EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:402:TOC

Službeni list Europske unije, C 402, 31. listopada 2016.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 402

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 59.
31. listopada 2016.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2016/C 402/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2016/C 402/02

Predmet C-113/14: Presuda Suda (peto vijeće) od 7. rujna 2016. – Savezna Republika Njemačka protiv Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije (Tužba za poništenje — Izbor pravne osnove — Članak 43. stavak 2. ili članak 43. stavak 3. UFEU-a — Zajednička organizacija tržištâ poljoprivrednih proizvoda — Uredba (EU) br. 1308/2013 — Članak 7. — Uredba (EU) br. 1370/2013 — Članak 2. — Mjere koje se odnose na određivanje cijena — Referentni pragovi — Intervencijska cijena)

2

2016/C 402/03

Predmet C-409/14: Presuda Suda (peto vijeće) od 8. rujna 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Mađarska) – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. protiv Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednička carinska tarifa — Kombinirana nomenklatura — Razvrstavanje robe — Tumačenje podbroja Kombinirane nomenklature — Direktiva 2008/118/EZ — Uvoz trošarinske robe — Carinski postupak s odgodom ili postupanje — Posljedice carinske deklaracije s pogrešno naznačenim podbrojem Kombinirane nomenklature — Nepravilnosti tijekom kretanja trošarinske robe)

3

2016/C 402/04

Predmet C-549/14: Presuda Suda (osmo vijeće) od 7. rujna 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Højesteret – Danska) – Finn Frogne A/S protiv Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation (Zahtjev za prethodnu odluku — Javna nabava — Direktiva 2004/18/EZ — Članak 2. — Načelo jednakog postupanja — Obveza transparentnosti — Ugovor o javnoj nabavi u vezi s isporukom složenog komunikacijskog sustava — Poteškoće u izvršenju — Neslaganje stranaka s obzirom na odgovornosti — Transakcija — Smanjenje opsega ugovora — Preoblikovanje najma materijala u prodaju — Bitna izmjena ugovora o javnoj nabavi — Opravdanje objektivnom mogućnošću nalaženja sporazumnog rješenja)

4

2016/C 402/05

Predmet C-584/14: Presuda Suda (peto vijeće) od 7. rujna 2016. – Europska komisija protiv Helenske Republike (Povreda obveze države članice — Okoliš — Direktiva 2006/12/EZ — Direktiva 91/689/EEZ — Direktiva 1999/31/EZ — Gospodarenje otpadom — Presuda Suda kojom je utvrđena povreda obveze — Neprovedba — Članak 260. stavak 2. UFEU-a — Novčane sankcije — Novčana kazna — Paušalni iznos)

4

2016/C 402/06

Predmet C-101/15 P: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 7. rujna 2016. – Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA protiv Europske komisije (Žalba — Zabranjeni sporazumi — Članak 101. UFEU-a — Članak 53. Sporazuma o Europskog gospodarskom prostoru od 2. svibnja 1992. — Europsko tržište automobilskog stakla — Sporazumi o podjeli tržištâ i razmjeni poslovno osjetljivih informacija — Novčane kazne — Smjernice iz 2006. o izračunu iznosa novčanih kazni — Točka 13. — Vrijednost prodaje — Uredba (EZ) br. 1/2003 — Članak 23. stavak 2. drugi podstavak — Zakonska gornja granica novčane kazne — Tečaj za izračun gornje granice novčane kazne — Iznos novčane kazne — Neograničena nadležnost — Poduzetnici koji proizvode jedan proizvod — Proporcionalnost — Jednako postupanje)

5

2016/C 402/07

Predmet C-121/15: Presuda Suda (peto vijeće) od 7. rujna 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil d'État – Francuska) – Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) protiv Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, prije GDF Suez (Zahtjev za prethodnu odluku — Usklađivanje zakonodavstava — Direktiva 2009/73/EZ — Energija — Sektor plina — Utvrđivanje cijena opskrbe prirodnim plinom krajnjim kupcima — Regulirane tarife — Prepreka — Sukladnost — Kriteriji za ocjenu — Ciljevi sigurnosti opskrbe i teritorijalne kohezije)

