Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:068:TOC

Službeni list Europske unije, C 68, 22. veljače 2016.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 68

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 59.
22. veljače 2016.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2016/C 068/1

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2016/C 068/2

Predmet C-454/13: Presuda Suda (treće vijeće) od 17. prosinca 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal de première instance francophone de Bruxelles – Belgija) – Proximus SA, prije Belgacom SA protiv Commune d'Etterbeek (Zahtjev za prethodnu odluku — Elektroničke komunikacijske mreže i usluge — Direktiva 2002/20/EZ — Članci 12. i 13. — Administrativne naknade — Naknada za prava na instalaciju opreme — Područje primjene — Lokalni propis — Porez na antene za mobilnu telefoniju)

2

2016/C 068/3

Predmet C-517/13: Presuda Suda (treće vijeće) od 17. prosinca 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal de première instance de Namur – Belgija) – Proximus SA, prije Belgacom SA, nastavivši postupak koji je prethodno pokrenuo Belgacom Mobile SA protiv Province de Namur (Zahtjev za prethodnu odluku — Elektroničke komunikacijske mreže i usluge — Direktiva 97/13/EZ — Članci 4. i 11. — Direktiva 2002/20/EZ — Članak 6. — Uvjeti koji se mogu postaviti uz opće ovlaštenje i prava na korištenje radijskih frekvencija i brojeva te posebne obveze — Članak 13. — Naknada za prava na instalaciju opreme — Područje primjene — Provincijski propis — Porez na stupove i/ili primopredajnike u mobilnoj telefonskoj mreži)

3

2016/C 068/4

Spojeni predmeti C-25/14 i C-26/14: Presuda Suda (peto vijeće) od 17. prosinca 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil d'État – Francuska) – Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) protiv Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) i dr. (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL protiv Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire – CFDT i dr. (C-26/14) (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 56. UFEU-a — Sloboda pružanja usluga — Načela jednakog postupanja i nediskriminacije — Obveza transparentnosti — Područje primjene te obveze — Nacionalni kolektivni ugovori — Sustav dopunske socijalne zaštite — Određivanje socijalnih partnera osiguravatelja koji upravlja tim sustavom — Proširenje tog sustava uredbom ministra na sve radnike i poslodavce iz predmetne grane djelatnosti — Ograničavanje vremenskih učinaka prethodne odluke Suda)

3

2016/C 068/5

Spojeni predmeti C-132/14 do C-136/14: Presuda Suda (veliko vijeće) od 15. prosinca 2015. – Europski parlament protiv vijeća Europske unije (Tužba za poništenje — Uredba (EU) br. 1385/2013 — Direktiva 2013/62/EU — Direktiva 2013/64/EU — Pravna osnova — Članak 349. UFEU-a — Najudaljenije regije Europske unije — Izmjena statusa Mayottea u odnosu na Europsku uniju)

4

2016/C 068/6

Predmet C-157/14: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 17. prosinca 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil d'État – Francuska) – Neptune Distribution SNC protiv Ministre de l'Économie et des Finances (Zahtjev za prethodnu odluku — Uredba (EZ) br. 1924/2006 — Direktiva 2009/54/EZ — Članak 11. stavak 1. i članak 16. Povelje Europske unije o temeljnim pravima — Zaštita potrošača — Prehrambene i zdravstvene tvrdnje — Prirodne mineralne vode — Sadržaj natrija ili soli — Izračun — Natrijev klorid (stolna sol) ili ukupna količina natrija — Sloboda izražavanja i informiranja — Sloboda poduzetništva)

5

2016/C 068/7

Predmet C-180/14: Presuda Suda (deveto vijeće) od 23. prosinca 2015. – Europska komisija protiv Helenske Republike (Povreda obveze države članice — Direktiva 2003/88/EZ — Organizacija radnog vremena — Dnevni odmor — Tjedni odmor — Najdulje tjedno radno vrijeme)

6

2016/C 068/8

Predmet C-239/14: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 17. prosinca 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal du travail de Liège – Belgija) – Abdoulaye Amadou Tall protiv Centre public d’action sociale de Huy. (Zahtjev za prethodnu odluku — Područje slobode, sigurnosti i pravde — Direktiva 2005/85/EZ — Minimalne norme koje se odnose na postupke priznavanja i ukidanja statusa izbjeglica u državama članicama — Članak 39. — Pravo na učinkovito pravno sredstvo — Višestruki zahtjevi za azil — Nesuspenzivan učinak pravnog sredstva protiv odluke nadležnog nacionalnog tijela o prekidu rješavanja naknadnog zahtjeva za azil — Socijalna zaštita — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članak 19. stavak 2. — Članak 47.)

