EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:279:TOC

Službeni list Europske unije, C 279, 24. kolovoza 2015.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 279

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 58.
24. kolovoza 2015.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2015/C 279/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2015/C 279/02

Spojeni predmeti C-549/12 P i C-54/13 P: Presuda Suda (prvo vijeće) od 24. lipnja 2015. – Savezna Republika Njemačka protiv Europske Komisije, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike i Kraljevine Nizozemske (Žalba — Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) — Smanjenje financijske potpore — Metoda izračuna na osnovi ekstrapolacije — Postupak donošenja odluke Europske komisije — Nepoštovanje roka — Posljedice)

2

2015/C 279/03

Predmet C-263/13 P: Presuda Suda (prvo vijeće) od 24. lipnja 2015. – Kraljevina Španjolska protiv Europske komisije (Žalba — Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) — Smanjenje financijske potpore — Metoda izračuna na osnovi ekstrapolacije — Postupak donošenja odluke Europske komisije — Nepoštovanje roka — Posljedice)

3

2015/C 279/04

Spojeni predmeti C-293/13 P i C-294/13 P: Presuda Suda (drugo vijeće) od 24. lipnja 2015. – Fresh Del Monte Produce, Inc. protiv Europske komisije, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-293/13 P), Europska komisija protiv Fresh Del Monte Produce, Inc., Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C- 294/13 P) (Žalba — Tržišno natjecanje — Zabranjeni sporazumi — Europsko tržište banana — Usklađenost pri utvrđivanju referentnih cijena — Pojam „gospodarske jedinice” koju čine dva društva — Pojam „odlučujućeg utjecaja” — Pripisivanje ponašanja društva drugom društvu — Iskrivljavanje dokaza — Teret dokazivanja — Načelo in dubio pro reo — Pojam „jedinstvene i trajne povrede” — Pojam „usklađenog djelovanja” — Pojam „povrede s obzirom na cilj” — Poduzetnici sudionici zabranjenog sporazuma — Priopćavanje informacija Komisiji — Pravna obveza — Opseg — Privilegij protiv samooptuživanja — Intervenijent u prvom stupnju — Protužalba — Dopuštenost)

4

2015/C 279/05

Predmet C-373/13: Presuda Suda (prvo vijeće) od 24. rujna 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg – Njemačka) – H.T. protiv Land Baden-Württemberg (Zahtjev za prethodnu odluku — Područje slobode, sigurnosti i pravde — Granice, azil i useljavanje — Direktiva 2004/83/EZ — Članak 24. stavak 1. — Minimalni standardi za kvalifikaciju odobravanja statusa izbjeglice ili statusa stečenog na temelju supsidijarne zaštite — Opozivanje dozvole boravka — Uvjeti — Pojam „neotklonjivih razloga nacionalne sigurnosti ili javnog reda” — Sudjelovanje osobe koja ima status izbjeglice u aktivnostima organizacije koja je na popisu terorističkih organizacija što ga je sastavila Europska unija)

5

2015/C 279/06

Predmet C-508/13: Presuda Suda (drugo vijeće) od 18. lipnja 2015. – Republika Estonija protiv Europskog Parlamenta, Vijeća Europske unije (Tužba za poništenje — Direktiva 2013/34/EU — Obveze određenih vrsta poduzeća u pogledu financijskih izvještaja — Načela supsidijarnosti i proporcionalnosti — Obveza obrazlaganja)

6

2015/C 279/07

Predmet C-583/13 P: Presuda Suda (drugo vijeće) od 18. lipnja 2015. – Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, DB Schenker Rail GmbH, DB Schenker Rail Deutschland AG protiv Europske komisije, Kraljevine Španjolske, Nadzornog tijela EFTA-e i Vijeća Europske unije. (Žalba — Tržišno natjecanje — Sektor željezničkog prometa i pomoćnih usluga — Zloporaba vladajućeg položaja — Uredba (EZ) br. 1/2003 — Članak 20. i članak 28. stavak 1. — Upravni postupak — Odluka kojom se nalaže pretraga — Komisijine ovlasti u provođenju pretraga — Temeljno pravo na nepovredivost doma — Nepostojanje prethodnog sudskog odobrenja — Učinkovit sudski nadzor — Slučajni pronalazak)

