EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:454:TOC

Službeni list Europske unije, C 454, 5. prosinca 2016.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 454

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 59.
5. prosinca 2016.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2016/C 454/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1

2016/C 454/02

Određivanje prvog nezavisnog odvjetnika

2

2016/C 454/03

Određivanje vijeća zaduženog za predmete iz članka 107. Poslovnika Suda

2

2016/C 454/04

Određivanje vijeća zaduženog za predmete iz članka 193. Poslovnika Suda

2

2016/C 454/05

Odluke koje je donio Sud na svojoj općoj sjednici od 4. listopada 2016.

2

2016/C 454/06

Popisi za određivanje sastava vijeća za predmete dodijeljene vijećima od triju sudaca

3

2016/C 454/07

Izbor predsjednikâ vijećâ od triju sudaca

4

2016/C 454/08

Polaganje prisege novog člana Suda

4

2016/C 454/09

Polaganje prisege novih sudaca Općeg suda

4


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2016/C 454/10

Predmet C-102/14 P: Rješenje Suda (peto vijeće) od 29. rujna 2016. – Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA protiv Europske komisije (Žalba — Članak 181. Poslovnika Suda — Ugovori koji se odnose na financijsku potporu Europske unije projektima u području istraživanja i razvoja — Revizijsko izvješće u kojem su utvrđene nepravilnosti — Odluka o provedbi povrata predujmova koje je isplatila Europska komisija — Tužba za poništenje — Odluka o obustavi plaćanja — Tužba zbog izvanugovorne odgovornosti — Odluka o nesklapanju ugovora — Tužba za naknadu štete — Nedopuštenost)

5

2016/C 454/11

Predmet C-224/14 P: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 6. rujna 2016. – Lidl Stiftung & Co. KG protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (Žalba — Žig Europske unije — Članak 181. Poslovnika Suda — Očito nedopuštena ili očito neosnovana žalba)

5

2016/C 454/12

Predmet C-237/14 P: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 6. rujna 2016. – Lidl Stiftung & Co. KG protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (Žalba — Žig Europske unije — Članak 181. Poslovnika Suda — Očito nedopuštena ili očito neutemeljena žalba)

6

2016/C 454/13

Predmet C-551/14 P: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 13. rujna 2016. – Arctic Paper Mochenwangen GmbH protiv Europske komisije (Žalba — Okoliš — Direktiva 2003/87/EZ — Članak 10.a — Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova — Prijelazni propisi za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica od 2013. — Odluka 2011/278/EU — Nacionalne provedbene mjere koje je dostavila Savezna Republika Njemačka — Odbijanje upisa određenih postrojenja u popise postrojenja kojima se besplatno dodjeljuju emisijske jedinice — Klauzula koja se odnosi na slučaj „pretjeranih poteškoća” — Provedbene ovlasti Komisije)

6

2016/C 454/14

Predmet C-564/14 P: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 13. rujna 2016. – Raffinerie Heide GmbH protiv Europske komisije (Žalba — Okoliš — Direktiva 2003/87/EZ — Članak 10.a — Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova — Prijelazni propisi za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica od 2013. — Odluka 2011/278/EU — Nacionalne provedbene mjere koje je dostavila Savezna Republika Njemačka — Odbijanje upisa određenih postrojenja u popise postrojenja kojima se besplatno dodjeljuju emisijske jedinice — Klauzula koja se odnosi na slučaj „pretjeranih poteškoća” — Provedbene ovlasti Komisije)

7

2016/C 454/15

Predmet C-565/14 P: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 13. rujna 2016. – Romonta GmbH protiv Europske komisije (Žalba — Okoliš — Direktiva 2003/87/EZ — Članak 10.a — Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova — Prijelazni propisi za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica od 2013. — Odluka 2011/278/EU — Nacionalne provedbene mjere koje je dostavila Savezna Republika Njemačka — Odbijanje upisa određenih postrojenja u popise postrojenja kojima se besplatno dodjeljuju emisijske jedinice — Klauzula koja se odnosi na slučaj „pretjeranih poteškoća” — Provedbene ovlasti Komisije)

