Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:213:TOC

Službeni list Europske unije, C 213, 29. lipnja 2015.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 213

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 58.
29. lipnja 2015.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2015/C 213/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1

 

Opći sud

2015/C 213/02

Način određivanja suca koji zamjenjuje spriječenog suca

2

2015/C 213/03

Sastav velikog vijeća

2

2015/C 213/04

Stavljanje izvan snage odluke od 23. rujna 2013. o određivanju suca koji zamjenjuje predsjednika Općeg suda u svojstvu suca postupka privremene pravne zaštite

2


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2015/C 213/05

Predmet C-28/12: Presuda Suda (veliko vijeće) od 28. travnja 2015. – Europska komisija protiv Vijeća Europske unije (Tužba za poništenje — Mješoviti međunarodni sporazumi — Odluka o odobravanju potpisivanja i privremene primjene tih sporazuma — Odluka Vijeća i predstavnika vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća — Autonomija pravnog poretka Unije — Sudjelovanje država članica u postupku i odlučivanju predviđenima u članku 218. UFEU-a — Načini glasovanja u okviru Vijeća)

3

2015/C 213/06

Predmet C-51/13: Presuda Suda (peto vijeće) od 29. travnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Rechtbank Rotterdam – Nizozemska) – Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV protiv Hubertus Wilhelmus van Leeuwen (Zahtjev za prethodnu odluku — Izravno životno osiguranje — Direktiva 92/96/EEZ — Članak 31. stavak 3. — Informacije koje treba pružiti ugovaratelju — Osiguravateljeva obveza pružanja dodatnih informacija o troškovima i premijama na temelju općih načela nacionalnog prava)

4

2015/C 213/07

Predmet C-146/13: Presuda Suda (veliko vijeće) od 5. svibnja 2015. – Kraljevina Španjolska protiv Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije (Tužba za poništenje — Provedba pojačane suradnje — Stvaranje jedinstvene patentne zaštite — Uredba (EU) br. 1257/2012 — Članak 118. stavak 1. UFEU-a — Pravna osnova — Članak 291. UFEU-a — Prenošenje ovlasti na tijela izvan Europske unije — Načela autonomije i ujednačene primjene prava Unije)

5

2015/C 213/08

Predmet C-147/13: Presuda Suda (veliko vijeće) od 5. svibnja 2015. – Kraljevina Španjolska protiv Vijeća Europska unije (Tužba za poništenje — Provedba pojačane suradnje — Jedinstveni patent — Uredba (EU) br. 1260/2012 — Odredbe o prevođenju — Načelo nediskriminacije — Članak 291. UFEU-a — Prenošenje ovlasti na tijela izvan Europske unije — Članak 118. stavak 2. UFEU-a — Pravna osnova — Načelo autonomije prava Unije)

5

2015/C 213/09

Predmet C-456/13: Presuda Suda (veliko vijeće) od 28. travnja 2015. – T & L Sugars Ltd, Sidul Açúcares, Unipessoal Lda protiv Europske komisije, Francuske Republike, Vijeća Europske unije (Žalba — Tužba za poništenje — Članak 263. stavak 4. UFEU-a — Pravo na pokretanje postupka — Aktivna procesna legitimacija — Fizičke ili pravne osobe — Regulatorni akt koji ne podrazumijeva provedbene mjere — Akt koji se osobno odnosi na žalitelje — Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu — Izvanredne mjere u vezi sa stavljanjem šećera i izoglukoze izvan kvote na tržište Unije — Tržišna godina 2010./2011.)