6

2015/C 279/08

Predmet C-586/13: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 18. lipnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Pesti Központi Kerületi Bíróság – Mađarska) – Martin Meat kft protiv Géza Simonfay, Ulrich Salburg (Zahtjev za prethodnu odluku — Slobodno pružanje usluga — Direktiva 96/71/EZ — Članak 1. stavak 3. točke (a) i (c) — Upućivanje radnika — Ustupanje radne snage — Akt o pristupanju iz 2003. — Poglavlje 1. stavci 2. i 13. Priloga X. — Prijelazne mjere — Pristup mađarskih državljana tržištu rada država koje su već bile države članice Europske unije na dan pristupa Republike Mađarske — Zahtijevanje radne dozvole za ustupanje radne snage — Sektori koji nisu osjetljivi)

7

2015/C 279/09

Predmet C-593/13: Presuda Suda (veliko vijeće) od 16. lipnja 2015.. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Consiglio di Stato, Italija) – Presidenza del Consiglio dei Ministri i dr./Rina Services SpA, Rina SpA, SOA Rina Organismo di Attestazione SpA. (Zahtjev za prethodnu odluku — Članci 49., 51. i 56. UFEU-a — Sloboda poslovnog nastana — Sudjelovanje u izvršavanju javnih ovlasti — Direktiva 2006/123/EZ — Članak 14. — Tijela zadužena za ispitivanje i davanje akreditacije o ispunjavanju uvjeta propisanih zakonom za poduzetnike koji obavljaju javne radove — Nacionalni propis koji zahtijeva da se registrirano sjedište tih tijela mora nalaziti u Italiji)

8

2015/C 279/10

Predmet C-664/13: Presuda Suda (peto vijeće) od 25. lipnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Administratīvā apgabaltiesa – Latvija) – VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija protiv Kasparsa Nīmanisa (Zahtjev za prethodnu odluku — Prijevoz — Vozačka dozvola — Produljenje od strane države članice koja ju je izdala — Zahtjev boravišta na području te države članice — Prijava boravišta)

9

2015/C 279/11

Predmet C-671/13: Presuda Suda (drugo vijeće) od 25. lipnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litva) – u postupcima koje su pokrenuli „Indėlių ir investicijų draudimas” VI, Virgilijus Vidutis Nemaniūnas. (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktive 94/19/EZ i 97/9/EZ — Sustavi osiguranja depozita i naknada štete za investitore — Štedni i investicijski instrumenti — Financijski instrument u smislu Direktive 2004/39/EZ — Isključenje osiguranja — Izravan učinak — Uvjeti za primjenu Direktive 97/9/EZ)

10

2015/C 279/12

Predmet C-9/14: Presuda Suda (drugo vijeće) od 18. lipnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Staatssecretaris van Financiën protiv D. G. Kiebacka (Zahtjev za prethodnu odluku — Sloboda kretanja radnika — Porezno zakonodavstvo — Porezi na dohodak — Dohodak ostvaren na državnom području države članice — Radnik nerezident — Oporezivanje u državi zaposlenja — Uvjeti)

11

2015/C 279/13

Predmet C-18/14: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 25. lipnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Nizozemska) – CO Sociedad de Gestión y Participación SA i dr. protiv De Nederlandsche Bank NV i De Nederlandsche Bank NV protiv CO Sociedad de Gestión y Participación S i dr. (Zahtjev za prethodnu odluku — Usklađivanje zakonodavstava — Izravno osiguranje osim životnog osiguranja — Direktiva 92/49/EEZ — Članci 15., 15.a i 15.c — Bonitetna procjena stjecanja i povećanja kvalificiranog udjela — Mogućnost postavljanja ograničenja ili zahtjeva uz odobrenje namjeravanog stjecanja)

11

2015/C 279/14

Predmet C-62/14: Presuda Suda (veliko vijeće) od 16. lipnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesverfassungsgericht – Njemačka) – Peter Gauweiler i dr. protiv Deutscher Bundestaga (Zahtjev za prethodnu odluku — Ekonomska i monetarna politika — Odluke Upravnog vijeća Europske središnje banke (ESB) o određenim tehničkim značajkama izravnih monetarnih transakcija Eurosustava za kupnju državnih vrijednosnica na sekundarnim tržištima — Članci 119. i 127. UFEU-a — Ovlasti ESB-a i Europskog sustava središnjih banaka — Prijenosni kanali monetarne politike — Održavanje stabilnosti cijena — Proporcionalnost — Članak 123. UFEU-a — Zabrana monetarnog financiranja država članica europodručja)

