EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:063:TOC

Službeni list Europske unije, C 63, 27. veljače 2017.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 63

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.
27. veljače 2017.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2017/C 63/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2017/C 63/02

Predmet C-128/15: Presuda Suda (peto vijeće) od 11. siječnja 2017. – Kraljevina Španjolska protiv Vijeća Europske unije (Tužba za poništenje — Ribolov — Uredba (EU) br. 1380/2013 — Uredba (EU) br. 1367/2014 — Valjanost — Ribolovne mogućnosti — Predostrožni pristup — Načelo relativne stabilnosti ribolovnih aktivnosti — Načelo proporcionalnosti — Načelo jednakog postupanja — Tuponosi grenadir i grenadir)

2

2017/C 63/03

Predmet C-289/15: Presuda Suda (peto vijeće) od 11. siječnja 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Krajský súd v Prešove – Slovačka) – kazneni postupak protiv Jozefa Grundza (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima — Okvirna odluka 2008/909/PUP — Članak 7. — Uvjet dvojne kažnjivosti — Članak 9. — Osnova za nepriznavanje i neizvršavanje zbog nepostojanja dvojne kažnjivosti — Državljanin države izvršiteljice naloga osuđen u državi izdavateljici naloga zbog nepoštovanja odluke tijela javne vlasti)

2

2017/C 63/04

Predmet C-411/15 P: Presuda Suda (deseto vijeće) od 12. siječnja 2017. – Timab Industries, Cie financière et de participations Roullier (CFPR) protiv Europske komisije (Žalba — Zabranjeni sporazumi — Europsko tržište fosfata za prehranu životinja — Dodjela prodajnih kvota, usklađivanje cijena i uvjeta prodaje te razmjena osjetljivih poslovnih podataka — Povlačenje žaliteljâ iz postupka nagodbe — Neograničena nadležnost — Zaštita legitimnih očekivanja i jednakog postupanja — Razumno trajanje postupka)

3

2017/C 63/05

Predmet C-491/15 P: Presuda Suda (prvo vijeće) od 11. siječnja 2017. – Rainer Typke protiv Europske komisije (Žalba — Pristup dokumentima institucija — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Članak 3. — Pojam dokumenta — Članak 2. stavak 3. — Dokumenti u posjedu institucije — Kvalifikacija podataka sadržanih u bazi podataka — Obveza izrade nepostojećeg dokumenta — Nepostojanje — Postojeći dokumenti koji se mogu izdvojiti iz baze podataka)

4

2017/C 63/06

Spojeni predmeti C-568/14 do C-570/14: Rješenje Suda (peto vijeće) od 26. listopada 2016. (zahtjevi za prethodnu odluku koje je uputio Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona – Španjolska) – Ismael Fernández Oliva protiv Caixabank SA (C-568/14), Jordi Carné Hidalgo, Anna Aracil Gracia protiv Catalunya Banc SA (C-569/14), Nuria Robirosa Carrera, César Romera Navales protiv Banco Popular Español SA (C-570/14) (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 93/13/EEZ — Članak 99. Poslovnika Suda — Ugovori između prodavatelja robe i pružatelja usluga i potrošača — Hipotekarni ugovori — Klauzula o najnižoj kamatnoj stopi — Kolektivni postupak — Pojedinačni postupak koji ima isti predmet — Privremene mjere)

4

2017/C 63/07

Predmet C-446/15: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 10. studenoga 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Mađarska) – Signum Alfa Sped Kft. protiv Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Porezno pravo — Porez na dodanu vrijednost — Direktiva 2006/112/EZ — Pravo na odbitak — Odbijanje — Izdavatelj računa za kojeg se smatra da nije bio stvarni pružatelj fakturiranih usluga — Obveze poreznog obveznika da izvrši provjeru)

5

2017/C 63/08

Predmet C-526/15: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 27. listopada 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel – Belgija) – Uber Belgium BVBA protiv Taxi Radio Bruxellois NV (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 53., stavak 2., Poslovnika Suda — Nedopuštenost — Prijevoz osoba automobilima — Privatni vozači koji koriste aplikaciju za pametni telefon koja im omogućuje da stupe u kontakt s osobama koje žele prijevoz unutar grada — Obveza posjedovanja dozvole za rad)

6

2017/C 63/09

Predmet C-575/15 P: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 26. listopada 2016. – Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) (Žalba — Žig Europske unije — Verbalni žig ZARA — Usluge prijevoza — Stvarna uporaba — Postupak povodom opoziva — Uredba (EZ) br. 207/2009 — Članak 51. stavak 1. točka (a) — Iskrivljavanje dokaza — Prava obrane)

