EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:346:TOC

Službeni list Europske unije, C 346, 21. rujna 2016.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 346

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 59.
21 rujna 2016.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

 

EUROPSKI PARLAMENT
ZASJEDANJE 2015.–2016.
Dnevne sjednice od 27. do 30. travnja 2015.
Zapisnik sjednice objavljen je u SL C 206, 9.6.2016.
Tekstovi o razrješnici za financijsku godinu 2013., usvojeni 29. travnja 2015., objavljeni su u SL L 255, 30.9.2015 .
USVOJENI TEKSTOVI

1


 

I.   Rezolucije, preporuke i mišljenja

 

REZOLUCIJE

 

Europski parlament

 

Utorak, 28. travnja 2015.

2016/C 346/01

Rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2015. o praćenju provedbe Bolonjskog procesa (2015/2039(INI))

2

2016/C 346/02

Rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2015. o europskom filmu u digitalnom dobu (2014/2148(INI))

10

2016/C 346/03

Rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2015. o „Novoj strategiji EU-a za šume i sektor koji se temelji na šumama” (2014/2223(INI))

17

 

Srijeda, 29. travnja 2015.

2016/C 346/04

Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o prijedlogu uredbe Vijeća o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja (COM(2013)0534 – 2013/0255(APP))

27

2016/C 346/05

Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o strategiji o alkoholu (2015/2543(RSP))

32

2016/C 346/06

Rezolucija Europskog parlamenta od od 29. travnja 2015. o drugoj obljetnici urušavanja zgrade Rana Plaza i napretku Pakta o održivosti za Bangladeš (2015/2589(RSP))

39

2016/C 346/07

Rezolucija Europskog parlamenta od od 29. travnja 2015. o nedavnim tragedijama u Sredozemnom moru i migracijskoj politici i politici azila u EU-u (2015/2660(RSP))

47

 

Četvrtak, 30. travnja 2015.

2016/C 346/08

Rezolucija Europskog parlamenta od 30. travnja 2015. o progonu kršćana diljem svijeta u vezi s ubojstvom studenata u Keniji koje je počinila teroristička skupina al-Shabaab (2015/2661(RSP))

51

2016/C 346/09

Rezolucija Europskog parlamenta od 30. travnja 2015. o uništavanju kulturnih lokaliteta koje je počinila skupina ISIS/Daesh (2015/2649(RSP))

55

2016/C 346/10

Rezolucija Europskog parlamenta od 30. travnja 2015. o stanju na Maldivima (2015/2662(RSP))

60

2016/C 346/11

Rezolucija Europskog parlamenta od 30. travnja 2015. o izvješću o napretku Albanije za 2014. (2014/2951(RSP))

63

2016/C 346/12

Rezolucija Europskog parlamenta od 30. travnja 2015. o izvješću o napretku Bosne i Hercegovine za 2014. (2014/2952(RSP))

69

2016/C 346/13

Rezolucija Europskog parlamenta od 30. travnja 2015. o Europskoj investicijskoj banci – godišnje izvješće za 2013. (2014/2156(INI))

77

2016/C 346/14

Rezolucija Europskog parlamenta od 30. travnja 2015. o Svjetskoj izložbi Expo 2015. u Milanu: hranjenje planeta – energija za život (2015/2574(RSP))

88

2016/C 346/15

Rezolucija Europskog parlamenta od 30. travnja 2015. o stanju u Nigeriji (2015/2520(RSP))

95

2016/C 346/16

Rezolucija Europskog parlamenta od 30. travnja 2015. o slučaju Nadije Savčenko (2015/2663(RSP))

101

2016/C 346/17

Rezolucija Europskog parlamenta od 30. travnja 2015. o stanju u izbjegličkom kampu Jarmuk u Siriji (2015/2664(RSP))

103

2016/C 346/18

Rezolucija Europskog parlamenta od 30. travnja 2015. o zatvaranju radnika i aktivista za ljudska prava u Alžiru (2015/2665(RSP))

106


 

II.   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europski parlament

 

Utorak, 28. travnja 2015.