12

2015/C 279/15

Predmet C-147/14: Presuda Suda (deseto vijeće) od 25. lipnja 2015 (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hof van beroep te Brussel – Belgija) – Loutfi Management Propriété Intellectuelle SARL protiv AMJ Meatproducts NV, Halalsupply NV (Zahtjev za prethodnu odluku — Žig Zajednice — Uredba (EZ) br. 207/2009 — Članak 9. stavak 1. točka (b) — Učinci — Prava koja proizlaze iz žiga Zajednice — Istovjetni ili slični žigovi — Zabrana uporabe — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Ocjena — Uzimanje u obzir upotrebe jezika koji nije službeni jezik Europske unije)

13

2015/C 279/16

Predmet C-187/14: Presuda Suda (peto vijeće) od 25. lipnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Østre Landsret – Danska) – Skatteministeriet protiv DSV Road A/S (Zahtjev za prethodnu odluku — Carinski zakonik Zajednice — Uredba (EEZ) br. 2913/92 — Članci 203. i 204. — Uredba (EEZ) br. 2454/93 — Članak 859. — Postupak vanjskoga provoza — Nastanak carinskog duga — Izuzimanje ili neizuzimanje ispod carinskog nadzora — Neispunjenje obveze — Nepravodobno podnošenje robe odredišnoj carinarnici — Roba koju je primatelj odbio primiti i koja je vraćena a da nije podnesena carinarnici — Roba koja je putem nove deklaracije ponovno stavljena u postupak vanjskoga provoza — Direktiva 2006/112/EZ — Članak 168. točka (e) — Prijevoznikov odbitak PDV-a na uvoz)

14

2015/C 279/17

Predmet C-207/14: Presuda Suda (treće vijeće) od 24. lipnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputilo Vrhovno sodišče – Slovenija) – Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o. protiv Republike Slovenije (Zahtjev za prethodnu odluku — Usklađivanje zakonodavstava — Prirodne mineralne vode — Direktiva 2009/54/EZ — Članak 8. stavak 2. — Prilog I. — Zabrana stavljanja na tržište „prirodne mineralne vode iz jednog te istog izvora” s različitim trgovačkim nazivima — Pojam)

15

2015/C 279/18

Predmet C-242/14: Presuda Suda (drugo vijeće) od 25. lipnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Mannheim – Njemačka) – Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH protiv Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgena Vogela i Gerharda Vogela (Zahtjev za prethodnu odluku — Oplemenjivačka prava na biljnu sortu Zajednice — Uredba (EZ) br. 2100/94 — Izuzeće predviđeno u članku 14. — Korištenje proizvoda za žetvu u reprodukcijske svrhe od strane poljoprivrednika bez odobrenja nositelja — Obveza poljoprivrednika na plaćanje primjerene naknade za to korištenje — Rok u kojem ta naknada mora biti plaćena kako bi se moglo primijeniti izuzeće — Mogućnost nositelja da se pozove na članak 94. — Povreda)

15

2015/C 279/19

Predmet C-303/14: Presuda Suda (šesto vijeće) od 25. lipnja 2015. – Europska komisija protiv Republike Poljske (Povreda obveze države članice — Uredba (EZ) br. 842/2006 — Osposobljavanje i certifikacija — Obveza priopćavanja — Kazne — Uredbe (EZ) br. 303/2008, (EZ) br. 304/2008, (EZ) br. 305/2008, (EZ) br. 306/2008, (EZ) br. 307/2008 i (EZ) br. 308/2008)

16

2015/C 279/20

Predmet C-535/14 P: Presuda Suda (peto vijeće) od 18. lipnja 2015. – Vadzim Ipatau protiv Vijeća Europske unije (Žalba — Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv Republike Bjelarus — Dopuštenost — Rok za podnošenje tužbe — Besplatna pravna pomoć — Suspenzivni učinak — Djelotvorna sudska zaštita — Pravo na obranu — Načelo proporcionalnosti)

17

2015/C 279/21

Predmet C-219/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. svibnja 2015. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – Elisabeth Schmitt protiv TÜV Rheinland LGA Products GmbH

17

2015/C 279/22

Predmet C-243/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. svibnja 2015. uputio Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovačka) – Lesoochranárske zoskupenie VLK protiv Obvodný úrad Trenčín