6

2017/C 63/10

Predmet C-590/15 P: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 10. studenoga 2016. – Alain Laurent Brouillard protiv Suda Europske unije (Žalba — Članak 181. Poslovnika Suda — Javna nabava usluga — Pregovarački postupak u cilju sklapanja okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova — Isključenje predloženog podugovaratelja — Stručna sposobnost — Zahtjev cjelovitog pravnog obrazovanja — Priznanje diploma)

7

2017/C 63/11

Predmet C-637/15 P: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 25. listopada 2016. – VSM Geneesmiddelen BV protiv Europske komisije (Žalba — Članak 181. Poslovnika Suda — Javno zdravlje — Zaštita potrošača — Uredba (EZ) br. 1924/2006 — Zdravstvene tvrdnje navedene na hrani — Članak 13., stavak 3. — Popis Zajednice odobrenih zdravstvenih tvrdnji navedenih na hrani — Botaničke tvari — Tvrdnje čije je korištenje suspendirano — Tužba zbog propusta i za poništenje — Zauzimanje stava Komisije — Akt koji se može pobijati)

7

2017/C 63/12

Predmet C-697/15: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 10. studenoga 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Italija) – MB Srl protiv Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) SpA (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Javna nabava — Direktiva 2004/18/EZ — Direktiva 2014/24/EU — Sudjelovanje u postupku javne nabave — Ponuditelj koji u ponudi nije naveo troškove društva u pogledu sigurnosti na radu — Obveza takvog navođenja koja proizlazi iz sudske prakse — Isključenje iz postupka javne nabave bez mogućnosti ispravka tog propusta)

8

2017/C 63/13

Spojeni predmeti C-10/16 do C-12/16: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 26. listopada 2016. (zahtjevi za prethodnu odluku koje je uputio Commissione tributaria provinciale di Genova – Italija) – Ignazio Messina & C. SpA protiv Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di porto di Genova (C-10/16), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Genova (C-11/16), Autorità portuale di Genova (C-12/16) (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 94. Poslovnika Suda — Odluka kojom se upućuje prethodno pitanje — Nepostojanje dovoljno detaljnih navoda u pogledu činjeničnog i pravnog konteksta — Nepostojanje detaljnih navoda u pogledu razloga kojima se opravdava nužnost odgovora na prethodna pitanja u svrhu rješenja spora koji se vodi u glavnom postupku — Članak 53., stavak 2. Poslovnika Suda — Očita nedopuštenost)

9

2017/C 63/14

Predmet C-140/16: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 10. studenoga 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Italija) – Edra Costruzioni Soc. coop., Edilfac Srl protiv Comune di Maiolati Spontini (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Javna nabava — Direktiva2004/18/EZ — Direktiva 2014/24/EU — Sudjelovanje u postupku javne nabave — Ponuditelj koji je u ponudi propustio navesti troškove poduzetnika u vezi zaštite na radu — Obveza takvog navođenja proizašla iz sudske prakse — Isključenje iz postupka javne nabave bez mogućnosti ispravljanja tog propusta)

9

2017/C 63/15

Predmet C-162/16: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 10. studenoga 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale Amministrativo regionale per il Molise – Italija) – Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl protiv Comune di Monteroduni (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Javna nabava — Direktiva2004/18/EZ — Direktiva 2014/24/EU — Sudjelovanje u postupku javne nabave — Ponuditelj koji je u ponudi propustio navesti troškove poduzetnika u vezi zaštite na radu — Obveza takvog navođenja proizašla iz sudske prakse — Isključenje iz postupka javne nabave bez mogućnosti ispravljanja tog propusta)

10

2017/C 63/16

Predmet C-222/16: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 15. studenoga 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Administrativen sad – Varna – Bugarska) – „MIP-TS” OOD protiv Nachalnik na Mitnitsa Varna (Zahtjev za prethodnu odluku — Trgovinska politika — Uredba (EZ) br. 1225/2009 — Članak 13. — Izbjegavanje — Provedbena uredba (EU) br. 791/2011 — Tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine — Antidampinške pristojbe — Provedbene uredbe (EU)br. 437/2012 i (EU) br. 21/2013 — Otprema s Tajlanda — Proširenje antidampinške pristojbe — Vremensko područje primjene — Carinski zakonik Zajednice — Naknadna naplata uvoznih carina)

11

2017/C 63/17

Predmet C-321/16: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 10. studenoga 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Dublin District Court – Irska) – kazneni postupak protiv Owen Pardue (Zahtjev za prethodnu odluku — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Preambula i članci 6., 20., 41., 47. i 48. — Ovlasti nacionalnog tijela zaduženog za kaznene progone — Neprovođenje prava Unije — Članak 53., stavak 2. Poslovnika Suda — Očita nenadležnost Suda)

