EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:016:TOC

Službeni list Europske unije, C 16, 19. siječnja 2015.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 16

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 58.
19. siječnja 2015.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

2015/C 016/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2015/C 016/02

Predmet C-580/12 P: Presuda Suda (treće vijeće) od 12. studenoga 2014. – Guardian Industries Corp., Guardian Europe Sàrl protiv Europske komisije (Žalba – Zabranjeni sporazumi – Tržište ravnog stakla u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) – Utvrđivanje cijena – Izračun iznosa novčane kazne – Uzimanje u obzir unutarnje prodaje poduzetnikâ – Razuman rok – Dopuštenost dokumenata koji su podneseni u vezi s raspravom pred Općim sudom)

2

2015/C 016/03

Predmet C-140/13: Presuda Suda (drugo vijeće) od 12. studenoga 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgericht Frankfurt am Main – Njemačka) – Annett Altmann i dr. protiv Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Zahtjev za prethodnu odluku – Usklađivanje zakonodavstava – Direktiva 2004/39/EZ – Članak 54. – Obveza čuvanja poslovne tajne koja se odnosi na nacionalna tijela nadležna za financijski nadzor – Podaci o investicijskom društvu prijevarnog postupanja i koje je u postupku prisilne likvidacije)

3

2015/C 016/04

Predmet C-201/13: Presuda Suda (veliko vijeće) od 3. rujna 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hof van beroep te Brussel – Belgija) – Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW protiv Helene Vandersteen i dr. (Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 2001/29/EZ – Autorsko pravo i srodna prava – Pravo reproduciranja – Iznimke i ograničenja – Pojam ‚parodija’ – Autonoman pojam prava Unije)

3

2015/C 016/05

Predmet C-333/13: Presuda Suda (veliko vijeće) od 11. studenoga 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sozialgericht Leipzig – Njemačka) – Elisabeta Dano, Florin Dano protiv Jobcenter Leipzig (Slobodno kretanje osoba – Građanstvo Unije – Jednako postupanje – Državljani neke države članice koji nisu ekonomski aktivni, a borave na području druge države članice – Isključenje tih osoba iz korištenja posebnih nedoprinosnih novčanih davanja na temelju Uredbe (EZ) br. 883/2004 – Direktiva 2004/38/EZ – Pravo boravka dulje od tri mjeseca – Članak 7. stavak 1. točka (b) i članak 24. – Uvjet o dostatnim sredstvima)

4

2015/C 016/06

Predmet C-402/13: Presuda Suda (prvo vijeće) od 5. studenoga 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Anotato Dikastirio Kyprou – Cipar) – Cypra Ltd protiv Kypriaki Dimokratia (Zahtjev za prethodnu odluku – Poljoprivreda – Zdravlje životinja – Uredba (EZ) br. 854/2004 – Proizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni prehrani ljudi – Službene kontrole – Određivanje službenog veterinara – Klanje životinja)

5

2015/C 016/07

Predmet C-416/13: Presuda Suda (drugo vijeće) od 13. studenoga 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo – Španjolska) – Mario Vital Pérez protiv Ayuntamiento de Oviedo (Zahtjev za prethodnu odluku – Socijalna politika – Jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja – Povelja Europske unije o temeljnim pravima – Članak 21. – Direktiva 2000/78/EZ – Članak 2. stavak 2., članak 4. stavak 1. i članak 6. stavak 1. – Diskriminacija na temelju dobi – Nacionalna odredba – Uvjet zapošljavanja lokalnih policijskih službenika – Određivanje najviše dobi od 30 godina – Razlozi za opravdanje)

