EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:127:TOC

Službeni list Europske unije, C 127, 20. travnja 2015.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 127

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 58.
20. travnja 2015.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2015/C 127/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2015/C 127/02

Predmet C-651/13: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 12. veljače 2015. (zahtjev za prethodnu odluku Consiglio di Stato – Italija) – Lb Group Ltd protiv Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), Galassia Game Srl (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika — Identična prethodna pitanja — Članci 49. i 56. UFEU-a — Sloboda poslovnog nastana — Sloboda pružanja usluga — Igre na sreću — Nacionalni propisi — Preustroj sustava koncesija putem privremenog vremenskog usklađivanja rokova — Novi poziv na nadmetanje — Koncesije kraćeg trajanja od ranijih koncesija — Ograničenje — Važni razlozi u općem interesu — Proporcionalnost)

2

2015/C 127/03

Predmet C-652/13: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 12. veljače 2015. (zahtjev za prethodnu odluku Tribunale ordinario di Cagliari – Italija) – kazneni postupak protiv Mirka Sabe (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika — Identična prethodna pitanja — Članci 49. i 56. UFEU-a — Sloboda poslovnog nastana — Sloboda pružanja usluga — Igre na sreću — Nacionalni propisi — Preustroj sustava koncesija putem privremenog vremenskog usklađivanja rokova — Novi poziv na nadmetanje — Koncesije kraćeg trajanja od ranijih koncesija — Ograničenje — Važni razlozi u općem interesu — Proporcionalnost)

3

2015/C 127/04

Predmet C-86/14: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 11. prosinca 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Juzgado de lo Social no 1 de Granada – Španjolska) – Marta León Medialdea protiv Ayuntamiento de Huetor Vega (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna politika — Direktiva 1999/70/EZ — Okvirni sporazum o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP — Uzastopni ugovori o radu na određeno vrijeme u javnom sektoru — Članak 3. točka 1. — Pojam ‘radnik na određeno vrijeme’ — Članak 5. točka 1. — Mjere za sprečavanje zlouporabe uzastopnih ugovora o radu ili radnih odnosa na određeno vrijeme — Sankcije — Izmjena radnog odnosa na određeno vrijeme u nestalni ugovor o radu na neodređeno vrijeme — Pravo na naknadu)

3

2015/C 127/05

Predmet C-457/14: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 12. veljače 2015. (zahtjev za prethodnu odluku Tribunale ordinario di Cagliari – Italija) – kazneni postupak protiv Claudije Concu, Isabelle Melis (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika — Identična prethodna pitanja — Članci 49. i 56. UFEU-a — Sloboda poslovnog nastana — Sloboda pružanja usluga — Igre na sreću — Nacionalni propisi — Preustroj sustava koncesija putem privremenog vremenskog usklađivanja rokova — Novi poziv na nadmetanje — Koncesije kraćeg trajanja od ranijih koncesija — Ograničenje — Važni razlozi u općem interesu — Proporcionalnost)

4

2015/C 127/06

Predmet C-478/14: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 12. veljače 2015. (zahtjev za prethodnu odluku Tribunale ordinario di Cagliari – Italija) – kazneni postupak protiv Roberta Siddua (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika — Identična prethodna pitanja — Članci 49. i 56. UFEU-a — Sloboda poslovnog nastana — Sloboda pružanja usluga — Igre na sreću — Nacionalni propisi — Preustroj sustava koncesija putem privremenog vremenskog usklađivanja rokova — Novi poziv na nadmetanje — Koncesije kraćeg trajanja od ranijih koncesija — Ograničenje — Važni razlozi u općem interesu — Proporcionalnost)

5

2015/C 127/07

Predmet C-480/14: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 12. veljače 2015. (zahtjev za prethodnu odluku Consiglio di Stato – Italija) – Società Sogno di Tolosa Ltd i dr. protiv Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika — Identična prethodna pitanja — Članci 49. i 56. UFEU-a — Sloboda poslovnog nastana — Sloboda pružanja usluga — Igre na sreću — Nacionalni propisi — Preustroj sustava koncesija putem privremenog vremenskog usklađivanja rokova — Novi poziv na nadmetanje — Koncesije kraćeg trajanja od ranijih koncesija — Ograničenje — Važni razlozi u općem interesu — Proporcionalnost)

5

2015/C 127/08

Predmet C-57/14 P: Žalba koju je 4. veljače 2014. podnio Recaro Holding GmbH, ranije Recaro Beteiligungs-GmbH, protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 21. studenoga 2013. u predmetu T-524/12, Recaro Holding GmbH protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

