Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:311:TOC

Službeni list Europske unije, C 311, 21. rujna 2015.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 311

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 58.
21 rujna 2015.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2015/C 311/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2015/C 311/02

Predmet C-425/13: Presuda Suda (veliko vijeće) od 16. srpnja 2015. – Europska komisija protiv Vijeća Europske unije (Tužba za poništenje — Odluka Vijeća kojom se odobrava otvaranje pregovora o povezivanju sustava Europske unije za trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova sa sustavom za trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova u Australiji — Direktive za pregovore — Poseban odbor — Članak 13. stavak 2. UEU-a, članak 218. stavci 2. do 4. UFEU-a i članak 295. UFEU-a — Institucionalna ravnoteža)

2

2015/C 311/03

Predmet C-584/13: Presuda Suda (peto vijeće) od 16. srpnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour de cassation – Francuska) – Directeur général des finances publiques protiv Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA i Mapfre warranty SpA protiv Directeur général des finances publiques (Zahtjev za prethodnu odluku — Oporezivanje — Porez na promet — Područje primjene — Izuzeće — Pojam „transakcije iz područja osiguranja” — Pojam „isporuka usluga” — Paušalni iznos za osiguranje kvara na rabljenom vozilu)

3

2015/C 311/04

Predmet C-612/13 P: Presuda Suda (deseto vijeće) od 16. srpnja 2015. – ClientEarth protiv Europske komisije (Žalba — Pristup dokumentima institucija Europske unije — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Članak 4. stavak 2. treća alineja — Informacije o okolišu — Aarhuška konvencija — Članak 4. stavci 1. i 4. — Izuzeće od prava na pristup — Zaštita svrhe istraga — Analize o prenošenju direktiva u području okoliša, koje je izradilo jedno poduzeće na zahtjev Europske komisije — Djelomično odbijanje pristupa)

4

2015/C 311/05

Predmet C-615/13 P: Presuda Suda (drugo vijeće) od 16. srpnja 2015. – ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) protiv Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), Europske komisije (Žalba — Pristup dokumentima institucija Europske unije — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Članak 4. stavak 1. točka (b) — Uredba (EZ) br. 45/2001 — Članak 8. — Izuzeće od prava na pristup — Zaštita osobnih podataka — Pojam „osobni podatak” — Uvjeti za prijenos osobnih podataka — Ime autora svake primjedbe na nacrt smjernice Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) u vezi sa znanstvenom dokumentacijom koju treba priložiti uz zahtjeve za odobravanje stavljanja na tržište fitosanitarnih proizvoda — Odbijanje pristupa)

5

2015/C 311/06

Predmet C-653/13: Presuda Suda (treće vijeće) od 16. srpnja 2015. – Europska komisija protiv Talijanske Republike (Povreda obveze države članice — Okoliš — Direktiva 2006/12/EZ — Članci 4. i 5. — Zbrinjavanje otpada — Regija Kampanija — Presuda Suda — Utvrđenje povrede — Djelomično nepostupanje u skladu s presudom — Članak 260. stavak 2. UFEU-a — Novčane sankcije — Novčana kazna — Paušalni iznos)

6

2015/C 311/07

Predmet C-681/13: Presuda Suda (prvo vijeće) od 16. srpnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Diageo Brands BV protiv Simiramida-04 EOOD (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Uredba (EZ) br. 44/2001 — Priznavanje i izvršenje sudskih odluka — Razlozi za odbijanje — Povreda javnog poretka države u kojoj se zahtijeva priznanje — Sudska odluka suda druge države članice koja je protivna pravu Unije o žigovima — Direktiva 2004/48/EZ — Provedba prava intelektualnog vlasništva — Sudski troškovi)

6

2015/C 311/08

Predmet C-21/14 P: Presuda Suda (veliko vijeće) od 16. srpnja 2015. – Europska komisija protiv Rusal Armenal ZAO, Vijeća Europske Unije (Žalba — Damping — Uvoz određene aluminijske folije iz Armenije, Brazila i Kine — Pristupanje Republike Armenije Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) — Članak 2. stavak 7. Uredbe (EZ) br. 384/96 — Usklađenost sa Sporazumom o provedbi članka VI. Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. (GATT))

