Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:439:TOC

Službeni list Europske unije, C 439, 8. prosinca 2014.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 439

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 57.
8. prosinca 2014.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2014/C 439/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2014/C 439/02

Spojeni predmeti C-359/11 i C-400/11: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 23. listopada 2014. (zahtjevi za prethodnu odluku koje je uputio Bundesgerichtshof -Njemačka) – Alexandra Schulz protiv Technische Werke Schussental GmbH und Co.KG i Josef Egbringhoff protiv Stadtwerke Ahaus GmbH (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktive 2003/54/EZ i 2003/55/EZ — Zaštita potrošača — Unutarnje tržište električne energije i prirodnog plina — Nacionalni propis kojim se određuje sadržaj ugovorâ sklopljenih s potrošačima obuhvaćenima obvezom univerzalne opskrbe — Jednostrana izmjena cijene usluge od strane pružatelja usluge — Pravodobno obavještavanje, prije stupanja na snagu te izmjene, o njezinim razlozima, uvjetima i opsegu)

2

2014/C 439/03

Predmet C-326/12: Presuda Suda (prvo vijeće) od 9. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Finanzgericht Düsseldorf – Njemačka) – Rita van Caster, Patrick van Caster protiv Finanzamt Essen-Süd (Zahtjev za prethodnu odluku — Slobodno kretanje kapitala — Članak 63. UFEU-a — Oporezivanje dohotka od investicijskih fondova — Obveze investicijskog fonda u vezi s obavještavanjem i objavom određenih informacija — Paušalno oporezivanje dohotka od investicijskih fondova koji ne poštuju obveze obavještavanja i objavljivanja)

3

2014/C 439/04

Predmet C-104/13: Presuda Suda (peto vijeće) od 23. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Augstākās tiesas Senāts – Latvija) – Olainfarm AS protiv Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra (Prethodni postupak — Usklađivanje odredaba propisanih zakonom — Industrijska politika — Direktiva 2001/83/CEZ — Lijekovi za humanu primjenu — Članak 6. — Odobrenje za stavljanje u promet — Članak 8. stavak 3. točka (i) — Obveza prilaganja zahtjevu za izdavanje odobrenja rezultata farmaceutskih, pretkliničkih i kliničkih ispitivanja — Izuzeća u pogledu pretkliničkih i kliničkih ispitivanja — Članak 10. — Generički lijekovi — Pojam „referentnog lijeka” — Subjektivno pravo nositelja odobrenja za stavljanje u promet referentnog lijeka da se protivi izdavanju odobrenja za stavljanje u promet generičkog lijeka referentnog lijeka — Članak 10.a — Lijekovi čije djelatne tvari imaju provjerenu medicinsku uporabu u Europskoj uniji najmanje deset godina — Mogućnost korištenja lijeka za koji je odobrenje izdano temeljem izuzeća iz članka 10.a kao referentnog lijeka u postupku ishođenja odobrenja za stavljanje u promet generičkog lijeka)

3

2014/C 439/05

Predmet C-222/13: Presuda Suda (treće vijeće) od 9. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Teleklagenævnet – Danska) – TDC A/S protiv Erhvervsstyrelsen (Zahtjev za prethodnu odluku — Elektroničke komunikacijske mreže i usluge — Direktiva 2002/22/EZ — Članak 32 — Dodatne obvezne usluge — Mehanizam naknade troškova povezanih s pružanjem tih usluga — Pojam, sud’ u smislu članka 267. UFEU-a — Nenadležnost Suda)

4

2014/C 439/06

Predmet C-252/13: Presuda Suda (šesto vijeće) od 22. listopada 2014. – Europska komisija protiv Kraljevine Nizozemske (Povreda obveze države članice — Direktive 2002/73/EZ i 2006/54/EZ — Jednako postupanje prema muškarcima i ženama — Zapošljavanje i rad — Mogućnost zapošljavanja — Povratak s rodiljnog dopusta — Formalni zahtjev vezan za tužbu kojom se pokreće postupak — Dosljedno navođenje prigovora — Nedvosmisleno sastavljanje tužbenog zahtjeva)

