Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:421:TOC

Službeni list Europske unije, C 421, 24. studenoga 2014.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 421

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 57.
24. studenoga 2014.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2014/C 421/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2014/C 421/02

Predmet C-374/12: Presuda Suda (drugo vijeće) od 18. rujna 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Varhoven administrativen sad – Bugarska) – „Valimar” OOD protiv Nachalnik na Mitnitsa Varna (Prethodno pitanje — Damping — Željezna ili čelična užad i kabeli podrijetlom iz Rusije — Uredba (EZ) br. 384/96 — Članak 2. stavci 8. i 9., i članak 11., stavci 2., 3., 9. i 10. — Privremena revizija — Revizija zbog isteka antidampinških mjera — Valjanost Uredbe (EZ) br. 1279/2007 — Određivanje izvozne cijene na temelju prodaje trećim zemljama — Pouzdanost izvoznih cijena — Uzimanje u obzir preuzetih obveza u pogledu cijena — Izmijenjene okolnosti — Primjena metodologije različite od one koja je korištena prilikom prvotnog ispitnog postupka)

2

2014/C 421/03

Predmet C-399/12: Presuda Suda (veliko vijeće) od 7. listopada 2014. – Savezna Republika Njemačka protiv Vijeća Europske unije (Tužba za poništenje — Vanjsko djelovanje Europske unije — Članak 218. stavak 9. UFEU-a — Utvrđivanje stajališta koje u ime Europske unije treba donijeti tijelo osnovano na temelju međunarodnog sporazuma — Međunarodni sporazum kojega Europska unija nije stranka — Međunarodna organizacija za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV) — Pojam, akata koji proizvode pravne učinke' — Preporuke OIV-a)

3

2014/C 421/04

Predmet C-426/12: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 2. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Gerechtshof te 's-Hertogenbosch – Nizozemska) – X protiv Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 2003/96/EZ — Oporezivanje energenata i električne energije — Članak 2. stavak 4. točka (b) — Energenti koji imaju dvojno korištenje — Pojam)

3

2014/C 421/05

Predmet C-441/12: Presuda Suda (drugo vijeće) od 17. rujna 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV protiv Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravo društava — Direktiva 2003/71/EZ — Članak 3. stavak 1. — Obveza objavljivanja prospekta prilikom javne ponude vrijednosnih papira — Prisilna prodaja vrijednosnih papira)

4

2014/C 421/06

Predmet C-487/12: Presuda Suda (peto vijeće) od 18. rujna 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado Contencioso-Administrativo – Španjolska) – Vueling Airlines S.A. protiv Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia (Zahtjev za prethodnu odluku — Zračni prijevoz — Zajednička pravila za obavljanje zračnog prijevoza u Europskoj uniji — Uredba (EZ) br. 1008/2008 — Sloboda utvrđivanja cijene — Predaja prtljage — Doplata — Pojam 'tarife zračnog prijevoza' — Zaštita potrošača — Izricanje novčane kazne prijevozniku zbog nepoštene ugovorne odredbe — Nacionalno pravno pravilo prema kojemu prijevoz putnika i predaja jednog komada prtljage trebaju biti uključeni u osnovnu cijenu zrakoplovne karte — Sukladnost s pravom Unije)

5

2014/C 421/07

Predmet C-562/12: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 17. rujna 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tartu Ringkonnakohus – Estonija) – MTÜ Liivimaa Lihaveis protiv Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee (Zahtjev za prethodnu odluku — Strukturni fondovi — Uredbe (EZ) br. 1083/2006 i 1080/2006 — Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) — Operativni program za promicanje europske teritorijalne suradnje između Republike Estonije i Republike Latvije — Odluka odbora za praćenje o odbijanju zahtjeva za subvenciju — Odredba prema kojoj se odluke tog odbora ne mogu pobijati — Članak 267. UFEU-a — Akt koji je donijela institucija, tijelo, ured ili agencija Unije — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Provedba prava Unije — Članak 47. — Pravo na učinkovitu sudsku zaštitu — Pravo na pristup sudovima — Određivanje države članice čiji su sudovi nadležni za odlučivanje o tužbi)

5

2014/C 421/08

Predmet C-3/13: Presuda Suda (treće vijeće) od 17. rujna 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tartu Ringkonnakohus – Estonija) – AS Baltic Agro protiv Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus (Zahtjev za prethodnu odluku — Antidamping — Uredba (EZ) br. 661/2008 — Konačne antidampinške pristojbe na uvoz amonijevog nitrata podrijetlom iz Rusije — Uvjeti za izuzeće — Članak 3. stavak 1. — Prvi nezavisni kupac u Uniji — Kupnja gnojiva od amonijevog nitrata preko posredničkog društva — Puštanje robe — Zahtjev za poništavanje carinskih deklaracija — Odluka 2008/577/EZ — Carinski zakonik — Članci 66. i 220. — Greška — Uredba (EEZ) br. 2454/93 — Članak 251. — Naknadna provjera)