6

2015/C 213/10

Predmet C-528/13: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 29. travnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal administratif de Strasbourg – Francuska) – Geoffrey Léger protiv Ministre des Affaires sociales et de la Santé et des Droits des femmes, Etablissement français du sang (Zahtjev za prethodnu odluku — Javno zdravlje — Direktiva 2004/33/EZ — Tehnički zahtjevi za krv i krvne sastojke — Davanje krvi — Kriteriji prikladnosti davatelja — Kriteriji za trajno ili privremeno odbijanje — Osobe koje njihovo seksualno ponašanje dovodi u visok rizik dobivanja ozbiljnih zaraznih bolesti koje se mogu prenositi krvlju — Muškarac koji je imao spolne odnose s drugim muškarcem — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članak 21. stavak 1. i članak 52. stavak 1. — Spolna orijentacija — Diskriminacija — Opravdanje — Proporcionalnost)

7

2015/C 213/11

Predmet C-674/13: Presuda Suda (drugo vijeće) od 6. svibnja 2015. – Europska komisija protiv Savezne Republike Njemačke (Povreda obveze države članice — Državne potpore koje su nespojive s unutarnjim tržištem — Tržište paketnih usluga — Odluka Komisije — Obveza povrata potpore u cijelosti i izmjene programa potpore u budućnosti — Mjere koje treba poduzeti — Članak 108. stavak 2. UFEU-a — Uredba (EZ) br.659/1999 — Članak 14. stavak 3.)

8

2015/C 213/12

Predmet C-80/14: Presuda Suda (peto vijeće) od 30. travnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Ujedinjena Kraljevina) – Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW), B. Wilson protiv WW Realisation 1 Ltd, en liquidation, Ethel Austin Ltd, Secretary of State for Business, Innovation and Skills (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna politika — Kolektivno otkazivanje — Direktiva 98/59/EZ — Članak 1. stavak 1. prvi podstavak točka (a) — Pojam „pogon” — Način izračunavanja broja radnika kojima se otkazuje)

8

2015/C 213/13

Predmet C-97/14: Presuda Suda (deveto vijeće) od 30. travnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Mađarska) – SMK kft protiv Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó- és Vámhivatal (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost — Direktiva 2006/112/EZ — Članak 52. točka (c) i članak 55. — Određivanje mjesta isporuke usluga — Kupac usluge identificiran u svrhu poreza na dodanu vrijednost u nekoliko država članica — Otprema ili prijevoz iz države članice u kojoj je usluga fizički izvršena)

9

2015/C 213/14

Predmet C-148/14: Presuda Suda (drugo vijeće) od 29. travnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesverwaltungsgericht – Njemačka) – Bundesrepublik Deutschland protiv Nordzucker AG (Zahtjev za prethodnu odluku — Okoliš — Direktiva 2003/87/EZ — Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Unije — Određivanje opsega obveze predaje emisijskih jedinica — Kazne — Članak 16. stavci 1. i 3.)

10

2015/C 213/15

Predmet C-598/13: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 22. travnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku Curtea de Apel Suceava – Rumunjska) – Casa Judeţeană de Pensii Botoşani protiv Polixeni Guletsou („Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Istovjetno prethodno pitanje — Socijalna sigurnost radnika migranata — Uredba (EEZ) br. 1408/71 — Članak 7. stavak 2. točka (c) — Primjenjivost konvencija o socijalnom osiguranju između država članica — Izbjeglica povratnik porijeklom iz jedne države članice — Dovršenje razdobljâ zaposlenja na području druge države članice — Zahtjev za dodjelu starosne mirovine — Odbijanje”)

10

2015/C 213/16

Predmet C-646/13: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 22. travnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku Curtea de Apel Galați – Rumunjska) – Casa Judeţeană de Pensii Brăila protiv E.S. („Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Socijalna sigurnost radnika migranata — Uredba (EZ) br. 883/2004 — Članak 8. stavak 1. — Primjenjivost konvencija o socijalnom osiguranju između država članica — Izbjeglica povratnik porijeklom iz jedne države članice — Dovršenje razdobljâ zaposlenja na području druge države članice — Zahtjev za dodjelu starosne mirovine — Odbijanje”)

11

2015/C 213/17

Predmet C-668/13: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 22. travnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku Curtea de Apel Suceava – Rumunjska) – Casa Judeţeană de Pensii Botoşani protiv Evangeli Paraskevopoulou („Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Istovjetno prethodno pitanje — Socijalna sigurnost radnika migranata — Uredba (EEZ) br. 1408/71 — Članak 7. stavak 2. točka (c) — Primjenjivost konvencija o socijalnom osiguranju između država članica — Izbjeglica povratnik porijeklom iz jedne države članice — Dovršenje razdobljâ zaposlenja na području druge države članice — Zahtjev za dodjelu starosne mirovine — Odbijanje”)