12

2017/C 63/18

Predmet C-577/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. studenoga 2016. uputio Verwaltungsgericht Berlin (Njemačka) – Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH protiv Savezne Republike Njemačke

12

2017/C 63/19

Predmet C-594/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. studenoga 2016. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Enzo Buccioni protiv Banca d’Italia

13

2017/C 63/20

Predmet C-596/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. studenoga 2017. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – Enzo Di Puma protiv Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

14

2017/C 63/21

Predmet C-597/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. studenog 2016. uputila Corte suprema di cassazione (Italija) – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) protiv Antonia Zeccae

15

2017/C 63/22

Predmet C-616/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. studenoga 2016 uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – Presidenza del Consiglio dei Ministri i dr. protiv Nello Grassi i dr.

15

2017/C 63/23

Predmet C-617/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. studenog 2016. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – Presidenza del Consiglio dei Ministri protiv Giovanne Castellano i dr.

16

2017/C 63/24

Predmet C-630/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. prosinca 2016. uputio Helsingin hallinto-oikeus (Finska) – Anstar Oy

17

2017/C 63/25

Predmet C-650/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. prosinca 2016. uputio Østre Landsret (Danska) – A/S Bevola, Jens W. Trock ApS protiv Skatteministeriet

18

2017/C 63/26

Predmet C-669/16: Tužba podnesena 23. prosinca 2016. – Europska komisija protiv Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske

18

2017/C 63/27

Predmet C-4/17 P: Žalba koju je 4. siječnja 2017. podnijela Češka Republika protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 20. listopada 2016. u predmetu T-141/15, Češka Republika protiv Komisije

19

2017/C 63/28

Predmet C-6/17 P: Žalba koju je 5. siječnja 2017. podnio ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 27. travnja 2016. u predmetu T-154/14, ANKO protiv Europske komisije

20

2017/C 63/29

Predmet C-7/17 P: Žalba koju je 5. siječnja 2017. podnio ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 27. travnja 2016. u predmetu T-155/14, ANKO protiv Europske komisije

21

2017/C 63/30

Predmet C-495/15 P: Rješenje predsjednika Suda od 10. studenoga 2016. – Europska komisija protiv Portugalske Republike koju podupiru Kraljevina Španjolska, Kraljevina Nizozemska

22

 

Opći sud

2017/C 63/31

Predmet T-189/14: Presuda Općeg suda od 13. siječnja 2017. – Deza protiv ECHA-e („Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Dokumenti u ECHA-inu posjedu koji sadržavaju informacije podnesene u okviru postupka koji se odnosi na zahtjev za autorizaciju uporabe tvari bis(2-etilheksil) ftalat (DEHP) — Odluka o otkrivanju određenih informacija koje tužitelj smatra povjerljivim — Izuzeće koje se odnosi na zaštitu komercijalnih interesa — Pojam privatnosti — Pravo vlasništva — Obveza obrazlaganja”)

23

2017/C 63/32

Predmet T-225/15: Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2017. – QuaMa Quality Management protiv EUIPO-a – Microchip Technology (medialbo) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije medialbo — Raniji verbalni žig Europske unije MediaLB — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Članak 41. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 — Registracija prijenosa žiga — Članak 17. stavak 7. Uredbe br. 207/2009”)

24

2017/C 63/33

Predmet T-250/15: Presuda Općeg suda od 24. studenoga 2016. – Speciality Drinks protiv EUIPO-a – William Grant (CLAN) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije CLAN — Raniji verbalni žig Europske unije CLAN MACGREGOR — Relativni razlog za odbijanje — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br.o 207/2009 — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Sličnost proizvoda obuhvaćenih suprotstavljenim žigovima — Relevantna javnost — Međuovisnost kriterija — Ovlast izmjene — Članak 65. stavak 3. Uredbe br.o 207/2009”)

24

2017/C 63/34

Predmet T-399/15: Presuda Općeg suda od 19. siječnja 2017. – Morgan & Morgan protiv EUIPO-a – Grupo Morgan & Morgan (Morgan & Morgan) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije Morgan & Morgan — Raniji figurativni žig Europske unije MMG TRUST MIEMBRO DEL GRUPO MORGAN & MORGAN — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

25

2017/C 63/35

Predmet T-419/15: Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2017. – Cofely Solelec i dr. protiv Parlamenta („Javna nabava radova — Postupak javne nabave — Proširenje i modernizacija zgrade Konrad Adenauer u Luxembourgu — Poništenje postupka javne nabave — Obveza obrazlaganja — Tržišna vrijednost — Očita pogreška u ocjeni”)

