EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:414:TOC

Službeni list Europske unije, C 414, 14. prosinca 2015.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 414

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 58.
14. prosinca 2015.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2015/C 414/1

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2015/C 414/2

Predmet C-552/13: Presuda Suda (peto vijeće) od 22. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao – Španjolska) – Grupo Hospitalario Quirón SA protiv Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad (Zahtjev za prethodnu odluku — Ugovori o javnoj nabavi usluga — Direktiva 2004/18/EZ — Članak 23. stavak 2. — Upravljanje javnim zdravstvenim uslugama — Pružanje u privatnim ustanovama zdravstvenih usluga koje su u nadležnosti javnih bolnica — Zahtjev da se usluge pružaju isključivo na području određene općine)

2

2015/C 414/3

Predmet C-20/14: Presuda Suda (prvo vijeće) od 22. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundespatentgericht – Njemačka) – BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, prije BGW Marketing- & Management-Service GmbH protiv Boda Scholza (Zahtjev za prethodnu odluku — Žigovi — Direktiva 2008/95/EZ — Daljnji razlozi za odbijanje ili proglašavanje žiga ništavim — Verbalni žig — Isti niz slova kao kod ranijeg žiga — Dodavanje opisne sintagme — Postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu)

3

2015/C 414/4

Predmet C-126/14: Presuda Suda (peto vijeće) od 22. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – „Sveda” UAB protiv Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Zahtjev za prethodnu odluku — PDV — Direktiva 2006/112/EZ — Članak 168. — Pravo na odbitak — Odbitak poreza plaćenog kao ulazni porez na stjecanje ili proizvodnju kapitalnih dobara — Rekreativna staza izravno namijenjena besplatnom korištenju od strane javnosti — Korištenje rekreativnom stazom kao sredstvom ostvarenja oporezovanih transakcija)

3

2015/C 414/5

Predmet C-185/14: Presuda Suda (drugo vijeće) od 22. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputioVarhoven administrativen sad, Bugarska) – „EasyPay” AD, „Finance Engineering” AD protiv Ministerski savet na Republika Bulgaria, Nacionalen osiguritelen institut (Zahtjev za prethodnu odluku — Usluga poštanskog platnog naloga — Direktiva 97/67/EZ — Područje primjene — Nacionalni propis kojim se povjerava isključivo pravo pružanja usluge poštanskog platnog naloga — Državna potpora — Gospodarska djelatnost — Usluge od općeg gospodarskog interesa)

4

2015/C 414/6

Predmet C-194/14 P: Presuda Suda (drugo vijeće) od 22. listopada 2015. – AC-Treuhand AG protiv Europske komisije (Žalba — Tržišno natjecanje — Zabranjeni sporazumi — Europska tržišta kositrenih stabilizatora i toplinskih stabilizatora ESBO/esteri — Članak 81. stavak 1. UEZ-a — Područje primjene — Poduzetnik konzultant koji ne obavlja djelatnost na predmetnom tržištu — Pojmovi „sporazuma među poduzetnicima” i „usklađenog djelovanja” — Izračun iznosa novčanih kazni — Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni iz 2006. godine — Neograničena nadležnost)

5

2015/C 414/7

Predmet C-245/14: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 22. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Handelsgericht Wien – Austrija) – Thomas Cook Belgium NV protiv Thurner Hotel GmbH (Zahtjev za prethodnu odluku — Područje slobode, sigurnosti i pravde — Uredba (EZ) br. 1896/2006 — Postupak za europski platni nalog — Nepravodoban prigovor — Članak 20. stavak 2. — Zahtjev za preispitivanje europskog platnog naloga — Prigovor nenadležnosti suda porijekla — Europski platni nalog koji je krivo izdan s obzirom na uvjete propisane uredbom — Nepostojanje „očiglednosti” — Pojam „izvanredne okolnosti”)

5

2015/C 414/8

Predmet C-264/14: Presuda Suda (peto vijeće) od 22. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Högsta förvaltningsdomstolen, Švedska) – Skatteverket protiv Davida Hedqvista (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) — Direktiva 2006/112/EZ — Članak 2. stavak 1. točka (c) i članak 135. stavak 1. točke (d) do (f) — Isporuka usluga uz naknadu — Transakcije zamjene virtualne valute „bitcoin” za tradicionalnu valutu — Izuzeće)

6

2015/C 414/9

Predmet C-277/14: Presuda Suda (peto vijeće) od 22. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – PPUH Stehcemp sp. j Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek protiv Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Zahtjev za prethodnu odluku — Porez — Porez na dodanu vrijednost — Šesta direktiva — Pravo na odbitak — Odbijanje — Prodaja koju je izvršio trgovac koji je smatran nepostojećim)