7

2015/C 311/09

Predmet C-83/14: Presuda Suda (veliko vijeće) od 16. srpnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Administrativen sad Sofia-grad – Bugarska) – „ČEZ Razpredelenie Bulgaria” AD protiv Komisija za zaštita ot diskriminacija (Direktiva 2000/43/EZ — Načelo jednakog postupanja prema osobama bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo — Gradske četvrti poglavito naseljene osobama romskog etničkog podrijetla — Postavljanje brojila električne energije na stupove koji čine dio mreže nadzemnih vodova na visinu od šest do sedam metara — Pojmovi „izravna diskriminacija” i „neizravna diskriminacija” — Teret dokazivanja — Moguća opravdanost — Sprečavanje manipulacija električnim brojilima i nezakonitim priključcima na distribucijsku mrežu — Proporcionalnost — Opći karakter mjere — Ponižavajući i stigmatizirajući karakter mjere — Direktive 2006/32/EZ i 2009/72/EZ — Nemogućnost provjere potrošnje električne energije za krajnjeg potrošača)

8

2015/C 311/10

Predmet C-140/14: Presuda Suda (treće vijeće) od 16. srpnja 2015. – Europska komisija protiv Republike Slovenije (Povreda obveze države članice — Direktive 2008/98/EZ i 1999/31/EZ — Sprečavanje i zbrinjavanje odlaganja građevnog i drugog otpada — Odlagališta otpada — Izostanak donošenja mjera za zbrinjavanje i skladištenje toga otpada — Uporaba pravnih sredstava)

10

2015/C 311/11

Predmet C-145/14: Presuda Suda (treće vijeće) od 16. srpnja 2015. – Europska komisija protiv Republike Bugarske (Povreda obveze države — Okoliš — Direktiva 1999/31/EZ — Članak 14. — Odlaganje otpada — Neopasni otpad — Neusklađenost postojećih odlagališta)

11

2015/C 311/12

Predmet C-369/14: Presuda Suda (treće vijeće) od 16. srpnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Köln – Njemačka) – Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH protiv Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG (Zahtjev za prethodnu odluku — Otpadna električna i elektronička oprema — Direktiva 2002/96/EZ — Članak 2. stavak 1. i članak 3. točka (a) kao i Prilozi I.A i I.B — Direktiva 2012/19/EU — Članak 2. stavak 1. točka (a), članak 2. stavak 3. točka (b) i članak 3. stavak 1. točke (a) i (b) kao i Prilozi I. i II. — Pojmovi „električna i elektronička oprema” i „električni i elektronički alati” — Motori za garažna vrata)

11

2015/C 311/13

Predmet C-468/14: Presuda Suda (deveto vijeće) od 16. srpnja 2015. – Europska komisija protiv Kraljevine Danske (Povreda obveze države članice — Direktiva 2001/37/EZ — Proizvodnja, predstavljanje i prodaja duhanskih proizvoda — Članak 2. točka 4. i članak 8. — Zabrana stavljanja na tržište duhana za oralnu uporabu — „Snus” (duhan za žvakanje)u rinfuzi)

12

2015/C 311/14

Predmet C-485/14: Presuda Suda (šesto vijeće) od 16. srpnja 2015. – Europska komisija protiv Francuske Republike (Povreda obveze države članice — Slobodno kretanje kapitala — Članak 63. UFEU-a i članak 40. Sporazuma o EGP-u — Porez na promet za prijenos bez naknade — Izuzeće — Donacije i legati — Razlika u postupanju — Tijela koja imaju sjedište u drugoj državi članici — Nepostojanje dvostranog poreznog sporazuma)

12

2015/C 311/15

Mišljenje 3/15: Zahtjev za mišljenje koji je podnijela Europska komisija na temelju članka 218. stavka 11. UFEU-a

13

2015/C 311/16

Predmet C-579/14 P: Žalba koju je 12. prosinca 2014. podnio Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 16. listopada 2014. u predmetu T-297/13: Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

