Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:315:TOC

Službeni list Europske unije, C 315, 15. rujna 2014.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 315

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 57.
15 rujna 2014.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2014/C 315/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2014/C 315/02

Spojeni predmeti C-141/12 i C-372/12: Presuda Suda (treće vijeće) od 17. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Rechtbank Middelburg, Raad van State – Nizozemska) – Y. S. (C-141/12), Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-372/12) protiv Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-141/12), M S (C-372/12) (Zahtjev za prethodnu odluku — Zaštita fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka — Direktiva 95/46/EZ — Članci 2., 12. i 13. — Pojam, osobnih podataka’ — Opseg prava na pristup osobe čiji se podaci obrađuju — Podaci koji se odnose na podnositelja zahtjeva za dozvolu za boravak i pravna analiza u pripremnom upravnom dokumentu za odluku — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članci 8. i 41.)

2

2014/C 315/03

Predmet C-295/12 P: Presuda Suda (peto vijeće) od 10. srpnja 2014. – Telefónica SA, Telefónica de España SAU protiv Europske komisije, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association (Članak 102. UFEU-a — Zlouporaba vladajućeg položaja — Španjolska tržišta širokopojasnog interneta — Snižavanje marži — Članak 263. UFEU-a — Kontrola zakonitosti — Članak 261. UFEU-a — Neograničena nadležnost — Članak 47. Povelje — Načelo djelotvorne sudske zaštite — Nadzor pune jurisdikcije — Iznos novčane kazne — Načelo proporcionalnosti — Načelo zabrane diskriminacije)

3

2014/C 315/04

Predmet C-335/12: Presuda Suda (peto vijeće) od 17. srpnja 2014. – Europska komisija protiv Portugalske Republike (Povreda obveze države članice — Vlastita sredstva — Naknadna naplata uvoznih carina — Financijska odgovornost država članica — Neizvezeni višak zaliha šećera)

3

2014/C 315/05

Predmet C-358/12: Presuda Suda (deseto vijeće) od 10. srpnja (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Italija) – Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici protiv Comune di Milano (Prethodno pitanje — Ugovori o javnoj nabavi — Ugovori čija je vrijednost niža od praga predviđenog Direktivom 2004/18/EZ — Članak 49. UFEU-a i članak 56. UFEU-a — Načelo proporcionalnosti — Razlozi isključenja iz postupka za sklapanje ugovora — Kriteriji za kvalitativni odabir koji se odnose na osobnu situaciju ponuditelja — Obveze vezane uz plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje — Pojam 'teške povrede' — Razlika između dužnih i plaćenih iznosa koja je veća od 100 eura i od 5 % dužnih iznosa)

4

2014/C 315/06

Predmet C-421/12: Presuda Suda (treće vijeće) od 10. srpnja 2014. – Europska komisija protiv Kraljevine Belgije (Povreda obveze države članice — Zaštita potrošača — Nepoštena poslovna praksa — Direktiva 2005/29/EZ — Potpuno usklađivanje — Isključivanje slobodnih zanimanja, doktora dentalne medicine i fizioterapeuta — Načini oglašavanja sniženja cijena — Ograničenje ili zabrana određenih oblika djelatnosti pokretne prodaje)

5

2014/C 315/07

Predmet C-472/12: Presuda Suda (deseto vijeće) od 17. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Corte suprema di cassazione -Italija) – Panasonic Italia SpA, Panasonic Marketing Europe GmbH, Scerni Logistics S.r.l. protiv Agenzia delle Dogane di Milano (Zahtjev za prethodnu odluku — Uredba (EEZ) br. 2658/87 — Zajednička carinska tarifa — Tarifno razvrstavanje — Kombinirana nomenklatura — Tarifni brojevi 8471 i 8528 — Zasloni u plazma-tehnologiji — Funkcionalnost zaslona računala — Potencijalna funkcionalnost zaslona televizora nakon umetanja videokartice)

5

2014/C 315/08

Predmet C-553/12 P: Presuda Suda (treće vijeće) od 17. srpnja 2014. – Europska komisija protiv Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Helenska Republika, Energeiaki Thessalonikis AE, Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (H.E. & D.S.A.) (Žalba — Tržišno natjecanje — Članak 82. UEZ-a i članak 86. stavak 1. UEZ-a — Zadržavanje privilegiranih prava koja je Helenska Republika dodijelila u korist javnog poduzeća za traženje i vađenje lignita — Korištenje tim pravima — Konkurentska prednost na tržištima opskrbe lignitom i trgovine na veliko električnom energijom — Održavanje, proširivanje ili jačanje vladajućeg položaja)

6

2014/C 315/09

Predmet C-554/12 P: Presuda Suda (treće vijeće) od 17. srpnja 2014. – Europska komisija protiv Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Helenske Republike (Žalba — Tržišno natjecanje — Članak 86. stavak 3. UEZ-a — Zadržavanje privilegiranih prava koja je Helenska Republika dodijelila u korist javnog poduzeća za traženje i vađenje lignita — Povreda — Odluka — Neusklađenost s pravom Unije — Naknadna odluka — Provođenje posebnih mjera — Rješenje u odnosu na protutržišne učinke povrede — Tužba za poništenje)

7

2014/C 315/10

Predmet C-600/12: Presuda Suda (peto vijeće) od 17. srpnja 2014. – Europska komisija protiv Helenske Republike (Povreda obveze države članice — Zaštita okoliša — Gospodarenje otpadom — Direktive 2008/98/EZ, 1999/31/EZ i 92/43/EEZ — Odlaganje otpada na otok Zakynthos — Morski nacionalni park Zakynthos — Područje Natura 2000 — Morska kornjača Caretta caretta — Produljenje valjanosti klauzula o zaštiti okoliša — Nepostojanje plana razvoja — Upravljanje i vođenje odlagališta otpada — Nepravilno postupanje — Zasićenje odlagališta otpada — Infiltracija procjednih voda — Nedovoljna pokrivenost i disperzija otpada — Širenje odlagališta otpada)