7

2016/C 454/16

Predmet C-228/15: Rješenje Suda (peto vijeće) od 7. rujna 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale di Catania – Italija) – kazneni postupak protiv Snezhane Velikove (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravo državljana države članice na kretanje i boravak na području Europske unije — Nerelevantnost zahtjeva za prethodnu odluku za rješenje spora u glavnom postupku — Očita nedopuštenost)

8

2016/C 454/17

Predmet C-309/15 P: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 8. rujna 2016. – Real Express Srl protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Žalba — Članak 181. Poslovnika Suda — Žig Europske unije — Uredba (EZ) br. 207/2009 — Figurativni žig plave i crvene boje koji sadrži verbalni element „real” — Prigovor nositelja ranijih nacionalnih figurativnih žigova crne i bijele boje koji sadrže verbalne elemente „Real” i „Real mark” — Odbijanje prigovora)

8

2016/C 454/18

Predmet C-322/15: Rješenje Suda (četvrto vijeće) od 8. rujna 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italija) – Google Ireland Limited, Google Italy Srl protiv Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 53., stavak 2., i članak 94. Poslovnika Suda — Nepostojanje dostatnih pojašnjenja o činjeničnom i pravnom kontekstu glavnog postupka kao i razloga koji opravdavaju potrebu odgovora na prethodno pitanje — Očita nedopuštenost)

9

2016/C 454/19

Predmet C-338/15 P: Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 20. srpnja 2016. – Claire Staelen protiv Europskog ombudsmana (Žalba — Izvanugovorna odgovornost — Postupanje Europskog ombudsmana po pritužbi koja se odnosi na vođenje popisa prikladnih kandidata nakon općeg natječaja — Poslovnik Suda — Članak 181.)

9

2016/C 454/20

Spojeni predmeti C-363/15 P i C-364/15 P: Rješenje Suda (prvo vijeće) od 21. srpnja 2016. – Louis Vuitton Malletier SA protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo, Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG (Žalba — Žig Zajednice — Obustava postupka)

10

2016/C 454/21

Predmet C-438/15: Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 28. rujna 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale di Taranto – Italija) – kazneni postupak protiv Davidea Durantea (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Istovjetna prethodna pitanja — Članci 49. i 56. UFEU-a — Sloboda poslovnog nastana — Slobodno pružanje usluga — Igre na sreću — Ograničenja — Važni razlozi u općem interesu — Proporcionalnost — Javna nabava — Uvjeti sudjelovanja u postupku javne nabave i ocjena ekonomske i financijske sposobnosti — Isključenje ponuditelja zbog nedostavljanja potvrde o njegovoj ekonomskoj i financijskoj sposobnosti, koju su izdale dvije različite bankarske institucije)

10

2016/C 454/22

Predmet C-534/15: Rješenje Suda (deseto vijeće) od 14. rujna 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputila Judecătoria Satu Mare – Rumunjska) – Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș protiv BRD Groupe Société Générale – Sucursala Judeţeană Satu Mare (Zahtjev za prethodnu odluku — Zaštita potrošača — Direktiva 93/13/EEZ — Nepošteni uvjeti — Članak 1. stavak 1. — Članak 2. točka (b) — Svojstvo potrošača — Prijenos duga novacijom ugovora o kreditu — Ugovor o osiguranju nekretninom koji su sklopili pojedinci bez ikakva profesionalnog odnosa s trgovačkim društvom koje je novi dužnik)