13

2015/C 311/17

Predmet C-602/14 P: Žalba koju je 23. prosinca 2014. podnio Bharat Heavy Electricals Ltd protiv rješenja Općeg suda (osmo vijeće) od 21. listopada 2014. u predmetu T-374/14, Bharat Heavy Electricals Ltd protiv Europske komisije

14

2015/C 311/18

Predmet C-36/15 P: Žalba koju je 28. siječnja 2015. podnio Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 25. studenoga 2014. u predmetu T-556/12, Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (Žigovi i dizajni) protiv Royalton Overseas Ltd

14

2015/C 311/19

Predmet C-136/15 P: Žalba koju je 20. ožujka 2015. podnio Mohammad Makhlouf protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 21. siječnja 2015. u predmetu T-509/11, Makhlouf protiv Vijeća

14

2015/C 311/20

Predmet C-227/15 P: Žalba koju su 19. svibnja 2015. podnijeli Robert Aubineau i dr. protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 18. ožujka 2015. u predmetima T-195/11, T-458/11, T-448/12 i T-41/13, Cahier i dr. protiv Vijeća i Komisije

15

2015/C 311/21

Predmet C-251/15 P: Žalba koju je 26. svibnja 2015. podnio Emsibeth SpA protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 26. ožujka 2015., u predmetu T-596/13, Emsibeth protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

16

2015/C 311/22

Predmet C-271/15 P: Žalba koju je 8. lipnja 2015. podnio Sea Handling SpA, u stečaju, prije Sea Handling SpA, protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 25. ožujka 2015. u predmetu T-456/13, Sea Handling protiv Komisije

17

2015/C 311/23

Predmet C-294/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. lipnja 2015. uputio Sąd Apelacyjny w Warszawie (Poljska) – Edyta Mikołajczyk protiv Marie Louise Czarnecke, Stefana Czarneckija

19

2015/C 311/24

Predmet C-298/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. lipnja 2015. uputio Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) – „Borta” UAB protiv Nacionalne lučke uprave Klaipèda

20

2015/C 311/25

Predmet C-303/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. lipnja 2015. uputio Sąd Okręgowy w Łodzi (Poljska) – kazneni postupak protiv G. M. i M. S.

21

2015/C 311/26

Predmet C-306/15: Tužba podnesena 23. lipnja 2015. – Europska komisija protiv Rumunjske

21

2015/C 311/27

Predmet C-316/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. lipnja 2015. uputio Supreme Court of the United Kingdom (Ujedinjena Kraljevina) – The Queen on the application of Hemming (koji posluje pod tvrtkom „Simply Pleasure Ltd.”) i dr. protiv Westminster City Councila

22

2015/C 311/28

Predmet C-317/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. lipnja 2015. uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) – X, Staatssecretaris van Financiën

23

2015/C 311/29

Predmet C-318/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. lipnja 2015. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italija) – Tecnoedi Costruzioni Srl protiv Comune di Fossano

24

2015/C 311/30

Predmet C-323/15 P: Žalba koju je 30. lipnja 2015. podnio Polynt SpA protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 30. travnja 2015. u predmetu T-134/13, Polynt SpA i Sitre Srl protiv Europske agencije za kemikalije (ECHA)

24

2015/C 311/31

Predmet C-324/15 P: Žalba koju su 30. lipnja 2015. podnijeli Hitachi Chemical Europe GmbH and Polynt SpA protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 30. travnja 2015. u predmetu T-135/13, Hitachi Chemical Europe GmbH, Polynt SpA i Sitre Srl protiv Europske agencije za kemikalije (ECHA)

25

2015/C 311/32

Predmet C-326/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. srpnja 2015. uputio Administratīvā apgabaltiesa (Latvija) – AS „DNB Banka” protiv Valsts ieņēmumu dienests

26

2015/C 311/33

Predmet C-331/15 P: Žalba koju je 3. srpnja 2015. podnijela Francuska Republika protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 16. travnja 2015. u predmetu T-402/12, Carl Schlyter protiv Europske komisije

27

2015/C 311/34

Predmet C-336/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. srpnja 2015. uputio Arbetsdomstolen (Švedska) – Unionen protiv Almega Tjänsteförbunden, ISS Facility Services AB

