafina — Utvrđivanje cijena i podjela tržištâ — Dokaz o povredi — Neograničena nadležnost — Iskrivljavanje dokaza — Obveza obrazlaganja — Uredba (EZ) br. 1/2003 — Članak 23. stavak 2. — Izračun visine novčane kazne — Načelo zakonitosti — Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni iz 2006. — Načelo proporcionalnosti)

4

2017/C 112/06

Predmet C-94/15 P: Presuda Suda (peto vijeće) od 16. veljače 2017. – Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG protiv Europske komisije (Žalba — Zabranjeni sporazumi — Europsko tržište parafinskog voska i njemačko tržište prešanog parafina — Utvrđivanje cijena i podjela tržištâ — Obveza obrazlaganja — Dokaz o povredi — Iskrivljavanje dokaza)

4

2017/C 112/07

Predmet C-95/15 P: Presuda Suda (peto vijeće) od 16. veljače 2017. – H&R ChemPharm GmbH protiv Europske komisije (Žalba — Tržišno natjecanje — Zabranjeni sporazumi — Europsko tržište parafinskog voska i njemačko tržište prešanog parafina — Utvrđivanje cijena i podjela tržišta — Obveza obrazlaganja — Dokaz o povredi — Iskrivljavanje dokaznih elemenata — Uredba (EZ) br. 1/2003 — Članak 23. stavak 3. — Izračun visine novčane kazne — Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni iz 2006. — Načelo proporcionalnosti)

5

2017/C 112/08

Predmet C-219/15: Presuda Suda (prvo vijeće) od 16. veljače 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof – Njemačka) – Elisabeth Schmitt protiv TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Zahtjev za prethodnu odluku — Usklađivanje zakonodavstava — Industrijska politika — Direktiva 93/42/EEZ — Nadzor sukladnosti medicinskih proizvoda — Prijavljeno tijelo koje je ovlastio proizvođač — Dužnosti tog tijela — Neispravni implantati za dojke — Proizvodnja na osnovi silikona — Odgovornost prijavljenog tijela)

5

2017/C 112/09

Predmet C-317/15: Presuda Suda (deveto vijeće) od 15. veljače 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – X protiv Staatssecretaris van Financiën (Zahtjev za prethodnu odluku — Slobodno kretanje kapitala — Članak 64. UFEU-a — Kretanja kapitala u treće zemlje ili iz njih koja obuhvaćaju pružanje financijskih usluga — Novčana sredstva koja se nalaze na švicarskom bankovnom računu — Rješenje o ponovnom obračunu poreza — Rok za ponovni obračun poreza — Produljenje roka za ponovni obračun poreza u slučaju imovine koja se nalazi izvan države članice boravišta)

6

2017/C 112/10

Predmet C-499/15: Presuda Suda (prvo vijeće) od 15. veljače 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Vilniaus miesto apylinkės teismas – Litva) – W, V protiv X (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Nadležnost u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću — Uredba (EZ) br. 2201/2003 — Članci 8. do 15. — Nadležnost u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja — Uredba (EZ) br. 4/2009 — Članak 3. točka (d) — Suprotstavljene odluke koje su donijeli sudovi različitih država članica — Dijete koje uobičajeno boravi u državi članici boravišta svoje majke — Nadležnost sudova države članice boravišta oca za izmjenu pravomoćne odluke koju su prethodno donijeli o boravištu djeteta, obvezi uzdržavanja i izvršavanju prava na kontakt s djetetom — Nepostojanje)

7

2017/C 112/11

Predmet C-503/15: Presuda Suda (peto vijeće) od 16. veljače 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa – Španjolska) – Ramón Margarit Panicello protiv Pilar Hernández Martínez (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 267. UFEU-a — Tajnik — Pojam „nacionalni sud” — Obvezna nadležnost — Izvršavanje sudskih funkcija — Neovisnost — Nenadležnost Suda)