7

2014/C 315/11

Predmet C-48/13: Presuda Suda (veliko vijeće) od 17. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Østre Landsret – Danska) – Nordea Bank Danmark A/S protiv Skatteministeriet (Porezno pravo — Sloboda poslovnog nastana — Nacionalni porez na dobit — Oporezivanje koncerna — Oporezivanje djelatnosti inozemnih stalnih poslovnih jedinica tuzemnih društava — Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja uračunavanjem poreza (metoda uračunavanja) — Naknadno oporezivanje prethodno odbijenih gubitaka u slučaju prijenosa stalne poslovne jedinice na društvo unutar istoga koncerna nad kojim dotična država ne ostvaruje ovlast oporezivanja)

8

2014/C 315/12

Spojeni predmet C-58/13 i C-59/13: Presuda Suda (veliko vijeće) od 17. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Consiglio Nazionale Forense – Italija) – Angelo Alberto Torresi (C-58/13), Pierfrancesco Torresi (C-59/13) protiv Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata (Zahtjev za prethodnu odluku — Slobodno kretanje osoba — Pristup odvjetničkoj struci — Mogućnost odbijanja upisa u imenik odvjetničke komore državljanima države članice koji su stekli stručnu kvalifikaciju odvjetnika u drugoj državi članici — Zloporaba prava)

9

2014/C 315/13

Predmet C-83/13: Presuda Suda (veliko vijeće) od 8. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Arbetsdomstolen – Švedska) – Fonnship A/S, Svenska Transportarbetareförbundet protiv Svenska Transportarbetareförbundet, Fonnship A/S, Facket för Service och Kommunikation (SEKO) (Pomorski promet — Sloboda pružanja usluga — Uredba (EEZ) br. 4055/86 — Primjenjivost na promet obavljen iz država stranaka Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) ili prema njima brodovima koji plove pod zastavom treće zemlje — Sindikalna djelovanja u lukama takve države u korist državljana treće zemlje zaposlenih na tim brodovima — Odsutnost utjecaja nacionalnosti tih radnika i brodova na primjenjivost prava Unije)

9

2014/C 315/14

Predmet C-126/13 P: Presuda Suda (drugo vijeće) od 10. srpnja 2014. – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (Žalba — Žig Zajednice — Uredba (EZ) br. 207/2009 — Članak 7. stavak 1. točka (c) — Opisni karakter — Odbijanje registriranja verbalnog žiga ecoDoor — Karakteristika dijela proizvoda)

10

2014/C 315/15

Predmet C-138/13: Presuda Suda (drugo vijeće) od 10. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgericht Berlin – Njemačka) – Naime Dogan protiv Bundesrepublik Deutschland (Prethodno pitanje — Sporazum o pridruživanju EEZ-Turska — Dodatni protokol — Članak 41. stavak 1. — Pravo boravka članova obitelji turskih državljana — Nacionalni propis koji zahtijeva dokaz osnovnog poznavanja jezika za članove obitelji koji žele ući na nacionalno državno područje — Dopuštenost — Direktiva 2003/86/EZ — Spajanje obitelji — Članak 7. stavak 2. — Sukladnost)

11

2014/C 315/16

Predmet C-141/13 P: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 17. srpnja 2014. – Reber Holding GmbH & Co. KG protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni), Wedl & Hofmann GmbH (Žalba — Žig Zajednice — Figurativni žig Walzer Traum — Prigovor nositelja nacionalnog verbalnog žiga Walzertraum — Pojam stvarne uporabe žiga — Neuzimanje u obzir prethodnih odluka — Načelo jednakog postupanja)

11

2014/C 315/17

Predmet C-173/13: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 17. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour administrative d'appel de Lyon – Francuska) – Maurice Leone, Blandine Leone protiv Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (Socijalna politika — Članak 141. UEZ-a — Jednakost plaća između radnica i radnika — Prijevremeno umirovljenje s isplaćivanjem mirovine odmah — Dodatak pri izračunu mirovine — Prava od kojih koristi imaju uglavnom službenice — Neizravna diskriminacija — Objektivno opravdanje — Stvarna težnja ostvarenju navodnog cilja — Dosljednost u provedbi — Članak 141. stavak 4. UEZ-a — Mjere s ciljem nadomještanja nepogodnosti u profesionalnoj karijeri radnica — Neprimjenjivost)

12

2014/C 315/18

Predmet C-183/13: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 10. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Supremo Tribunal Administrativo – Portugal) – Fazenda Pública protiv Banco Mais SA (Oporezivanje — PDV — Direktiva 77/388/EEZ — Članak 17. stavak 5. treći podstavak točka (c) — Članak 19. — Odbitak pretporeza — Poslovi leasinga — Roba i usluge s mješovitom upotrebom — Pravilo za utvrđivanje pripadajućeg iznosa odbitka PDV a — Iznimke — Pretpostavke)

13

2014/C 315/19

Predmet C-198/13: Presuda Suda (peto vijeće) od 10. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de lo Social no 1 de Benidorm – Španjolska) – Víctor Manuel Julián Hernández i dr. protiv Puntal Arquitectura SL i dr. (Zaštita zaposlenika u slučaju insolventnosti poslodavca — Direktiva 2008/94/EZ — Područje primjene — Pravo na naknadu štete poslodavca u odnosu na državu članicu na temelju plaća isplaćenih radniku tijekom postupka osporavanja njegovog otkaza nakon isteka 60. radnog dana nakon podnošenja tužbe za osporavanje — Nepostojanje prava na naknadu štete u slučaju ništetnih otkaza — Subrogacija prava na naknadu štete poslodavca radniku u slučaju privremene insolventnosti poslodavca — Diskriminacija radnika kojima je dan ništavan otkaz — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Područje primjene — Članak 20.)