5

2014/C 439/07

Predmet C-268/13: Presuda Suda (treće vijeće) od 9. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunalul Sibiu – Rumunjska) – Elena Petru protiv Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna sigurnost — Uredba (EEZ) br. 1408/71 — Članak 22. stavak 2. drugi podstavak — Zdravstveno osiguranje — Bolničko liječenje koje se poduzima u drugoj državi članici — Odbijanje prethodne suglasnosti — Nedostatak lijekova i osnovnih medicinskih zaliha)

5

2014/C 439/08

Predmet C-299/13: Presuda Suda (peto vijeće) od 9. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Grondwettelijk Hof – Belgija) – Isabelle Gielen protiv Ministerraad (Oporezivanje — Direktiva 2008/7/EZ — Članak 5. stavak 2. i članak 6. — Neizravni porezi na prikupljanje kapitala — Porez na pretvorbu vrijednosnih papira na donositelja u vrijednosne papire na ime ili u nematerijalizirane vrijednosne papire)

6

2014/C 439/09

Predmet C-302/13: Presuda Suda (treće vijeće) od 23. listopada 2014. zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio E Augstākās tiesas Senāts – Latvija –flyLAL-Lithuanian Airlines AS, u stečaju protiv Starptautiskā lidosta Riga VAS, Air Baltic Corporation AS (Zahtjev za prethodnu odluku — Uredba (EZ) br. 44/2001 — Članak 31. — Zahtjev za priznanje i izvršenje sudske odluke kojom se određuju privremene i zaštitne mjere — Članak 1. stavak 1. — Područje primjene — Građanska i trgovačka stvar — Pojam — Zahtjev za naknadu štete zbog navodnih povreda prava tržišnog natjecanja Europske unije — Sniženje pristojbi zračnih luka — Članak 22. točka 2. — Isključiva nadležnost — Pojam — Spor iz područja trgovačkih društava i pravnih osoba — Odluka o odobrenju sniženja — Članak 34. točka 1. — Razlozi za odbijanje priznanja — Javni poredak države u kojoj se traži priznanje)

7

2014/C 439/10

Predmet C-305/13: Presuda Suda (treće vijeće) od 23. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour de cassation – Francuska) – Haeger & Schmidt GmbH protiv Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, u svojstvu stečajnog upravitelja Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA (Zahtjev za prethodnu odluku — Rimska konvencija o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze — Članak 4. stavci 1., 2., 4. i 5. — Mjerodavno pravo u slučaju kad ga ugovorne stranke nisu odabrale — Ugovor o otpremi — Ugovor o prijevozu robe)

8

2014/C 439/11

Spojeni predmeti C-344/13 i C-367/13: Presuda Suda (treće vijeće) od 22. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Commissione tributaria provinciale di Roma – Italija) – Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13) protiv Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli (Zahtjev za prethodnu odluku — Slobodno pružanje usluga — Ograničenja — Porezno zakonodavstvo — Prihodi od igara na sreću — Razlika u oporezivanju dobitaka ostvarenih u inozemstvu i onih koji su ostvareni u nacionalnim kasinima)

8

2014/C 439/12

Predmet C-428/13: Presuda Suda (peto vijeće) od 9. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Consiglio di Stato – Italija) – Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) protiv Yesmoke Tobacco SpA (Zahtjev za prethodnu odluku — Porezne odredbe — Usklađivanje zakonodavstava — Direktive 95/59/EZ i 2011/64/EU — Struktura i stope trošarina koje se primjenjuju na prerađeni duhan — Određivanje trošarine — Načelo kojim se uvodi jedna stopa trošarine za sve cigarete — Mogućnost za države članice da utvrde najmanji iznos trošarine — Cigarete iz najniže cjenovne kategorije — Nacionalni propisi — Posebna kategorija cigareta — Utvrđivanje trošarine na 115 %)

9

2014/C 439/13

Predmet C-429/13 P: Presuda Suda (šesto vijeće) od 22. listopada 2014. – Kraljevina Španjolska protiv Europske komisije (Žalba — Kohezijski fond — Smanjenje financijske potpore — Nepravilnosti u primjeni zakonodavstva o javnoj nabavi — Donošenje odluke Europske komisije — Nepoštovanje roka — Posljedice)