8

2017/C 112/12

Predmet C-507/15: Presuda Suda (prvo vijeće) od 16. veljače 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio rechtbank van Koophandel te Gent – Belgija) – Agro Foreign Trade & Agency Ltd protiv Petersime NV (Zahtjev za prethodnu odluku — Samozaposleni trgovački zastupnici — Direktiva 86/653/EEZ — Usklađivanje prava država — Belgijski zakon o prijenosu — Ugovor o trgovačkom zastupanju — Nalogodavac s poslovnim nastanom u Belgiji i trgovački zastupnik s poslovnim nastanom u Turskoj — Klauzula o izboru belgijskog prava — Neprimjenjivo pravo — Sporazum o pridruživanju EEZ-Turska — Sukladnost)

8

2017/C 112/13

Predmet C-592/15: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 15. veljače 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Ujedinjena Kraljevina) – Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs protiv British Film Institute (Zahtjev za prethodnu odluku — Porez na dodanu vrijednost — Šesta direktiva 77/388/EEZ — Članak 13. dio A stavak 1. točka (n) — Izuzeće isporuka određenih kulturnih usluga — Nepostojanje izravnog učinka — Određivanje izuzetih isporuka kulturnih usluga — Margina prosudbe država članica)

9

2017/C 112/14

Predmet C-641/15: Presuda Suda (drugo vijeće) od 16. veljače 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Handelsgericht Wien – Austrija) – Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH protiv Hettegger Hotel Edelweiss GmbH (Zahtjev za prethodnu odluku — Intelektualno vlasništvo — Direktiva 2006/115/EZ — Članak 8. stavak 3. — Isključivo pravo organizacija za radiodifuziju — Priopćavanje javnosti — Mjesta pristupačna javnosti uz plaćanje ulaznice — Priopćavanje emitiranja putem televizijskih uređaja postavljenih u hotelske sobe)

10

2017/C 112/15

Predmet C-145/16: Presuda Suda (šesto vijeće) od 16. veljače 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Gerechtshof Amsterdam – Nizozemska) – Aramex Nederland BV protiv Inspecteur van de Belastingdienst/Douane (Zahtjev za prethodnu odluku — Uredba (EEZ) br. 2658/87 — Carinska unija i zajednička carinska tarifa — Tarifno razvrstavanje — Kombinirana nomenklatura — Valjanost — Uredba (EU) br. 301/2012 — Tarifni brojevi 8703 i 8711 — Vozilo s tri kotača pod nazivom ‚Spyder’)

10

2017/C 112/16

Predmet C-578/16 PPU: Presuda Suda (peto vijeće) od 16. veljače 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputilo Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovenija) – C. K., H. F., A. S. protiv Republike Slovenije (Zahtjev za prethodnu odluku — Područje slobode, sigurnosti i pravde — Granice, azil i useljavanje — Dublinski sustav — Uredba (EU) br. 604/2013 — Članak 4. Povelje Europske unije o temeljnim pravima — Nečovječna ili ponižavajuća postupanja — Transfer teško bolesnog tražitelja azila u državu odgovornu za razmatranje njegova zahtjeva — Nepostojanje utemeljenih razloga za pretpostavku da postoje utvrđeni sustavni nedostaci u toj državi članici — Obveze koje se nalažu državi članici prije provođenja transfera)

11

2017/C 112/17

Predmet C-28/16: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 12. siječnja 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputila Kúria – Mađarska) – Magyar Villamos Művek Zrt. protiv Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Porez na dodanu vrijednost — Direktiva 2006/112/EZ — Članci 2., 9., 26., 167., 168. i 173. — Odbitak pretporeza — Porezni obveznik koji istodobno obavlja i gospodarsku i negospodarsku aktivnost — Holding društvo koje svojim društvima kćerima besplatno pruža usluge)

12

2017/C 112/18

Predmet C-280/16 P: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 12. siječnja 2017. – Amrita Soc. coop. arl i dr. Protiv Europske Komisije (Žalba — Članak 181. Poslovnika Suda — Zdravstvena zaštita biljaka — Direktiva 2000/29/EZ — Zaštita protiv unošenja i širenja u Europskoj uniji organizama štetnih za bilje i biljne proizvode — Provedbena odluka (EU) 2015/789 — Mjere za sprečavanje unošenja i širenja u Uniju organizma Xylella fastidiosa (Wells i Raju) — Tužba za poništenje — Članak 263. četvrti stavak UFEU-a — Regulatorni akt — Provedbene mjere — Osoba na koju se akt izravno odnosi)