29

2015/C 311/35

Predmet C-339/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. srpnja 2015. uputio Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgija) – kazneni postupak protiv Luca Vanderborghta, druga stranka u postupku: Verbond der Vlaamse Tandartsen VZW

30

2015/C 311/36

Predmet C-343/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. srpnja 2015. uputio Centrale Raad van Beroep (Nizozemska) – J. Klinkenberg protiv Minister van Infrastructuur en Milieu

31

2015/C 311/37

Predmet C-344/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. srpnja 2015. uputio Appeal Commissioners (Irska) – National Roads Authority protiv The Revenue Commissioners

32

2015/C 311/38

Predmet C-345/15 P: Žalba koju su 7. srpnja 2015. podnijeli Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) i Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 28. travnja 2015. u predmetu T-169/12, Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) i Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) protiv Vijeća Europske unije

33

2015/C 311/39

Predmet C-350/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. srpnja 2015. uputio Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italija) – kazneni postupak protiv Luciana Baldettija

34

2015/C 311/40

Predmet C-368/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. srpnja 2015. uputio Korkein hallinto-oikeus (Finska) – Ilves Jakelu Oy

34

2015/C 311/41

Predmet C-369/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. srpnja 2015. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Siderúrgica Sevillana S.A. protiv Administración del Estado

35

2015/C 311/42

Predmet C-370/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. srpnja 2015. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Solvay Solutions España S.L. protiv Administración del Estado

37

2015/C 311/43

Predmet C-371/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. srpnja 2015. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Cepsa Quimica, S.A. protiv Administración del Estado

39

2015/C 311/44

Predmet C-372/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. srpnja 2015. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Dow Chemical Ibérica S.A. protiv Administración del Estado

41

2015/C 311/45

Predmet C-389/15: Tužba podnesena 17. srpnja 2015. – Europska komisija protiv Vijeća Europske unije

42

2015/C 311/46

Predmet C-394/15 P: Žalba koju je 21. srpnja 2015. podnio John Dalli protiv presude Općeg suda (treće vijeće, prošireni sastav) od 12. svibnja 2015. u predmetu T-562/12: John Dalli protiv Europske komisije

43

 

Opći sud

2015/C 311/47

Predmet T-19/13: Rješenje Općeg suda od 29. lipnja 2015. – Frank Bold protiv Komisije („Okoliš — Direktiva 2003/87/EZ — Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova — Odluka kojom se Češkoj Republici odobrava mogućnost prijelazne besplatne dodjele emisijskih jedinica za modernizaciju proizvodnje električne energije — Zahtjev za interno preispitivanje odluke — Nepostojanje pojedinačne mjere — Odluka Komisije kojom se zahtjev za preispitivanje proglašava nedopuštenim — Tužba koja je djelomično očito nedopuštena i djelomično očito potpuno pravno neosnovana”)

44

2015/C 311/48

Predmet T-690/13: Rješenje Općeg suda od 22. lipnja 2015. – In vivo protiv Komisije („Tužba zbog propusta — Odbijanje OLAF-a da pokrene vanjsku istragu — Stajalište — Zahtjev za izdavanje naloga — Nepostojanje izravnog utjecaja — Nedopuštenost”)

45

2015/C 311/49

Predmet T-552/14: Rješenje Općeg suda od 24. lipnja 2015. – Wm. Wrigley Jr. protiv OHIM-a (Extra) („Žig Zajednice — Prijava za registraciju figurativnog žiga Zajednice Extra — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Očito potpuno pravno neosnovana tužba”)

45

2015/C 311/50

Predmet T-553/14: Rješenje Općeg suda od 24. lipnja 2015. – Wm. Wrigley Jr. protiv OHIM-a (Extra) („Žig Zajednice — Prijava figurativnog žiga Zajednice Extra — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Očito potpuno pravno neosnovana tužba”)

46

2015/C 311/51

Predmet T-625/14: Rješenje Općeg suda od 24. lipnja 2015. – Wm. Wrigley Jr. protiv OHIM-a (Kugla) („Žig Zajednice — Prijava figurativnog žiga Zajednice u obliku kugle — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 — Očito potpuno pravno neosnovana tužba”)