12

2015/C 213/18

Predmet C-35/14 P: Rješenje Suda (treće vijeće) od 12. veljače 2015. – Enercon GmbH protiv Gamesa Eólica, SL, Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (Žalba — Žig Zajednice — Žalba koju je podnijela „druga stranka pred žalbenim vijećem” koja nije podnijela odgovor na tužbu pred Općim sudom — Izostanak svojstva intervenijenta pred Općim sudom — Očita nedopuštenost žalbe)

12

2015/C 213/19

Predmet C-491/14: Rješenje Suda (treće vijeće) od 10. ožujka 2015. (zahtjev za prethodnu odluku Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid – Španjolska) – Rosa dels Vents Assessoria SL protiv U Hostels Albergues Juveniles SL (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Žigovi — Direktiva 2008/95/EZ — Članak 5. stavak 1. — Pojam „treće strane” — Nositelj kasnijeg žiga)

13

2015/C 213/20

Predmet C-497/14: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 15. travnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku Tribunale ordinario di Torino – Italija) – kazneni postupak protiv Stefana Burzija („Zahtjev za prethodnu odluku — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članak 50 — Načelo ne bis in idem — Nacionalno zakonodavstvo koje propisuje upravnu i kaznenu sankciju zbog neplaćanja pretporeza — Neprovođenje prava Unije — Očita nenadležnost”)

13

2015/C 213/21

Predmet C-83/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. veljače 2015. uputio Landgericht Hannover (Njemačka) – TUIfly GmbH protiv Wielanda Volkerta, Sonje Volkert, Linde Volkert

14

2015/C 213/22

Predmet C-120/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. ožujka 2015. uputio Krajský súd v Košiciach (Slovačka Republika) – Kovozber s. r. o. protiv Daňový úrad Košice

14

2015/C 213/23

Predmet C-123/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. ožujka 2015. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) – Max-Heinz Feilen protiv Finanzamt Fulda

15

2015/C 213/24

Predmet C-148/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. ožujka 2015. uputio Oberlandesgericht Düsseldorf (Njemačka) – Deutsche Parkinson Vereinigung e.V. protiv Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.

15

2015/C 213/25

Predmet C-149/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. ožujka 2015. uputio Cour d'appel de Liège (Belgija) – Sabrina Wathelet protiv Garage Bietheres & Fils SPRL

16

2015/C 213/26

Predmet C-171/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. travnja 2015. uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) – Connexxion Taxi Services BV protiv Staat der Nederlanden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) i dr.

16

2015/C 213/27

Predmet C-174/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. travnja 2015. uputio Rechtbank Den Haag (Nizozemska) – Vereniging Openbare Bibliotheken protiv Stichting Leenrecht, intervenijenti: Nederlands Uitgeversverbond i dr.

17

2015/C 213/28

Predmet C-177/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. travnja 2015. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – Nelsons GmbH protiv Ayonnax Nutripharm GmbH, Bachblütentreff Ltd

18

2015/C 213/29

Predmet C-196/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. travnja 2015. uputio Cour d'appel de Paris (Francuska) – Granarolo SpA protiv Ambrosi Emmi France SA

19

2015/C 213/30

Predmet C-320/13: Rješenje predsjednika Suda od 30. ožujka 2015. – Europska komisija protiv Republike Poljske, uz intervenciju: Kraljevine Nizozemske

20

2015/C 213/31

Predmet C-548/13: Rješenje predsjednika Suda od 16. travnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena – Španjolska) – Caixabank SA protiv Francisca Javiera Brenes Jiméneza, Andree Jiménez Jiménez

20

2015/C 213/32

Predmet C-75/14: Rješenje predsjednika Suda od 18. ožujka 2015. (zahtjev za prethodnu odluku Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Ávila – Španjolska) – Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA protiv Francisca Javiera Rodrígueza Barbera, Maríe Ángeles Barbero Gutiérrez