6

2015/C 016/08

Predmet C-443/13: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 13. studenoga 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol – Austrija) – Ute Reindl, kaznenopravno odgovorna osoba u društvu MPREIS Warenvertriebs GmbH protiv Bezirkshauptmannschaft Innsbruck (Zahtjev za prethodnu odluku – Usklađivanje zakonodavstava u području zdravlja životinja – Uredba (EZ) br. 2073/2005 – Prilog I. – Mikrobiološki kriteriji za hranu – Salmonela u svježem mesu peradi – Nepoštovanje mikrobioloških kriterija utvrđeno na razini distribucije – Nacionalni propisi koji kažnjavaju subjekta u poslovanju s hranom aktivnog isključivo na razini maloprodaje – Usklađenost s pravom Unije – Učinkovitost, odvraćajuća narav i proporcionalnost sankcije)

6

2015/C 016/09

Predmet C-447/13 P: Presuda Suda (drugo vijeće) od 13. studenoga 2014. – Riccardo Nencini protiv Europskog parlamenta (Žalba – Član Europskog parlamenta – Naknade namijenjene za pokrivanje troškova nastalih u izvršavanju parlamentarnih dužnosti – Povrat neopravdano isplaćenog iznosa – Naplata – Zastara – Razuman rok)

7

2015/C 016/10

Predmet C-530/13: Presuda Suda (veliko vijeće) od 11. studenoga 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgerichtshof – Austrija) – Leopold Schmitzer protiv Bundesministerin für Inneres (Zahtjev za prethodnu odluku – Socijalna politika – Direktiva 2000/78/EZ – Jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja – Članak 2. stavci 1. i 2. točka (a) – Članak 6. stavak 1. – Diskriminacija na temelju dobi – Nacionalni propis prema kojemu se razdoblja obrazovanja i rada ostvarena prije navršenih 18 godina života mogu uzeti u obzir radi određivanja plaće pod uvjetom produljenja rokova za napredovanje – Opravdanje – Prikladnost za postizanje zadanog cilja – Mogućnost osporavanja produljenja rokova za napredovanje)

8

2015/C 016/11

Predmet C-656/13: Presuda Suda (treće vijeće) od 12. studenoga 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Nejvyšší soud České republiky – Češka Republika) – L protiv M (Zahtjev za prethodnu odluku – Područje slobode, sigurnosti i pravde – Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Nadležnost u području roditeljske odgovornosti – Uredba (EZ) br. 2201/2003 – Članak 12. stavak 3. – Dijete nevjenčanih roditelja – Prorogacija nadležnosti – Nepostojanje drugog povezanog postupka koji je u tijeku – Prihvaćanje nadležnosti – Osporavanje nadležnosti od strane stranke koja je pokrenula postupak pred istim sudom)

8

2015/C 016/12

Predmet C-112/14: Presuda Suda (osmo vijeće) od 13. studenoga 2014. – Europska komisija protiv Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (Povreda obveze države članice – Sloboda poslovnog nastana – Slobodno kretanje kapitala – Članci 49. UFEU-a i 63. UFEU-a – Članci 31. i 40. Sporazuma o EGP-u – Nacionalno fiskalno zakonodavstvo – Pripisivanje kapitalne dobiti članovima društva s manjim brojem dioničara – Razlika u postupanju između rezidentnih i nerezidentnih društava – Potpuno umjetne konstrukcije – Proporcionalnost)

9

2015/C 016/13

Predmet C-275/13: Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 22. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Tribunal Supremo – Španjolska) – Elcogás, SA protiv Administración del Estado, Iberdrola, SA (Zahtjev za prethodnu odluku – Državne potpore – Pojam „državna intervencija ili financiranje iz državnih sredstava” – Društva koja imaju vlastita postrojenja za proizvodnju električne energije – Izvanredno financiranje)

10

2015/C 016/14

Predmet C-348/13: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 21. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Bundesgerichtshof – Njemačka) – BestWater International GmbH protiv Michael Mebes, Stefan Potsch (Zahtjev za prethodnu odluku – Usklađivanje zakonodavstava – Autorsko pravo i srodna prava – Direktiva 2001/29/EZ – Informacijsko društvo – Usklađivanje određenih aspekata autorskog i srodnih prava – Članak 3. stavak 1. – Priopćavanje javnosti – Pojam – Internetske poveznice koje daju pristup zaštićenim djelima – Uporaba tehnike ‘framing’)