11

2016/C 454/23

Predmet C-542/15: Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 28. rujna 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Italija) – kazneni postupak protiv Angele Manzo (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Istovjetna prethodna pitanja — Članci 49. i 56. UFEU-a — Sloboda poslovnog nastana — Slobodno pružanje usluga — Igre na sreću — Ograničenja — Važni razlozi u općem interesu — Proporcionalnost — Javna nabava — Uvjeti sudjelovanja u postupku javne nabave i ocjena ekonomske i financijske sposobnosti — Isključenje ponuditelja zbog nedostavljanja potvrde o njegovoj ekonomskoj i financijskoj sposobnosti, koju su izdale dvije različite bankarske institucije — Direktiva 2004/18/EZ — Članak 47. — Primjenjivost)

12

2016/C 454/24

Predmet C-586/15 P: Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 7. rujna 2016. – Lotte Co. Ltd protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (Žalba — Članak 181. Poslovnika Suda — Žig Europske unije — Figurativni žig s verbalnim elementom na japanskom jeziku i slikom koale na drvetu koja drži malu koalu — Prigovor nositelja ranijeg nacionalnog trodimenzionalnog žiga KOALA-BÄREN i ranijeg nacionalnog figurativnog žiga KOALA — Dokaz stvarne uporabe žiga — Uporaba žiga u obliku koji se razlikuje u elementima koji ne mijenjaju njegov razlikovni karakter — Članak 15. stavak 1. drugi podstavak točka (a) i članak 42. stavci 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Žalba koja je djelomično očito nedopuštena i djelomično očito neosnovana)

12

2016/C 454/25

Predmet C-614/15: Rješenje Suda (deseto vijeće) od 21. rujna 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Curtea de Apel Craiova – Rumunjska) – Rodica Popescu protiv Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Socijalna politika — Direktiva 1999/70/EZ — Okvirni sporazum o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP — Uzastopni ugovori o radu na određeno vrijeme — Veterinarski pomoćnik u području nadzora zdravlja životinja — Javni sektor — Članak 5. točka 1. — Mjere za sprečavanje primjene uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme — Pojam „objektivnih razloga” kojima se opravdava obnavljanje tih ugovora — Zamjene za nepopunjena mjesta u očekivanju završetka postupaka natječaja)

13

2016/C 454/26

Predmet C-631/15: Rješenje Suda (deseto vijeće) od 21. rujna 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo – Španjolska) – Carlos Álvarez Santirso protiv Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Direktiva 1999/70/EZ — Okvirni sporazum o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP — Članak 4. — Uzastopni ugovori o radu na određeno vrijeme u javnom sektoru — Nesveučilišno obrazovanje — Nacionalni propis — Odobravanje dodatka plaći — Pretpostavka — Pozitivan rezultat u postupku ocjenjivanja — Profesori zaposleni kao privremeni službenici — Isključenje — Načelo nediskriminacije)

14

2016/C 454/27

Spojeni predmeti C-91/16 i C-120/16: Rješenje Suda (peto vijeće) od 8. rujna 2016. (zahtjevi za prethodnu odluku koje je uputio Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid – Španjolska) –Caixabank SA protiv Héctor Benlliure Santiago (C-91/16), Abanca Corporación Bancaria SA protiv Juan José González Rey, María Consuelo González Rey, Francisco Rodríguez Alonso (C-120/16) (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 93/13/EEZ — Nepošteni uvjeti — Zatezne kamate — Primjena ugovornih kamatnih stopa — Članak 53. stavak 2. Poslovnika Suda — Nedopuštenost)

14

2016/C 454/28

Predmet C-141/16: Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 20. srpnja 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Commissione Tributaria Regionale di Milano – Italija) – Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani protiv Agenzia delle dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Lombardia (Zahtjev za prethodnu odluku — Sloboda poslovnog nastana i slobodno pružanje usluga — Jedinstveni porez na klađenje i igre na sreću — Oporezivanje nacionalnih posrednika koji prenose podatke igara za račun organizatora klađenja koji ima sjedište u drugoj državi članici — Nepostojanje dostatnih pojašnjenja o činjeničnom i pravnom kontekstu glavnog postupka kao i razloga koji opravdavaju potrebu odgovora na prethodno pitanje — Očita nedopuštenost)