47

2015/C 311/52

Predmet T-626/14: Rješenje Općeg suda od 24. lipnja 2015. – Wm. Wrigley Jr. protiv OHIM-a (Plava kugla) („Žig Zajednice — Prijava za registraciju figurativnog žiga Zajednice u obliku plave kugle — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Očito potpuno pravno neosnovana tužba”)

47

2015/C 311/53

Predmet T-132/15: Tužba podnesena 12. lipnja 2015. – IR protiv OHIM-a – Pirelli Tyre (popchrono)

48

2015/C 311/54

Predmet T-351/15: Tužba podnesena 30. lipnja 2015. – Papapanagiotou protiv Parlamenta

49

2015/C 311/55

Predmet T-353/15: Tužba podnesena 26. lipnja 2015. – NeXovation protiv Komisije

50

2015/C 311/56

Predmet T-370/15 P: Žalba koju je 9. srpnja 2015. podnio CJ protiv presude Službeničkog suda od 29. travnja 2015. u spojenim predmetima F-159/12 i F-161/12, CJ protiv ECDC-a

51

2015/C 311/57

Predmet T-371/15: Tužba podnesena 9. srpnja 2015. – Preferisco Foods protiv OHIM-a – Piccardo & Savore' (PREFERISCO)

53

2015/C 311/58

Predmet T-390/15: Tužba podnesena 16. srpnja 2015. – Perfetti Van Melle Benelux protiv OHIM-a – PepsiCo (3D)

53

2015/C 311/59

Predmet T-393/15: Tužba podnesena 13. srpnja 2015. – Università del Salento protiv Komisije

54

2015/C 311/60

Predmet T-395/15 P: Žalba koju je 14. srpnja 2015. podnio Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) protiv presude Službeničkog suda od 29. travnja 2015. u spojenim predmetima F-159/12 i F-161/12, CJ protiv ECDC-a

55

2015/C 311/61

Predmet T-399/15: Tužba podnesena 20. srpnja 2015. – Morgan & Morgan protiv OHIM-a – Grupo Morgan & Morgan (Morgan & Morgan)

56

2015/C 311/62

Predmet T-402/15: Tužba podnesena 22. srpnja 2015. – Republika Poljska protiv Europske komisije

57

2015/C 311/63

Predmet T-403/15: Tužba podnesena 22. srpnja 2015. – JYSK protiv Komisije

58

2015/C 311/64

Predmet T-407/15: Tužba podnesena 27. srpnja 2015. – Monster Energy protiv OHIM-a – Hot-Can Intellectual Property (HotoGo self heating can technology)

59

2015/C 311/65

Predmet T-573/12: Rješenje Općeg suda od 12. lipnja 2015. – Matrix Energetics International protiv OHIM-a (MATRIX ENERGETICS)

60

2015/C 311/66

Predmet T-73/13: Rješenje Općeg suda od 29. lipnja 2015. – InterMune UK i dr. protiv EMA-e

60

2015/C 311/67

Predmet T-166/14: Rješenje Općeg suda od 17. lipnja 2015. – PRS Mediterranean protiv OHIM-a – Reynolds Presto Products (NEOWEB)

61

2015/C 311/68

Predmet T-212/14: Rješenje Općeg suda od 29. lipnja 2015. – PSL protiv OHIM-a – Consortium Menager Parisien (Représentation d'une montre à bracelet)

61

2015/C 311/69

Predmet T-255/14: Rješenje Općeg suda od 10. lipnja 2015. – Aalto-korkeakoulusäätiö protiv OHIM-a (APPCAMPUS)

61

2015/C 311/70

Predmet T-729/14: Rješenje Općeg suda od 30. lipnja 2015. – PAN Europe i Unaapi protiv Komisije

61

2015/C 311/71

Predmet T-815/14: Rješenje Općeg suda od 29. lipnja 2015. – Closet Clothing protiv OHIM-a – Closed Holding (CLOSET)

62

2015/C 311/72

Predmet T-93/15: Rješenje Općeg suda od 26. lipnja 2015. – Navitar protiv OHIM-a – Elukuva (NaviTar)

62


HR

 

Top