7

2015/C 414/10

Predmet C-347/14: Presuda Suda (drugo vijeće) od 21. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgerichtshof – Austrija) – New Media Online GmbH protiv Bundeskommunikationssenat (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 2010/13/EU — Pojmovi „program” i „audiovizualna medijska usluga” — Utvrđivanje glavne svrhe audiovizualne medijske usluge — Usporedivost usluge s televizijskim emitiranjem — Uključivanje kratkih videofilmova u dijelu internetske stranice elektroničke verzije novina)

7

2015/C 414/11

Predmet C-378/14: Presuda Suda (prvo vijeće) od 22. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku Bundesfinanzhof – Njemačka) – Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Sachsen protiv Tomislawa Trapkowskog. (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna sigurnost — Uredba (EZ) br. 883/2004 — Članak 67. — Uredba (EZ) br. 987/2009 — Članak 60. stavak 1. — Priznanje prava na obiteljska davanja u slučaju razvoda — Pojam „uključena osoba” — Zakonodavstvo države članice kojim se predviđa priznanje prava na obiteljske doplatke roditelju s kojim dijete živi u zajedničkom kućanstvu — Boravište tog roditelja u drugoj državi članici — Nepodnošenje zahtjeva za obiteljske doplatke od strane tog roditelja — Eventualno pravo drugog roditelja da podnese zahtjev za priznanje prava na te obiteljske doplatke)

8

2015/C 414/12

Predmet C-425/14: Presuda Suda (deseto vijeće) od 22. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana – Italija) – Impresa Edilux srl, u svojstvu zastupnika ATI-a, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF) protiv Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA – Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana (Zahtjev za prethodnu odluku — Javna nabava — Direktiva 2004/18/EZ — Razlozi za isključenje iz sudjelovanja u postupku javne nabave — Nabava koja ne doseže prag primjene te direktive — Temeljna pravila UFEU-a — Izjava o prihvaćanju izjave o zakonitosti u vezi sa suzbijanjem kriminalnih aktivnosti — Isključenje zbog nepodnošenja takve izjave — Dopuštenost — Proporcionalnost)

9

2015/C 414/13

Predmet C-523/14: Presuda Suda (treće vijeće) od 22. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Rechtbank Gelderland – Nizozemska) – Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA protiv VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren (Zahtjev za prethodnu odluku — Područje slobode, sigurnosti i pravde — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Uredba (EZ) br. 44/2001 — Članak 1. — Područje primjene — Prijedlog za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva — Članak 27. — Litispendencija — Zahtjev podnesen pred sudom druge države članice — Istražni postupak u tijeku — Članak 30. — Datum na koji se smatra da je pred sudom započeo postupak)

10

2015/C 414/14

Predmet C-215/15: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 21. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Varhoven kasatsionen sad (Bugarska) – Bugarska) – Vasilka Ivanova Gogova protiv Ilije Dimitrova Ilieva (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću — Uredba (EZ) br. 2201/2003 — Područje primjene — Članak 1. stavak 1. točka (b) — Dodjela, izvršavanje, prijenos, ograničenje ili oduzimanje roditeljske odgovornosti — Članak 2. — Pojam „roditeljske odgovornosti” — Spor između roditelja o putovanju njihova djeteta i izdavanju osobnih dokumenata — Prorogacija nadležnosti — Članak 12. — Pretpostavke — Prihvaćanje nadležnosti sudova pred kojima se vode postupci — Neupuštanje tuženika u postupak — Neosporavanje nadležnosti od strane tuženikovog zastupnika kojeg su po službenoj dužnosti odredili sudovi pred kojima se vode postupci)

11

2015/C 414/15

Predmet C-315/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. lipnja 2015. uputio Obvodní soud pro Prahu 6 (Češka Republika) – Marcela Pešková, Jiří Peška protiv Travel Service a.s.

12

2015/C 414/16

Predmet C-363/15 P: Žalba koju je 13. srpnja 2015. podnio Louis Vuitton Malletier protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 21. travnja 2015. u predmetu T-359/12, Louis Vuitton Malletier protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

13

2015/C 414/17

Predmet C-364/15 P: Žalba koju je 13. srpnja 2015. podnio Louis Vuitton Malletier protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 21. travnja 2015. u predmetu T-360/12 Louis Vuitton Malletier protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

14

2015/C 414/18

Predmet C-442/15: Žalba koju je 12. kolovoza 2015. podnijela Pensa Pharma, SA protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 3. lipnja 2015. u predmetu T-544/12, Pensa Pharma SA protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni), Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S

15

2015/C 414/19

Predmet C-485/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. rujna 2015. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA protiv Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA)

16

2015/C 414/20

Predmet C-494/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. rujna 2015. uputio Nejvyšší soud České republiky (Češka Republika) – Tommy Hilfiger Licensing LLC i dr. protiv DELTA CENTER a.s.