6

2016/C 402/08

Predmet C-160/15: Presuda Suda (drugo vijeće) od 8. rujna 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio du Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – GS Media BV protiv Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker (Zahtjev za prethodnu odluku — Autorsko pravo i srodna prava — Direktiva 2001/29/EZ — Informacijsko društvo — Usklađivanje određenih aspekata autorskog i srodnih prava — Članak 3. stavak 1. — Priopćavanje javnosti — Pojam — Internet — Hiperpoveznice koje omogućuju pristup zaštićenim djelima, pristup kojima je omogućen na drugoj internetskoj stranici bez ovlaštenja nositelja — Još neobjavljena djela nositelja prava — Postavljanje takvih poveznica s ciljem stjecanja dobiti)

7

2016/C 402/09

Predmet C-180/15: Presuda Suda (šesto vijeće) od 8. rujna 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstolen – Švedska) – Borealis AB i dr. protiv Naturvårdsverket (Zahtjev za prethodnu odluku — Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Europske unije — Direktiva 2003/87/EZ — Članak 10.a — Metoda besplatne dodjele jedinica — Izračun jedinstvenog međusektorskog faktora korekcije — Odluka 2013/448/EU — Članak 4. — Prilog II. — Valjanost — Određivanje referentne vrijednosti za proizvod za vrući metal — Odluka 2011/278/EU — Prilog I. — Valjanost — Članak 3. točka (c) — Članak 7. — Članak 10. stavci 1. do 3. i 8. — Prilog IV. — Besplatna dodjela jedinica za potrošnju i isporuku topline — Mjerljiva toplina koja se isporučuje privatnim kućanstvima — Zabrana dvostrukog brojenja emisija i dvostruke dodjele jedinica)

7

2016/C 402/10

Predmet C-182/15: Presuda Suda (veliko vijeće) od 6. rujna 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Augstākā tiesa – Latvija) – postupak izručenja Alekseja Petruhhina (Zahtjev za prethodnu odluku — Građanstvo Europske unije — Izručenje trećoj državi državljanina države članice koji je koristio svoje pravo na slobodno kretanje — Područje primjene prava Unije — Zaštita državljana države članice od izručenja — Nepostojanje zaštite državljana drugih država članica — Ograničenje slobodnog kretanja — Obrazloženje koje se temelji na sprječavanju nekažnjavanja — Proporcionalnost — Provjera poštovanja jamstava iz članka 19. stavka 2. Povelje Europske unije o temeljnim pravima)

9

2016/C 402/11

Predmet C-225/15: Presuda Suda (drugo vijeće) od 8. rujna 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale di Reggio Calabria – Italija) – kazneni postupak protiv Domenica Politana (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 49. UFEU-a — Sloboda poslovnog nastana — Igre na sreću — Ograničenja — Važni razlozi u općem interesu — Proporcionalnost — Javna nabava — Uvjeti sudjelovanja u postupku javne nabave i ocjena ekonomske i financijske sposobnosti — Isključenje ponuditelja zbog nedostavljanja potvrde o njegovoj ekonomskoj i financijskoj sposobnosti, koju su izdale dvije različite bankarske institucije — Direktiva 2004/18/EZ — Članak 47. — Primjenjivost)

9

2016/C 402/12

Predmet C-310/15: Presuda Suda (osmo vijeće) od 7. rujna 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour de cassation – Francuska) – Vincent Deroo-Blanquart protiv Sony Europe Limited, pravnog slijednika Sony France SA (Zahtjev za prethodnu odluku — Zaštita potrošača — Nepoštena poslovna praksa — Direktiva 2005/29/EZ — Članci 5. i 7. — Zajednička ponuda — Prodaja računala koje je opremljeno s predinstaliranim računalnim programima — Bitne informacije u vezi s cijenom — Zavaravajuće izostavljanje — Nemogućnost za potrošača da dobije isti model računala koje nije opremljeno s predinstaliranim računalnim programima)