2016/C 346/19

Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2015. o pregledu izjave o financijskom interesu kandidata za povjerenika (tumačenje stavka 1. točke (a) Priloga XVI. Poslovniku) (2015/2047(REG))

110


 

III   Pripremni akti

 

EUROPSKI PARLAMENT

 

Utorak, 28. travnja 2015.

2016/C 346/20

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2015. o nacrtu odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da postanu stranke, u interesu Unije, Međunarodne konvencije Međunarodne pomorske organizacije o standardima osposobljavanja, izdavanju svjedodžbi i držanju straže osoblja na ribarskim brodovima (15528/2014 – C8-0295/2014 – 2013/0285(NLE))

111

2016/C 346/21

Rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2015. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2015 Europske unije za financijsku godinu 2015., dio III. – Komisija (07660/2015 – C8-0098/2015 – 2015/2013(BUD))

112

2016/C 346/22

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2015. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju za uvođenje sustava ePoziva ugrađenog u vozila koji se temelji na službi 112 i izmjeni Direktive 2007/46/EZ (05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD))

114

2016/C 346/23

P8_TA(2015)0100
Direktiva o kakvoći goriva i direktiva o energiji iz obnovljivih izvora ***II
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2015. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD))
P8_TC2-COD(2012)0288
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u drugom čitanju 28. travnja 2015. radi donošenja Direktive (EU) 2015/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora

115

2016/C 346/24

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2015. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 94/62/EZ u pogledu smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica (05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD))

116

2016/C 346/25

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2015. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o praćenju i provjeravanju emisija ugljičnog dioksida iz pomorskog prometa i izvješćivanju o njima te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ (17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD))

118

2016/C 346/26

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2015. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 223/2009 o europskoj statistici (05161/2/2015 – C8-0073/2015 – 2012/0084(COD))

119

2016/C 346/27

Amandmani koji je Europski parlament usvojio 28. travnja 2015. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru i ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2187/2005 i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1098/2007 (COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD))

120

2016/C 346/28

P8_TA(2015)0105
Obveza iskrcavanja ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2015. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1434/98 u vezi s obvezom iskrcavanja (COM(2013)0889 – C7-0465/2013 – 2013/0436(COD))
P8_TC1-COD(2013)0436
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 28. travnja 2015. radi donošenja Uredbe (EU) 2015/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 te uredaba (EU) br. 1379/2013 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obveze iskrcavanja i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1434/98

142

2016/C 346/29

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2015. o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji o uspostavljanju partnerstva između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Ruske Federacije, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (11878/2014 – C8-0006/2015 – 2014/0052(NLE))

143

 

Srijeda, 29. travnja 2015.

2016/C 346/30

P8_TA(2015)0110
Pretfinanciranje za operativne programe koji dobivaju potporu u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu u pogledu povećanja iznosa početnog pretfinanciranja za operativne programe koji dobivaju potporu u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih (COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))
P8_TC1-COD(2015)0026
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 29. travnja 2015. radi donošenja Uredbe (EU) 2015/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1304/2013 u pogledu dodatnog iznosa početnog predfinanciranja koji se isplaćuje za operativne programe koji dobivaju potporu iz Inicijative za zapošljavanje mladih

144

2016/C 346/31

P8_TA(2015)0111
Stavljanje izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3030/93 o zajedničkim pravilima za uvoz određenih tekstilnih proizvoda iz trećih zemalja ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3030/93 o zajedničkim pravilima za uvoz određenih tekstilnih proizvoda iz trećih zemalja (COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD))
P8_TC1-COD(2014)0334
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 29. travnja 2015. radi donošenja Uredbe (EU) 2015./… Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3030/93 o zajedničkim pravilima za uvoz određenih tekstilnih proizvoda iz trećih zemalja