15

2016/C 454/29

Predmet C-471/16 P: Žalba koju je 24. kolovoza 2016. podnio Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 14. lipnja 2016. u predmetu T-789/14, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

15

2016/C 454/30

Predmet C-492/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. rujna 2016. uputio Fővárosi Törvényszék (Mađarska) – Incyte Corporation protiv Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

17

2016/C 454/31

Predmet C-493/16: Zahtjev za prethodnu odluku koju je 14. rujna 2016. uputio Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italija) – Sicurbau Srl i dr. protiv Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i dr.

17

2016/C 454/32

Predmet C-494/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. rujna 2016. uputio Tribunale civile di Trapani (Italija) – Giuseppa Santoro protiv Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri

18

2016/C 454/33

Predmet C-503/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. rujna 2016. uputio Tribunal da Relação de Évora (Portugal) – Luis Isidro Delgado Mendes protiv Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A.

19

2016/C 454/34

Predmet C-506/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. rujna 2016. uputio Tribunal da Relação do Porto (Portugal) – José Joaquim Neto de Sousa protiv Estado portugués

19

2016/C 454/35

Predmet C-1/15: Rješenje predsjednika Suda od 22. rujna 2016. – Europska komisija protiv Republike Austrije, koju podupiru: Savezna Republika Njemačka, Češka Republika

20

2016/C 454/36

Predmet C-62/16: Rješenje predsjednika Suda od 8. srpnja 2016. – Europska komisija protiv Rumunjske

20

2016/C 454/37

Predmet C-161/16: Rješenje predsjednika Suda od 15. srpnja 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Attunda Tingsrätt – Švedska) – Airhelp Ltd protiv Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

20

2016/C 454/38

Predmet C-172/16: Rješenje predsjednika Suda od 21. srpnja 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Amtsgericht Düsseldorf – Njemačka) – Ljiljana Kammerer, Frank Kammerer protiv Swiss International Air Lines AG

20

2016/C 454/39

Predmet C-257/16: Rješenje predsjednika Suda od 18. srpnja 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Amtsgericht Köln – Njemačka) – Elke Roch, Jürgen Roch protiv Germanwings GmbH

21

 

Opći sud

2016/C 454/40

Predmet T-672/14: Presuda Općeg suda od 20. listopada 2016. – August Wolff i Remedia protiv Komisije (Lijekovi za humanu primjenu — Članak 31. Direktive 2001/83/EZ — Članak 116. Direktive 2001/83 — Aktivna tvar estradiol — Odluka Komisije kojom se državama članicama nalaže povlačenje i izmjena nacionalnih odobrenja za stavljanje na tržište lijekova za lokalnu primjenu koji sadržavaju 0,01  % mase estradiola — Teret dokazivanja — Proporcionalnost — Jednako postupanje)

22

2016/C 454/41

Predmet T-14/15: Presuda Općeg suda od 20. listopada 2016. – Lufthansa AirPlus Servicekarten protiv EUIPO-a – Mareea Comtur (airpass.ro) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije airpass.ro — Raniji verbalni žig Europske unije AirPlus International — Odbijanje prigovora — Pravilo 21. Uredbe (EZ) br. 2868/95 — Obustava postupka — Članak 81. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 207/2009)

22

2016/C 454/42

Predmet T-141/15: Presuda Općeg suda od 20. listopada 2016. – Češka Republika protiv Komisije („EFJP i EPFRR — Izdaci isključeni iz financiranja — Zaštita vinograda — Izdaci nastali za Češku Republiku — Pravna sigurnost — Legitimna očekivanja”)