6

2015/C 127/09

Predmet C-320/14 P: Žalba koju je 3. srpnja 2014. podnio Asos plc protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 29. travnja 2014. u predmetu T-647/11, Asos plc protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

6

2015/C 127/10

Predmet C-370/14 P: Žalba koju je 30. srpnja 2014. podnio Argo Group International Holdings Ltd protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 20. svibnja 2014. u predmetu T-247/12, Argo Group International Holdings Ltd protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

7

2015/C 127/11

Predmet C-594/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. prosinca 2014. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – Simona Kornhaas protiv Thomasa Dithmara kao stečajnog upravitelja imovine društva Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd

7

2015/C 127/12

Predmet C-2/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. siječnja 2015. uputio Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – DHL Express (Austria) GmbH

8

2015/C 127/13

Predmet C-7/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. siječnja 2015. uputio Landgericht Essen (Njemačka) – kazneni postupak protiv Kanapathippilaija Kanageswarana

9

2015/C 127/14

Predmet C-19/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. siječnja 2015. uputio Landgericht München I (Njemačka) – Verband Sozialer Wettbewerb e.V. protiv Innova Vital GmbH

9

2015/C 127/15

Predmet C-25/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. siječnja 2015. uputio Budapest Környéki Törvényszék (Mađarska) – kazneni postupak protiv Istvána Balogha

10

2015/C 127/16

Predmet C-38/15: Tužba podnesena 2. veljače 2015. – Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske

10

2015/C 127/17

Predmet C-44/15: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. veljače 2015. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) – Hauptzollamt Frankfurt am Main protiv Duval GmbH & Co. KG

11

2015/C 127/18

Predmet C-82/15 P: Žalba koju je 20. veljače 2015. podnio PP Nature-Balance Lizenz GmbH protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 11. prosinca 2014. u predmetu T-189/13, PP Nature-Balance Lizenz gmbH protiv Europske komisije

11

2015/C 127/19

Predmet C-93/15 P: Žalba koju su 25. veljače 2015. podnijeli Banco Privado Português, S.A., u likvidaciji, i Massa Insolvente do Banco Privado Português, S.A., u likvidaciji, protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 12. prosinca 2014. u predmetu T-487/11, Banco Privado Português i Massa Insolvente do Banco Privado Português protiv Komisije

13

2015/C 127/20

Predmet C-94/15 P: Žalba koju je 24. veljače 2015. podnio Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 12. prosinca 2014. u predmetu T-550/08, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG protiv Europske komisije

14

2015/C 127/21

Predmet C-100/15 P: Žalba koju je 26. veljače 2015. podnio Netherlands Maritime Technology Association, ranije Scheepsbouw Nederland, protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 9. prosinca 2014. u predmetu T-140/13, Netherlands Maritime Technology Association protiv Europske komisije

15

2015/C 127/22

Predmet C-124/14: Rješenje predsjednika Suda od 23. siječnja 2015. – Europska komisija protiv Talijanske Republike

16

 

Opći sud

2015/C 127/23

Predmet T-366/11 RENV: Presuda Općeg suda od 3. ožujka 2015. – Bial-Portela protiv OHIM-a – Isdin (ZEBEXIR) („Žig Zajednice — Postupak prigovora — Prijava verbalnog žiga Zajednice ZEBEXIR — Raniji verbalni žig Zajednice ZEBINIX — Relativni razlozi za odbijanje — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

17

2015/C 127/24

Predmet T-496/11: Presuda Općeg suda od 4. ožujka 2015. – Ujedinjena Kraljevina protiv ESB-a („Gospodarska i monetarna politika — ESB — Tužba za poništenje — Okvir nadzorne politike Eurosustava — Akt koji se može pobijati — Dopuštenost — Nadzor platnih sustava i sustava namire vrijednosnih papira — Obveza smještaja u državama članicama Eurosustava koja se primjenjuje na sustave za kliring, utvrđena za središnje druge ugovorne strane — Nadležnost ESB-a”)

18

2015/C 127/25

Predmet T-41/12: Presuda Općeg suda od 27. veljače 2015. – LS Fashion protiv OHIM-a – Gestión de Activos Isorana (L’Wren Scott) („Žig Zajednice — Postupak prigovora — Prijava za registraciju verbalnog žiga Zajednice L’Wren Scott — Raniji verbalni nacionalni žig LOREN SCOTT — Relativni razlog za odbijanje — Stvarna uporaba žiga — Članak 42. stavci 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009”)

19

2015/C 127/26

Predmet T-188/12: Presuda Općeg suda od 27. veljače 2015. – Breyer protiv Komisije („Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Podnesci koje je Republika Austrija podnijela u okviru postupka zbog povrede obveze pred Sudom — Uskraćivanje pristupa”)