13

2014/C 315/20

Predmet C-213/13: Presuda Suda (drugo vijeće) od 10. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Consiglio di Stato – Italija) – Impresa Pizzarotti & C. Spa protiv Comune di Bari, Giunta comunale di Bari, Consiglio comunale di Bari (Prethodni postupak — Ugovor o javnim radovima — Direktiva 93/37/EEZ — Akt „kojim se obvezuje dati u zakup” još neizgrađene zgrade — Nacionalna pravomoćna sudska odluka — Doseg načela pravomoćnosti u slučaju situacije koja nije u skladu s pravom Unije)

14

2014/C 315/21

Predmet C-220/13 P: Presuda Suda (prvo vijeće) od 10. srpnja 2014. – Kalliopi Nikolaou protiv Revizorskog suda Europske unije (Žalba — Izvanugovorna odgovornost — Propusti Revizorskog suda — Zahtjev za naknadu štete — Načelo pretpostavke nedužnosti — Načelo lojalne suradnje — Nadležnost — Vođenje preliminarnih istraga)

15

2014/C 315/22

Predmet C-244/13: Presuda Suda (drugo vijeće) od 10. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio High Court of Ireland – Irska) – Ewaen Fred Ogieriakhi protiv Minister for Justice and Equality, Irska, Attorney General, An Post (Prethodni postupak — Direktiva 2004/38/EZ — Članak 16. stavak 2. — Pravo stalnog boravišta članova obitelji građanina Unije koji su državljani trećih država — Okončanje zajedničkog života bračnih drugova — Useljavanje s drugim partnerima neposredno nakon okončanja zajedničkog života, a tijekom razdoblja neprekinutog petogodišnjeg boravka — Uredba (EEZ) br. 1612/68 — Članak 10. stavak 3. — Pretpostavke — Povreda prava Unije države članice — Ispitivanje naravi predmetne povrede — Nužnost upućivanja prethodnog pitanja)

15

2014/C 315/23

Predmet C-272/13: Presuda Suda (šesto vijeće) od 17. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Commissione Tributaria Regionale per la Toscana – Italija) – Equoland Soc. coop. arl protiv Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno (Prethodno pitanje — Porez na dodanu vrijednost — Šesta direktiva 77/388/EEZ — Direktiva 2006/112/EZ — Oslobođenje od oporezivanja uvezene robe koja je namijenjena stavljanju u postupak skladištenja koji nije postupak carinskog skladištenja — Obveza fizičkog smještanja robe u skladište — Neispunjavanje obveze — Obveza plaćanja PDV-a unatoč činjenici da je on već plaćen u okviru obrnute porezne obveze)

16

2014/C 315/24

Predmet C-307/13: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 10. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Helsingborgs tingsrätt – Švedska) – kazneni postupak protiv Larsa Ivanssona, Carl-Rudolfa Palmgrena, Kjella Otta Pehrssona, Håkana Rosengrena (Zahtjev za prethodnu odluku — Unutarnje tržište — Direktiva 98/34/EZ — Članak 8. stavak 1. treći podstavak — Postupak obavješćivanja u području tehničkih normi i propisa — Pojam, tehnički propis’ — Kokoši nesilice — Skraćivanje prvotno predviđenog rasporeda provedbe za stupanje na snagu tehničkog propisa — Obveza obavješćivanja — Pretpostavke — Oprečne jezične verzije)

17

2014/C 315/25

Spojeni predmeti C-325/13 P i C-326/13 P: Presuda Suda (deveto vijeće) od 10. srpnja 2014. – Peek & Cloppenburg KG protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni), Peek & Cloppenburg KG (Žalba — Žig Zajednice — Verbalni žig Peek & Cloppenburg — Prigovor drugog nositelja trgovačkog naziva ‘Peek & Cloppenburg’ — Odbijanje registriranja)

18

2014/C 315/26

Predmet C-338/13: Presuda Suda (drugo vijeće) od 17. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgerichtshof – Austrija) – Marjan Noorzia protiv Bundesministerin für Inneres (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravo na spajanje obitelji — Direktiva 2003/86/EZ — Članak 4. stavak 5. — Nacionalni propis kojim se zahtijeva da su sponzor i njegov/njezin supružnik već navršili 21 godinu u trenutku podnošenja zahtjeva za spajanje — Usklađeno tumačenje)

18

2014/C 315/27

Spojeni predmeti C-358/13 i C-181/14: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 10. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof – Njemačka) – kazneni postupak protiv Markus D. (C-358/13) i G. (C-181/14) (Lijekovi za humanu primjenu — Direktiva 2001/83/EZ — Područje primjene — Tumačenje pojma ‘lijek’ — Opseg mjerila vezanog za sposobnost prilagodbe fizioloških funkcija — Proizvodi na bazi aromatičnih biljaka i kanabinoida — Isključenje)

19

2014/C 315/28

Predmet C-391/13 P: Presuda Suda (šesto vijeće) od 10. srpnja 2014. – Helenska Republika protiv Europske komisije (Žalba — Europski fond za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EFSJP), Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) — Rashodi isključeni iz financiranja Europske unije — Maslinovo ulje — Ratarski usjevi — Očita pogreška u procjeni — Povećanje stope korekcije u paušalnom iznosu zbog ponavljanja povrede — Utjecaj reforme zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) na korekcije u paušalnom iznosu — Proporcionalnost — Narav troškova koji su namijenjeni za uspostavu Geografskog informacijskog sustava (GIS) za maslinarstvo)

19

2014/C 315/29

Predmet C-420/13: Presuda Suda (treće vijeće) od 10. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundespatentgericht – Njemačka) – Netto Marken Discount AG & Co. KG protiv Deutsches Patent- und Markenamt (Zahtjev za prethodnu odluku — Žigovi — Direktiva 2008/95/EZ — Određivanje proizvoda ili usluga za koje je zatražena zaštita žigom — Zahtjevi jasnoće i preciznosti — Nicanska klasifikacija — Trgovina na malo — Grupiranje usluga)

20

2014/C 315/30

Predmet C-421/13: Presuda Suda (treće vijeće) od 10. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundespatentgericht – Njemačka) – Apple, Inc. protiv Deutsches Patent- und Markenamt (Zahtjev za prethodnu odluku — Žigovi — Direktiva 2008/95/EZ — Članci 2. i 3. — Znakovi koji mogu činiti žig — Razlikovni karakter — Prikaz uređenja glavne prodavaonice crtežom (flagship store) — Registracija, usluga’ koje se odnose na proizvode koji se prodaju u takvoj prodavaonici kao žiga)

20

2014/C 315/31

Predmet C-438/13: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 17. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio la Curtea de Apel Bucureşti – Rumunjska) – SC BCR Leasing IFN SA protiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor (PDV — Direktiva 2006/112/EZ — Članci 16. i 18. — Financijski leasing — Roba koja je predmet ugovora o financijskom leasingu — Nemogućnost da društvo koje se bavi financijskim leasingom vrati tu robu nakon raskida ugovora — Roba za koju je utvrđen inventurni manjak)