6

2016/C 068/9

Spojeni predmeti C-250/14 i C-289/14: Presuda Suda (prvo vijeće) od 23. prosinca 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil d'État – Francuska) – Air France-KLM, prije Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, prije Brit Air (C-289/14) protiv Ministère des Finances et des Comptes publics (Porez na dodanu vrijednost — Oporezivi događaj i obveza obračuna — Zračni prijevoz — Kupljena karta koja nije iskorištena — Obavljanje usluge prijevoza — Izdavanje karte — Trenutak plaćanja poreza)

7

2016/C 068/10

Predmet C-293/14: Presuda Suda (prvo vijeće) od 23. prosinca 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberster Gerichtshof – Austrija) – Gebhart Hiebler protiv Waltera Schlagbauera (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 2006/123/EZ — Područje primjene ratione materiae — Djelatnosti povezane s izvršavanjem javnih ovlasti — Djelatnost dimnjačara — Zadaće iz područja „nadzora zaštite od požara” — Teritorijalno ograničenje odobrenja za obavljanje djelatnosti — Usluga od općeg gospodarskog interesa — Nužnost — Proporcionalnost)

8

2016/C 068/11

Predmet C-297/14: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 23. prosinca 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je podnio Bundesgerichtshof, Njemačka) – Rüdiger Hobohm protiv Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikta Aloysiusa Kampika, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u građanskim i trgovačkim stvarima — Uredba (EZ) br. 44/2001 — Sudska nadležnost kod potrošačkih ugovora — Članak 15. stavak 1. točka (c) i članak 16. stavak 1. — Pojam trgovačke ili profesionalne aktivnosti „usmjerene prema” državi članici u kojoj potrošač ima domicil — Ugovor o vođenju poslova koji služi realizaciji gospodarskog cilja koji se želi ostvariti kroz ugovor o posredovanju, prethodno sklopljen u obavljanju trgovačke ili profesionalne aktivnosti „usmjerene prema” državi članici u kojoj potrošač ima domicil — Bliska veza)

9

2016/C 068/12

Predmet C-300/14: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 17. prosinca 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hof van beroep te Antwerpen – Belgija) – Imtech Marine Belgium NV protiv Radio Hellenic SA (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Uredba (EZ) br. 805/2004 — Europski nalog za izvršenje za nesporne tražbine — Uvjeti za potvrđivanje — Dužnikova prava — Preispitivanje odluke)

9

2016/C 068/13

Predmet C-330/14: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 17. prosinca 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Mađarska) – Gergely Szemerey protiv Miniszterelnökséget vezető miniszter, pravni sljednik Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednička poljoprivredna politika — Mjere potpore ruralnom razvoju — Agroekološka plaćanja — Uredba (EZ) br. 1122/2009 — Članci 23. i 58. — Uredba (EZ) br. 1698/2005 — Uredba (EZ) br. 1975/2006 — Potpora za uzgoj rijetke biljne vrste — Zahtjev za plaćanje — Sadržaj — Potvrda kao pretpostavka — Kazne u slučaju nepodnošenja)

10

2016/C 068/14

Predmet C-333/14: Presuda Suda (drugo vijeće) od 23. prosinca 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Court of Session (Scotland) – Ujedinjena Kraljevina) – Scotch Whisky Association i dr. protiv The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda — Uredba (EU) br. 1308/2013 — Slobodno kretanje robe — Članak 34. UFEU-a — Količinska ograničenja — Mjere s istovrsnim učinkom — Najniža cijena alkoholnih pića izračunana na temelju količine alkohola u proizvodu — Opravdanje — Članak 36. UFEU-a — Zaštita zdravlja i života ljudi — Ocjena nacionalnog suda)

11

2016/C 068/15

Predmet C-342/14: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 17. prosinca 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesfinanzhof – Njemačka) – X-Steuerberatungsgesellschaft protiv Finanzamt Hannover-Nord (Zahtjev za prethodnu odluku — Priznavanje stručnih kvalifikacija — Direktiva 2005/36/EZ — Članak 5. — Sloboda pružanja usluga — Direktiva 2006/123/EZ — Članak 16. i članak 17. stavak 6. — Članak 56. UFEU-a — Društvo za porezno savjetništvo koje ima poslovni nastan u jednoj državi članici, a pruža usluge u drugoj državi članici — Propis države članice koji zahtijeva registraciju i priznavanje društava za porezno savjetništvo)