6

2014/C 421/09

Predmet C-7/13: Presuda Suda (drugo vijeće) od 17. rujna 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Förvaltningsrätten i Stockholm – Švedska) – Skandia America Corporation (SAD), filial Sverige protiv Skatteverket (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost — Direktiva 2006/112/EZ — PDV grupacija — Ispostavljanje internih računa za usluge koje je podružnici koja je članica PDV grupacije u državi članici izvršilo društvo majka sa sjedištem u trećoj zemlji — Oporezivi karakter izvršenih usluga)

7

2014/C 421/10

Predmet C-47/13: Presuda Suda (drugo vijeće) od 2. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesverwaltungsgericht, Njemačka) – Martin Grund protiv Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednička poljoprivredna politika — Zajednička pravila za programe izravne potpore — Program jedinstvenih plaćanja — Pojam, trajnog pašnjaka’ — Zemljište koje se koristi za uzgoj trave ili drugoga zeljastoga krmnog bilja koje nije uključeno u plodored usjeva na poljoprivrednom gospodarstvu pet ili više godina — Zemljište koje je u tom razdoblju obrađivano i na kojem je zasijano zeljasto krmno bilje različito od onoga koje se na tom zemljištu prije proizvodilo)

8

2014/C 421/11

Predmet C-101/13: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 2. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg – Njemačka) – U protiv Stadt Karlsruhe (Područje slobode, sigurnosti i pravde — Uredba (EZ) br. 2252/2004 — Dio 1. dokumenta 9303 Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO) — Minimalni sigurnosni standardi za putovnice i putne isprave koje izdaju države članice — Strojno čitljive putovnice — Navođenje rođenog prezimena na stranici s osobnim podacima — Prikaz osobnog imena bez opasnosti zablude)

9

2014/C 421/12

Predmet C-127/13 P: Presuda Suda (drugo vijeće) od 2. listopada 2014. – Guido Strack protiv Europske komisije (Žalba — Pravo na saslušanje — Pravo na zakonom ustanovljeni sud — Pravo na pristup dokumentima institucija — Djelomično odbijanje davanja pristupa žalitelju dokumentima o kojima je riječ — Početna odluka o odbijanju — Nastanak prešutne odluke o odbijanju — Zamjena prešutne odluke o odbijanju izričitim odlukama — Pravni interes nakon usvajanja izričitih odluka o odbijanju — Izuzeća od prava na pristup dokumentima — Očuvanje interesa dobre uprave — Zaštita osobnih podataka i komercijalnih interesa)

10

2014/C 421/13

Predmet C-205/13: Presuda Suda (drugo vijeće) od 18. rujna 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Hauck GmbH & Co. KG protiv Stokke A/S i dr. (Žigovi — Direktiva 89/104/EEZ — Članak 3. stavak 1. točka (e) — Odbijanje ili ništavost registracije — Trodimenzionalni žig — Podesiva dječja stolica, Tripp Trapp’ — Znak koji se isključivo sastoji od oblika koji proizlazi iz vrste proizvoda — Znak koji se sastoji od oblika koji proizvodu daje bitnu vrijednost)

10

2014/C 421/14

Predmet C-242/13: Presuda Suda (drugo vijeće) od 17. rujna 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hoge Raad der Nederlanden, Nizozemska) – Commerz Nederland NV protiv Havenbedrijf Rotterdam NV (Zahtjev za prethodnu odluku — Tržišno natjecanje — Državne potpore — Članak 107. stavak 1. UFEU-a — Pojam potpore — Jamstva koja je javno poduzeće izdalo banci u svrhu odobravanja kredita trećim osobama korisnicima kredita — Jamstva koja je direktor tog javnog poduzeća izdao svjesno postupajući protivno njegovim statutarnim odredbama — Presumpcija da se javno tijelo koje je vlasnik navedenog društva protivi — Pripisivanje jamstava državi)

11

2014/C 421/15

Predmet C-254/13: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 2. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hof van beroep te Brussel – Belgija) – Orgacom BVBA protiv Vlaamse Landmaatschappij (Zahtjev za prethodnu odluku — Davanja koja imaju učinak istovrstan carinama — Nacionalni porezi — Pristojba na gnojivo uvezeno u Flamansku regiju — Članci 30. i 110. UFEU-a — Pristojba koju duguje uvoznik — Različite pristojbe za uvezeno gnojivo i gnojivo iz Flamanske regije)

12

2014/C 421/16

Spojeni predmeti C-308/13 P i C-309/13 P: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 18. rujna 2014. – Società Italiana Calzature SpA protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni), Vicini SpA (Žalbe — Žigovi Zajednice — Uredba (EZ) br. 40/94 — Registracija figurativnih žigova koji sadrže verbalne elemente ‘GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN’ i ‘BY GIUSEPPE ZANOTTI’ — Prigovor nositelja verbalnog i figurativnog žiga, i žiga Zajednice i nacionalnog žiga, koji sadrže verbalni element ‘ZANOTTI’ — Odbijanje prigovora od strane žalbenog vijeća)