10

2015/C 016/15

Predmet C-466/13 P: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 22. listopada 2014. – Repsol YPF SA protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) (Žalba – Žig zajednice – Uredba (EZ) br.207/2009 – Članak 8. stavak 1. točka (b) – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Figurativni znak koji prikazuje slovo ‘R’)

11

2015/C 016/16

Predmet C-665/13: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 21. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Tribunal do Trabalho de Lisboa – Portugal) – Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins protiv Via Directa – Companhia de Seguros SA (Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 53. stavak 3. Poslovnika – Povelja Europske unije o temeljnim pravima – Načela jednakosti i nediskriminacije – Nacionalni propisi kojima se uređuju smanjenja plaća za određene radnike u javnom sektoru – Izostanak provedbe prava Unije – Očita nenadležnost Suda)

11

2015/C 016/17

Predmet C-669/13 P: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 21. listopada 2014. – Mundipharma GmbH protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni), AFT Pharmaceuticals Ltd (Žalba – Žig Zajednice – Uredba (EZ) br. 40/94 – Prijava za registraciju verbalnog žiga Maxigesic – Prigovor nositelja ranijeg verbalnog žiga OXYGESIC – Odbijanje registracije)

12

2015/C 016/18

Predmet C-139/14: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 22. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Finanzgericht Baden-Württemberg – Njemačka) – Mineralquelle Zurzach AG protiv Hauptzollamt Singen (Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednička carinska tarifa – Tarifno razvrstavanje – Kombinirana nomenklatura – Razvrstavanje robe – Tarifni broj 2202 10 00 – Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromatizirane – Tarifni broj 2202 9010 11 – Voćni ili povrtni sok razrijeđen s vodom ili gaziran)

12

2015/C 016/19

Predmet C-246/14: Rješenje Suda (peto vijeće) od 15. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Per la Regione Puglia – Italija) – Vittoria De Bellis, Diana Perrone, Cesaria Antonia Villani protiv Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) (Zahtjev za prethodnu odluku – Načelo zaštite legitimnih očekivanja – Nacionalno zakonodavstvo koje predviđa smanjenje mirovinskih prava s retroaktivnim učinkom – U potpunosti unutarnja situacija – Očita nenadležnost Suda)

13

2015/C 016/20

Predmet C-254/14: Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 5. studenoga 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Općinski sud u Velikoj Gorici – Hrvatska) – VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju protiv Đure Vladike (Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 53. stavak 2. Poslovnika Suda – Djelovanje Zajednice u području vodne politike – Direktiva 2000/60/EZ – Cijena zaračunata potrošaču – Mogućnost zaračunavanja fiksnih troškova – Činjenice nastale prije pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju – Očita nenadležnost Suda)

14

2015/C 016/21

Predmet C-356/14: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 5. studenoga 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Mađarska) – Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft protiv Földművelésügyi Miniszter (Zahtjev za prethodnu odluku – Članci 53. stavak 2. i 94. Poslovnika Suda – Izostanak dovoljnih pojašnjenja za činjenični i zakonski okvir glavnog postupka – Očita nedopuštenost)

14

2015/C 016/22

Predmet C-366/14: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 6. studenoga 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság – Mađarska) – Herrenknecht AG protiv Hév-Sugár kft (Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 53. stavak 2. Poslovnika Suda – Očita nedopuštenost – Nedovoljna pojašnjenja činjeničnog okvira i razloga koji opravdavaju potrebu odgovora na prethodno pitanje)