12

2016/C 068/16

Predmet C-371/14: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 17. prosinca 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Finanzgericht Hamburg – Njemačka) – APEX GmbH Internationale Spedition protiv Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Zahtjev za prethodnu odluku — Trgovinska politika — Damping — Džepni plinski kremeni upaljači koji se ne mogu ponovno puniti — Uredba (EZ) br. 1225/2009 — Članak 11. stavak 2. — Istek — Članak 13. — Izbjegavanje mjera — Provedbena uredba (EU) br. 260/2013 — Valjanost — Proširenje antidampinške pristojbe u vrijeme kada više nije na snazi uredba kojom je ona uvedena — Promjena strukture trgovine)

13

2016/C 068/17

Predmet C-388/14: Presuda Suda (treće vijeće) od 17. prosinca 2015. (zahtjev za prethodnu odluku Finanzgericht Köln – Njemačka) Timac Agro Deutschland GmbH protiv Finanzamt Sankt Augustin (Zahtjev za prethodnu odluku — Porezno zakonodavstvo — Porez na dobit — Sloboda poslovnog nastana — Nerezidentna stalna poslovna jedinica — Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja izuzimanjem prihoda nerezidentne stalne poslovne jedinice — Uzimanje u obzir gubitaka koje ostvari takva stalna poslovna jedinica — Uračunavanje prethodno odbijenih gubitaka u slučaju prijenosa nerezidentne poslovne jedinice — Konačni gubici)

14

2016/C 068/18

Predmet C-402/14: Presuda Suda (treće vijeće) od 17. prosinca 2015. (zahtjev za prethodnu odluku Dioikitiko Efeteio Athinon – Grčka) – Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE protiv Elliniko Dimosio (Zahtjev za prethodnu odluku — Slobodno kretanje robe — Porezne odredbe — Nacionalni porezi — Carine fiskalne naravi — Davanja s istovrsnim učinkom — Formalnosti povezane s prelaskom granica — Članak 30. UFEU-a — Članak 110. UFEU-a — Direktiva 92/12/EEZ — Članak 3. stavak 3. — Direktiva 2008/118/EZ — Članak 1. stavak 3. — Neprenošenje u nacionalno pravo — Izravan učinak — Naplata poreza na motorna vozila u trenutku uvoza na državno područje države članice — Porez koji se odnosi na registraciju i možebitno stavljanje u promet vozila — Odbijanje povrata poreza u slučaju kada vozilo nije registrirano)

15

2016/C 068/19

Predmet C-407/14: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 17. prosinca 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba – Španjolska) – María Auxiliadora Arjona Camacho protiv Securitas Seguridad España SA (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna politika — Direktiva 2006/54/EZ — Jednako postupanje prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada — Diskriminatoran otkaz — Članak 18. — Naknada ili popravljanje stvarno pretrpljene štete — Odvraćajući učinak — Članak 25. — Sankcije — Kaznena odšteta)

15

2016/C 068/20

Predmet C-419/14: Presuda Suda (treće vijeće) od 17. prosinca 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Mađarska) – WebMindLicenses kft protiv Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság (Zahtjev za prethodnu odluku — Porez na dodanu vrijednost — Direktiva 2006/112/EZ — Članci 2., 24., 43., 250. i 273. — Mjesto pružanja elektronički isporučenih usluga — Umjetno utvrđenje tog mjesta posredstvom konstrukcija koje nemaju veze s gospodarskom stvarnošću — Zloporaba prava — Uredba (EU) br. 904/2010 — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članci 7., 8., 41., 47., 48., članak 51. stavak 1. i članak 52. stavci 1. i 3. — Prava na obranu — Pravo na saslušanje — Korištenje od strane poreznog tijela dokaza koji su prikupljeni u okviru usporednog nedovršenog kaznenog postupka bez znanja poreznog obveznika — Telekomunikacijska presretanja i zapljene elektroničkih poruka)

16

2016/C 068/21

Predmet C-595/14: Presuda Suda (treće vijeće) od 23. prosinca 2015. – Europski parlament protiv Vijeća Europske unije (Tužba za poništenje — Zamjena pobijane odluke tijekom postupka — Predmet tužbe — Policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima — Podvrgavanje nove psihoaktivne tvari kontrolnim mjerama — Pravni okvir primjenjiv nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona — Prijelazne odredbe — Savjetovanje s Europskim parlamentom)