18

2015/C 279/23

Predmet C-257/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. lipnja 2015. uputio Amtsgericht Hannover (Njemačka) – Michael Ihden, Gisela Brinkmann protiv TUIfly GmbH

19

2015/C 279/24

Predmet C-268/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. lipnja 2015. uputio Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) – Fernand Ullens de Schooten protiv Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Ministre de la Justice

19

2015/C 279/25

Predmet C-272/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. lipnja 2015. uputio Court of Appeal (Engleska i Wales) (Civil Division) – Swiss International Air Lines AG protiv The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency

20

2015/C 279/26

Predmet C-275/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. lipnja 2015. uputio Court of Appeal (Engleska i Wales) (Civil Division) – ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited protiv TVCatchup Limited, Media Resources Limited, TVCatchup (UK) Limited

21

2015/C 279/27

Predmet C-284/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. lipnja 2015. uputio Cour du travail de Bruxelles (Belgija) – Office national de l'emploi (ONEm), M protiv M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

22

2015/C 279/28

Predmet C-290/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. lipnja 2015. uputio Conseil d'État (Belgija) – Patrice D'Oultremont, Henri Tumelaire, François Boitte, Éoliennes à tout prix? ASBL protiv Région wallonne

23

2015/C 279/29

Predmet C-307/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. lipnja 2015. uputio Audiencia Provincial de Alicante (Španjolska) – Ana María Palacios Martínez protiv Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

24

2015/C 279/30

Predmet C-308/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. lipnja 2015. uputio Audiencia Provincial de Alicante (Španjolska) – Banco Popular Español, S.A. protiv Emilija Irlesa Lópeza i Terese Torres Andreu

24

2015/C 279/31

Predmet C-319/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. lipnja 2015. uputio Cour administrative d'appel de Paris (Francuska) – Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited protiv Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

25

2015/C 279/32

Predmet C-347/15: Tužba podnesena 9. srpnja 2015. – Europska komisija protiv Republike Austrije

26

 

Opći sud

2015/C 279/33

Predmet T-516/10: Presuda Općeg suda od 6. srpnja 2015. – Francuska protiv Komisije („EFSJP — Odsjek za smjernice — Smanjenje financijske potpore — Program inicijative Zajednice Leader+ — Nepoštovanje roka za donošenje odluke — Bitna povreda postupka”)

28

2015/C 279/34

Predmet T-44/11: Presuda Općeg suda od 6. srpnja 2015. – Italija protiv Komisije („EFSJP — Odsjek za jamstva — EFJP i EPFRR — Izdaci izuzeti od financiranja — Potpore za proizvodnju obranog mlijeka u prahu — Nepravilnosti ili nepažnja koji se mogu pripisati upravnim ili drugim tijelima država članica — Proporcionalnost — Obveza obrazlaganja — Načelo ne bis in idem — Razuman rok”)

28

2015/C 279/35

Predmet T-89/11: Presuda Općeg suda od 9. srpnja 2015. – Nanu-Nana Joachim Hoepp protiv OHIM-a – Vincci Hoteles (NANU) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Zajednice NANU — Raniji verbalni žig Zajednice NAMMU — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka(b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

29

2015/C 279/36

Predmet T-536/11: Presuda Općeg suda od 8. srpnja 2015. – European Dynamics Luxembourg i dr. protiv Komisije („Javna nabava usluga — Postupak javne nabave — Pružanje informatičkih usluge razvoja i održavanja programa, savjetovanja i pomoći za različite vrste informatičkih aplikacija — Rangiranje ponuda ponuditelja u kaskadnom sustavu za različite grupe i rangiranje ponuda ostalih ponuditelja — Obveza obrazlaganja — Kriterij za odabir ponude — Očita pogreška u ocjeni — Izvanugovorna odgovornost”)

30

2015/C 279/37

Predmet T-436/12: Presuda Općeg suda od 8. srpnja 2015. – Deutsche Rockwool Mineralwoll protiv OHIM-a – Ceramicas del Foix (Rock & Rock) („Žig Zajednice — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Figurativni žig Zajednice Rock & Rock — Raniji nacionalni verbalni žigovi MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK i CEILROCK — Relativni razlog za odbijanje — Članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 53. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