21

2014/C 315/32

Predmet C-469/13: Presuda Suda (treće vijeće) od 17. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale di Verona -Italija) – Shamim Tahir protiv Ministero dell'Interno, Questura di Verona (Zahtjev za prethodnu odluku — Područje slobode, sigurnosti i pravde — Direktiva 2003/109/EZ — Članak 2. i članak 4. stavak 1., članak 7. stavak 1. i članak 13. — ,Boravišna dozvola EU-a za osobu s dugotrajnim boravištem’ — Uvjeti za odobravanje — Zakonit i neprekinut boravak u državi članici domaćinu tijekom pet godina prije podnošenja zahtjeva za dozvolu — Osoba vezana obiteljskim vezama za osobu s dugotrajnim boravištem — Povoljnije nacionalne odredbe — Učinci)

22

2014/C 315/33

Spojeni predmeti C-473/13 i C-514/13: Presuda Suda (veliko vijeće) od 17. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof, Landgericht München I -Njemačka) – Adala Bero protiv Regierungspräsidium Kassel (C-473/13), Ettayebi Bouzalmate protiv Kreisverwaltung Kleve (C-514/13) (Područje slobode, sigurnosti i pravde — Direktiva 2008/115/EZ — Zajednički standardi i postupci država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom — Članak 16. stavak 1. — Zadržavanje s ciljem udaljavanja — Zadržavanje u zatvorskoj ustanovi — Nemogućnost smještaja državljana trećih zemalja u posebnu ustanovu za zadržavanje — Nepostojanje takve ustanove u saveznoj zemlji u kojoj je državljanin treće zemlje zadržan)

22

2014/C 315/34

Predmet C-474/13: Presuda Suda (veliko vijeće) od 17. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Bundesgerichtshof – Njemačka) – Thi Ly Pham protiv Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik (Područje slobode, sigurnosti i pravde — Direktiva 2008/115/EZ — Zajednički standardi i postupci država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom — Članak 16. stavak 1. — Zadržavanje s ciljem udaljavanja — Zadržavanje u zatvorskoj ustanovi — Mogućnost da se zadržanog državljanina treće zemlje, uz njegov pristanak, smjesti s redovnim zatvorenicima)

23

2014/C 315/35

Predmet C-480/13: Presuda Suda (deveto vijeće) od 17. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Finanzgericht Hamburg – Njemačka) – Sysmex Europe GmbH protiv Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Zahtjev za prethodnu odluku — Tarifno razvrstavanje — Zajednička carinska tarifa — Kombinirana nomenklatura — Tarifni brojevi 3204, 3212 i 3822 — Tvar koja kemijskom reakcijom i izlaganjem laserskim zrakama proizvodi fluorescentni učinak namijenjena analizi bijelih krvnih stanica)

24

2014/C 315/36

Predmet C-481/13: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 17. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberlandesgericht Bamberg – Njemačka) – kazneni postupak protiv Mohammada Ferooza Qurbanija (Zahtjev za prethodnu odluku — Ženevska konvencija od 28. srpnja 1951. o pravnom položaju izbjeglica — Članak 31. — Državljanin treće zemlje koji je ušao u državu članicu prešavši preko druge države članice — Korištenje uslugama krijumčara ljudi — Neovlašten ulazak i neovlašten boravak — Predočenje krivotvorene putovnice — Kaznenopravne sankcije — Nenadležnost Suda)

24

2014/C 315/37

Mišljenje 1/14: Zahtjev za mišljenje koji je podnijela Republika Malta na temelju članka 218. stavka 11. UFEU-a

25

2014/C 315/38

Predmet C-169/14: Presuda Suda (prvo vijeće) od 17. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Audiencia Provincial de Castellón – Španjolska) – Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García protiv Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 93/13/EEZ — Članak 7. — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članak 47. — Potrošački ugovori — Ugovor o hipotekarnom zajmu — Nepoštene odredbe — Ovršni postupak na temelju hipoteke — Pravo žalbe)

25

2014/C 315/39

Predmet C-264/12: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 26. lipnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Tribunal do Trabalho de Porto – Portugal) – Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins protiv Fidelidade Mundial – Companhia de Seguros, SA (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 53. stavak 2. Poslovnika — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Nacionalni propis kojom se uvode smanjenja plaće za određene zaposlenike javnog sektora — Neprovođenje prava Unije — Očita nenadležnost Suda)

26

2014/C 315/40

Predmet C-552/12 P: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 19. lipnja 2014. – Helenska Republika protiv Europske komisije (Žalba — EFSJP, EFJP i EPFRR — Troškovi isključeni iz financiranja Europske unije — Troškovi koje je imala Helenska Republika)

26

2014/C 315/41

Predmet C-71/13 P: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 15. srpnja 2014. – Helenska Republika protiv Europske komisije (Žalba — EFSJP, EFJP i EPFRR — Troškovi isključeni iz financiranja Europske unije — Troškovi Helenske Republike)

27

2014/C 315/42

Predmet C-102/13 P: Rješenje Suda (deseto vijeće) od 3. srpnja 2014. – Savezna Republika Njemačka protiv Europske komisije (Žalba — Tužba za poništenje — Rok za podnošenje tužbe — Valjanost dostave odluke Komisije stalnom predstavništvu države članice — Određivanje datuma te dostave — Poslovnik Suda — Članak 181. — Očito neosnovana žalba)

27

2014/C 315/43

Predmet C-370/13: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 19. lipnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – Henryk Teisseyre, Jan Teisseyre protiv Minister Skarbu Państwa (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 18. UFEU-a — Građanstvo Unije — Nediskriminacija — Naknada štete zbog gubitka nekretnina napuštenih izvan sadašnjih granica predmetne države članice — Uvjet državljanstva — Nepostojanje veze s pravom Unije — Očita nenadležnost Suda)

28

2014/C 315/44

Predmet C-427/13: Rješenje Suda (deseto vijeće) od 17. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Italija) – Emmeci Srl protiv Cotral SpA (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 53. stavak 2. Statuta Suda — Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture — Članak 267. UFEU-a — Pojam ‘nacionalnog suda’ — Nenadležnost Suda)

