Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:075:TOC

Službeni list Europske unije, C 75, 10. ožujka 2017.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 75

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.
10. ožujka 2017.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

I.   Rezolucije, preporuke i mišljenja

 

MIŠLJENJA

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

521. plenarno zasjedanje EGSO-a održano 14. i 15. prosinca 2016.

2017/C 75/01

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Funkcionalnoj ekonomiji” (samoinicijativno mišljenje)

1

2017/C 75/02

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Promicanju inovativnih poduzeća brzog rasta” (samoinicijativno mišljenje)

6

2017/C 75/03

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Odgovarajućem okviru za transparentnost trgovačkih društava” (samoinicijativno mišljenje)

14

2017/C 75/04

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Glavnim čimbenicima koji utječu na zajedničku poljoprivrednu politiku nakon 2020.” (samoinicijativno mišljenje)

21

2017/C 75/05

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Zalaganju za ideju nukanja u politikama EU-a” (samoinicijativno mišljenje)

28


 

III   Pripremni akti

 

EUROPSKI GOSPODARSKI I SOCIJALNI ODBOR

 

521. plenarno zasjedanje EGSO-a održano 14. i 15. prosinca 2016.

2017/C 75/06

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Europski program za ekonomiju suradnje (COM(2016) 356 final)

33

2017/C 75/07

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru – Godišnji program rada Unije za europsku normizaciju za 2017.”(COM(2016) 357 završna verzija)

40

2017/C 75/08

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode”(COM(2016) 709 završna verzija – 2016/0355 (COD))

44

2017/C 75/09

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala i Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo”(COM(2016) 461 završna verzija)

48

2017/C 75/10

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o europskome statističkom programu od 2013. do 2017. njegovim produljenjem na razdoblje od 2018. do 2020.”(COM(2016) 557 završna verzija – 2016/0265(COD))

53

2017/C 75/11

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora „Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) 2015/1017 u pogledu produljenja trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenja tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja”(COM(2016) 597 final — 2016/0276 (COD))

57

2017/C 75/12

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu i Vijeću „Preispitivanje/revizija višegodišnjeg financijskog okvira sredinom provedbenog razdoblja 2014.–2020. Proračun EU-a usmjeren na rezultate”(COM(2016) 603 final) – o Uredbi Vijeća o izmjeni Uredbe (UE, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020. (COM(2016) 604 final – 2016/0283 (APP)) – o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2012/2002, uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013, (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1308/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014, (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke br. 541/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2016) 605 final – 2016/0282 (COD))

63

2017/C 75/13

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2016/1164 u pogledu hibridne neusklađenosti s trećim zemljama (COM(2016) 687 final – 2016/0339 (CNS))

70

2017/C 75/14

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi zapošljavanja visokokvalificiranih radnika”(COM(2016) 378 završna verzija – 2016/0176 (COD))

75

2017/C 75/15

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (COM(2016) 128 final – 2016/0070 (COD))

81

2017/C 75/16

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora „Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (preinaka)”(COM(2016) 465 final) i „Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite i o izmjeni Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem”(COM(2016) 466 final) i „Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkog postupka za međunarodnu zaštitu u Uniji i stavljanju izvan snage Direktive 2013/32/EU”(COM(2016) 467 final)

97

2017/C 75/17

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uključivanju emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. te o izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama (COM(2016) 479 final – 2016/0230(COD)) i o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o obvezujućem godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova u državama članicama od 2021. do 2030. za otpornu energetsku uniju i ispunjenje obveza u okviru Pariškog sporazuma te o izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama (COM(2016) 482 final – 2016/0231(COD))

103

2017/C 75/18

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora „Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 676/2007 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1342/2008”(COM(2016)0493 final — 2016/0238 (COD))

109

2017/C 75/19

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o Paketu za zrakoplovstvo II. koji sadrži „Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća”(COM(2015) 613 završna verzija – 2015/0277 (COD)) i „Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću – Europski program za sigurnost u zračnom prometu”(COM(2015) 599 završna verzija)

111

2017/C 75/20

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora „Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Internetske platforme i jedinstveno digitalno tržište – Mogućnosti i izazovi za Europu”(COM(2016) 288 final)

119

2017/C 75/21

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora „Komunikacija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Jačanje europskog sustava kibernetičke sigurnosti i poticanje konkurentne i inovativne industrije kibernetičke sigurnosti”(COM(2016) 410 final)

124

2017/C 75/22

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Jačanju bilateralnih trgovinskih odnosa EU-a i Turske i modernizaciji carinske unije”

129

2017/C 75/23

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Živjeti dostojanstveno: od ovisnosti o pomoći do samostalnosti – prisilno raseljavanje i razvoj”(COM(2016) 234 final)

138

2017/C 75/24

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Integriranoj politici Europske unije za Arktik”(JOIN(2016) 21 final)

144


HR

 

Top