30

2015/C 279/38

Predmet T-548/12: Presuda Općeg suda od 8. srpnja 2015. – Deutsche Rockwool Mineralwoll protiv OHIM-a – Redrock Construction (REDROCK) („Žig Zajednice — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Figurativni žig Zajednice REDROCK — Raniji nacionalni verbalni žigovi ROCK, KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK i MASTERROCK — Relativni razlog za odbijanje — Članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 53. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

31

2015/C 279/39

Predmet T-98/13 i T-99/13: Presuda Općeg suda od 9. srpnja 2015. – CMT protiv OHIM-a – Camomilla (Camomilla) („Žig Zajednice — Postupak za proglašenje žiga ništavim — Figurativni žigovi Zajednice Camomilla — Raniji figurativni nacionalni žig CAMOMILLA — Apsolutni razlog za odbijanje — Članak 52. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Nepostojanje zle vjere nositelja žiga Zajednice — Relativni razlog za odbijanje — Nepostojanje sličnosti proizvoda — Nepostojanje povrede ugleda — Članak 8. stavak 1. točka(b)i stavak 5. Uredbe br. 207/2009 — Članak 53. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 207/2009”)

32

2015/C 279/40

Predmet T-100/13: Presuda Općeg suda od 9. srpnja 2015. – CMT protiv OHIM-a – Camomilla (CAMOMILLA) („Žig Zajednice — Postupak za proglašenje žiga ništavim — Verbalni žig Zajednice CAMOMILLA — Raniji figurativni nacionalni žig Zajednice Camomilla — Apsolutni razlog za odbijanje — Članak 52. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Nepostojanje zle vjere nositelja žiga Zajednice — Relativni razlog za odbijanje — Stvarna uporaba ranijega žiga — Dodatni dokazi podneseni pred žalbenim vijećem”)

33

2015/C 279/41

Predmet T-521/13: Presuda Općeg suda od 7. srpnja 2015. – Alpinestars Research protiv OHIM-a – Tung Cho Wang Yu (A ASTER) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora – — Prijava figurativnog žiga Zajednice A ASTER — Raniji verbalni žig Zajednice A-STARS — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Sličnost žigova — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

33

2015/C 279/42

Predmet T-677/13: Presuda Općeg suda od 7. srpnja 2015. – Axa Versicherung protiv Komisije („Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Dokumenti o postupku primjene pravila o tržišnom natjecanju — Zahtjev koji se odnosi na nekoliko dokumenata — Odbijanje pristupa — Zahtjev koji se odnosi na jedan dokument — Kazalo — Obveza konkretnog i pojedinačnog ispitivanja — Izuzeće u vezi sa zaštitom komercijalnih interesa treće osobe — Izuzeće u vezi sa zaštitom svrhe inspekcija, istraga i revizija — Prevladavajući javni interes — Tužba za naknadu štete — Obveza obrazlaganja”)

34

2015/C 279/43

Predmet T-312/14: Presuda Općeg suda od 7. srpnja 2015. – Federcoopesca i dr. protiv Komisije („Tužba za poništenje — Ribarstvo — Sustav kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike — Komisijina odluka o uspostavi akcijskog plana za otklanjanje nedostataka u talijanskom sustavu nadzora ribarstva — Akt koji sam za sebe ne mijenja pravnu situaciju tužitelja — Nepostojanje osobnog utjecaja — Nedopuštenost”)

35

2015/C 279/44

Predmet T-221/15: Tužba podnesena 5. svibnja 2015. – Arbuzov protiv Vijeća

36

2015/C 279/45

Predmet T-269/15: Tužba podnesena 28. svibnja 2015. – Novartis Europharm protiv Komisije

36

2015/C 279/46

Predmet T-270/15: Tužba podnesena 26. svibnja 2015. – ANKO AE protiv Izvršne agencije za istraživanje (REA)

37

2015/C 279/47

Predmet T-274/15: Tužba podnesena 29. svibnja 2015. – Alcogroup i Alcodis protiv Komisije

38

2015/C 279/48

Predmet T-287/15: Tužba podnesena 1. lipnja 2015. – Tayto Group protiv OHIM-a – MIP Metro (real)

39

2015/C 279/49

Predmet T-306/15: Tužba podnesena 9. lipnja 2015. – KV protiv EACEA-e

39

2015/C 279/50

Predmet T-314/15: Tužba podnesena 2. lipnja 2015. – Grčka protiv Komisije

40

2015/C 279/51

Predmet T-325/15: Tužba podnesena 22. lipnja 2015. – Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató protiv OHIM-a – Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató (Choco Love)