28

2014/C 315/45

Predmet C-450/13 P: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 19. lipnja 2014. – Donaldson Filtration Deutschland GmbH protiv ultra air GmbH, Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (Žalba — Žig Zajednice — Verbalni žig ultrafilter international — Zahtjev za proglašavanje žiga ništavim — Zloporaba prava)

29

2014/C 315/46

Predmet C-459/13: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 17. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Najvyšší súd – Slovačka) – Milica Široká protiv Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Zahtjev za prethodnu odluku — Zaštita javnog zdravlja — Nacionalni propis koji predviđa obvezu cijepljenja maloljetne djece — Pravo roditelja da odbiju takvo cijepljenje — Članak 168. UFEU-a — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članci 33. i 35. — Provedba prava Unije — Nepostojanje — Očita nenadležnost Suda)

29

2014/C 315/47

Predmet C-468/13 P: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 17. srpnja 2014. – MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Žalba — Žig Zajednice — Uredba (EZ) br. 207/2009 — Članak 8. stavak 1. točka (b) — Verbalni žig MOL Blue Card — Prigovor — Odbijanje registracije)

30

2014/C 315/48

Predmet C-643/13 P: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 17. srpnja 2014. – Melkveebedrijf Overenk BV i dr. protiv Europske komisije (Žalba — Izvanugovorna odgovornost — Uredba (EZ) br. 1468/2006 — Pristojba u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda — Očita nedopuštenost)

30

2014/C 315/49

Predmet C-654/13: Rješenje Suda (treće vijeće) od 17. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Mađarska) – Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó kft protiv Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV) (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — PDV — Direktiva 2006/112/EZ — Članak 183. — Povrat odbitka PDV-a — Nacionalni sustav koji isključuje plaćanje zateznih kamata na PDV za koji nije bilo moguće provesti povrat u razumnom roku zbog uvjeta koji je proglašen protivnim pravu Unije — Načelo ekvivalentnosti)

31

2014/C 315/50

Predmet C-670/13 P: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 19. lipnja 2014. – The Cartoon Network, Inc. protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni), Boomerang TV, SA (Žalba — Žig Zajednice — Prijava verbalnog žiga Zajednice BOOMERANG — Raniji figurativni žig Zajednice Boomerang TV — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu)

31

2014/C 315/51

Predmet C-19/14: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 3. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Sozialgericht Duisburg – Njemačka) – Ana-Maria Talasca, Angelina Marita Talasca protiv Stadt Kevelaer (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 53. stavak 2. i članak 94. Poslovnika Suda — Nepostojanje dostatnih pojašnjenja o činjeničnom i pravnom kontekstu glavnog postupka kao i razloga koji opravdavaju potrebu odgovora na prethodno pitanje — Očita nedopuštenost)

32

2014/C 315/52

Predmet C-45/14: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 19. lipnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Fővárosi Ítélőtábla – Mađarska) – kazneni postupak protiv Istvána Balázsa i Dániela Pappa (Zahtjev za prethodnu odluku — Temeljna prava — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članci 47., 50. i 54. — Provedba prava Unije — Izostanak — Očita nenadležnost Suda)

32

2014/C 315/53

Predmet C-92/14: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 3. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Judecătoria Câmpulung – Rumunjska) – Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran protiv SC Suport Colect SRL (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktive 93/13/EEZ i 2008/48/EZ — Primjena ratione temporis i ratione materiae — Činjenice koje su prethodile ulasku Rumunjske u Europsku uniju — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Primjena prava Unije — Izostanak — Očita nenadležnost — Članci 49. i 56. UFEU-a — Očita nedopuštenost)

33

2014/C 315/54

Predmet C-22/14 P: Žalba koju je 17. siječnja 2014. podnio Three-N-Products Private Ltd protiv presude Općeg suda od (treće vijeće) donesene 7. studenog 2013. u predmetu T-63/13, Three-N-Products Private Lt protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

33

2014/C 315/55

Predmet C-107/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. veljače 2014. uputio Commissione tributaria regionale della Lombardia (Italija) – 3D I srl protiv Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona

34

2014/C 315/56

Predmet C-262/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. lipnja 2014. uputio Tribunalul Neamț (Rumunjska) – Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere (SCMD) i dr. protiv Ministerul Finanțelor Publice koje zastupa Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Neamț

34

2014/C 315/57

Predmet C-280/14 P: Žalba koju je 9. lipnja 2014. podnijela Talijanska Republika protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) donesene 28. ožujka 2014. u predmetu T-117/10, Talijanska Republika protiv Komisije

35

2014/C 315/58

Predmet C-283/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. lipnja 2014. uputio Finanzgericht Düsseldorf (Njemačka) – CM Eurologistik GmbH protiv Hauptzollamt Duisburg

36

2014/C 315/59

Predmet C-284/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. lipnja 2014. uputio Finanzgericht Hamburg (Njemačka) – Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) protiv Hauptzollamt Hamburg-Stadt

37

2014/C 315/60

Predmet C-294/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. lipnja 2014. uputio Finanzgericht Hamburg (Njemačka) – ADM Hamburg AG protiv Hauptzollamt Hamburg-Stadt

37

2014/C 315/61

Predmet C-299/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. lipnja 2014. uputio Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Njemačka) – Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen protiv Jovanna Garcia-Nieto i dr.