17

2015/C 414/21

Predmet C-499/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. rujna 2015. uputio Vilniaus miesto apylinkės teismas (Litva) – W i V protiv X

17

2015/C 414/22

Predmet C-501/15 P: Žalba koju je 22. rujna 2015. podnio Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 15. srpnja 2015. u predmetu T-24/13, Cactus S.A. protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

18

2015/C 414/23

Predmet C-503/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. rujna 2015. uputio Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa (Španjolska) – Ramón Margarit Panicello protiv Pilar Hernández Martínez

19

2015/C 414/24

Predmet C-507/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. rujna 2015. uputio Rechtbank van Koophandel Gent (Belgija) – Agro Foreign Trade & Agency Ltd protiv Petersime NV

20

2015/C 414/25

Predmet C-513/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. rujna 2015. uputio Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) u upravnom postupku za nadzor zakonitosti između Agrodetalė UAB i Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

20

2015/C 414/26

Predmet C-518/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. rujna 2015. uputio cour du travail de Bruxelles (Belgija) – Ville de Nivelles protiv Rudyja Matzaka

21

2015/C 414/27

Predmet C-524/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. listopada 2015. uputio Tribunale di Bergamo (Italija) – kazneni postupak protiv Luce Mencija

22

2015/C 414/28

Predmet C-525/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. listopada 2015. uputio Audiencia Provincial de Álava (Španjolska) – Laboral Kutxa protiv Esmeralde Martínez Quesada

22

2015/C 414/29

Predmet C-530/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. listopada 2015. uputio Conseil d'État (Francuska) – Melitta France SAS i dr. protiv Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

23

2015/C 414/30

Predmet C-552/15: Tužba podnesena 23. listopada 2015. – Europska komisija protiv Irske

23

 

Opći sud

2015/C 414/31

Predmet T-552/13: Presuda Općeg suda od 23. listopada 2015. – Oil Turbo Compressor protiv Vijeća („Tužba za poništenje — Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv Irana s ciljem sprječavanja širenja nuklearnog oružja — Zamrzavanje financijskih sredstava — Rok za podnošenje tužbe — Nepravodobnost — Nedopuštenost — Zahtjev za naknadu štete — Nedopuštenost”)

25

2015/C 414/32

Predmet T-597/13: Presuda Općeg suda od 23. listopada 2015. – Calida protiv OHIM-a – Quanzhou Green Garments (dadida) („Žig Zajednice — Međunarodna registracija u kojoj je navedena Europska zajednica — Figurativni žig dadida — Raniji verbalni žig Zajednice CALIDA — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br.o207/2009”)

25

2015/C 414/33

Predmet T-636/13: Presuda Općeg suda od 23. listopada 2015. – Trekstor protiv OHIM-a – MSI Technology (MovieStation) („Žig Zajednice — Postupak za proglašenje žiga ništavim — Verbalni žig Zajednice MovieStation — Apsolutni razlozi za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Članak 52. Uredbe br. 207/2009”)

26

2015/C 414/34

Predmet T-649/13: Presuda Općeg suda od 23. listopada 2015. – TrekStor protiv OHIM-a (SmartTV Station) („Žig Zajednice — Prijava verbalnog žiga Zajednice SmartTV Station — Apsolutni razlozi za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Članak 7. stavak 3. Uredbe br. 207/2009”)

27

2015/C 414/35

Predmet T-96/14: Presuda Općeg suda od 23. listopada 2015. – Vimeo protiv OHIM-a – PT Comunicações (VIMEO) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava za registraciju verbalnog žiga Zajednice VIMEO — Raniji figurativni žig Zajednice meo — Relativni razlog za odbijanje — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Izostanak supostojanja žigova — Vjerojatnost dovođenja u zabludu”)

27

2015/C 414/36

Predmet T-130/14 P: Presuda Općeg suda od 22. listopada 2015. – Vijeće protiv Simpsona („Žalba — Javna služba — Dužnosnici — Prelazak u viši razred — Razvrstavanje u razred — Odluka da se zainteresiranu osobu ne uvrsti u razred AD9 nakon njegova uspjeha na otvorenom natječaju za razred AD 9 — Iskrivljavanje dokaza”)