13

2014/C 421/17

Predmet C-341/13: Presuda Suda (treće vijeće) od 17. rujna 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Supremo Tribunal Administrativo – Portugal) – Cruz & Companhia Lda protiv Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP) (Zahtjev za prethodnu odluku — Zaštita financijskih interesa Unije — Uredba (EZ, Euratom) br. 2988/95 — Članak 3. — Pokretanje postupka zbog nepravilnosti — Europski fond za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EFSJP) — Povrat nepravilno stečenih izvoznih subvencija — Rok zastare — Primjena duljeg nacionalnog roka zastare — Opći rok zastare — Upravne mjere i kazne)

13

2014/C 421/18

Predmet C-393/13 P: Presuda Suda (drugo vijeće) od 1. listopada 2014. – Vijeće Europske unije protiv Alumina d.o.o., Europske komisije (Žalba — Damping — Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 464/2011 — Uvoz zeolita A u prahu podrijetlom iz Bosne i Hercegovine — Uredba Vijeća (EZ) br. 1225/2009 — Članak 2. — Određivanje uobičajene vrijednosti — Pojam, uobičajenog tijeka trgovine’)

14

2014/C 421/19

Predmet C-436/13: Presuda Suda (drugo vijeće) od 1. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Ujedinjena Kraljevina) – E protiv B (Prethodno pitanje — Područje slobode, sigurnosti i pravde — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Uredba (EZ) br. 2201/2003 — Članci 8., 12. i 15. — Nadležnost u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću — Postupak u vezi s roditeljskom skrbi djeteta koje uobičajeno boravi u državi članici boravišta svoje majke — Prorogacija nadležnosti u korist suda države članice boravišta oca tog djeteta — Opseg)

14

2014/C 421/20

Predmet C-446/13: Presuda Suda (drugo vijeće) od 2. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil d'État – Francuska) – Société Fonderie 2A protiv Ministre de l'Économie et des Finances (Zahtjev za prethodnu odluku — Šesta direktiva o PDV-u — Članak 8. stavak 1. točka (a) — Utvrđivanje mjesta isporuke robe — Isporučitelj koji ima poslovni nastan u državi članici različitoj od one u kojoj kupac ima poslovni nastan — Obrada robe u državi članici u kojoj kupac ima poslovni nastan)

15

2014/C 421/21

Predmet C-478/13: Presuda Suda (deveto vijeće) od 2. listopada 2014. – Europska komisija protiv Republike Poljske (Povreda obveze države članice — Direktiva 2001/18/EZ — Namjerno uvođenje u okoliš genetski modificiranih organizama (GMO) — Stavljanje na tržište — Članak 31. stavak 3. točka (b) — Lokacija GMO usjeva — Obveza obavještavanja nadležnih vlasti — Obveza osnivanja javnog registra — Lojalna suradnja)

15

2014/C 421/22

Predmet C-525/13: Presuda Suda (deveto vijeće) od 2. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hof van Cassatie van België – Belgija) – Vlaams Gewest protiv Heidi Van Den Broeck (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednička poljoprivredna politika — Uredba (EZ) br. 2419/2001 — Integrirani administrativni i kontrolni sustav određenih programa potpora — Zahtjev za potporu po površini — Članak 33. — Sankcije — Namjerno počinjene nepravilnosti)

16

2014/C 421/23

Predmet C-549/13: Presuda Suda (deveto vijeće) od 18. rujna 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Vergabekammer Arnsberg – Njemačka) – Bundesdruckerei GmbH protiv Stadt Dortmunda (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 56. UFEU-a — Sloboda pružanja usluga — Ograničenja — Direktiva 96/71/EZ — Postupci za sklapanje ugovora o javnim uslugama — Nacionalni propis koji ponuditeljima i njihovim podizvoditeljima nameće obvezu isplate minimalne plaće osoblju koje pruža usluge koje su predmet ugovora o javnoj nabavi — Podizvoditelj sa sjedištem u drugoj državi članici)

17

2014/C 421/24

Predmet C-501/13 P: Žalba koju je 18. rujna 2013. podnio Page Protective Services Ltd protiv rješenja Općeg suda (peto vijeće) od 9. srpnja 2013. u predmetu T-221/13, Page Protective Services Ltd protiv Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD)

17

2014/C 421/25

Predmet C-246/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. svibnja 2014. uputio Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia (Italija) – Vittoria De Bellis i dr. protiv Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

18

2014/C 421/26

Predmet C-380/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. kolovoza 2014. uputio Amtsgericht Rüsselsheim (Njemačka) – Dorothea Eckert i Karl-Heinz Dallner protiv Condor Flugdienst GmbH

18

2014/C 421/27

Predmet C-408/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. kolovoza 2014. uputio Tribunal du travail de Bruxelles (Belgija) – Aliny Wojciechowski protiv Office national des pensions (ONP)

18

2014/C 421/28

Predmet C-421/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. rujna 2014. uputio Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Španjolska) – Banco Primus S.A. protiv Jesúsa Gutiérreza Garcíe