15

2015/C 016/23

Predmet C-394/14: Rješenje Suda (peto vijeće) od 14. studenoga 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Amtsgericht Rüsselsheim – Njemačka) – Sandy Siewert i dr. protiv Condor Flugdienst GmbH (Zahtjev za prethodnu odluku – Poslovnik – Članak 99. – Zračni prijevoz – Uredba (EZ) br. 261/2004 – Kašnjenje leta – Prava putnika na odštetu – Uvjeti za oslobođenje zračnog prijevoznika od njegove obveze isplate odštete – Pojam „izvanredne okolnosti” – Zrakoplov koji je oštećen pokretnim stepenicama za ukrcaj putnika tijekom prethodnog leta)

15

2015/C 016/24

Predmet C-243/14: Zahtjev koji je 13. svibnja 2014. uputio Philippe Adam Krikorian (Francuska)

16

2015/C 016/25

Predmet C-401/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. kolovoza 2014. uputio Tribunal de première instance de Namur (Belgija) – Bernard Leloup protiv État belge

16

2015/C 016/26

Predmet C-469/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. listopada 2014. uputio Finanzgericht Hamburg (Njemačka) – Masterrind GmbH protiv Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2015/C 016/27

Predmet C-482/14: Tužba podnesena 30. listopada 2014. – Europska komisija protiv Savezne Republike Njemačke

17

2015/C 016/28

Predmet C-486/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. studenoga 2014. uputio Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Njemačka) – kazneni postupak protiv Piotra Kossowskog

18

2015/C 016/29

Predmet C-498/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. studenoga 2014. uputio Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) – RG (*1)  protiv SF (*1) 

19

2015/C 016/30

Predmet C-503/14: Tužba podnesena 11. studenoga 2014. – Europska komisija protiv Portugalske Republike

20

2015/C 016/31

Predmet C-519/14 P: Žalba koju je 18. studenoga 2014. podnio Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. protiv rješenja Općeg suda (šesto vijeće) od 3. rujna 2014. u predmetu T-113/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse protiv Europske komisije

21

2015/C 016/32

Predmet C-405/13: Rješenje predsjednika Suda od 17. listopada 2014. – Europska komisija protiv Rumunjske, intervenijenti: Republika Estonija, Kraljevina Nizozemska

22

2015/C 016/33

Predmet C-483/13: Rješenje predsjednika prvog vijeća Suda od 3. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena – Španjolska) – Unicaja Banco, SA protiv Steluta Grigore

23

2015/C 016/34

Predmet C-685/13: Rješenje predsjednika Suda od 11. studenoga 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Tribunal de première instance de Liège – Belgija) – Belgacom SA protiv Commune de Fléron

23

2015/C 016/35

Predmet C-54/14: Rješenje predsjednika Suda od 21. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Juzgado de Primera Instancia no 34 de Madrid – Španjolska) – Rafael Villafáñez Gallego, María Pérez Anguio protiv Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

23

2015/C 016/36

Predmet C-188/14: Rješenje predsjednika Suda od 17. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Juzgado de Primera Instancia no 58 de Madrid – Španjolska) – Juan Pedro Ludeña Hormigos protiv Banco de Santander SA

23

2015/C 016/37

Predmet C-206/14: Rješenje predsjednika Suda od 17. listopada 2014. – Europska komisija protiv Republike Estonije

24

2015/C 016/38

Predmet C-208/14: Rješenje predsjednika Suda od 17. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Audiencia Provincial de Navarra, Sección Tercera – Španjolska) – Antonia Valdivia Reche protiv Banco de Valencia SA

24

2015/C 016/39

Predmet C-380/14: Rješenje predsjednika Suda od 9. rujna 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Amtsgericht Rüsselsheim – Njemačka) – Dorothea Eckert, Karl-Heinz Dallner protiv Condor Flugdienst GmbH

24

2015/C 016/40

Predmet C-403/14: Rješenje predsjednika Suda od 4. studenoga 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Administrativen sad – Varna – Bugarska) – „Vekos Trade” AD protiv Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