145

2016/C 346/32

P8_TA(2015)0112
Zaštitne mjere predviđene Sporazumom s Norveškom ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama predviđenim Sporazumom između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške (kodifikacija) (COM(2014)0304 – C8-0010/2014 – 2014/0159(COD))
P8_TC1-COD(2014)0159
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 29. travnja 2015. radi donošenja Uredbe (EU) 2015/… Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama predviđenim Sporazumom između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške (kodificirani tekst)

146

2016/C 346/33

P8_TA(2015)0113
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Albanijom ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određenim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Albanije, s druge strane (kodifikacija) (COM(2014)0375 – C8-0034/2014 – 2014/0191(COD))
P8_TC1-COD(2014)0191
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 29. travnja 2015. radi donošenja Uredbe (EU) 2015/… Europskog parlamenta i Vijeća o određenim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Albanije, s druge strane (kodificirani tekst)

147

2016/C 346/34

P8_TA(2015)0114
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima s Bosnom i Hercegovinom ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pojedinim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, i za primjenu Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Europske zajednice, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane (kodificirani tekst)() (COM(2014)0443 – C8-0087/2014 – 2014/0206(COD))
P8_TC1-COD(2014)0206
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 29. travnja 2015. radi donošenja Uredbe (EU) 2015/… Europskog parlamenta i Vijeća o pojedinim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, i za primjenu Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Europske zajednice, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane (kodificirani tekst)

148

2016/C 346/35

P8_TA(2015)0115
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s bivšom jugoslavenskom republikom Makedonijom ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određenim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i bivše jugoslavenske republike Makedonije, s druge strane (kodificirani tekst) (COM(2014)0394 – C8-0041/2014 – 2014/0199(COD))
P8_TC1-COD(2014)0199
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 29. travnja 2015. radi donošenja Uredbe (EU) 2015/… Europskog parlamenta i Vijeća o određenim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i bivše jugoslavenske republike Makedonije, s druge strane (kodificirani tekst)

149

2016/C 346/36

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o prijedlogu uredbe Vijeća o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na određene kategorije horizontalnih državnih potpora (kodificirani tekst) (COM(2014)0377 – C8-0139/2014 – 2014/0192(NLE))

150

2016/C 346/37

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o prijedlogu uredbe Vijeća o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (kodificirani tekst) (COM(2014)0534 – C8-0212/2014 – 2014/0246(NLE))

151

2016/C 346/38

Amandmani koji je Europski parlament usvojio 29. travnja 2015. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o novčanim fondovima (COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

152

2016/C 346/39

P8_TA(2015)0171
Uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni posebnim uvoznim pravilima Unije ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni bilateralnim sporazumima, protokolima ili drugim dogovorima, ili drugim posebnim uvoznim pravilima Unije (preinaka) (COM(2014)0345 – C8-0023/2014 – 2014/0177(COD))
P8_TC1-COD(2014)0177
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 29. travnja 2015. radi donošenja Uredbe (EU) 2015/… Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni bilateralnim sporazumima, protokolima ili drugim dogovorima, ili drugim posebnim uvoznim pravilima Unije (preinaka)

186

2016/C 346/40

Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2016. (2015/2012(BUD))

188

 

Četvrtak, 30. travnja 2015.

2016/C 346/41

Amandmani koje je Europski parlament usvojio 30. travnja 2015. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1215/2009 o uvođenju izvanrednih trgovinskih mjera za zemlje i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani i obustavi njegove primjene u pogledu Bosne i Hercegovine (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))

194


OZNAKE POSTUPAKA

*

postupak savjetovanja

***

postupak suglasnosti

***I

redovni zakonodavni postupak, prvo čitanje

***II

redovni zakonodavni postupak, drugo čitanje

***III

redovni zakonodavni postupak, treće čitanje

(Vrsta postupka ovisi o pravnoj osnovi predloženoj u nacrtu akta.)

Amandmani Parlamenta:

Novi tekst piše se podebljanim kurzivom . Brisanja se označuju simbolom ▌ ili precrtanim tekstom. Zamjene se označuju isticanjem novog teksta podebljanim kurzivom i brisanjem ili precrtavanjem zamijenjenog teksta.

HR

 

Top