26

2017/C 63/36

Predmet T-701/15: Presuda Općeg suda od 19. siječnja 2017. – Stock Polska protiv EUIPO-a – Lass & Steffen (LUBELSKA) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije LUBELSKA — Raniji nacionalni verbalni žig Lubeca — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Stupanj pozornosti javnosti — Sličnost znakova — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

26

2017/C 63/37

Predmet T-54/16: Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2017. – Netguru protiv EUIPO-a (NETGURU) („Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije NETGURU — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Obveza obrazlaganja — Članak 41. Povelje o temeljnim pravima — Članak 75. Uredbe br. 207/2009 — Članak 76. stavak 2. Uredbe br. 207/2009”)

27

2017/C 63/38

Predmet T-64/16: Presuda Općeg suda od 18. siječnja 2017. – Wieromiejczyk protiv EUIPO-a (Tasty Puff) („Žig Europske unije — Prijava figurativnog žiga Europske unije Tasty Puff — Apsolutni razlozi za odbijanje — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009”)

28

2017/C 63/39

Predmet T-232/16 P: Presuda Općeg suda od 19. siječnja 2017. – Komisija protiv Friebergera i Vallina („Žalba — Javna služba — Dužnosnici — Mirovine — Reforma Pravilnika o osoblju — Povećanje dobi za umirovljenje — Odluka kojom se odbija ponovni izračun bonusa u vezi s mirovinskim pravima — Načelo ne ultra petita — Pogreška koja se tiče prava — Obveza obrazlaganja”)

28

2017/C 63/40

Predmet T-314/16: Tužba podnesena 15. prosinca 2016. – MS protiv Komisije

29

2017/C 63/41

Predmet T-886/16: Tužba podnesena 15. prosinca 2016. – Nf Nails In Vogue protiv EUIPO-a – Nails & Beauty (NAILS FACTORY)

30

2017/C 63/42

Predmet T-890/16: Tužba podnesena 12. prosinca 2016. – Scandlines Danmark i Scandlines Deutschland protiv Komisije

31

2017/C 63/43

Predmet T-891/16: Tužba podnesena 12. prosinca 2016. – Scandlines Danmark i Scandlines Deutschland protiv Komisije

32

2017/C 63/44

Predmet T-904/16: Tužba podnesena 21. prosinca 2016. – Labiri protiv EGSO-a i Europskog odbora regija

33

2017/C 63/45

Predmet T-907/16: Tužba podnesena 22. prosinca 2016. – Schwenk Zement protiv Komisije

33

2017/C 63/46

Predmet T-912/16: Tužba podnesena 22. prosinca 2016. – RRTec protiv EUIPO-a – Mobotec (RROFA)

34

2017/C 63/47

Predmet T-913/16: Tužba podnesena 23. prosinca 2016. – Fininvest i Berlusconi protiv ESB-a

35

2017/C 63/48

Predmet T-2/17: Tužba podnesena 3. siječnja 2017. – J.M.-E.V. e hijos protiv EUIPO-a – Masi (MASSI)

37

2017/C 63/49

Predmet T-6/17: Tužba podnesena 4. siječnja 2017. – Equivalenza Manufactory protiv EUIPO-a – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA)

38

2017/C 63/50

Predmet T-7/17: Tužba podnesena 5. siječnja 2017. – John Mills protiv EUIPO-a – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC)

38

2017/C 63/51

Predmet T-8/17: Tužba podnesena 5. siječnja 2017. – Golden Balls protiv EUIPO-a – Intra-Presse (GOLDEN BALLS)

39

2017/C 63/52

Predmet T-12/17: Tužba podnesena 11. siječnja 2017. – Mellifera protiv Komisije

40

2017/C 63/53

Predmet T-13/17: Tužba podnesena 12. siječnja 2017. – Europa Terra Nostra protiv Parlamenta

40

2017/C 63/54

Predmet T-14/17: Tužba podnesena 12. siječnja 2017. – Landesbank Baden-Württemberg protiv SRB-a

41

2017/C 63/55

Predmet T-15/17: Tužba podnesena 6. siječnja 2017. – Mitrakos protiv EUIPO-a – Belasco Baquedano (YAMAS)

43

2017/C 63/56

Predmet T-16/17: Tužba podnesena 13. siječnja 2017. – APF protiv Parlamenta

43

2017/C 63/57

Predmet T-25/17: Tužba podnesena 17. siječnja 2017. – Rintisch protiv EUIPO-a – Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

44


HR

 

Top