23

2016/C 454/43

Predmet T-407/15: Presuda Općeg suda od 20. listopada 2016. – Monster Energy protiv EUIPO-a – Hot-Can Intellectual Property (HotoGo self-heating can technology) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije HotoGo self-heating can technology — Raniji žigovi Europske unije koji prikazuju pandže — Relativni razlozi za odbijanje — Nepostojanje sličnosti znakova — Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu — Nepostojanje poveznice između dva znaka — Članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009)

24

2016/C 454/44

Predmet T-693/15: Presuda Općeg suda od 20. listopada 2016. – Clover Canyon protiv EUIPO-a – Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija — Verbalni žig CLOVER CANYON — Raniji nacionalni verbalni žig CANYON — Relativni razlog za odbijanje — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Vjerojatnost dovođenja u zabludu)

24

2016/C 454/45

Predmet T-543/15: Rješenje Općeg suda od 12. listopada 2016. – Lysoform Dr. Hans Rosemann i dr. ECHA (Tužba za poništenje — Uključenje kao dobavljača aktivne tvari u popis predviđen u članku 95. Uredbe (EU) br. 528/2012 — Nepostojanje izravnog utjecaja — Nedopuštenost)

25

2016/C 454/46

Predmet T-564/15: Rješenje Općeg suda od 11. listopada 2016. – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor protiv Komisije (Tužba za poništenje — Financijska pomoć u području Instrumenta za povezivanje Europe — Akt koji se ne može pobijati — Pripremni akt — Nedopuštenost)

26

2016/C 454/47

Predmet T-620/15: Rješenje Općeg suda od 17. listopada 2016. – Orthema Service protiv EUIPO-a (Gehen wie auf Wolken) (Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije Gehen wie auf Wolken — Žig koji se sastoji od reklamnog slogana — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Očito pravno neosnovana tužba)

26

2016/C 454/48

Predmet T-669/15: Rješenje Općeg suda od 12. listopada 2016. – Lysoform Dr. Hans Rosemann i dr. protiv ECHA-e („Tužba za poništenje — Uključivanje kao dobavljača aktivne tvari na popis propisan člankom 95. Uredbe (EU) br. 528/2012 — Nepostojanje izravnog utjecaja — Nedopuštenost”)

27

2016/C 454/49

Predmet T-699/16 P: Žalba koju je 29. rujna 2016. podnio Europski parlament protiv presude Službeničkog suda od 19. srpnja 2016. u predmetu F-147/15, Meyrl protiv Parlamenta

28

2016/C 454/50

Predmet T-704/16: Tužba podnesena 26. rujna 2016. – Murka protiv EUIPO-a (SCATTER SLOTS)

28

2016/C 454/51

Predmet T-705/16 P: Žalba koju je 3. listopada 2016. podnio WQ (*1)  protiv presude Službeničkog suda od 21. srpnja 2016. u predmetu F-1/16, WQ (*1) protiv Parlamenta

29

2016/C 454/52

Predmet T-706/16 P: Žalba koju je 3. listopada 2016. podnio HB protiv presude Službeničkog suda od 21. srpnja 2016. u predmetu F-125/15, HB protiv Komisije

30

2016/C 454/53

Predmet T-721/16: Tužba podnesena 7. listopada 2016. – Luxottica Group protiv EUIPO-a – Chen (BeyBeni)

31

2016/C 454/54

Predmet T-732/16: Tužba podnesena 20. listopada 2016. – Valencia Club de Fútbol protiv Komisije

31

2016/C 454/55

Predmet T-733/16: Tužba podnesena 18. listopada 2016. – Banque Postale protiv ESB-a

32

2016/C 454/56

Predmet T-613/15: Rješenje Općeg suda od 19. rujna 2016. – European Dynamics Luxembourg i dr. protiv Frontexa

33


(*1)Informacije su izbrisane u okviru zaštite pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka.

 


HR

 

Zbog zaštite osobnih podataka, neke informacije sadržane u ovoj objavi više ne mogu biti prikazane, pa je stoga objavljena njena nova autentična verzija.

Top