38

2014/C 315/62

Predmet C-304/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. lipnja 2014. uputio Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Ujedinjena Kraljevina) – Secretary of State for the Home Department protiv CS-a

39

2014/C 315/63

Predmet C-319/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. srpnja 2014. uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) – B&S Global Transit Center BV protiv Staatssecretaris van Financiën

39

2014/C 315/64

Predmet C-321/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. srpnja 2014. uputio Landgericht Krefeld (Njemačka) – Colena AG protiv Karnevalservice Bastian GmbH

40

2014/C 315/65

Predmet C-322/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. srpnja 2014. uputio Landgericht Krefeld (Njemačka) – Jaouad El Majdoub protiv CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

40

2014/C 315/66

Predmet C-323/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. srpnja 2014. uputio Rechtbank Noord-Holland (Nizozemska) – Helm AG protiv Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond

41

2014/C 315/67

Predmet C-325/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. srpnja 2014. uputio Hof van beroep te Brussel (Belgija) – SBS Belgium NV protiv Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

41

2014/C 315/68

Predmet C-337/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. srpnja 2014. uputio Amtsgericht Rüsselsheim (Njemačka) – Elvira Mandl, Helmut Mandl protiv Condor Flugdienst GmbH

42

2014/C 315/69

Predmet C-358/14: Tužba podnesena 22. srpnja 2014. – Republika Poljska protiv Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije

42

2014/C 315/70

Predmet C-360/14 P: Žalba koju je 24. srpnja 2014. podnijela Savezna Republika Njemačka protiv presude Općeg suda donesene 14. svibnja 2014. u predmetu T-198/12, Savezna Republika Njemačka protiv Europske komisije

43

2014/C 315/71

Predmet C-578/12 P: Rješenje predsjednika Suda od 5. lipnja 2014. – El Corte Inglés, SA protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni), Emilio Pucci International BV

44

2014/C 315/72

Predmet C-582/12 P: Rješenje predsjednika Suda od 5. lipnja 2014. – El Corte Inglés, SA protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni), Emilio Pucci International BV

45

2014/C 315/73

Predmet C-584/12 P: Rješenje predsjednika Suda od 5. lipnja 2014. – El Corte Inglés, SA protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni), Emilio Pucci International BV

45

2014/C 315/74

Predmet C-86/13: Rješenje predsjednika Suda od 10. srpnja 2014. – Europska komisija protiv Vijeća Europske unije: intervenijenti: Europski parlament, Savezna Republika Njemačka i Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

45

2014/C 315/75

Predmet C-248/13: Rješenje predsjednika Suda od 10. srpnja 2014. – Europska komisija protiv Vijeća Europske unije: intervenijenti: Europski parlament, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

45

2014/C 315/76

Predmet C-431/13: Rješenje predsjednika četvrtog vijeća Suda od 5. lipnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Landgericht Frankfurt na Majni – Njemačka) – Vietnam Airlines Co. Ltd protiv Brigitte Voss, Klaus-Jürgena Vossa

46

2014/C 315/77

Predmet C-442/13: Rješenje predsjednika trećeg vijeća Suda od 18. lipnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Oberster Gerichtshof – Austrija) – Sarah Nagy protiv Marcela Nagyja

46

2014/C 315/78

Predmet C-451/13: Rješenje predsjednika Suda od 4. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Bundesgerichtshof – Njemačka) – Gigaset AG protiv SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG

46

2014/C 315/79

Predmet C-563/13: Rješenje predsjednika Suda od 12. lipnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Mađarska) – UPC DTH Sàrl protiv Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

46

2014/C 315/80

Predmet C-79/14: Rješenje predsjednika Suda od 19. lipnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Landgericht Hannover – Njemačka) – TUIfly GmbH protiv Haralda Waltera

47

 

Opći sud

2014/C 315/81

Predmet T-1/10 RENV: Rješenje Općeg suda od 24. lipnja 2014. – PPG i SNF protiv ECHA-e („Tužba za poništenje — REACH — Identifikacija akrilamida kao posebno zabrinjavajuće tvari — Nepostojanje izravnog utjecaja — Nedopuštenost”)

48

2014/C 315/82

Predmet T-271/10: Rješenje Općeg suda od 10. srpnja 2014. – H protiv Vijeća i dr. („Tužba za poništenje — Tužba za naknadu štete — Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Upućeni nacionalni stručnjak u Policijsku misiju Europske unije (EUPM) u Bosni i Hercegovini — Odluka o premještaju — Nenadležnost Općeg suda — Nedopuštenost”)

48

2014/C 315/83

Predmet T-224/12: Rješenje Općeg suda od 25. lipnja 2014. – Accorinti i dr. protiv ESB-a („Tužba za poništenje — Ekonomska i monetarna politika — ESB — Nacionalne središnje banke — Restrukturiranje grčkog javnog duga — Prihvatljivost utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Grčka za potrebe operacija monetarne politike Eurosustava — Očuvanje praga kreditne kvalitete koja je dovoljna za održavanje prihvatljivosti — Poboljšanje kreditne kvalitete u obliku programa otkupa vrijednosnih papira u korist nacionalnih središnjih banaka — Privatni vjerovnici — Pripisivanje nekih pravnih učinaka pobijanom aktu — Nedostatak pravnog interesa — Nepostojanje izravnog utjecaja — Nedopuštenost”)

49

2014/C 315/84

Predmet T-268/12: Rješenje Općeg suda od 19. lipnja 2014. – Suwaid protiv Vijeća („Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Siriji — Nedostatak zastupanja — Pasivno držanje tužitelja — Obustava postupka”)

50

2014/C 315/85

Predmet T-202/13: Rješenje Općeg suda od 7. srpnja 2014. – Group’Hygiène protiv Komisije („Tužba za poništenje — Okoliš — Direktiva 94/62/EZ — Ambalaža i ambalažni otpad — Direktiva 2013/2/EU — Kalemi, tube i valjci na koje se namataju fleksibilni materijali — Strukovna udruga — Nepostojanje izravnog utjecaja — Nedopuštenost”)

50

2014/C 315/86

Predmet T-217/13: Rješenje Općeg suda od 5. lipnja 2014. – Saf-Holland protiv OHIM-a (INTEGRAL) („Žig Zajednice — Odbijanje registracije — Povlačenje prijave — Obustava postupka”)

51

2014/C 315/87

Predmet T-223/13: Rješenje Općeg suda od 7. srpnja 2014. – Cofresco Frischhalteprodukte protiv Komisije („Tužba za poništenje — Okoliš — Direktiva 94/62/EZ — Ambalaža i ambalažni otpad — Direktiva 2013/2/EU — Kalemi, tube i valjci na koje se namataju fleksibilni materijali — Nepostojanje izravnog utjecaja — Nedopuštenost”)

52

2014/C 315/88

Predmet T-224/13: Rješenje Općeg suda od 7. srpnja 2014. – Melitta France protiv Komisije („Tužba za poništenje — Okoliš — Direktiva 94/62/EZ — Ambalaža i ambalažni otpad — Direktiva 2013/2/EU — Kalemi, tube i valjci na koje se namataju fleksibilni materijali — Nepostojanje izravnog utjecaja — Nedopuštenost”)