10

2016/C 402/13

Predmet C-459/15 P: Presuda Suda (deveto vijeće) od 8. rujna 2016. – Iranian Offshore Engineering & Construction Co. protiv Vijeća Europske unije (Žalba — Mjere ograničavanja protiv Islamske Republike Irana — Popis osoba i subjekata na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora — Pružanje logističke podrške iranskoj vladi — Uvrštenje žaliteljeva imena)

11

2016/C 402/14

Predmet C-461/15: Presuda Suda (šesto vijeće) od 8. rujna 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgericht Berlin – Njemačka) – E.ON Kraftwerke GmbH protiv Bundesrepublik Deutschland (Zahtjev za prethodnu odluku — Okoliš — Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Europske unije — Direktiva 2003/87/EZ — Usklađena besplatna dodjela emisijskih jedinica — Odluka 2011/278/EU — Promjena dodjele — Članak 24. stavak 1. — Obveza informiranja koju ima operater postrojenja — Doseg)

11

2016/C 402/15

Predmet C-294/16 PPU: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 28. srpnja 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – Poljska) – JZ protiv Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście (Zahtjev za prethodnu odluku — Hitni prethodni postupak — Policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima — Okvirna odluka 2002/584/PUP — Članak 26. stavak 1. — Europski uhidbeni nalog — Učinci predaje — Uračunavanje vremena zadržavanja u državi članici izvršenja — Pojam „zadržavanje” — Mjere ograničenja slobode koje nisu zatvaranje — Kućni pritvor uz nošenje elektroničke narukvice — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članci 6. i 49.)

12

2016/C 402/16

Predmet C-328/16: Tužba podnesena 1. lipnja 2016. – Europska komisija protiv Helenske Republike

13

2016/C 402/17

Predmet C-376/16 P: Žalba koju je 7. srpnja 2016. podnio Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 27. travnja 2016. u predmetu T-556/11, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo

14

2016/C 402/18

Predmet C-393/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. srpnja 2016. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne protiv Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

16

2016/C 402/19

Predmet C-425/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. kolovoza 2016. uputio Oberster Gerichtshof (Austrija) – Hansruedi Raimund protiv Michaele Aigner

17

2016/C 402/20

Predmet C-431/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. kolovoza 2016. uputio Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Španjolska) – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) i Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) protiv Joséa Blanca Marquesa

17

2016/C 402/21

Predmet C-462/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. kolovoza 2016. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) – Finanzamt Bingen-Alzey protiv Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

19

2016/C 402/22

Predmet C-464/16 P: Žalba koju je 18. kolovoza 2016. podnio Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) protiv rješenja Općeg suda (četvrto vijeće) od 20. srpnja 2016. u predmetu T-674/15, Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) protiv Europske komisije

20

2016/C 402/23

Predmet C-465/16 P: Žalba koju je 20. kolovoza 2016. podnijelo Vijeće Europske unije protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 9. lipnja 2016. u predmetu T-276/13, Growth Energy i Renewable Fuels Association protiv Vijeća Europske unije

21

2016/C 402/24

Predmet C-466/16 P: Žalba koju je 20. kolovoza 2016. podnijelo Vijeće Europske unije protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 9. lipnja 2016. u predmetu T-277/13, Marquis Energy LLC protiv Vijeća Europske unije

22

 

Opći sud

2016/C 402/25

Predmet T-220/13: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – Scuola Elementare Maria Montessori protiv Komisije („Državne potpore — Općinski porez na nekretnine — Oslobođenje od plaćanja odobreno nekomercijalnim subjektima koji obavljaju posebne djelatnosti — Pročišćeni tekst o porezu na dohodak — Oslobođenje od plaćanja jedinstvenog općinskog poreza — Odluka kojom se dijelom utvrđuje nepostojanje državne potpore a dijelom potpora proglašava nespojivom s unutarnjim tržištem — Tužba za poništenje — Regulatorni akt koji ne podrazumijeva provedbene mjere — Izravni utjecaj — Dopuštenost — Apsolutna nemogućnost povrata — Članak 14. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 659/1999 — Obveza obrazlaganja”)