41

2015/C 279/52

Predmet T-327/15: Tužba podnesena 2. lipnja 2015. – Helenska Republika protiv Komisije

42

2015/C 279/53

Predmet T-328/15 P: Žalba koju je 24. lipnja 2015. podnio Geoffroy Alsteens protiv presude Službeničkog suda od 21. travnja 2015. u predmetu F-87/12 RENV, Alsteens protiv Komisije

43

2015/C 279/54

Predmet T-329/15: Tužba podnesena 24. lipnja 2015. – Certuss Dampfautomaten protiv OHIM-a – Universal for Engineering Industries (Universal 1800 TC)

44

2015/C 279/55

Predmet T-330/15: Tužba podnesena 24. lipnja 2015. – Keil protiv OHIM-a – Naturafit Diätetische Lebensmittelproduktions (BasenCitrate)

44

2015/C 279/56

Predmet T-335/15: Tužba podnesena 23. lipnja 2015. – Universal Protein Supplements protiv OHIM-a (Prikaz bodibildera)

45

2015/C 279/57

Predmet T-339/15: Tužba podnesena 27. lipnja 2015. – Polski Koncern Naftowy Orlen protiv OHIM-a (oblik benzinske crpke)

46

2015/C 279/58

Predmet T-340/15: Tužba podnesena 27. lipnja 2015. – Polski Koncern Naftowy Orlen protiv OHIM-a (oblik benzinske crpke)

46

2015/C 279/59

Predmet T-341/15: Tužba podnesena 27. lipnja 2015. – Polski Koncern Naftowy Orlen protiv OHIM-a (oblik benzinske crpke)

47

2015/C 279/60

Predmet T-342/15: Tužba podnesena 27. lipnja 2015. – Polski Koncern Naftowy Orlen protiv OHIM-a (oblik benzinske crpke)

48

2015/C 279/61

Predmet T-343/15: Tužba podnesena 27. lipnja 2015. – Polski Koncern Naftowy Orlen protiv OHIM-a (oblik benzinske crpke)

48

2015/C 279/62

Predmet T-357/15 P: Žalba koju je 7. srpnja 2015. podnijela Maria Luisa Garcia Minguez protiv rješenja Službeničkog suda od 28. travnja 2015. u predmetu F-72/14, Garcia Minguez/Komisija

49

2015/C 279/63

Predmet T-360/15: Tužba podnesena 1. srpnja 2015. – Dr Vita protiv OHIM-a (69)

50

 

Službenički sud

2015/C 279/64

Predmet F-112/14: Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 16. srpnja 2015. – EJ protiv Komisije (Javna služba — Dužnosnici — Reforma Pravilnika o osoblju — Uredba br. 1023/2013 — Vrste radnih mjesta — Prijelazna pravila o razvrstavanju u vrste radnih mjesta — Članak 30. stavak 2. Priloga XIII. Pravilniku o osoblju — Administratori pravnici iz razreda AD 13 iz pravne službe Komisije — Položaj „pravnih savjetnika” i „članova pravne službe” — Načini pristupa razredu AD 13 za vrijeme važenja Pravilnika o osoblju iz 2004. — Promaknuće na temelju članka 45. Pravilnika o osoblju — Imenovanje na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o osoblju — Razvrstavanje u vrste radnih mjesta „savjetnik ili jednakovrijedno mjesto” i „administrator u prijelaznom razdoblju” — Akt s negativnim učinkom za adresata — Pojam „znatnih odgovornosti” — Pojam „posebnih odgovornosti” — Jednako postupanje — Mogućnost promaknuća u razred AD 14 — Legitimno očekivanje — Načelo pravne sigurnosti)

51

2015/C 279/65

Predmet F-116/14: Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 16. srpnja 2015. – Murariu protiv EIOPA-e (Javna služba — Osoblje EIOPA-e — Član privremenog osoblja — Objava slobodnog radnog mjesta — Zahtjev minimalnog radnog iskustva od osam godina — Interni kandidat koji je nakon završetka probnog rada već potvrđen u svojoj funkciji člana privremenog osoblja — Privremena preraspodjela na novo radno mjesto koja obuhvaća razvrstavanje u viši razred — Materijalna pogreška u objavi slobodnog radnog mjesta — Opoziv ponude za zaposlenje — Primjenjivost općih provedbenih odredaba — Savjetovanje s odborom osoblja — Legitimno očekivanje)