13

2017/C 112/19

Predmet C-137/16 P: Žalba koju je 7. ožujka 2017. podnio Juozas Edvardas Petraitis protiv rješenja Općeg suda (sedmo vijeće) od 18. prosinca 2015. u predmetu T-460/15, Petraitis protiv Komisije

13

2017/C 112/20

Predmet C-501/16 P: Žalba koju je 22. rujna 2016. podnio Monster Energy Company protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 14. srpnja 2016. u predmetu T-429/15, Monster Energy protiv EUIPO-a – MAD CATZ INTERACTIVE (MAD CATZ)

14

2017/C 112/21

Predmet C-502/16 P: Žalba koju je 22. rujna 2016. podnio Monster Energy Company protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 14. srpnja 2016. u predmetu T-567/15, Monster Energy protiv EUIPO-a – MAD CATZ INTERACTIVE (Prikaz crnog kvadrata s četiri bijele linije)

14

2017/C 112/22

Predmet C-625/16 P: Žalba koju je 1. prosinca 2016. podnijela Anikó Pint protiv rješenja Općeg suda (prvo vijeće ) od 14. studenoga 2016. u predmetu T-660/16, Anikó Pint protiv Europske komisije

14

2017/C 112/23

Predmet C-665/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. prosinca 2016. uputio Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) – Minister Finansów protiv Gmina Wrocław

15

2017/C 112/24

Predmet C-1/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. siječnja 2017. uputio Corte di Appello di Torino (Italija) – Petronas Lubricants Italy SpA protiv Livija Guide

15

2017/C 112/25

Predmet C-3/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. siječnja 2017. uputio Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) – Sporting Odds Limited protiv Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

16

2017/C 112/26

Predmet C-11/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. siječnja 2017. uputio Amtsgericht Aue, Zweigstelle Stollberg (Njemačka) – Thomas Hübner protiv LVM Lebensversicherungs AG

18

2017/C 112/27

Predmet C-20/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. siječnja 2017. uputio Kammergericht Berlin (Njemačka) – Vincent Pierre Oberle

19

2017/C 112/28

Predmet C-21/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. siječnja 2017. uputio Nejvyšší soud České republiky (Češka Republika) – Catlin Europe SE protiv O.K. Trans Praha spol. s.r.o.

19

2017/C 112/29

Predmet C-24/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. siječnja 2017. uputio Obersten Gerichtshofs (Austrija) – Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst protiv Republike Austrije

20

2017/C 112/30

Predmet C-31/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. siječnja 2017. uputio Conseil d'État (Francuska) – Sucrerie de Toury SA protiv Ministre de l'économie et des finances

21

2017/C 112/31

Predmet C-39/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. siječnja 2017. uputio Cour de cassation (Francuska) – Lubrizol France SAS protiv Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures

22

2017/C 112/32

Predmet C-40/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. siječnja 2017. uputio Oberlandesgericht Düsseldorf (Njemačka) – Fashion ID GmbH & Co.KG protiv Verbraucherzentrale NRW eV

22

2017/C 112/33

Predmet C-47/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. veljače 2017. uputio Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Nizozemska) – X protiv Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

23

2017/C 112/34

Predmet C-48/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. veljače 2017. uputio Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Nizozemska) – X protiv Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

24

2017/C 112/35

Predmet C-49/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. veljače 2017. uputio Østre Landsret (Danska) – Koppers Denmark ApS protiv Skatteministeriet

25

2017/C 112/36

Predmet C-56/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. siječnja 2017. uputio Administrativen sad Sofia-grad (Bugarska) – Bahtiar Fathi protiv Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

26

2017/C 112/37

Predmet C-59/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. veljače 2017. uputio Conseil d'État (Francuska) – SCI Château du Grand Bois protiv Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

27

2017/C 112/38

Predmet C-64/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. veljače 2017. uputio Tribunal da Relação do Porto (Portugal) – Saey Home & Garden NV/SA protiv Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais, S.A.