24

2015/C 016/41

Spojeni predmeti T-303/06 RENV i T-337/06 RENV: Presuda Općeg suda od 25. studenoga 2014. – UniCredit protiv OHIM-a – Union Investment Privatfonds (UNIWEB et UniCredit Wealth Management) („Žig Zajednice – Postupak povodom prigovora – Prijava verbalnih žigova Zajednice UNIWEB i UniCredit Wealth Management – Raniji nacionalni verbalni žigovi UNIFONDS i UNIRAK i figurativni nacionalni žig UNIZINS – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Serija ili obitelj žigova – Vjerojatnost dovođenja u vezu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009) – Zahtjev intervenijenta za ukidanje ili preinaku – Članak 134. stavak 3. Poslovnika”)

25

2015/C 016/42

Predmet T-450/09: Presuda Općeg suda od 25. studenoga 2014. – Simba Toys protiv OHIM-a – Seven Towns (Oblik kocke s plohama rešetkaste strukture) („Žig Zajednice – Postupak za proglašenje žiga ništavim – Trodimenzionalni žig Zajednice – Kocka s plohama rešetkaste strukture – Apsolutni razlozi za odbijanje – Članak 76. stavak 1. prva rečenica Uredbe (EZ) br. 207/2009 – Utvrđenje da nije riječ o znaku koji se sastoji isključivo od oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata – Članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. Uredbe br. 40/94 (sada članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. Uredbe br. 207/2009) – Utvrđenje da nije riječ o znaku koji se sastoji isključivo od oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda – Članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka i. Uredbe br. 40/94 (sada članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka i. Uredbe br. 207/2009) – Utvrđenje da nije riječ o znaku koji se sastoji isključivo od oblika koji proizvodima daje bitnu vrijednost – Članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka iii. Uredbe br. 40/94 (sada članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka iii. Uredbe br. 207/2009) – Razlikovni karakter – Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 40/94 (sada članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009) – Utvrđenje o nepostojanju opisnog karaktera – Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 40/94 (sada članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009) – Razlikovni karakter stečen uporabom – Članak 7. stavak 3. Uredbe br. 40/94 (sada članak 7. stavak 3. Uredbe br. 207/2009) – Obveza obrazlaganja – Članak 75. prva rečenica Uredbe br. 207/2009”)

26

2015/C 016/43

Predmet T-517/09: Presuda Općeg suda od 27. studenoga 2014. – Alstom protiv Komisije („Tržišno natjecanje – Zabranjeni sporazumi – Tržište strujnih transformatora – Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 81. UEZ-a i članka 53. Sporazuma o EGP-u – Utjecaj na trgovinu među državama članicama – Pojam poduzetnika – Pripisivanje protupravnog ponašanja – Pretpostavka stvarnog izvršavanja odlučujućeg utjecaja društva majke na ponašanje društva kćeri – Obveza obrazlaganja”)

26

2015/C 016/44

Predmet T-521/09: Presuda Općeg suda od 27. studenoga 2014. – Alstom Grid protiv Komisije („Tržišno natjecanje – Zabranjeni sporazumi – Tržište strujnih transformatora – Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 81. UEZ-a i članka 53. Sporazuma o EGP-u – Sporazum o podjeli tržišta – Obavijest o suradnji iz 2002. – Oslobađanje od kazne – Legitimno očekivanje – Obveza obrazlaganja”)

27

2015/C 016/45

Predmet T-153/11: Presuda Općeg suda od 27. studenoga 2014. – Cantina Broglie 1 protiv OHIM-a – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (ZENATO RIPASSA) („Žig Zajednice – Postupak povodom prigovora – Prijava verbalnog žiga Zajednice ZENATO RIPASSA – Raniji nacionalni verbalni žig RIPASSO – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

28

2015/C 016/46

Predmet T-154/11: Presuda Općeg suda od 27. studenoga 2014. – Cantina Broglie 1 protiv OHIM-a – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa ZENATO) („Žig Zajednice – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Zajednice Ripassa ZENATO – Raniji nacionalni verbalni žig RIPASSO – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