10

2014/C 439/14

Predmet C-437/13: Presuda Suda (šesto vijeće) od 23. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Unitrading Ltd protiv Staatssecretaris van Financiën (Zahtjev za prethodnu odluku — Carinski zakonik Zajednice — Naplata uvoznih carina — Podrijetlo robe — Dokazna sredstva — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članak 47. — Prava na obranu — Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu — Postupovna autonomija država članica)

10

2014/C 439/15

Predmet C-492/13: Presuda Suda (peto vijeće) od 9. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio l’Administrativen sad – Varna – Bugarska) – Traum EOOD protiv Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Zahtjev za prethodnu odluku — Oporezivanje — PDV — Direktiva 2006/112/EZ — Članak 138. stavak 1. — Porezna oslobođenja za transakcije unutar Zajednice — Stjecatelj koji nije identificiran u svrhu PDV-a — Obveza prodavatelja da utvrdi vjerodostojnost potpisa stjecatelja ili njegovog zastupnika — Načela proporcionalnosti, pravne sigurnosti i zaštite legitimnih očekivanja — Izravan učinak)

11

2014/C 439/16

Predmet C-522/13: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 9. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol – Španjolska) – Ministerio de Defensa, Navantia SA protiv Concello de Ferrol (Zahtjev za prethodnu odluku — Tržišno natjecanje — Državne potpore — Članak 107. stavak 1. UFEU-a — Pojam „državne potpore” — Porez na imovinu na izgrađene i neizgrađene nekretnine — Oslobođenje od poreza)

12

2014/C 439/17

Predmet C-541/13: Presuda Suda (deveto vijeće) od 9. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Finanzgericht Hamburg – Njemačka) – Douane Advies Bureau Rietveld protiv Hauptzollamt Hannover (Zahtjev za prethodnu odluku — Carinska unija i zajednička carinska tarifa — Tarifno razvrstavanje — Tarifni broj 3822 — Pojam, dijagnostički ili laboratorijski reagensi’ — Kontrolori izlaganja unaprijed određenoj temperaturi reagiranja)

12

2014/C 439/18

Predmet C-565/13: Presuda Suda (treće vijeće) od 9. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hovrätten för västra Sverige – Švedska – kazneni postupak protiv Ovea Ahlströma, Lennarta Kjellberga, Fiskeri Ab Ganthi, Fiskeri Ab Nordic (Zahtjev za prethodnu odluku — Vanjski odnosi — Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Kraljevine Maroka — Isključenje svake mogućnosti za plovila Zajednice da obavljaju ribolovne aktivnosti u marokanskim ribolovnim zonama na temelju povlastice koju su izdala marokanska tijela bez posredovanja nadležnih tijela Europske unije)

13

2014/C 439/19

Predmet C-620/13 P: Presuda Suda (drugo vijeće) od 22. listopada 2014. – British Telecommunications plc protiv Europske komisije, BT Pension Scheme Trustees Ltd (Žalba — Državna potpora — Izuzeće mirovinskih fondova od obveze uplaćivanja u mirovinske zaštitne fondove za određene zaposlenike — Selektivnost mjere)

13

2014/C 439/20

Predmet C-641/13 P: Presuda Suda (osmo vijeće) od 9. listopada 2014. – Kraljevina Španjolska protiv Europske komisije (Žalba — Kohezijski fond — Smanjenje financijske pomoći — Ugovori o javnoj nabavi radova — Direktiva 93/37/EEZ — Kriteriji dodjele — Prethodno radno iskustvo — Kvalitativni kriteriji za odabir)

14

2014/C 439/21

Predmet C-376/14 PPU: Presuda Suda (treće vijeće) od 9. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Supreme Court – Irska) – C. protiv M. (Prethodni postupak — Hitni prethodni postupak — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Nadležnost, priznavanje i izvršenje odluka u bračnim stvarima i stvarima koje se odnose na roditeljsku odgovornost — Uredba (EZ) br. 2201/2003 — Nezakonito zadržavanje — Uobičajeno boravište djeteta)

14

2014/C 439/22

Predmet C-369/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. srpnja 2014. uputio Landgericht Köln (Njemačka) – Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH protiv Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

15

2014/C 439/23

Predmet C-382/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. kolovoza 2014. uputio Amtsgericht Rüsselsheim (Njemačka) – Juergen Schneider, Erika Schneider protiv Condor Flugdienst GmbH

16

2014/C 439/24

Predmet C-409/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. kolovoza 2014. uputio Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. protiv Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

16

2014/C 439/25

Predmet C-419/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. rujna 2014. uputio Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) – WebMindLicences Kft. protiv Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

17

2014/C 439/26

Predmet C-423/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. rujna 2014. uputio Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) – Fazenda Pública protiv Beiragás – Companhia de Gás das Beiras, S.A.