19

2014/C 421/29

Predmet C-422/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. rujna 2014. uputio Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Španjolska) – Christian Pujante Rivera protiv Gestora Clubs Dir, S.L. i Fondo de Garantia Salarial

20

2014/C 421/30

Predmet C-427/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. rujna 2014. uputio Augstākā tiesa (Latvija) – Valsts ieņēmumu dienests protiv SIA „Veloserviss”

21

2014/C 421/31

Predmet C-429/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. rujna 2014. uputio Lietuvos Aukščiausiojo Teismo – AS Air Baltic Corporation protiv Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą

21

2014/C 421/32

Predmet C-430/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. rujna 2014. uputio Augstākā tiesa (Republika Latvija) – Valsts ieņēmumu dienests protiv Artūrsa Stretinskisa

22

2014/C 421/33

Predmet C-440/14 P: Žalba koju je 23. rujna 2014. podnio National Iranian Oil Company protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) donesene 16. srpnja 2014. u predmetu T-578/12, National Iranian Oil Company protiv Vijeća

22

2014/C 421/34

Predmet C-441/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. rujna 2014. uputio Højesteret (Danska) – DI [Dansk Industri], u ime i za račun Ajosa A/S protiv Estate of Karsten Eigil Rasmussen

24

2014/C 421/35

Predmet C-447/14 P: Žalba koju je 25. rujna 2014. podnio Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg i. L. protiv presude Općeg suda (peto vijeće) donesene 16. srpnja 2014. u predmetu T-309/12, Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg protiv Europske komisije

25

 

Opći sud

2014/C 421/36

Predmet T-68/09: Presuda Općeg suda od 10. listopada 2014. – Soliver protiv Komisije (Tržišno natjecanje — Zabranjeni sporazumi — Europsko tržište automobilskog stakla — Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 81. UEZ-a — Sporazumi o podjeli tržišta i razmjeni tržišno osjetljivih informacija — Uredba (EZ) br. 1/2003 — Jedinstvena i trajna povreda — Sudjelovanje u povredi)

27

2014/C 421/37

Predmet T-177/10: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2014. – Alcoa Trasformazioni protiv Komisije (Državne potpore — Električna energija — Preferencijalna tarifa — Odluka o proglašenju potpore nespojivom s unutarnjim tržištem i nalaganje njezina povrata — Prednost — Obveza obrazlaganja — Iznos potpore — Nova potpora)

27

2014/C 421/38

Spojeni predmeti T-208/11 i T-508/11: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2014. – LTTE protiv Vijeća („Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma — Zamrzavanje financijskih sredstava — Primjenjivost Uredbe (EZ) br. 2580/2001 na situacije oružanog sukoba — Mogućnost da se tijelo treće države smatra nadležnim tijelom u smislu Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP — Činjenična osnova odluka o zamrzavanju financijskih sredstava — Pozivanje na teroristička djela — Nužnost odluke nadležnog tijela u smislu Zajedničkog stajališta 2001/931”)

28

2014/C 421/39

Predmet T-291/11: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2014. – Portovesme protiv Komisije („Državne potpore — Električna energija — Preferencijalna tarifa — Odluka o proglašenju potpore nespojivom s unutarnjim tržištem — Pojam državne potpore — Nova potpora — Jednako postupanje — Razuman rok”)

29

2014/C 421/40

Predmet T-308/11: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2014. – Eurallumina protiv Komisije („Državne potpore — Električna energija — Povlaštena tarifa — Odluka o proglašenju potpore nespojivom s unutarnjim tržištem — Pojam državne potpore — Nova potpora”)

30

2014/C 421/41

Predmet T-542/11: Presuda Općeg suda od 8. listopada 2014. – Alouminion protiv Komisije („Državne potpore — Aluminij — Ugovorom određena povlaštena cijena električne energije — Odluka kojom se potpora proglašava nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem — Raskid ugovora — Sudska suspenzija učinaka raskida ugovora u postupku privremene pravne zaštite — Nova potpora”)

30

2014/C 421/42

Predmet T-297/12: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2014. – Evropaïki Dynamiki protiv Komisije („Izvanugovorna odgovornost — Ugovor o javnim uslugama — Komisijino otkrivanje trećima podataka koji su navodno štetni za ugled tužitelja — Neimovinska šteta — Dovoljno ozbiljna povreda pravnog pravila kojim se dodjeljuju prava pojedincima”)

31

2014/C 421/43

Predmet T-342/12: Presuda Općeg suda od 8. listopada 2014. – Fuchs protiv OHIM-a – Les Complices (Zvijezda u krugu) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Zahtjev za figurativnim žigom Zajednice koji predstavlja zvijezdu u krugu — Raniji žigovi Zajednice i nacionalni žigovi koji predstavljaju zvijezdu u krugu — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Razlikovni karakter ranijeg žiga — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Opoziv ranijeg žiga Zajednice — Zadržavanje pravnog interesa — Odsutnost djelomične obustave postupka”)