20

2015/C 213/33

Predmet C-77/14: Rješenje predsjednika Suda od 27. veljače 2015. – Europska komisija protiv Helenske Republike

20

2015/C 213/34

Predmet C-162/14: Rješenje predsjednika Suda od 23. ožujka 2015. – Europska komisija protiv Republike Poljske

21

2015/C 213/35

Predmet C-176/14: Rješenje predsjednika trećeg vijeća Suda od 16. ožujka 2015. (zahtjev za prethodnu odluku Raad van State – Belgija) – Joris Van Hauthem, Ann Frans protiv Vlaamse Gemeenschap

21

2015/C 213/36

Predmet C-217/14: Rješenje predsjednika Suda od 14. travnja 2015. – Europska komisija protiv Irske, intervenijenti: Kraljevina Nizozemska, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

21

2015/C 213/37

Predmet C-372/14: Rješenje predsjednika Suda od 30. ožujka 2015. (zahtjev za prethodnu odluku Krajský súd v Prešove – Slovačka) – Provident Financial s.r.o.protiv Zdeněk Sobotka, uz sudjelovanje: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS

21

2015/C 213/38

Predmet C-426/14: Rješenje predsjednika Suda od 19. ožujka 2015. (zahtjev za prethodnu odluku Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Italija) – Heart Life Croce Amica Srl protiv Regione Piemonte

22

2015/C 213/39

Predmet C-447/14 P: Rješenje predsjednika Suda od 12. ožujka 2015. – Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg, u likvidaciji protiv Europske komisije, Saria Bio-Industries AG & Co. KG, SecAnim GmbH, Knochen-und Fett-Union GmbH (KFU)

22

2015/C 213/40

Predmet C-536/14: Rješenje predsjednika Suda od 14. travnja 2015. – Europska komisija protiv Velikog Vojvodstva Luksemburg

22

2015/C 213/41

Predmet C-612/14: Rješenje predsjednika Suda od 27. veljače 2015. (zahtjev za prethodnu odluku Handelsgericht Wien – Austrija) – Stephan Naumann protiv Austrian Airlines AG

22

2015/C 213/42

Predmet C-7/15: Rješenje predsjednika Suda od 10. ožujka 2015. (zahtjev za prethodnu odluku Landgericht Essen – Njemačka) – Staatsanwaltschaft Essen protiv Kanapathippilai Kanageswaran

23

 

Opći sud

2015/C 213/43

Predmet T-511/09: Presuda Općeg suda od 13. svibnja 2015. – Niki Luftfahrt protiv Komisije („Državne potpore — Potpora za restrukturiranje koju je Austrija dodijelila grupi Austrian Airlines — Odluka kojom se potpora proglašava spojivom sa zajedničkim tržištem pod određenim uvjetima — Privatizacija grupe Austrian Airlines — Utvrđivanje korisnika potpore — Smjernice o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje poduzeća u teškoćama”)

24

2015/C 213/44

Predmet T-162/10: Presuda Općeg suda od 13. svibnja 2015. – Niki Luftfahrt protiv Komisije („Tržišno natjecanje — Koncentracije — Zračni prijevoz — Odluka kojom se koncentracija proglašava spojivom sa zajedničkim tržištem — Ocjena učinaka koncentracije na tržišno natjecanje — Preuzete obveze”)

24

2015/C 213/45

Predmet T-480/11: Presuda Općeg suda od 12. svibnja 2015. – Technion i Technion Research & Development Foundation protiv Komisije („Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Dokumenti koju su uzeti u obzir u okviru financijske revizije u vezi s ispunjenjem određenih ugovora o istraživanju sklopljenih u okviru Šestog okvirnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti — Odbijanje pristupa — Izuzeće koje se odnosi na zaštitu svrhe inspekcija, istraga i revizija — Obveza konkretnog i pojedinačnog ispitivanja — Prevladavajući javni interes”)

25

2015/C 213/46

Predmet T-163/12: Presuda Općeg suda od 12. svibnja 2015. – Ternavsky protiv Vijeća („Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv Bjelarusa — Zamrzavanje financijskih sredstava — Ograničavanja ulaska i prolaska kroz područje Unije — Pogreška u ocjeni”)