52

2014/C 315/89

Predmet T-231/13: Rješenje Općeg suda od 7. srpnja 2014. – Wepa Lille protiv Komisije („Tužba za poništenje — Okoliš — Direktiva 94/62/EZ — Ambalaža i ambalažni otpad — Direktiva 2013/2/EU — Kalemi, tube i valjci na koje se namataju fleksibilni materijali — Nepostojanje izravnog utjecaja — Nedopuštenost”)

53

2014/C 315/90

Predmet T-232/13: Rješenje Općeg suda od 7. srpnja 2014. – SCA Hygiène Products protiv Komisije („Tužba za poništenje — Okoliš — Direktiva 94/62/EZ — Ambalaža i ambalažni otpad — Direktiva 2013/2/EU — Kalemi, tube i valjci na koje se namataju fleksibilni materijali — Nepostojanje izravnog utjecaja — Nedopuštenost”)

53

2014/C 315/91

Predmet T-233/13: Rješenje Općeg suda od 7. srpnja 2014. – Paul Hartmann protiv Komisije („Tužba za poništenje — Okoliš — Direktiva 94/62/EZ — Ambalaža i ambalažni otpad — Direktiva 2013/2/EU — Kalemi, tube i valjci na koje se namataju fleksibilni materijali — Nepostojanje izravnog utjecaja — Nedopuštenost”)

54

2014/C 315/92

Predmet T-234/13: Rješenje Općeg suda od 7. srpnja 2014. – Lucart France protiv Komisije („Tužba za poništenje — Okoliš — Direktiva 94/62/EZ — Ambalaža i ambalažni otpad — Direktiva 2013/2/EU — Kalemi, tube i valjci na koje se namataju fleksibilni materijali — Nepostojanje izravnog utjecaja — Nedopuštenost”)

55

2014/C 315/93

Predmet T-235/13: Rješenje Općeg suda od 7. srpnja 2014. – Gopack protiv Komisije („Tužba za poništenje — Okoliš — Direktiva 94/62/EZ — Ambalaža i ambalažni otpad — Direktiva 2013/2/EU — Kalemi, tube i valjci na koje se namataju fleksibilni materijali — Nepostojanje izravnog utjecaja — Nedopuštenost”)

55

2014/C 315/94

Predmet T-236/13: Rješenje Općeg suda od 7. srpnja 2014. – CMC France protiv Komisije („Tužba za poništenje — Okoliš — Direktiva 94/62/EZ — Ambalaža i ambalažni otpad — Direktiva 2013/2/EU — Kalemi, tube i valjci na koje se namataju fleksibilni materijali — Nepostojanje izravnog utjecaja — Nedopuštenost”)

56

2014/C 315/95

Predmet T-237/13: Rješenje Općeg suda od 7. srpnja 2014. – SCA Tissue France protiv Komisije („Tužba za poništenje — Okoliš — Direktiva 94/62/EZ — Ambalaža i ambalažni otpad — Direktiva 2013/2/EU — Kalemi, tube i valjci na koje se namataju fleksibilni materijali — Nepostojanje izravnog utjecaja — Nedopuštenost”)

56

2014/C 315/96

Predmet T-238/13: Rješenje Općeg suda od 7. srpnja 2014. – Delipapier protiv Komisije („Tužba za poništenje — Okoliš — Direktiva 94/62/EZ — Ambalaža i ambalažni otpad — Direktiva 2013/2/EU — Kalemi, tube i valjci na koje se namataju fleksibilni materijali — Nepostojanje izravnog utjecaja — Nedopuštenost”)

57

2014/C 315/97

Predmet T-243/13: Rješenje Općeg suda od 7. srpnja 2014. – ICT protiv Komisije („Tužba za poništenje — Okoliš — Direktiva 94/62/EZ — Ambalaža i ambalažni otpad — Direktiva 2013/2/EU — Kalemi, tube i valjci na koje se namataju fleksibilni materijali — Nepostojanje izravnog utjecaja — Nedopuštenost”)

58

2014/C 315/98

Predmet T-244/13: Rješenje Općeg suda od 7. srpnja 2014. – Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica protiv Komisije („Tužba za poništenje — Okoliš — Direktiva 94/62/EZ — Ambalaža i ambalažni otpad — Direktiva 2013/2/EU — Kalemi, tube i valjci na koje se namataju fleksibilni materijali — Nepostojanje izravnog utjecaja — Nedopuštenost”)

58

2014/C 315/99

Predmet T-288/13 P: Rješenje Općeg suda od 26. svibnja 2014. – AK protiv Komisije („Žalba — Javna služba — Dužnosnici — Izvješća — Izvješće o razvoju karijere — Razdoblja ocjenjivanja 2001./2002., 2004., 2005. i 2008. — Zakašnjelo podnošenje izvješća o razvoju karijere — Nematerijalna šteta — Gubitak mogućnosti promaknuća — Žalba koja je djelomično nedopuštena i djelomično neosnovana”)

59

2014/C 315/00

Predmet T-305/13 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 13. lipnja 2014. – SACE i Sace BT protiv Komisije („Privremena pravna zaštita — Državne potpore — Dokapitalizacija osiguravajućeg društva od strane njegovog društva majke koje je u državnom vlasništvu — Odluka kojom se potpore proglašavaju nespojivima s unutarnjim tržištem i nalaže njihov povrat — Zahtjev za odgodu izvršenja — Hitnost — Fumus boni juris — Vaganje interesa”)

60

2014/C 315/01

Predmet T-315/13: Rješenje Općeg suda od 16. srpnja 2014. – Kompas MTS protiv Parlamenta i dr. („Tužba za naknadu štete — Šteta koja je navodno pretrpljena prijenosom direktive iz područja proizvodnje, predstavljanja i prodaje duhanskih proizvoda u austrijsko pravo — Označavanje duhanskih proizvoda — Mjere ograničavanja uvoza duhanskih proizvoda — Očito neosnovana tužba”)

60

2014/C 315/02

Predmet T-356/13 P: Rješenje Općeg suda od 14. srpnja 2014. – Lebedef protiv Komisije („Žalba — Javna služba — Dužnosnici — Stegovni postupak — Stegovna mjera — Prelazak u niži razred — Žalba djelomično očito nedopuštena i djelomično očito neosnovana”)