28

2015/C 016/47

Predmet T-173/11: Presuda Općeg suda od 27. studenoga 2014. – Hesse i Lutter & Partner protiv OHIM-a – Porsche (Carrera) („Žig Zajednice – Postupak povodom prigovora – Prijava verbalnog žiga Zajednice Carrera – Raniji verbalni žig Zajednice i raniji nacionalni verbalni žig CARRERA – Relativan razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 – Nepošteno iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga – Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 – Djelomična zamjena stranke u sporu”)

29

2015/C 016/48

Predmet T-384/11: Presuda Općeg suda od 25. studenoga 2014. – Safa Nicu Sepahan protiv Vijeća („Zajednička vanjska i sigurnosna politika – Mjere ograničavanja protiv Islamske Republike Iran radi sprečavanja nuklearne proliferacije – Zamrzavanje financijskih sredstava – Pogreška u ocjeni – Pravo na učinkovitu sudsku zaštitu – Zahtjev za naknadu štete”)

30

2015/C 016/49

Predmet T-512/11: Presuda Općeg suda od 25. studenoga 2014. – Ryanair protiv Komisije („Državne potpore – Sektor zrakoplovstva – Irski porez na zračni prijevoz – Oslobođenje putnika u tranzitu ili na povezanim letovima – Odluka kojom se utvrđuje izostanak državne potpore – Nepokretanje formalnog istražnog postupka – Ozbiljne poteškoće – Postupovna prava zainteresiranih stranaka”)

31

2015/C 016/50

Predmet T-272/12: Presuda Općeg suda od 26. studenoga 2014. – Energetický a průmyslový i EP Investment Advisors protiv Komisije („Tržišno natjecanje – Upravni postupak – Odluka o utvrđenju odbijanja podvrgavanja pretrazi i izricanju novčane kazne – Članak 23. stavak 1. točka c) Uredbe (EZ) br. 1/2003 – Pretpostavka nedužnosti – Prava obrane – Proporcionalnost – Obveza obrazlaganja”)

31

2015/C 016/51

Predmet T-374/12: Presuda Općeg suda od 25. studenoga 2014. – Brouwerij Van Honsebrouck protiv OHIM-a – Beverage Trademark (KASTEEL) („Žig Zajednice – Postupak povodom prigovora – Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska zajednica – Figurativni žig KASTEEL – Raniji nacionalni verbalni žig CASTEL BEER – Relativni razlog za odbijanje – Stvarna uporaba ranijeg žiga – Članak 42. stavci 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009 – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 – Članak 76. stavak 1. Uredbe br. 207/2009”)

32

2015/C 016/52

Predmet T-375/12: Presuda Općeg suda od 25. studenoga 2014. – Brouwerij Van Honsebrouck protiv OHIM-a – Beverage Trademark (KASTEEL) („Žig Zajednice – Postupak povodom prigovora – Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska zajednica – Verbalni žig KASTEEL – Raniji nacionalni verbalni žig CASTEL BEER – Relativni razlog za odbijanje – Stvarna uporaba ranijeg žiga – Članak 42. stavci 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009 – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 – Članak 76. stavak 1. Uredbe br. 207/2009”)

33

2015/C 016/53

Predmet T-394/12: Presuda Općeg suda od 25. studenoga 2014. – Alfastar Benelux protiv Vijeća („Javna nabava usluga – Postupak javne nabave – Tehničko održavanje, podrška i intervencija na terenu za osobna računala, pisače i periferne jedinice Glavnog tajništva Vijeća – Odbijanje ponude jednog ponuditelja i dodjela ugovora drugome ponuditelju – Odluka donesena nakon što je Opći sud poništio raniju odluku – Zahtjev za naknadu štete”)