20

2014/C 439/27

Predmet C-424/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. rujna 2014. uputio Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) – Jácint Gábor Balogh protiv Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

21

2014/C 439/28

Predmet C-443/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. rujna 2014. uputio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) – Kreis Warendorf protiv Ibrahima Aloa

21

2014/C 439/29

Predmet C-444/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. rujna 2014. uputio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) – Amira Osso protiv Region Hannover

22

2014/C 439/30

Predmet C-445/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. rujna 2014. uputio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) – Seusen Sume protiv Landkreis Stade

23

2014/C 439/31

Predmet C-456/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. listopada 2014. uputio Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Španjolska) – Manuel Orrego Arias protiv Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

23

2014/C 439/32

Predmet C-457/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. listopada 2014. uputio Tribunale ordinario di Cagliari (Italija) – kazneni postupak protiv Claudije Concu i Isabelle Melis

24

2014/C 439/33

Predmet C-463/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. listopada 2014. uputio Аdministrativen sad – Varna (Bugarska) – Asparuhovo Lake Investment Company OOD protiv Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

24

2014/C 439/34

Predmet C-468/14: Tužba podnesena 13. listopada 2014. – Europska komisija protiv Kraljevine Danske

25

 

Opći sud

2014/C 439/35

Predmet T-29/11: Presuda Općeg suda od 24. listopada 2014. – Technische Universität Dresden protiv Komisije (Arbitražna klauzula — Akcijski program Zajednice u području javnog zdravstva — Ugovor o financiranju projekta — Tužba za poništenje — Obavijest o terećenju — Spor ugovorne naravi — Akt koji se ne može pobijati — Nedopuštenost — Preinaka tužbe — Prihvatljivi troškovi)

26

2014/C 439/36

Predmet T-543/12: Presuda Općeg suda od 24. listopada 2014. – Grau Ferrer protiv OHIM-a – Rubio Ferrer (Bugui va) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Zajednice Bugui va — Raniji nacionalni figurativni žig Bugui i raniji figurativni žig Zajednice BUGUI — Relativni razlog za odbijanje — Odbijanje prigovora — Članak 76. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Postojanje ranijeg žiga — Neuzimanje u obzir dokaza podnesenih u prilog prigovoru pred žalbenim vijećem — Diskrecijska ovlast žalbenog vijeća — Članak 42. stavci 2. i 3. Uredbe br. 207/2009 — Članak 15. stavak 1. podstavak 2. točka (a) Uredbe br. 207/2009 — Stvarna uporaba ranijeg žiga — Oblik koji se razlikuje po elementima koji ne mijenjaju razlikovni karakter”)

27

2014/C 439/37

Predmet T-706/14 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 23. listopada 2014. – Holistic Innovation Institute protiv REA-e („Privremena pravna zaštita — Projekti koje financira Europska unija u području tehnološkog istraživanja i razvoja — Odluka kojom se odbija sudjelovanje u određenim projektima — Zahtjev za odgodu izvršenja — Nepoštivanje formalnih zahtjeva — Nedopuštenost”)

27

2014/C 439/38

Predmet T-350/14: Tužba podnesena 12. ožujka 2014. – Arvanitis i dr. protiv Europskog parlamenta i dr.

28

2014/C 439/39

Predmet T-413/14: Tužba podnesena 30. ožujka 2014. – Grigoriadis i dr. protiv Parlamenta i dr

29

2014/C 439/40

Predmet T-646/14: Tužba podnesena 2. rujna 2014. – Micula i dr. protiv Komisije

29

2014/C 439/41

Predmet T-671/14: Tužba podnesena 19. rujna 2014. – Bayerische Motoren Werke protiv Komisije

30

2014/C 439/42

Predmet T-672/14: Tužba podnesena 19. rujna 2014. – August Wolff i Remedia protiv Komisije

31

2014/C 439/43

Predmet T-680/14: Tužba podnesena 19. rujna 2014. – Lupin protiv Komisije

33


HR

 

Top