25

2016/C 402/26

Predmet T-392/13: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2015. – La Ferla protiv Komisije i ECHA-e („REACH — Naknada za registraciju tvari — Smanjena naknada odobrena mikropoduzećima, malim i srednjim poduzećima — Pogreška u izjavi o veličini poduzeća — Preporuka 2003/361/EZ — Odluka kojom se određuje administrativna pristojba — Zahtjev za pružanje informacija — Ovlast ECHA-e — Proporcionalnost”)

25

2016/C 402/27

Predmet T-472/13: Presuda Općeg suda od 8. rujna 2016. – Lundbeck protiv Komisije („Tržišno natjecanje — Zabranjeni sporazumi — Tržište antidepresivima koji sadrže farmaceutsku djelatnu tvar citalopram — Pojam ograničenja tržišnog natjecanja prema cilju — Moguće tržišno natjecanje — Generički lijekovi — Prepreke izlasku na tržište kao posljedica postojanja patenata — Sporazumi sklopljeni između nositelja patenata i proizvođača generičkih lijekova — Članak 101. stavci 1. i 3. UFEU-a — Pogreške koje se tiču prava i ocjene — Obveza obrazlaganja — Prava obrane — Pravna sigurnost — Novčane kazne”)

26

2016/C 402/28

Predmet T-620/13: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – Marchi Industriale protiv ECHA-e („REACH — Naknada za registraciju tvari — Smanjena naknada odobrena mikropoduzećima, malim i srednjim poduzećima — Pogreška u izjavi o veličini poduzeća — Preporuka 2003/361/EZ — Odluka kojom se određuje administrativna pristojba — Utvrđivanje veličine poduzeća — Ovlast ECHA-e — Obveza obrazlaganja”)

27

2016/C 402/29

Predmet T-695/13: Presuda Općeg suda od 13. rujna 2016. – ENAC protiv INEA-e („Financijska potpora — Projekti od zajedničkog interesa u području transeuropskih energetskih mreža — Izrada studije za intermodalni razvoj zračne luke Bergame-Orio al Serio — Utvrđivanje konačnog iznosa financijske potpore — Neprihvatljivi troškovi — Pogreška koja se tiče prava — Obveza obrazlaganja”)

27

2016/C 402/30

Predmet T-80/14: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – PT Musim Mass protiv Vijeća („Damping — Uvoz biodizela podrijetlom iz Indonezije — Konačna naplata privremenih antidampinških pristojbi — Konačne antidampinške pristojbe — Prava obrane — Članak 2. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 — Uobičajena vrijednost — Troškovi proizvodnje”)

28

2016/C 402/31

Predmet T-111/14: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – Unitec Bio protiv Vijeća („Damping — Uvoz biodizela podrijetlom iz Argentine — Konačna antidampinška pristojba — Tužba za poništenje — Izravni utjecaj — Osobni utjecaj — Dopuštenost — Članak 2., stavak 5. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 — Uobičajena vrijednost — Troškovi proizvodnje”)

29

2016/C 402/32

Predmeti T-112/14 do T-116/14 i T-119/14: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – Molinos Río de la Plata i dr. protiv Vijeća („Damping — Uvoz biodizela podrijetlom iz Argentine — Konačna antidampinška pristojba — Tužba za poništenje — Strukovna udruga — Izravni utjecaj — Osobni utjecaj — Dopuštenost — Članak 2. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 — Uobičajena vrijednost — Troškovi proizvodnje”)

30

2016/C 402/33

Predmet T-117/14: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – Cargill protiv Vijeća („Damping — Uvoz biodizela podrijetlom iz Argentine — Konačna antidampinška pristojba — Tužba za poništenje — Izravni utjecaj — Osobni utjecaj — Dopuštenost — Članak 2. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 — Uobičajena vrijednost — Troškovi proizvodnje”)

31

2016/C 402/34

Predmet T-118/14: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – LDC Argentina protiv Vijeća („Damping — Uvoz biodizela podrijetlom iz Argentine — Konačna antidampinška pristojba — Članak 2. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 — Uobičajena vrijednost — Troškovi proizvodnje”)