33

2015/C 016/54

Predmet T-556/12: Presuda Općeg suda od 25. studenoga 2014. – Royalton Overseas protiv OHIM-a – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF) („Žig Zajednice – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Zajednice KAISERHOFF – Raniji nacionalni verbalni žig KAISERHOFF – Suspenzija upravnog postupka – Pravila 20. i 50. Uredbe (EZ) br. 2868/95 – Ispitivanje činjenica po službenoj dužnosti – Članak 76. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

34

2015/C 016/55

Predmet T-240/13: Presuda Općeg suda od 26. studenoga 2014. – Aldi Einkauf protiv OHIM-a – Alifoods (Alifoods) (Žig Zajednice – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Alifoods – Raniji verbalni međunarodni žig i raniji verbalni žig Zajednice ALDI – Relativni razlog za odbijanje – Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu – Nepostojanje sličnosti znakova – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 – Pravilo 19. stavak 2. točka (a) podtočka ii. Uredbe (EZ) br. 2868/95)

35

2015/C 016/56

Predmet T-402/13: Presuda Općeg suda od 25. studenoga 2014. – Orange protiv Komisije („Tržišno natjecanje – Upravni postupak – Odluka kojom se nalaže pretraga – Proporcionalnost – Primjerenost – Nužnost – Odsutnost proizvoljnosti – Obrazloženje”)

35

2015/C 016/57

Predmet T-556/13: Presuda Općeg suda od 25. studenoga 2014. – Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller protiv OHIM-a (Original Eau de Cologne) („Žig Zajednice – Prijava za registraciju zajedničkog verbalnog žiga Zajednice Original Eau de Cologne – Apsolutni razlozi za odbijanje – Članak 7. stavak 1. točka (b), (c) i (d) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

36

2015/C 016/58

Predmet T-17/13: Rješenje Općeg suda od 6. studenoga 2014. – ANKO protiv Komisije („Arbitražna klauzula – Sedmi okvirni program za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007.-2013.) – Ugovor koji se odnosi na projekt Pocemon – Povrat unaprijed isplaćenih iznosa – Dopis kojim se najavljuje izdavanje obavijesti o terećenju – Opomena – Nepostojanje pravnog interesa – Nedopuštenost”)

37

2015/C 016/59

Predmet T-64/13: Rješenje Općeg suda od 6. studenoga 2014. – ANKO protiv Komisije („Arbitražna klauzula – Šesti okvirni program za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2002.-2006.) – Ugovor koji se odnosi na projekt Doc@Hand – Povrat unaprijed isplaćenih iznosa – Dopis kojim se najavljuje izdavanje obavijesti o terećenju – Nepostojanje pravnog interesa – Nedopuštenost”)

37

2015/C 016/60

Predmet T-20/14: Rješenje Općeg suda od 11. studenog 2014. – Nguyen protiv Parlamenta i Vijeća („Tužba za poništenje – Reforma Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije – Manje povoljno uređenje paušalnog plaćanja putnih troškova i uvećanja godišnjeg odmora za dodatne dane za vrijeme putovanja – Nedostatak učinka na pojedinca – Izvanugovorna odgovornost – Uzročna veza – Tužba dijelom očito nedopuštena i dijelom očito pravno neosnovana”)

38

2015/C 016/61

Predmet T-22/14: Rješenje Općeg suda od 11. studenoga 2014. – Bergallou protiv Parlamenta i Vijeća („Tužba za poništenje – Izmjena Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike Europske unije – Manje povoljni uvjeti isplate paušalne naknade troškova putovanja i povećanja godišnjeg odmora dodatnim danima dopusta kao vremena za putovanje – Nedostatak osobnog utjecaja – Izvanugovorna odgovornost – Uzročna veza – Tužba koja je djelomično očito nedopuštena i koja je djelomično potpuno pravno neutemeljena”)