28

2017/C 112/39

Predmet C-67/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. veljače 2017. uputio Rayonen sad – Varna (Bugarska) – Todor Iliev protiv Blagoveste Ilieve

30

2017/C 112/40

Predmet C-88/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. veljače 2017. uputio Korkein oikeus (Finska) – Zurich Insurance PLC, Metso Minerals Oy protiv Abnormal Load Services (International) Limited

30

2017/C 112/41

Predmet C-349/15: Rješenje predsjednika Suda od 23. siječnja 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputila Audiencia Provincial de Castellón – Španjolska) – Banco Popular Español SA protiv Elene Lucaciu, Cristiana Laurentiua Lucaciua

31

2017/C 112/42

Predmet C-381/15: Rješenje predsjednika Suda od 23. siječnja 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Audiencia Provincial de Zamora – Španjolska) – Javier Ángel Rodríguez Sánchez protiv Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU (Banco CEISS)

31

2017/C 112/43

Predmet C-34/16: Rješenje predsjednika Suda od 23. siječnja 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de Primera Instancia de Alicante – Španjolska) – Manuel González Poyato, Ana Belén Tovar García protiv Banco Popular Español SA

31

2017/C 112/44

Predmet C-352/16: Rješenje predsjednika Suda od 26. siječnja 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputila Audiencia Provincial de Navarra – Španjolska) – Instituto de Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor protiv Joaquína Taberne Carvajala

32

 

Opći sud

2017/C 112/45

Predmet T-40/15: Presuda Općeg suda od 17. veljače 2017. – ASPLA i Armando Álvarez protiv Europske unije („Izvanugovorna odgovornost — Preciznost tužbe — Zastara — Dopuštenost — Članak 47. Povelje o temeljnim pravima — Prekoračenje razumnog roka za suđenje — Imovinska šteta — Kamate na iznos neplaćene kazne — Troškovi bankarske garancije — Uzročna veza”)

33

2017/C 112/46

Predmet T-369/15: Presuda Općeg suda od 17. veljače 2017. – Hernández Zamora protiv EUIPO-a – Rosen Tantau (Paloma) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije Paloma — Raniji figurativni žig Europske unije Paloma — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

34

2017/C 112/47

Predmet T-441/15: Presuda Općeg suda od 17. veljače 2017. – European Dynamics Luxembourg i dr. Protiv EMA-e („Arbitražna klauzula — Višestruki okvirni ugovor kaskadno EMA/2012/10/ICT — Pružanje vanjskih usluga u području softverskih aplikacija — Zahtjev za pružanje usluga upućen tužiteljima — Odbijanje kandidata koje su predložili tužitelji — Proporcionalnost — Djelomična preinaka tužbe — Izvanugovorna odgovornost”)

34

2017/C 112/48

Predmet T-596/15: Presuda Općeg suda od 17. veljače 2016. – Batmore Capital protiv EUIPO-a – Univers Poche (POCKETBOOK) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Međunarodna registracija žiga u kojoj je naznačena Europska unija — Figurativni žig POCKETBOOK — Raniji nacionalni figurativni žigovi POCKET — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8., stavak 1., točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

35

2017/C 112/49

Predmet T-142/16: Rješenje Općeg suda od 9. veljače 2017. – Dröge i dr. protiv Komisije („Postupak za poništenje — Izjava volje i dvije Komisijine odluke o načinima pristupa dokumentima koji se odnose na pregovore o Partnerstvu za transatlantsku trgovinu i ulaganja između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država (TTIP) — Pravo suradnika zastupnika nacionalnih parlamenata da pristupe određenim povjerljivim dokumentima o pregovaranju o TTIP-u — Akti koji se ne mogu pobijati — Nedopuštenost”)

36

2017/C 112/50

Predmet T-153/16: Rješenje Općeg suda od 10. veljače 2017. – Acerga protiv Vijeća („Tužba za poništenje — Ribarstvo — Očuvanje ribolovnih resursa — Ribolovne mogućnosti za određene stokove ili skupine stokova u vodama Unije i za ribarska plovila Unije u određenim vodama izvan Unije — Udruženje — Nepostojanje osobnog utjecaja — Akt koji sadrži provedbene mjere — Nedopuštenost”)