18

2016/C 068/22

Predmet C-605/14: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 17. prosinca 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Korkein oikeus – Finska) – Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu protiv Pekka Komu, Jelena Komu (Zahtjev za prethodnu odluku — Uredba (EZ) br. 44/2001 — Područje primjene — Isključive nadležnosti — Članak 22. točka 1. — Spor o stvarnim pravima na nekretninama — Pojam — Zahtjev za civilno razvrgnuće suvlasništva na nekretninama)

18

2016/C 068/23

Predmet C-58/15: Presuda Suda (šesto vijeće) od 23. prosinca 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Njemačka) – Firma Theodor Pfister protiv Landkreis Main-Spessart (Zahtjev za prethodnu odluku — Poljoprivreda — Sanitarne inspekcije — Službene kontrole hrane za životinje i hrane — Financiranje kontrola — Troškovi inspekcije povezani s poslovima klanja — Uredba (EZ) br. 882/2004 — Direktiva 85/73/EEZ — Mogućnost naplate iznosa koji obuhvaća stvarno nastale troškove inspekcije više od iznosa pristojbi predviđenih tom direktivom)

19

2016/C 068/24

Predmet C-580/14: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 17. prosinca 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgericht Berlin – Njemačka) – Sandra Bitter, u svojstvu stečajnog upravitelja društva Ziegelwerk Höxter GmbH protiv Bundesrepublik Deutschland (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 2003/87/EZ — Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova — Kazna zbog prekomjerne emisije — Proporcionalnost)

19

2016/C 068/25

Predmet C-352/15 P: Žalba koju je 12. svibnja 2015. podnio Edward Guję protiv rješenja Općeg suda (drugo vijeće) od 14. travnja 2015. u predmetu T-823/14, Guja protiv Poljske

20

2016/C 068/26

Predmet C-357/15: Tužba podnesena 10. srpnja 2015. –Komisija protiv Slovenije

20

2016/C 068/27

Predmet C-614/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. studenoga 2015. uputio Curtea de Apel Craiova (Rumunjska) – Rodica Popescu protiv Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

21

2016/C 068/28

Predmet C-631/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. studenoga 2015. uputio Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Španjolska) – Carlos Álvarez Santirso protiv Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

21

2016/C 068/29

Predmet C-632/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. studenoga 2015. uputio Curte de Casație și Justiție (Rumunjska) – Costin Popescu protiv Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

22

2016/C 068/30

Predmet C-642/15 P: Žalba koju je 2. prosinca 2015. podnio Toni Klement protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 24. rujna 2015. u predmetu T-211/14, Toni Klement protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

22

2016/C 068/31

Predmet C-668/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. prosinca 2014. uputio Vestre Landsret (Danska) – Jyske Finans A/S protiv Ligebe Ligebehandlingsnævnet, koji zastupa Ismara Huskica

23

2016/C 068/32

Predmet C-687/15: Tužba podnesena 17. prosinca 2015. – Europska komisija protiv Vijeća Europske unije

24

 

Opći sud

2016/C 068/33

Predmet T-512/12: Presuda Općeg suda od 10. prosinca 2015. – Front Polisario protiv Vijeća („Vanjski odnosi — Sporazum u obliku razmjene pisama između Unije i Maroka — Uzajamna liberalizacija u području poljoprivrednih proizvoda, prerađenih poljoprivrednih proizvoda, ribe i proizvoda ribarstva — Front Polisario — Tužba za poništenje — Procesna legitimacija — Izravni i osobni utjecaj — Dopuštenost — Usklađenost s međunarodnim pravom — Obveza obrazlaganja — Pravo na obranu”)

26

2016/C 068/34

Predmet T-379/14: Rješenje Općeg suda od 17. prosinca 2015. – Universal Music protiv OHIM-a – Yello Strom (Yellow Lounge) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Povlačenje prigovora — Obustava postupka”)

26

2016/C 068/35

Predmet T-534/14: Rješenje Općeg suda od 17. prosinca 2015. – Murnauer Markenvertrieb protiv OHIM-a – Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Povlačenje prigovora — Obustava postupka”)

27

2016/C 068/36

Predmet T-850/14: Rješenje Općeg suda od 18. prosinca 2015. – CompuGroup Medical protiv OHIM-a – Schatteiner (SAM) („Tužba za poništenje — Žig Zajednice — Rok za tužbu — Polazišna točka — Dostava odluke žalbenog vijeća putem elektroničkog računa kojeg punomoćnik tužitelja ima pri OHIM-u — Nepravodobnost — Nepostojanje više sile ili nepredvidivih okolnosti — Očita nedopuštenost”)