19

2015/C 127/27

Predmet T-377/12: Presuda Općeg suda od 27. veljače 2015. – Spa Monopole protiv OHIM-a – Olivar Del Desierto (OLEOSPA) („Žig Zajednice — Postupak prigovora — Prijava figurativnog žiga Zajednice OLEOSPA — Raniji verbalni žigovi Beneluxa SPA — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

20

2015/C 127/28

Predmet T-572/12: Presuda Općeg suda od 4. ožujka 2015. – Nissan Jidosha protiv OHIM-a (CVTC) („Žig Zajednice — Zahtjev za produljenje figurativnog žiga Zajednice CVTC — Djelomično produljenje — Članak 47. Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

21

2015/C 127/29

Predmet T-45/13: Presuda Općeg suda od 5. ožujka 2015. – Rose Vision et Seseña protiv Komisije („Arbitražna klauzula — Sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007.-2013.) — Sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava koji se odnose na projekte FIRST, FutureNEM i sISI — Tužba za poništenje i naknadu štete — Preinaka tužbe — Dopuštenost — Obustava plaćanja — Rok za dostavu revizorskog izvješća — Stavljanje na raspolaganje informacija trećim osobama”)

22

2015/C 127/30

Predmet T-227/13: Presuda Općeg suda od 27. veljače 2015. – Bayer Intellectual Property protiv OHIM-a – Interhygiene (INTERFACE) („Žig Zajednice — Postupak prigovora — Prijava za registraciju verbalnog žiga Zajednice INTERFACE — Raniji verbalni žig Zajednice Interfog — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Istovjetnost proizvoda — Sličnost znakova — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe EZ br. 207/2009”)

22

2015/C 127/31

Predmet T-430/13 P: Presuda Općeg suda od 27. veljače 2015. – EGSO protiv Achaba („Žalba — Služba — Službenici — Primici od rada — Naknada za život u inozemstvu — Stjecanje državljanstva — Članak 4. stavak 1. točke (a) i (b) Priloga VII. Pravilnika o osoblju — Povrat preplaćenih iznosa — Članak 85. stavak 1. Pravilnika o osoblju”)

23

2015/C 127/32

Spojeni predmeti T-492/13 i T-493/13: Presuda Općeg suda od 3. ožujka 2015. – Schmidt Spiele protiv OHIM-a (Représentation de plateaux de jeux de société) („Žig Zajednice — Prijava figurativnih žigova Zajednice koji prikazuju društvene igre na ploči — Apsolutni razlog za odbijanje — Nedostatak razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) i članak 7. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

24

2015/C 127/33

Predmet T-543/13: Presuda Općeg suda od 4. ožujka 2015. – Three-N-Products protiv OHIM-a – Munindra (PRANAYUR) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Zajednice PRANAYUR — Raniji verbalni žig Zajednice AYUR i raniji figurativni žigovi Zajednice Ayur, Ayur Naturals Herbals i Aanb — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

24

2015/C 127/34

Predmet T-558/13: Presuda Općeg suda od 4. ožujka 2015. – FSA protiv OHIM-a – Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE) („Žig Zajednice — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Verbalni žig Zajednice FSA K-FORCE — Raniji verbalni žig Zajednice FORCE-X — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Obveza obrazlaganja — Članak 75. Uredbe br. 207/2009”)

25

2015/C 127/35

Predmet T-106/14: Presuda Općeg suda od 27. veljače 2015. – Universal Utility International protiv OHIM-a (Greenworld) („Žig Zajednice — Prijava verbalnog žiga Zajednice Greenworld — Apsolutni razlog za odbijanje — Deskriptivan karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

26

2015/C 127/36

Predmet T-505/14: Rješenje Općeg suda od 23. veljače 2015. – Seven for all mankind protiv OHIM-a – Seven (SEVEN FOR ALL MANKIND) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Zajednice SEVEN FOR ALL MANKIND — Raniji figurativni žigovi Zajednice i raniji međunarodni figurativni žig Seven — Relativni razlog za odbijanje — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Tužba koja je očito bez pravnog temelja”)

26

2015/C 127/37

Predmet T-812/14 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 25. veljače 2015. – BPC Lux 2 i dr. protiv Komisije („Privremena pravna zaštita — Državne potpore — Financijski sektor — Potpora dodijeljena u okviru sanacije banke — Odluka o nepodnošenju prigovora — Zahtjev za suspenziju izvršenja — Nepostojanje hitnosti”)