52

2015/C 279/66

Predmet F-109/14: Rješenje Službeničkog suda (prvo vijeće) od 14. srpnja 2015. – Roda protiv Komisije (Javna služba — Primici od rada — Mirovina za nadživjele osobe — Članak 27. Priloga VIII. Pravilnika — Pravo razvedenog bračnog druga preminulog dužnosnika — Pravo na uzdržavanje na teret preminulog dužnosnika — Gornja granica mirovine za nadživjele osobe — Očito neosnovana tužba)

53

2015/C 279/67

Predmet F-20/15: Rješenje Službeničkog suda (treće vijeće) od 16. srpnja 2015. – FG protiv Europske komisije (Javna služba — Dužnosnici — Reforma Pravilnika o osoblju — Uredba br. 1023/2013 — Vrste radnih mjesta — Prijelazna pravila o raspoređivanju na određenu vrstu radnog mjesta — Članak 30. stavak 2. Priloga XIII. Pravilniku o osoblju — Uvjeti promaknuća u viši razred — Postupak promaknuća za 2014. godinu — Administrator koji nema „posebne odgovornosti” — Mogućnost promaknuća najviše do razreda AD 12 — Neuključivanje imena tog administratora na popis dužnosnika iz razreda AD 12 koji se mogu promaknuti — Mogućnost pozivanja na prava iz članka 30. stavka 3. Priloga XIII. Pravilniku o osoblju — Krajnji rok 31. prosinca 2015. — Dopuštenost tužbe — Pojam akta s negativnim učinkom za adresata — Izmjena pojedinačnog elektroničkog dosjea dužnosnika — Upravne informacije — Objava na intranetu institucije — Nepoštovanje zahtjeva u vezi s predsudskim postupkom — Članak 81. Poslovnika)

53

2015/C 279/68

Predmet F-35/15: Rješenje Službeničkog suda (treće vijeće) od 15. srpnja 2015. – De Esteban Alonso protiv Komisije (Javna služba — Članak 24. Pravilnika o osoblju — Zahtjev za pomoć — Kazneni postupak pred nacionalnim sudom — Uključivanje Komisije u postupak u ulozi oštećene stranke — Očito neosnovana tužba)

54

2015/C 279/69

Predmet F-94/15 R: Rješenje predsjednika Službeničkog suda od 15. srpnja 2015. – Wolf protiv ESVD-a (Javna služba — Privremena pravna zaštita — Zahtjev za suspenziju primjene — Izbori u odbor osoblja — Hitnost — Nepostojanje — Odvagivanje uključenih interesa)

54

2015/C 279/70

Predmet F-72/15: Tužba podnesena 4. svibnja 2015. – ZZ protiv Komisije

55

2015/C 279/71

Predmet F-74/15: Tužba podnesena 11. svibnja 2015. – ZZ protiv Komisije

55

2015/C 279/72

Predmet F-78/15: Tužba podnesena 18. svibnja 2015. – ZZ i dr. protiv EIB-a

56

2015/C 279/73

Predmet F-79/15: Tužba podnesena 26. svibnja 2015. – ZZ protiv ESB-a

57

2015/C 279/74

Predmet F-80/15: Tužba podnesena 26. svibnja 2015. – ZZ i ZZ protiv Komisije

58

2015/C 279/75

Predmet F-82/15: Tužba podnesena 26. svibnja 2015. – ZZ protiv EIB -a

59

2015/C 279/76

Predmet F-83/15: Tužba podnesena 28. svibnja 2015. – ZZ protiv Agencije za europski GNSS

60

2015/C 279/77

Predmet F-84/15: Tužba podnesena 2. lipnja 2015. – ZZ protiv Vijeća

60

2015/C 279/78

Predmet F-86/15: Tužba podnesena 9. lipnja 2015. – ZZ protiv ESB-a

61

2015/C 279/79

Predmet F-88/15: Tužba podnesena 15. lipnja 2015. – ZZ protiv Komisije

61

2015/C 279/80

Predmet F-89/15: Tužba podnesena 18. svibnja 2015. – ZZ protiv Komisije

62

2015/C 279/81

Predmet F-69/14: Rješenje Službeničkog suda od 13. srpnja 2015. – Carreira protiv AEMF-a

62


HR

 

Top