36

2017/C 112/51

Predmet T-593/16: Rješenje Općeg suda od 7. veljače 2017. – Stips protiv Komisije („Tužba za naknadu štete — Javna služba — Privremeno osoblje — Nepostojanje zahtjeva u smislu članka 90. stavka 1. Pravilnika o osoblju — Očita nedopuštenost”)

37

2017/C 112/52

Predmet T-598/16: Rješenje Općeg suda od 13. veljače 2017. – Pipiliagkas protiv Komisije („Tužba za poništenje — Javna služba — Dužnosnici — Raspoređivanje — Premještaj u interesu službe — Preraspoređivanje tužitelja — Provedba presude — Predsudski postupak — Akt koji se ne može pobijati — Nedopuštenost”)

38

2017/C 112/53

Predmet T-645/16 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 6. veljače 2017. – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank protiv CRU-a („Privremena pravna zaštita — Jedinstveni sanacijski odbor — Jedinstveni fond za sanaciju — Ex ante doprinosi — Zahtjev za suspenziju primjene — Nepostojanje hitnosti”)

38

2017/C 112/54

Predmet T-55/17: Tužba podnesena 30. siječnja 2017. – Healy protiv Komisije

39

2017/C 112/55

Predmet T-56/17: Tužba podnesena 27. siječnja 2017. – PO i dr. protiv EEAS-a

39

2017/C 112/56

Predmet T-71/17: Tužba podnesena 26. siječnja 2017. – France.com protiv EUIPO-a – France (FRANCE.com)

40

2017/C 112/57

Predmet T-73/17: Tužba podnesena 3. veljače 2017. – RS protiv Komisije

41

2017/C 112/58

Predmet T-79/17: Tužba podnesena 6. veljače 2017. – Schoonjans protiv Komisije

42

2017/C 112/59

Predmet T-80/17: Tužba podnesena 6. veljače 2017. – Steiniger protiv EUIPO-a – ista Deutschland (IST)

43

2017/C 112/60

Predmet T-89/17: Tužba podnesena 7. veljače 2017. – Erwin Müller protiv EUIPO-a – Novus Tablet Technology Finland (NOVUS)

43

2017/C 112/61

Predmet T-94/17: Tužba podnesena 13. veljače 2017. – ACTC protiv EUIPO-a – Taiga (tigha)

44

2017/C 112/62

Predmet T-95/17: Tužba podnesena 13. veljače 2017. – King.com protiv EUIPO-a – TeamLava (Zaslon i ikone)

45

2017/C 112/63

Predmet T-96/17: Tužba podnesena 13. veljače 2017. – King.com protiv EUIPO-a – TeamLava (Animirane ikone)

45

2017/C 112/64

Predmet T-97/17: Tužba podnesena 16. veljače 2017. – Franmax protiv EUIPO-a – R. Seelig & Hille (her - bea)

46

2017/C 112/65

Predmet T-105/17: Tužba podnesena 17. veljače 2017. – HSBC Holdings i drugi protiv Komisije

46

2017/C 112/66

Predmet T-106/17: Tužba podnesena 17. veljače 2017. – JPMorgan Chase i drugi protiv Komisije

47

2017/C 112/67

Predmet T-125/17: Tužba podnesena 28. veljače 2017. – BASF Grenzach protiv ECHA-e

48

2017/C 112/68

Predmet T-267/16: Rješenje Općeg suda od 10. veljače 2017. – Tarmac Trading protiv Komisije

50

2017/C 112/69

Predmet T-349/16: Rješenje Općeg suda od 3. veljače 2017. – Bank Saderat Iran protiv Vijeća

50

2017/C 112/70

Predmet T-596/16: Rješenje Općeg suda od 14. veljače 2017. – HP protiv Komisije i eu-LISA

50

2017/C 112/71

Predmet T-635/16: Rješenje Općeg suda od 9. veljače 2017. – IPA protiv Komisije

51

2017/C 112/72

Predmet T-908/16: Rješenje Općeg suda od 7. veljače 2017. – Starbucks (HK) protiv EUIPO-a – Now Wireless (nowwireless)

51


HR

 

Top