39

2015/C 016/62

Predmet T-23/14: Rješenje Općeg suda od 11. studenoga 2014. – Bos i dr. protiv Parlamenta i Vijeća („Tužba za poništenje – Reforma Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije – Značajno smanjenje broja dana godišnjeg odmora za dužnosnike i službenike koji rade u trećoj zemlji – Nedostatak osobnog utjecaja – Očita nedopuštenost”)

39

2015/C 016/63

Predmet T-27/14: Rješenje Općeg suda od 10. studenoga 2014. – Češka Republika protiv Komisije („Tužba za poništenje – Unutarnje tržište prirodnog plina – Članak 22. Direktive 2003/55/EZ – Dopis Komisije kojim od regulatornog tijela traži ukidanje njegove odluke o odobrenju iznimke – Akt koji se ne može pobijati – Nedopuštenost”)

40

2015/C 016/64

Predmet T-731/14: Tužba podnesena 17. listopada 2014. – Agrotikos Synetairismos Profiti Ilia protiv Vijeća

41

2015/C 016/65

Predmet T-732/14: Tužba podnesena 23. listopada 2014. – Sberbank of Russia protiv Vijeća

41

2015/C 016/66

Predmet T-733/14: Tužba podnesena 18. listopada 2014. – European Dynamics Luxembourg i Evropaïki Dynamiki protiv Parlamenta

42

2015/C 016/67

Predmet T-734/14: Tužba podnesena 24. listopada 2014. – VTB Bank protiv Vijeća

43

2015/C 016/68

Predmet T-749/14: Tužba podnesena 4. studenoga 2014. – Chung-Yuan Chang/OHIM – BSH (AROMA)

44

2015/C 016/69

Predmet T-772/14: Tužba podnesena 21. studenoga 2014. – Musso protiv Parlamenta

45

2015/C 016/70

Predmet T-647/13: Rješenje Općeg suda od 11. studenoga 2014. – Meda protiv OHIM-a – Takeda (PANTOPREM)

47

2015/C 016/71

Predmet F-59/09 RENV: Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 18. studenoga 2014. – De Nicola protiv EIB-a (Javna služba – Vraćanje predmeta Službeničkom sudu nakon ukidanja – Osoblje EIB-a – Godišnja procjena – Unutarnji pravilnik – Žalbeni postupak – Pravo na saslušanje – Povreda žalbenog odbora – Nezakonitost odluke žalbenog odbora – Uznemiravanje – Obustava postupka u vezi s odštetnim zahtjevom)

48

2015/C 016/72

Predmet F-156/12: Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 18. studenoga 2014. – McCoy protiv Odbora regija (Javna služba – Dužnosnici – Tužba za naknadu štete – Povreda dužnosti – Uznemiravanje od strane nadređenih u hijerarhiji – Profesionalna bolest – Naknada štete dodijeljena na temelju članka 73. Pravilnika kojom se u cijelosti ne naknađuje pretrpljena šteta – Zahtjev za dodatnu naknadu štete)

48

2015/C 016/73

Predmet F-42/14: Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 19. studenoga 2014. – EH protiv Komisije (Javna služba – Dužnosnik – Primici od rada – Obiteljske naknade – Pravilo o zabrani kumuliranja nacionalnih naknada i naknada na temelju Pravilnika o osoblju – Davanje nacionalnih obiteljskih naknada bračnom drugu dužnosnika – Izostanak prijave promjene osobnih okolnosti od strane dužnosnika svojoj administrativnoj službi – Stegovni postupak – Stegovna mjera – Nazadovanje na niži stupanj – Proporcionalnost – Obrazloženje – Olakotne okolnosti – Nedostatak pažnje administracije)

49

2015/C 016/74

Predmet F-133/14: Tužba podnesena 17. studenoga 2014. – ZZ protiv Komisije

50

2015/C 016/75

Predmet F-135/14: Tužba podnesena 25. studenoga 2014. – ZZ protiv EMA-e

50


 


HR

 

Top