32

2014/C 421/44

Predmet T-444/12: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2014. – Novartis protiv OHIM-a – Tenimenti Angelini (LINEX) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Zajednice LINEX — Raniji nacionalni verbalni žig LINES PERLA — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 76. stavak 1. in fine Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009”)

32

2014/C 421/45

Predmet T-515/12: Presuda Općeg suda od 15. listopada 2014. – El Corte Inglés protiv OHIM-a – English Cut (The English Cut) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga zajednice The English Cut — Raniji verbalni nacionalni žigovi i raniji figurativni žigovi Zajednice El Corte Inglés — Relativni razlozi za odbijanje — Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u svezu — Veza između znakova — Nepostojanje sličnosti znakova — Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009”)

33

2014/C 421/46

Predmet T-517/12: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2014. – Alro protiv Komisije (Državne potpore — Električna energija — Povlaštene tarife — Odluka o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a — Tužba za poništenje — Akt koji se ne može pobijati pravnim lijekom — Mjera potpore koja je isplaćena u cijelosti, djelomično na dan donošenja odluke i djelomično na dan podnošenja tužbe — Nedopuštenost)

34

2014/C 421/47

Predmet T-529/12 P: Presuda Općeg suda od 8. listopada 2014. – Bermejo Garde protiv CESE („Žalba — Javna služba — Dužnosnici — Zapošljavanje — Obavijest o slobodnom radnom mjestu — Imenovanje na radno mjesto direktora — Povlačenje tužiteljeve prijave — Imenovanje drugog kandidata — Zahtjevi za poništenje — Poništenje u prvom stupnju sporne obavijesti o slobodnom radnom mjestu zbog nenadležnosti donositelja akta — Nepostojanje izričitog odgovora na sve zahtjeve i argumente stranaka — Načelo dobre uprave — Nedopuštenost zahtjeva koji se odnose na poništenje odluka donesenih na temelju sporne obavijesti o slobodnom radnom mjestu — Članak 91. stavak 2. Pravilnika — Zahtjev za naknadu štete — Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu — Obveza obrazlaganja Službeničkog suda — Stanje postupka koje dopušta odlučivanje — Odbijanje tužbe”)

34

2014/C 421/48

Predmet T-530/12 P: Presuda Općeg suda od 9. listopada 2014. – Bermejo Garde protiv EGSO-a („Žalba — Javna služba — Dužnosnici — Psihološko uznemiravanje — Nezakonite radnje koje su štetne za interese Unije — Teška povreda dužnosničkih obveza — Članci 12.a i 22.a Pravilnika — Otkaz od strane tužitelja — Premještaj nastavno na taj otkaz — Neobavještavanje OLAF-a od strane nadređenog koji je primio informacije — Akti kojima se nanosi šteta — Dobra vjera — Prava na obranu — Nadležnost autora akta”)

35

2014/C 421/49

Predmet T-129/13: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2014. – Alpiq RomIndustries i Alpiq RomEnergie protiv Komisije („Državne potpore — Električna energija — Povlaštene tarife — Odluka o pokretanju postupka iz članka 108. stavka 2. UFEU-a — Tužba za poništenje — Akt koji se ne može pobijati pravnim lijekom — Mjera potpore koja je isplaćena u cijelosti na dan podnošenja tužbe — Nedopuštenost”)

36

2014/C 421/50

Predmet T-262/13: Presuda Općeg suda od 15. listopada 2014. – Skysoft Computersysteme protiv OHIM-a – British Sky Broadcasting Group i Sky IP International (SKYSOFT) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga zajednice SKYSOFT — Raniji verbalni žig Zajednice SKY — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

37

2014/C 421/51

Predmet T-297/13: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2014. – Junited Autoglas Deutschland protiv OHIM-a – Belron Hungary (United Autoglas) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga zajednice United Autoglas — Raniji figurativni nacionalni žig AUTOGLASS — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

37

2014/C 421/52

Predmet T-340/13: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2014. – Federación Española de Hostelería protiv EACEA-e („Tužba za poništenje — Program u području obrazovanja i cjeloživotnog učenja — Ugovor o projektu ‘Virtualni simulator za učenje jezika za turističke djelatnike (e-client)’ — Dopis o prethodnoj obavijesti — Ugovorna narav spora — Akt koji se ne može pobijati — Izostanak prekvalifikacije ugovora — Nedopuštenost”)

38

2014/C 421/53

Predmet T-444/13 P: Presuda Općeg suda od 10. listopada 2014. – EMA protiv BU („Žalba — Javna služba — Privremeno osoblje — Ugovor na određeno — Odluka o neobnavljanju — Nadležnost Službeničkog suda — Članak 8. stavak 1. Uvjeta zapošljavanja ostalih djelatnika Europske unije — Obveza dužne pažnje”)

39

2014/C 421/54

Predmet T-458/13: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2014. – Larrañaga Otaño protiv OHIM-a (GRAPHENE) (Žig Zajednice — Prijava verbalnog žiga Zajednice GRAPHENE — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

39

2014/C 421/55

Predmet T-459/13: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2014. – Larrañaga Otaño protiv OHIM-a (GRAPHENE) („Žig Zajednice — Prijava verbalnog žiga Zajednice GRAPHENE — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