26

2015/C 213/47

Predmet T-363/12: Presuda Općeg suda od 13. svibnja 2015. – Harper Hygienics protiv OHIM-a – Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Zajednice CLEANIC natural beauty — Raniji verbalni žigovi Zajednice CLINIQUE — Relativni razlozi za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Sličnost proizvoda i usluga — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Nepošteno iskorištavanje razlikovnoga karaktera ili ugleda ranijih žigova — Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009”)

27

2015/C 213/48

Predmet T-364/12: Presuda Općeg suda od 13. svibnja 2015. – Harper Hygienics protiv OHIM-a – Clinique Laboratories (CLEANIC Kindii) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Zajednice CLEANIC Kindii — Raniji verbalni žigovi Zajednice CLINIQUE — Relativni razlozi za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Sličnost proizvoda i usluga — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Nepošteno iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda ranijih žigova — Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009”)

28

2015/C 213/49

Predmet T-397/12: Presuda Općeg suda od 19. svibnja 2015. – Diputación Foral de Bizkaia protiv Komisije („Državne potpore — Građevinarstvo — Potpora španjolskih tijela u korist društvu Habidite — Sporazumi sklopljeni radi uspostave tvornica za proizvodnju građevinskih modula i isporuke modularnih kuća proizvedenih u tim tvornicama — Odluka kojom se potpore proglašavaju nezakonitima — Odluka kojom se potpore proglašavaju djelomično spojivima i djelomično nespojivima s unutarnjim tržištem — Izostanak prethodne obavijesti — Pravo na obranu — Obveza obrazlaganja”)

28

2015/C 213/50

Predmet T-562/12: Presuda Općeg suda od 12. svibnja 2015. – Dalli protiv Komisije („Član Komisije — Istraga OLAF-a — Navodna usmena odluka predsjednika Komisije o razrješenju dužnosti osobe u pitanju — Tužba za poništenje — Nepostojanje akta protiv kojeg je moguće podnijeti tužbu — Nedopuštenost — Tužba radi naknade štete”)

29

2015/C 213/51

Predmet T-15/13: Presuda Općeg suda od 13. svibnja 2015. – Group Nivelles protiv OHIM-a – Easy Sanitairy Solutions (odvod za tuš kabinu) („Dizajn Zajednice — Postupak za proglašavanje ništavosti — Registrirani dizajn koji predstavlja odvod za tuš kabinu — Raniji dizajn — Razlozi za ništavost — Novost — Individualni karakter — Vidljiva obilježja ranijeg dizajna — Proizvodi o kojima je riječ — Članci 4. do 7., članak 19. i članak 25. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 6/2002”)

30

2015/C 213/52

Predmet T-363/13: Presuda Općeg suda od 13. svibnja 2015. – Harper Hygienics protiv OHIM-a – Clinique Laboratories (CLEANIC intimate) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Zajednice CLEANIC intimate — Raniji verbalni žigovi Zajednice CLINIQUE — Relativni razlozi za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Sličnost proizvoda i usluga — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Nepošteno iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda ranijih žigova — Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009”)

30

2015/C 213/53

Predmet T-607/13: Presuda Općeg suda od 19. svibnja 2015. – Granette & Starorežná Distilleries protiv OHIM-a – Bacardi (42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ 42 %vol.) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga 42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ 42 %vol. — Raniji međunarodni figurativni žig 42 BELOW — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

31

2015/C 213/54

Predmet T-608/13: Presuda Općeg suda od 13. svibnja 2015. – easyGroup IP Licensing protiv OHIM-a – Tui (easyAir-tours) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Zajednice easyAir-tours — Raniji nacionalni figurativni žig airtours Ticket Factory — Relativni razlog za odbijanje — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Nepostojanje sličnosti znakova — Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu — Ovlast izmjene — Članak 65. stavak 3. Uredbe br. 207/2009”)