31

2016/C 402/35

Predmet T-120/14: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – PT Ciliandra Perkasa protiv Vijeća („Damping — Uvoz biodizela podrijetlom iz Indonezije — Konačna antidampinška pristojba — Članak 2. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 — Uobičajena vrijednost — Troškovi proizvodnje”)

32

2016/C 402/36

Predmet T-139/14: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – PT Wilmar Bioenergi Indonesia i PT Wilmar Nabati Indonesia protiv Vijeća („Damping — Uvoz biodizela podrijetlom iz Indonezije — Konačna antidampinška pristojba — Članak 2., stavci 3. i 5. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 — Uobičajena vrijednost — Troškovi proizvodnje”)

33

2016/C 402/37

Predmet T-340/14: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – Klyuyev protiv Vijeća („Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja poduzete s obzirom na stanje u Ukrajini — Zamrzavanje financijskih sredstava — Popis osoba, subjekata i tijela na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora — Uvrštavanje imena tužitelja — Prava obrane — Obveza obrazlaganja — Pravni temelj — Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu — Nepoštovanje kriterija uvrštavanja na popis — Očita pogreška u ocijeni — Pravo vlasništva — Pravo na ugled”)

34

2016/C 402/38

Predmet T-346/14: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – Yanukovych protiv Vijeća („Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja poduzete s obzirom na stanje u Ukrajini — Zamrzavanje financijskih sredstava — Popis osoba, subjekata i tijela na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora — Uvrštavanje imena tužitelja — Prava obrane — Obveza obrazlaganja — Pravna osnova — Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu — Zlouporaba ovlasti — Nepoštovanje kriterija uvrštavanja na popis — Očita pogreška u ocjeni — Pravo na vlasništvo”)

35

2016/C 402/39

Predmet T-348/14: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – Yanukovych protiv Vijeća („Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja poduzete s obzirom na stanje u Ukrajini — Zamrzavanje financijskih sredstava — Popis osoba, subjekata i tijela na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora — Uvrštavanje imena tužitelja — Obveza obrazlaganja — Pravni temelj — Prava obrane — Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu — Zlouporaba ovlasti — Nepoštovanje kriterija uvrštavanja na popis — Očita pogreška u ocijeni — Pravo vlasništva”)

36

2016/C 402/40

Predmet T-386/14: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – FIH Holding et FIH Erhvervsbank protiv Komisije („Državne potpore — Bankarski sektor — Potpora koja je dodijeljena danskoj banci FIH u obliku prijenosa njezine imovine umanjene vrijednosti novom društvu kćeri te ponovnog otkupa te imovine od strane danskog tijela nadležnog za osiguranje financijske stabilnosti — Državne potpore u korist banaka u razdoblju gospodarske krize — Odluka kojom se potpora proglašava spojivom s unutarnjim tržištem — Pojam potpore — Kriterij privatnog ulagača — Kriterij privatnog vjerovnika — Izračun visine potpore — Obveza obrazlaganja”)

37

2016/C 402/41

Predmet T-481/14: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – European Dynamics Luxembourg i Evropaïki Dynamiki protiv EIT-a („Javna nabava usluga — Postupak javne nabave — Pružanje usluga razvoja platforme za upravljanje informacijama i znanjima — Usluge razvoja softvera i održavanja dostupnosti i učinkovitosti informatičkih usluga — Odbijanje rangiranja ponuditeljeve ponude na prvo mjesto — Kriteriji za odabir — Kriteriji dodjele — Obveza obrazlaganja — Očite pogreške u ocjeni — Pristup dokumentima — Izvanugovorna odgovornost”)

37

2016/C 402/42

Predmet T-698/14: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – European Dynamics Luxembourg i Evropaïki Dynamiki protiv Komisije („Javna nabava usluga — Postupak javne nabave — Vanjske usluga razvoja, istraživanja i potpore informacijskim sustavima (ESP DESIS III) — Rangiranje ponuditelja u postupku prema kaskadnom sustavu — Obveza obrazlaganja — Izuzetno niske ponude — Načelo slobodnog tržišnog natjecanja — Izvanugovorna odgovornost”)