40

2014/C 421/56

Predmet T-479/13: Presuda Općeg suda od 10. listopada 2014. – Marchiani protiv Parlamenta („Propis o troškovima i naknadama zastupnika u Europskom parlamentu — Naknada za parlamentarnu pomoć — Povrat pogrešno uplaćenih sredstava”)

40

2014/C 421/57

Predmet T-663/13 P: Presuda Općeg suda od 15. listopada 2014. – Revizorski sud protiv BF-a („Žalba — Javna služba — Zapošljavanje — Imenovanje na radno mjesto direktora za ljudske resurse — Odbijanje kandidature — Obveza obrazlaganja izvješća koji je podnio Predselekcijski odbor”)

41

2014/C 421/58

Predmet T-26/14 P: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2014. – Schönberger protiv Revizorskog suda („Žalba — Javna služba — Dužnosnici — Promaknuće — Postupak promaknuća u 2011. — Referentni multiplikacijski faktori — Kontradiktorni postupci”)

41

2014/C 421/59

Predmet T-215/12: Rješenje Općeg suda od 2. listopada 2014. – MPM-Quality i Eutech protiv OHIM-a – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949) („Žig Zajednice — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Figurativni žig Zajednice MANUFACTURE PRIM 1949 — Raniji međunarodni i nacionalni žigovi PRIM — Zla vjera — Članak 165. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Članci 41. i 56. Uredbe br. 207/2009 — Članak 52. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 — Nedostatak stvarne uporabe ranijeg žiga — Djelomično očito nedopuštena i djelomično očito neosnovana tužba”)

42

2014/C 421/60

Predmet T-410/13: Rješenje Općeg suda od 30. rujna 2014. – Bitiqi i dr. protiv Komisije i dr. („Tužba za poništenje — Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Misija 'Vladavina prava' koju Europska unija vodi na Kosovu (Eulex Kosovo) — Ugovorno osoblje — Odluke voditelja misije da ne produži ugovore o radu — Očita nenadležnost”)

43

2014/C 421/61

Predmet T-447/13 P: Rješenje Općeg suda 2. listopada 2014. – Marcuccio protiv Komisije („Žalba — Javna služba — Dužnosnici — Naknada troškova čiju je naknadu moguće tražiti — Članak 92. stavak 1. Poslovnika Službeničkog suda — Prigovor usporedne tužbe — Djelomično očito nedopuštena i djelomično očito neosnovana žalba”)

43

2014/C 421/62

Predmet T-706/14: Tužba podnesena 3. listopada 2014. – Holistic Innovation Institute protiv REA-e

44

 

Službenički sud

2014/C 421/63

Predmet F-55/10 RENV: Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 15. listopada 2014. – Moschonaki protiv Komisije (Javna služba — Dužnosnici — Vraćanje predmeta na ponovno suđenje Službeničkom sudu nakon ukidanja — Zapošljavanje — Interni oglas za slobodno radno mjesto u instituciji — Uvjeti odabira sadržani u oglasu za slobodno radno mjesto — Diskrecijske ovlasti tijela za imenovanje)

46

2014/C 421/64

Predmet F-103/11: Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 10. srpnja 2014. – CG protiv EIB-a (Javna služba — Osoblje EIB-a — Uznemiravanje — Istražni postupak — Odluka predsjednika o nepostupanju po pritužbi — Mišljenje istražnog odbora — Pogrešna definicija uznemiravanja — Postupanja s namjerom — Utvrđenje postojanja postupaka i simptoma uznemiravanja — Traženje uzročne veze — Nepostojanje — Nedosljednost mišljenja istražnog odbora — Očita pogreška u ocjeni — Povrede službene dužnosti — Obveza povjerljivosti — Zaštita osobnih podataka — Tužba za naknadu štete)

46

2014/C 421/65

Predmet F-115/11: Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 10. srpnja 2014. – CG protiv EIB-a (Javna služba — Osoblje EIB-a — Imenovanje — Radno mjesto načelnika službe — Imenovanje drugog kandidata — Nepravilnosti u postupku odabira — Obveza nepristranosti članova povjerenstva za odabir — Postupanje predsjednika povjerenstva za odabir prema tužitelju koje je vrijedno osude — Sukob interesa — Usmeno izlaganje jednako za sve kandidate — Dokumenti dostavljeni za potrebe usmenog izlaganja koji mogu favorizirati jednog kandidata — Kandidat koji je sudjelovao u sastavljanju dostavljenih dokumenata — Povreda načela jednakog postupanja — Tužba za poništenje — Odštetni zahtjev)

47

2014/C 421/66

Predmet F-26/12: Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 18. rujna 2014. – Cerafogli protiv ESB-a (Javna služba — Osoblje ESB-a — Pristup osoblja ESB-a dokumentima koji se odnose na radni odnos — Pravila koja se primjenjuju na zahtjeve osoblja ESB-a — Predsudski postupak — Pravilo o podudarnosti — Prigovor nezakonitosti prvi put postavljen u tužbi — Dopuštenost — Pravo na učinkovitu sudsku zaštitu — Savjetovanje s odborom osoblja za usvajanje pravila koja se primjenjuju na zahtjeve osoblja ESB-a za pristup dokumentima koji se odnose na radni odnos)