32

2015/C 213/55

Predmet T-623/13: Presuda Općeg suda od 12. svibnja 2015. – Unión de Almacenistas de Hierros de España protiv Komisije (Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Dokumenti koji se odnose na dva nacionalna postupka u području tržišnog natjecanja — Dokumenti koje je Komisiji dostavilo nacionalno tijelo nadležno za tržišno natjecanje u okviru suradnje predviđene odredbama prava Unije — Uskraćivanje pristupa — Izuzeće koje se odnosi na zaštitu svrhe inspekcija, istraga i revizija — Izuzeće koje se odnosi na zaštitu komercijalnih interesa treće strane — Nepostojanje obveze predmetne institucije da provede konkretno i pojedinačno ispitivanje sadržaja dokumenata obuhvaćenih zahtjevom za pristup kada je predmetna istraga konačno završena — Nepostojanje potrebe za mjerom upravljanja postupkom kojom se zahtijeva dostavljanje spornih dokumenata — Neuzimanje u obzir posebnog položaja podnositelja zahtjeva)

33

2015/C 213/56

Predmet T-51/14: Presuda Općeg suda od 12. svibnja 2015. – Češka Republika protiv Komisije (Sustav zajamčeno tradicionalnih specijaliteta — Uredba (EU) br. 1151/2012 — Neodobravanje zahtjeva za registraciju naziva „pomazánkové máslo” (mazivi maslac) kao zajamčeno tradicionalnog specijaliteta — Usklađenost s odredbama Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u kojoj se određuju uvjeti uporabe prodajne oznake „maslac”)

33

2015/C 213/57

Predmet T-71/14: Presuda Općeg suda od 19. svibnja 2015. – Swatch protiv OHIM-a – Panavision Europe (SWATCHBALL) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Zajednice SWATCHBALL — Verbalni i figurativni žigovi Zajednice i međunarodni verbalni i figurativni žigovi SWATCH i swatch — Relativni razlog za odbijanje — Narušavanje ugleda — Članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

34

2015/C 213/58

Predmet T-102/14: Presuda Općeg suda od 13. svibnja 2015. – Deutsche Post protiv OHIM-a – PostNL Holding (TPG POST) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Zajednice TPG POST — Raniji verbalni nacionalni žig i žig Zajednice POST i Deutsche Post — Relativni razlog za odbijanje — Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

35

2015/C 213/59

Predmet T-169/14: Presuda Općeg suda od 13. svibnja 2015. – Ferring protiv OHIM-a – Kora (Koragel) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Zajednice Koragel — Raniji verbalni žig Zajednice CHORAGON — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

35

2015/C 213/60

Predmet T-250/14: Rješenje Općeg suda od 30. travnja 2015. – EEB protiv Komisije („Tužba za poništenje — Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Razmjena dopisa između Komisije i dviju država članica o provedbi prijelaznog nacionalnog plana (PNP) na temelju Direktive 2010/75/EU — Prešutno odbijanje pristupa — Obustava postupka — Novi tužbeni zahtjevi — Nedopuštenost”)

36

2015/C 213/61

Predmet T-115/15 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 6. svibnja 2015. – Deza protiv ECHA-a (Postupak privremene pravne zaštite — REACH — Uvrštavanje kemijske tvari bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP) na popis „predloženih tvari” — Zahtjev za suspenziju primjene — Nepostojanje hitnosti)

36

2015/C 213/62

Predmet T-141/15: Tužba podnesena 27. ožujka 2015. – Češka Republika protiv Komisije

37

2015/C 213/63

Predmet T-147/15: Tužba podnesena 30. ožujka 2015. – Češka Republika protiv Komisije

38

2015/C 213/64

Predmet T-228/15: Tužba podnesena 8. svibnja 2015. – Grupo de originacion y analisis protiv OHIM-a – Bankinter (BK PARTNERS)

39

2015/C 213/65

Predmet T-231/15: Tužba podnesena 5. svibnja 2015. – Haswani protiv Vijeća

40

2015/C 213/66

Predmet T-233/15: Tužba podnesena 11. svibnja 2015. – Cofra protiv OHIM-a – Armand Thiery (1841)

40

2015/C 213/67

Predmet T-25/14: Rješenje Općeg suda od 4. svibnja 2015. – Španjolska protiv Komisije

41

 