38

2016/C 402/43

Predmet T-710/14: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – Herbert Smith Freehills protiv Vijeća („Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Dokumenti u vezi s raspravama koje prethode donošenju direktive o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda — Odbijanje pristupa — Izuzeće u pogledu zaštite pravnog savjetovanja — Prava obrane — Prevladavajući javni interes”)

39

2016/C 402/44

Predmet T-800/14: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – Philip Morris protiv Komisije („Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Dokumenti sastavljeni u okviru pripremnih akata za donošenje direktive o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda — Odbijanje pristupa — Izuzeće koje se odnosi na zaštitu pravnog savjetovanja — Izuzeće koje se odnosi na proces odlučivanja — Prava obrane — Prevladavajući javni interes”)

39

2016/C 402/45

Predmet T-51/15: Presuda Općeg suda od 20. rujna 2016. – PAN Europe protiv Komisije („Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Uredba (EZ) br. 1367/2006 — Dokumenti vezani uz endokrine disruptore — Djelomično odbijanje pristupa — Iznimka koja se odnosi na zaštitu postupka odlučivanja — Članak 4. stavak 3. Uredbe br. 1049/2001”)

40

2016/C 402/46

Predmet T-91/15: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – AEDEC protiv Komisije („Istraživanje i tehnološki razvoj — Okvirni program za istraživanja i inovacije „Obzor 2020” — Pozivi na podnošenje prijedloga na temelju programa rada 2014.-2015. — Odluka Komisije kojom se proglašava da tužiteljev prijedlog ne ispunjava uvjete — Obveza obrazlaganja — Prava obrane — Proporcionalnost — Transparentnost — Očita pogreška u ocjeni”)

41

2016/C 402/47

Predmet T-359/15: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – Arrom Conseil protiv EUIPO-a – Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije Roméo has a Gun by Romano Ricci — Raniji verbalni žigovi Europske unije NINA RICCI i RICCI — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Nepošteno iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda ranijih žigova — Nanošenje štete ugledu — Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009”)

41

2016/C 402/48

Predmet T-485/15: Presuda Općeg suda od 20. rujna 2016. – Alsharghawi protiv Vijeća („Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja zbog situacije u Libiji — Zamrzavanje sredstava — Popis osoba kojima je zabranjen ulazak i prelazak preko teritorija Europske unije — Položaj bivšeg šefa kabineta Moamera Gadafija — Odabir pravne osnove — Obveza obrazlaganja — Prava na obranu — Pretpostavka nedužnosti — Proporcionalnost — Sloboda dolaska i odlaska — Pravo vlasništva — Obveza opravdanja osnovanosti mjere”)

42

2016/C 402/49

Predmet T-565/15: Presuda Općeg suda od 20. rujna 2016. – Excalibur City protiv EUIPO-a – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije MERLIN’S KINDERWELT — Raniji nacionalni verbalni žig KINDER — Relativni razlog za odbijanje — Nepostojanje sličnosti znakova — Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b), Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

42

2016/C 402/50

Predmet T-566/15: Presuda Općeg suda od 20. rujna 2016. – Excalibur City protiv EUIPO-a – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije MERLIN’S KINDERWELT — Raniji nacionalni verbalni žig KINDER — Relativni razlog za odbijanje — Nepostojanje sličnosti znakova — Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b), Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

43

2016/C 402/51

Predmet T-633/15: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – JT International protiv EUIPO-a – Habanos (PUSH) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije PUSH — Raniji verbalni i figurativni žigovi Beneluksa i nacionalni žigovi PUNCH — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Istovjetnost proizvodâ — Sličnost znakova — Članak 8. stavka 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

44

2016/C 402/52

Predmet T-384/15: Rješenje Općeg suda od 13. rujna 2016. – EDF Luminus protiv Parlamenta („Arbitražna klauzula — Ugovor o opskrbi električnom energijom CNT(2009) br. 137 — Plaćanje od strane Parlamenta regionalnog doprinosa koji je tužitelj platio Région de Bruxelles-Capitale, izračunatog na temelju snage koja se Parlamentu čini dostupnom — Nepostojanje ugovorne obveze — Nepostojanje obveze koja proizlazi iz odredbi mjerodavnog nacionalnog prava”)