48

2014/C 421/67

Predmet F-153/12: Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 6. svibnja 2014. – Forget protiv Komisije (Javna služba — Dužnosnik — Primici od rada — Obiteljske naknade — Naknada za kućanstvo — Uvjeti dodjeljivanja — Registrirano partnerstvo po luksemburškom pravu — Stabilni izvanbračni partneri koji mogu zakonito sklopiti brak — Dužnosnik koji ne ispunjava uvjete iz članka 1. stavka 2. točke (c) podtočke iv. Priloga VII. Pravilniku)

49

2014/C 421/68

Predmet F-157/12: Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 19. lipnja 2014. – BN protiv Parlamenta (Javna služba — Dužnosnici — Tužba za poništenje — Dužnosnik u razredu AD 14 koji privremeno obavlja poslove radnog mjesta savjetnika direktora — Pritužba protiv glavnog direktora zbog uznemiravanja — Dugotrajno bolovanje — Odluka o imenovanju na radno mjesto savjetnika u drugoj Glavnoj upravi — Obveza pažnje — Načelo dobre uprave — Interes službe — Pravilo o usklađenosti razreda i radnog mjesta — Tužba za naknadu štete — Šteta koja proizlazi zbog propuštanja donošenja odluke)

49

2014/C 421/69

Predmet F-7/13: Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 18. rujna 2014. – Radelet protiv Europske komisije (Javna služba — Dužnosnici koji rade u trećoj zemlji — Članci 5. i 23. Priloga X. Pravilnika o osoblju — Osiguranje smještaja od strane institucije — Odobrenje dužnosniku za najam smještaja — Tužba za naknadu štete — Nematerijalna šteta — Dodjeljivanje neprikladnog i nezdravog smještaja — Nedostatak dokaza)

50

2014/C 421/70

Predmet F-42/13: Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 22. svibnja 2014. – CU protiv EGSO-a (Javna služba — Član privremenog osoblja — Ugovor na neodređeno vrijeme — Odluka o otkazu ugovora)

50

2014/C 421/71

Predmet F-48/13: Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 10. srpnja 2014. – CW protiv Parlamenta (Javna služba — Dužnosnici — Izvješće o radu — Ocjene i komentari u izvješću o radu — Očite pogreške u ocjeni — Zloporaba ovlasti — Izostanak)

51

2014/C 421/72

Predmet F-54/13: Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 18. rujna 2014. – CV protiv EGSO-a (Javna služba — Tužba za naknadu štete — Upravne istrage — Stegovni postupak — Uznemiravanje)

52

2014/C 421/73

Predmet F-107/13: Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 15. listopada 2014. – de Brito Sequeira Carvalho protiv Komisije (Javna služba — Dužnosnici — Dužnosnik u mirovini — Stegovni postupak — Stegovna mjera — Uskrata dijela mirovine — Saslušanje svjedoka optužbe od strane stegovnog povjerenstva — Propuštanje saslušanja dužnosnika o kojem je riječ — Nepoštovanje prava saslušanja)

52

2014/C 421/74

Predmet F-15/14: Presuda Službeničkog suda (sudac pojedinac) od 15. listopada 2014. – De Bruin protiv Parlamenta (Javna služba — Dužnosnici na probnom radu — Članak 34. Pravilnika o osoblju — Izvješće o probnom radu koje utvrđuje nesposobnost dužnosnika koji je na probnom radu — Produženje trajanja probnog rada — Otkaz po isteku probnog rada — Otkazni razlozi — Učinkovitost — Brzina obavljanja poslova — Očite pogreške u ocjeni — Nepravilnosti u postupku — Rok za davanje mišljenja Odbora za izvješća)

53

2014/C 421/75

Predmet F-35/12: Rješenje Službeničkog suda (drugo vijeće) od 30. rujna 2014. – DM protiv BEREC (Javna služba — Ugovorno osoblje — Uvjeti zapošljavanja — Liječnički pregled prije stupanja u radni odnos — Članak 100. CEOS-a — Odredba o odgodi zbog liječničkog pregleda — Otkaz nakon proteka probnog rada — Bespredmetnost zahtjeva za poništenje — Primjena odredbe o odgodi zbog liječničkog pregleda uslijed zapošljavanja dotične osobe od strane druge agencije Europske unije — Nepostojanje utjecaja — Obustava postupka)

54

2014/C 421/76

Predmet F-9/13: Rješenje Službeničkog suda (prvo vijeće) od 9. studenoga 2013. – Marcuccio protiv Komisije (Javna služba — Rok za podnošenje tužbe — Nepravodobnost — Očito nedopuštena tužba)