28

2016/C 068/37

Predmet T-357/15 P: Rješenje Općeg suda 17. prosinca 2015. – Garcia Minguez protiv Komisije („Žalba — Javna služba — Zapošljavanje — Interni natječaj Komisije otvoren za članove privremenog osoblja — Zabrana sudjelovanja za člana privremenog osoblja izvršne agencije — Članak 29. stavak 1. točka (b) Pravilnika — Jednako postupanje — Žalba koja je očito u cijelosti pravno neutemeljena”)

28

2016/C 068/38

Predmet T-627/15: Tužba podnesena 11. studenoga 2015. – Frame protiv OHIM-a – Bianca-Moden (BIANCALUNA)

29

2016/C 068/39

Predmet T-702/15: Tužba podnesena 3. prosinca 2015. – BikeWorld protiv Komisije

30

2016/C 068/40

Predmet T-704/15: Tužba podnesena 28. studenoga 2015. – Micula i dr. protiv Komisije

30

2016/C 068/41

Predmet T-721/15: Tužba podnesena 9. prosinca 2015. – BASF protiv OHIM-a – Evonik Industries (DINCH)

32

2016/C 068/42

Predmet T-724/15: Tužba podnesena 4. prosinca 2015. – Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft protiv Komisije

33

2016/C 068/43

Predmet T-725/15: Tužba podnesena 11. prosinca 2015. – Chemtura Netherlands protiv EFSA-e

33

2016/C 068/44

Predmet T-731/15: Tužba podnesena 12. prosinca 2015. – Klyuyev protiv Vijeća

34

2016/C 068/45

Predmet T-733/15: Tužba podnesena 16. prosinca 2015. – Portugalska Republika protiv Komisije

35

2016/C 068/46

Predmet T-734/15 P: Žalba koju je 17. prosinca 2015. podnijela Europska komisija protiv presude Službeničkog suda od 6. listopada 2015. u predmetu F-119/14, FE protiv Komisije

36

2016/C 068/47

Predmet T-735/15: Tužba podnesena 18. prosinca 2015. – The Art Company B & S protiv OHIM-a – Manifatture Daddato et Laurora (SHOP ART)

37

2016/C 068/48

Predmet T-741/15: Tužba podnesena 18. prosinca 2015. – British Aggregates i dr. protiv Komisije

38

2016/C 068/49

Predmet T-749/15: Tužba podnesena 21. prosinca 2015. – Nausicaa Anadyomène i Banque d’Escompte protiv ESB

39

2016/C 068/50

Predmet T-751/15: Tužba podnesena 21. prosinca 2015. – Contact Software protiv Komisije

39

2016/C 068/51

Predmet T-752/15: Tužba podnesena 22. prosinca 2015. – European Dynamics Luxembourg i Evropaïkí Dynamikí protiv Komisije

40

2016/C 068/52

Predmet T-757/15: Tužba podnesena 22. prosinca 2015. – Facebook protiv OHIM-a – Brand IP Licensing (lovebook)

41

2016/C 068/53

Predmet T-758/15: Tužba podnesena 22. prosinca 2015. – EDF Toruń protiv Europske agencije za kemikalije (ECHA)

42

2016/C 068/54

Predmet T-761/15: Tužba podnesena 23. prosinca 2015. – Sogepa protiv Komisije

43

2016/C 068/55

Predmet T-764/15: Tužba podnesena 29. prosinca 2015. – Deutsche Lufthansa protiv Komisije

43

2016/C 068/56

Predmet T-765/15: Tužba podnesena 30. prosinca 2015. – BelTechExport protiv Vijeća

44

 

Službenički sud

2016/C 068/57

Predmet F-143/15: Tužba podnesena 19. studenoga 2015. – ZZ protiv Parlamenta

45

2016/C 068/58

Predmet F-146/15: Tužba podnesena 27. studenoga 2015. – ZZ protiv Parlamenta

45

2016/C 068/59

Predmet F-147/15: Tužba podnesena 17. prosinca 2015. – ZZ protiv Parlamenta

46

2016/C 068/60

Predmet F-149/15: Tužba podnesena 21. prosinca 2015. – ZZ protiv Komisije

46

2016/C 068/61

Predmet F-108/15: Rješenje Službeničkog suda od 12. siječnja 2016. – Vermoesen i Herkens protiv Komisije

47


HR

 

Top