61

2014/C 315/03

Predmet T-503/13 P: Rješenje Općeg suda 19. lipnja 2014. – Marcuccio protiv Komisije („Žalba — Javna služba — Dužnosnici — Članak 14. Poslovnika Službeničkog suda — Načelo zakonom ustanovljenog suda — Odbijanje tužbe u prvom stupnju kao očito nedopuštene — Tužba podnesena putem telefaksa koja ne sadrži odvjetnikov vlastoručni potpis — Nedostatak istovjetnosti između tužbe dostavljene putem telefaksa i naknadno podnesenog izvornika — Nepravovremenost tužbe — Zahtjev za plaćanje određenog iznosa s osnova jedne četvrtine troškova koji su nastali tijekom postupka u predmetu F-56/09 — Očito neosnovana žalba”)

62

2014/C 315/04

Predmet T-603/13: Rješenje Općeg suda od 24. lipnja 2014. – Léon Van Parys protiv Komisije („Tužba za poništenje — Carinska unija — Zahtjev Komisije belgijskim tijelima da dostave dodatne podatke — Dopis kojim se izvješćuje tužitelja o tom zahtjevu — Akt koji se može pobijati — Nedopuštenost”)

62

2014/C 315/05

Predmet T-8/14: Rješenje Općeg suda od 27. lipnja 2014. – Mogy protiv OHIM-a (Just crunch it...) („Žig Zajednice — Proglašavanje odluke žalbenog vijeća ništavom — Obustava postupka”)

63

2014/C 315/06

Predmet T-9/14: Rješenje Općeg suda od 27. lipnja 2014. – Mogyi protiv OHIM-a (Just crunch it...) („Žig zajednice — Proglašavanje odluke žalbenog vijeća ništavom — Obustava postupka”)

63

2014/C 315/07

Predmet T-410/14 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 20. lipnja 2014. – Wilders protiv Parlamenta i Vijeća („Privremena pravna zaštita — Europski parlament — Akt o izboru zastupnika u Europskom parlamentu na neposrednim općim izborima — Nespojivost mandata u Europskom parlamentu s onim u nacionalnom parlamentu (zabrana dvostrukog mandata) — Zahtjev za određivanje privremenih mjera — Nepoštivanje formalnih zahtjeva — Očita nedopuštenost glavne tužbe — Nedopuštenost”)

64

2014/C 315/08

Predmet T-390/14: Tužba podnesena 3. lipnja 2014. – Établissement Amra protiv OHIM-a (KJ KANGOO JUMPS XR)

64

2014/C 315/09

Predmet T-395/14: Tužba podnesena 28. svibnja 2014. – Best-Lock (Europe) protiv OHIM-a – Lego Juris (Oblik figurice-igračke)

65

2014/C 315/10

Predmet T-396/14: Tužba podnesena 28. svibnja 2014. – Best-Lock (Europe) protiv OHIM-a – Lego Juris (Oblik figurice-igračke)

66

2014/C 315/11

Predmet T-440/14: Tužba podnesena 13. lipnja 2014. – Premo protiv OHIM-a – Prema Semiconductor (PREMO)

66

2014/C 315/12

Predmet T-462/14: Tužba podnesena 18. lipnja 2014. – EEB protiv Komisije

67

2014/C 315/13

Predmet T-475/14: Tužba podnesena 17. lipnja 2014. – Prysmian i Prysmian cavi e sistemi protiv Komisije

68

2014/C 315/14

Predmet T-548/14: Tužba podnesena 24. srpnja 2014. – Španjolska protiv Komisije

69

2014/C 315/15

Predmet T-580/14: Tužba podnesena 4. kolovoza 2014. – Aduanas y Servicios Fornesa protiv Komisije

70

2014/C 315/16

Predmet T-420/09: Rješenje Općeg suda od 22. svibnja 2014. – BSA protiv OHIM-a – Loblaws (PRÉSIDENT)

71

2014/C 315/17

Predmet T-337/10: Rješenje Općeg suda od 4. lipnja 2014. – Seatech International i dr. protiv Vijeća i Komisije

72

2014/C 315/18

Predmet T-557/11: Rješenje Općeg suda od 20. lipnja 2014. – Elsid i dr. protiv Komisije

72

2014/C 315/19

Predmet T-419/12: Rješenje Općeg suda od 27. lipnja 2014. – LVM protiv Komisije

72

2014/C 315/20

Predmet T-621/13: Rješenje Općeg suda od 26. lipnja 2014. – Pell Amar Cosmetics protiv OHIM-a – Alva Management (Pell amar dr. Ionescu – Calinesti)

72

2014/C 315/21

Predmet T-651/13: Rješenje Općeg suda od 2. lipnja 2014. – Time protiv OHIM-a (InStyle)

72

 

Službenički sud

2014/C 315/22

Predmet F-5/13: Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 2. lipnja 2014. – Da Cunha Almeida protiv Komisije (Javna služba — Otvoreni natječaj — Neupisivanje na rezervnu listu — Testiranje verbalnog rasuđivanja — Prigovor nezakonitosti obavijesti o natječaju — Izbor drugog jezika između tri jezika — Načelo nediskriminacije)

73

2014/C 315/23

Predmet F-26/13: Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 8. srpnja 2014. – Morgan protiv OHIM-a (Javna služba — Dužnosnici — Izvješćivanje — Izvješće o ocjeni — Zahtjev za poništenje izvješća o ocjeni)

73

2014/C 315/24

Predmet F-114/13: Rješenje Službeničkog suda (treće vijeće) od 16. srpnja 2014. – Klar i Fernandez Fernandez protiv Komisije (Javna služba — Odbor osoblja Komisije — Središnji odbor — Imenovanje članova iz lokalnih ogranaka u Luxembourgu u središnji odbor za osoblje — Opoziv od strane lokalnog odbora jednog od njegovih punopravnih članova u središnjem odboru — Nepriznavanje tijela za imenovanja zakonitosti odluke o opozivu — Pravni interes — Nepoštivanje predsudskog postupka — Nepravodobnost žalbe — Očita nedopuštenost)

74


HR

 

Top