27

2015/C 127/38

Predmet T-826/14 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 27. veljače 2015. – Španjolska protiv Komisije („Privremena pravna zaštita — Državne potpore — Porezni sustav za društva koji omogućuje poduzećima koja su porezni rezidenti u Španjolskoj da amortiziraju financijski ugled koji proizlazi iz neizravnih udjela u poduzećima koja su porezni rezidenti u inozemstvu — Odluka kojom se potpora proglašava nespojivom s unutarnjim tržištem i nalaže njen povrat — Zahtjev za suspenziju primjene — Fumus boni juris — Nepostojanje hitnosti”)

28

2015/C 127/39

Predmet T-633/14: Tužba podnesena 18. kolovoza 2014. – Monster Energy protiv OHIM-a (prikaz znaka mira)

28

2015/C 127/40

Predmet T-666/14: Tužba podnesena 16. rujna 2014. – Monster Energy protiv OHIM-a (GREEN BEANS)

29

2015/C 127/41

Predmet T-789/14: Tužba podnesena 28. studenoga 2014. – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen protiv OHIM-a – Meissen Keramik (MEISSEN)

29

2015/C 127/42

Predmet T-851/14: Tužba podnesena 26. prosinca 2014. – Slovak Telekom protiv Komisije

30

2015/C 127/43

Predmet T-47/15: Tužba podnesena 2. veljače 2015. – Njemačka protiv Komisije

31

2015/C 127/44

Predmet T-78/15: Tužba podnesena 16. veljače 2015. – Mudhook Marketing protiv OHIM-a (IPVanish)

32

2015/C 127/45

Predmet T-80/15 P: Žalba koju je 19. veljače 2015. podnio Luigi Macchia protiv rješenja Službeničkog suda od 12. veljače 2014. u predmetu F-63/11 RENV, Macchia protiv Komisije

33

2015/C 127/46

Predmet T-83/15: Tužba podnesena 20. veljače 2015. – Swatch protiv OHIM-a – L’atelier Wysiwyg (wysiwatch WhatYouSeeIsTheWatchYouGet)

34

2015/C 127/47

Predmet T-91/15: Tužba podnesena 19. veljače 2015. – AEDEC protiv Komisije

34

2015/C 127/48

Predmet T-93/15: Tužba podnesena 20. veljače 2015. – Navitar protiv OHIM-a – Elukuva (NaviTar)

35

2015/C 127/49

Predmet T-95/15: Tužba podnesena 20. veljače 2015. – Printeos i dr. protiv Komisije

36

2015/C 127/50

Predmet T-96/15: Tužba podnesena 26. veljače 2015. – Mozzetti protiv OHIM-a – di Lelio (Alfredo alla Scrofa)

37

2015/C 127/51

Predmet T-97/15: Tužba podnesena 26. veljače 2015. – Mozzetti protiv OHIM-a – di Lelio (ALFREDO'S GALLERY alla Scrofa Roma)

38

2015/C 127/52

Predmet T-582/10: Rješenje Općeg suda od 18. veljače 2015. – Acron i Dorogobuzh protiv Vijeća

39

2015/C 127/53

Predmet T-207/14: Rješenje Općeg suda od 27. siječnja 2015. – Aluwerk Hettstedt protiv ECHA-e

39

2015/C 127/54

Predmet T-208/14: Rješenje Općeg suda od 27. siječnja 2015. – Richard Anton protiv ECHA-e

39

 

Službenički sud

2015/C 127/55

Predmet F-15/15: Tužba podnesena 26. siječnja 2015. – ZZ protiv Europske komisije

40

2015/C 127/56

Predmet F-17/15: Tužba podnesena 2. veljače 2015. – ZZ protiv Komisije

40

2015/C 127/57

Predmet F-20/15: Tužba podnesena 3. veljače 2015. – ZZ protiv Komisije

41

2015/C 127/58

Predmet F-21/15: Tužba podnesena 5. veljače 2015. – ZZ protiv Odbora regija

41

2015/C 127/59

Predmet F-22/15: Tužba podnesena 6. veljače 2015. – ZZ protiv Parlamenta

42

2015/C 127/60

Predmet F-23/15: Tužba podnesena 9. veljače 2015. – ZZ protiv Komisije

42

2015/C 127/61

Predmet F-24/15: Tužba podnesena 11. veljače 2015. – ZZ protiv Vijeća

43

2015/C 127/62

Predmet F-26/15: Tužba podnesena 16. veljače 2015. – ZZ protiv Parlamenta

44

2015/C 127/63

Predmet F-27/15: Tužba podnesena 16. veljače 2015. – ZZ i dr. protiv Vijeće

44


HR

 

Top