Službenički sud

2015/C 213/68

Predmet F-79/13: Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 18. svibnja 2015. – Gyarmathy protiv EMCDDA-e (Javna služba — Osoblje EMCDDA-e — Član privremenog osoblja — Neproduljenje ugovora o radu — Uznemiravanje — Zahtjev za pomoć — Upravna istraga — Presuda zbog ogluhe — Ispitivanje dopuštenosti tužbe — Akt kojim je osoba oštećena — Nedopuštenost — Raspodjela troškova)

42

2015/C 213/69

Predmet F-11/14: Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 18. svibnja 2015. – Dupré protiv ESVD-a (Javna služba — Osoblje ESVD-a — Član privremenog osoblja — Članak 98. Pravilnika o osoblju — Članak 2. točka (e) Uvjeta zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike — Ugovor o radu — Razvrstavanje — Prigovor nezakonitosti objave slobodnog radnog mjesta — Radno mjesto razreda AD 5 otvoreno za osoblje nacionalnih diplomatskih službi i za dužnosnike razreda AD 5 do AD 14 — Načelo da razred odgovora radnom mjestu — Presuda zbog ogluhe)

42

2015/C 213/70

Predmet F-36/14: Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 18. svibnja 2015. – Bischoff protiv Komisije (Javna služba — Dužnosnici — Automatsko umirovljenje — Članak 23. stavak 1. Priloga XIII. Pravilniku o osoblju — Dob umirovljenja — Odbijanje produljenja razdoblja službe — Članak 52. drugi stavak Pravilnika o osoblju — Interes službe)

43

2015/C 213/71

Predmet F-44/14: Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 18. svibnja 2015. – Pohjanmäki protiv Vijeća (Javna služba — Dužnosnici — Promaknuće — Usporedba zasluga — Uloge tijela za imenovanje i savjetodavnih komisija za promaknuća — Izostanak izvješća o ocjenjivanju — Izostanak uvida članova savjetodavnih komisija za promaknuća u izvješća o ocjenjivanju — Spojivost funkcija sastavljača izvješća pri savjetodavnim komisijama za promaknuća i bivšeg ocjenjivača — Očita pogreška u ocjeni — Radni staž u razredu — Razina obavljanih dužnosti — Dužnost skrbi)

44

2015/C 213/72

Predmet F-59/14: Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 19. svibnja 2015. – Brune protiv Komisije (Javna služba — Javni natječaj EPSO/AD/26/05 — Neuvrštavanje na rezervni popis — Poništenje od strane Općeg suda — Članak 266. UFEU-a — Organizacija novog usmenog ispita — Odbijanje kandidata da na njemu sudjeluje — Nova odluka o tome da se kandidata ne uvrsti na rezervni popis — Tužba za poništenje — Odbijanje — Presuda Općeg suda potvrđena povodom žalbe — Naknadni zahtjev za naknadu štete — Poštovanje razumnog roka)

44

2015/C 213/73

Predmet F-55/15: Tužba podnesena 16. travnja 2015. – ZZ protiv Komisije

45

2015/C 213/74

Predmet F-56/15: Tužba podnesena 17. travnja 2015. – ZZ i ZZ protiv Komisije

46

2015/C 213/75

Predmet F-57/15: Tužba podnesena 20. travnja 2015. – ZZ protiv Komisije

46

2015/C 213/76

Predmet F-58/15: Tužba podnesena 20. travnja 2015. – ZZ protiv Komisije

47

2015/C 213/77

Predmet F-59/15: Tužba podnesena 21. travnja 2015. – ZZ protiv Komisije

48

2015/C 213/78

Predmet F-60/15: Tužba podnesena 22. travnja 2015. – ZZ protiv OHIM-a

48

2015/C 213/79

Predmet F-62/15: Tužba podnesena 23. travnja 2015. – ZZ i ZZ protiv Parlamenta

49

2015/C 213/80

Predmet F-66/15: Tužba podnesena 24. travnja 2015. – ZZ i dr. protiv EGSO-a

50

2015/C 213/81

Predmet F-67/15: Tužba podnesena 24. travnja 2015. – ZZ protiv Komisije

50


HR

 

Top