28

2015/C 414/37

Predmet T-137/14: Presuda Općeg suda od 23. listopada 2015. – I Castellani protiv OHIM-a – Chomarat (Prikaz kruga) („Žig Zajednice — Postupak povodom opoziva — Figurativni žig koji prikazuje krug — Stvarna uporaba žiga — Važnost uporabe — Članak 15. stavak 1. točka (a) i članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Oblik koji se razlikuje u elementima koji ne mijenjaju razlikovni karakter — Pravo na obranu — Članak 75. Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

29

2015/C 414/38

Predmet T-264/14: Presuda Općeg suda od 23. listopada 2015. – Hansen protiv OHIM-a (WIN365) („Žig Zajednice — Prijava za registraciju verbalnog žiga Zajednice WIN365 — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

29

2015/C 414/39

Predmet T-431/14: Presuda Općeg suda od 22. listopada 2015. – Volkswagen protiv OHIM-a (CHOICE) („Žig Zajednice — Prijava za registraciju verbalnog žiga Zajednice CHOICE — Žig koji se sastoji od reklamnog slogana — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

30

2015/C 414/40

Predmet T-714/14: Presuda Općeg suda od 23. listopada 2015. – Bonney protiv OHIM-a – Bruno (ATHEIST) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava za registraciju verbalnog žiga Zajednice ATHEIST — Raniji nacionalni verbalni žig Zajednice athé — Relativni razlog za odbijanje — Članak 8. stavak 1. točka (b) i stavak 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

31

2015/C 414/41

Predmet T-822/14: Presuda Općeg suda od 23. listopada 2015. – Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung protiv OHIM-a (Cottonfeel) („Žig Zajednice — Prijava verbalnog žiga Zajednice Cottonfeel — Apsolutni razlozi za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

31

2015/C 414/42

Predmet T-560/15 P: Žalba koju je 28. rujna 2015. podnijela LM protiv rješenja Službeničkog suda od 14. srpnja 2015. u predmetu F-109/14, LM protiv Komisije

32

2015/C 414/43

Predmet T-578/15: Tužba podnesena 30. rujna 2015. – Azur Space Solar Power protiv OHIM-a (Prikaz solarne ćelije)

33

2015/C 414/44

Predmet T-583/15: Tužba podnesena 5. listopada 2015. – Monster Energy protiv OHIM-a (prikaz simbola mira – peace)

33

2015/C 414/45

Predmet T-590/15: Tužba podnesena 12. listopada 2015. – Onix Asigurări protiv EIOPA-a

34

2015/C 414/46

Predmet T-592/15: Tužba podnesena 12. listopada 2015. – Novartis protiv OHIM-a – SK Chemicals (prikaz flastera)

35

2015/C 414/47

Predmet T-593/15: Tužba podnesena 14. listopada 2015. – The Art Company B & S protiv OHIM-a – G-Star Raw (THE ART OF RAW)

36

2015/C 414/48

Predmet T-596/15: Tužba podnesena 19. listopada 2015. – Batmore Capital protiv OHIM-a – Univers poche (POCKETBOOK)

37

2015/C 414/49

Predmet T-604/15: Tužba podnesena 27. listopada 2015. – Ertico – Its Europe protiv Komisije

38

 

Službenički sud

2015/C 414/50

Predmet F-99/15: Tužba podnesena 6. srpnja 2015. – ZZ i dr. protiv EIB-a

40

2015/C 414/51

Predmet F-100/15: Tužba podnesena 6. srpnja 2015. – ZZ protiv EIB-a

41

2015/C 414/52

Predmet F-124/15: Tužba podnesena 22. rujna 2015. – ZZ protiv Vijeća Europske unije

42

2015/C 414/53

Predmet F-126/15: Tužba podnesena 25. rujna 2015. – ZZ i dr. protiv Suda

42

2015/C 414/54

Predmet F-127/15: Tužba podnesena 29. rujna 2015. – ZZ protiv Komisije

43

2015/C 414/55

Predmet F-128/15: Tužba podnesena 30. rujna 2015. – ZZ i ZZ protiv Komisije

43

2015/C 414/56

Predmet F-129/15: Tužba podnesena 30. rujna 2015. – ZZ protiv Komisije

44

2015/C 414/57

Predmet F-131/15: Tužba podnesena 9. listopada 2015. – ZZ protiv Komisije

45

2015/C 414/58

Predmet F-133/15: Tužba podnesena 12. listopada 2015. – ZZ protiv Komisije

45


HR

 

Top