54

2014/C 421/77

Predmet F-22/13: Rješenje Službeničkog suda (drugo vijeće) od 10. srpnja 2014. – Mészáros protiv Komisije (Javna služba — Natječaj — Obavijest o natječaju EPSO/AD/207/11 — Uspješni kandidat upisan na rezervnu listu — Provjera uvjeta za sudjelovanje na natječaju za razred AD 7 od strane Tijela za imenovanje — Radno iskustvo u kraćem trajanju od zahtijevanog najkraćeg trajanja — Očita pogreška povjerenstva u ocjeni — Povlačenje ponude za zapošljavanje od strane Tijela za imenovanje — Nadležnost Tijela za imenovanje)

55

2014/C 421/78

Predmet F-33/13: Rješenje Službeničkog suda (prvo vijeće) od 20. ožujka 2014. – Marcuccio protiv Komisije (Javna služba — Članak 34. stavci 1. i 6. Poslovnika — Tužba podnesena telefaksom unutar roka za njezino podnošenje — Vlastoručni potpis odvjetnika koji nije odvjetnik naveden u izvorniku tužbe poslane poštom — Nepravodobnost tužbe — Očita nedopuštenost)

55

2014/C 421/79

Predmet F-71/13: Rješenje Službeničkog suda (prvo vijeće) od 12. veljače 2014. – CL protiv AEE (Javna služba — Privremeni službenik — Dužnost pomaganja — Članak 24. Pravilnika — Uznemiravanje od strane nadređenog — Odbijanje zahtjeva za pokretanje upravne istrage — Očito nedopuštena tužba)

56

2014/C 421/80

Predmet F-75/13: Rješenje Službeničkog suda (prvo vijeće) od 13. veljače 2014. – Probst protiv Komisije (Javna služba — Dužnosnik — Naknada za život u inozemstvu — Članak 4. Priloga VII. Pravilniku — Zahtjev za preispitivanje — Nove i bitne činjenice — Očito nedopuštena tužba)

56

2014/C 421/81

Predmet F-98/13: Rješenje Službeničkog suda (prvo vijeće) od 9. rujna 2014. – Moriarty protiv Parlamenta (Javna služba — Promaknuće — Postupak promaknuća za 2012. — Neupisivanje na listu promaknutih dužnosnika — Očito pravno neosnovana tužba)

57

2014/C 421/82

Predmet F-118/13: Rješenje Službeničkog suda (prvo vijeće) od 18. rujna 2014. – Lebedef protiv Komisije (Javna služba — Prethodna postupovna pitanja — Očita nedopuštenost)

57

2014/C 421/83

Predmet F-39/14: Tužba podnesena 25. travnja 2014. – ZZ protiv Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

58

2014/C 421/84

Predmet F-53/14: Tužba podnesena 12. lipnja 2014. – ZZ protiv Komisije

58

2014/C 421/85

Predmet F-55/14: Tužba podnesena 17. lipnja 2014. – ZZ protiv Komisije

59

2014/C 421/86

Predmet F-57/14: Tužba podnesena 25. lipnja 2014. – ZZ protiv Komisije

60

2014/C 421/87

Predmet F-60/14: Tužba podnesena 30. lipnja 2014. – ZZ protiv Komisije

60

2014/C 421/88

Predmet F-61/14: Tužba podnesena 7. srpnja 2014. – ZZ protiv Komisije

61

2014/C 421/89

Predmet F-63/14: Tužba podnesena 11. srpnja 2014. – ZZ protiv Komisije

61

2014/C 421/90

Predmet F-85/14: Tužba podnesena 26. kolovoza 2014. – ZZ i dr. protiv Komisije

62

2014/C 421/91

Predmet F-89/14: Tužba podnesena 2. rujna 2014. – ZZ protiv Komisije

62

2014/C 421/92

Predmet F-91/14: Tužba podnesena 5. rujna 2014. – ZZ i ZZ protiv Vijeća

63

2014/C 421/93

Predmet F-95/14: Tužba podnesena 17. rujna 2014. – ZZ protiv ESB-a

63

2014/C 421/94

Predmet F-121/11: Rješenje Službeničkog suda od 31. ožujka 2014. – BO protiv Komisije

64

2014/C 421/95

Predmet F-3/13: Rješenje Službeničkog suda od 31. ožujka 2014. – CK protiv Komisije

64

2014/C 421/96

Predmet F-83/13: Rješenje Službeničkog suda od 30. travnja 2014. – Lecolier protiv Komisije

64

2014/C 421/97

Predmet F-105/13: Rješenje Službeničkog suda od 7. svibnja 2014. – Deweerdt i dr. protiv Europskog revizorskog suda

65

2014/C 421/98

Predmet F-123/13: Rješenje Službeničkog suda od 30. travnja 2014. – Lecolier protiv Komisije

65

2014/C 421/99

Predmet F-2/14: Rješenje Službeničkog suda od 7. svibnja 2014. – Deweerdt i Lebrun protiv Europskog revizorskog suda

65

2014/C 421/00

Predmet F-18/14: Rješenje Službeničkog suda od 30. travnja 2014. – Lecolier protiv Komisije

65


HR

 

Top