44

2016/C 402/53

Predmet T-511/15: Rješenje Općeg suda od 30. kolovoza 2016. – Fontem Holdings 4 protiv EUIPO-a (BLU ECIGS) („Žig Europske unije — Povlačenje prijave za registraciju — Obustava postupka”)

45

2016/C 402/54

Predmet T-544/15: Rješenje Općeg suda od 13. rujna 2016. – Terna protiv Komisije („Tužba za poništenje — Projekti od zajedničkog interesa Unije — Financijska potpora Unije u dva projekta iz područja transeuropskih energetskih mreža — Smanjenje izvorno dodijeljene financijske potpore nakon revizije — Pripremni akt — Akt koji se ne može pobijati — Nedopuštenost”)

46

2016/C 402/55

Predmet T-584/15: Rješenje Općeg suda od 14. rujna 2016. – POA protiv Komisije („Tužba za poništenje — Zahtjev za registraciju zaštićene oznake izvornosti („Halloumi” ili „Hellim”) — Odluka o objavi u Službenom listu, serija C, zahtjeva za registraciju zaštićene oznake izvornosti u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012 — Pripremni akt — Akt koji se ne može pobijati — Nedopuštenost”)

46

2016/C 402/56

Predmet T-366/16: Tužba podnesena 12. srpnja 2016. – Gaki protiv Europol

47

2016/C 402/57

Predmet T-476/16: Tužba podnesena 25. kolovoza 2016. – Adama Agriculture i Adama France protiv Komisije

48

2016/C 402/58

Predmet T-477/16: Tužba podnesena 26. kolovoza 2016. – Epsilon International protiv Komisije

49

2016/C 402/59

Predmet T-480/16: Tužba podnesena 30. kolovoza 2016. – Lidl Stiftung protiv EUIPO-a – Amedei (For you)

50

2016/C 402/60

Predmet T-620/16: Tužba podnesena 30. kolovoza 2016. – The Logistical Approach protiv EUIPO-a – Idea Groupe (Idealogistic)

51

2016/C 402/61

Predmet T-625/16: Tužba podnesena 2. rujna 2016. – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej protiv ECHA-e

51

2016/C 402/62

Predmet T-629/16: Tužba podnesena 1. rujna 2016. – Shoe Branding Europe protiv EUIPO-a – adidas (Prikaz dviju usporednih traka na obući)

53

2016/C 402/63

Predmet T-630/16: Tužba podnesena 5. rujna 2016. – Dehtochema Bitumat protiv Europske agencije za kemikalije

53

2016/C 402/64

Predmet T-644/16: Tužba podnesena 9. rujna 2016. – ClientEarth protiv Komisije

54

2016/C 402/65

Predmet T-645/16: Tužba podnesena 7. rujna 2016. Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank protiv SRB-a

55

2016/C 402/66

Predmet T-648/16: Tužba podnesena 13. rujna 2016. – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret protiv EUIPO-a – Zaharieva (BOBO cornet)

56

2016/C 402/67

Predmet T-649/16: Tužba podnesena 12. rujna 2016. – Bernaldo de Quirós protiv Komisije

57

2016/C 402/68

Predmet T-650/16: Tužba podnesena 7. rujna 2016. – LG Electronics protiv EUIPO-a (QD)

58

2016/C 402/69

Predmet T-656/16: Tužba podnesena 12. rujna 2016. – PM protiv ECHA-e

58

2016/C 402/70

Predmet T-659/16: Tužba podnesena 16. rujna 2016. – LG Electronics protiv EUIPO-a (Second Display)

59

2016/C 402/71

Predmet T-661/16: Tužba podnesena 19. rujna 2016. – Credito Fondiario protiv JSO-a

59

2016/C 402/72

Predmet T-665/16: Tužba podnesena 16. rujna 2016. – Cinkciarz.pl protiv EUIPO-a (€$)

61


HR

 

Top