Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:261:TOC

Službeni list Europske unije, C 261, 11. kolovoza 2014.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 261

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 57.
11. kolovoza 2014.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2014/C 261/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2014/C 261/02

Predmet C-511/12: Rješenje Suda (deseto vijeće) od 10. travnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Tribunal Central Administrativo Norte — Portugal) — Joaquim Fernando Macedo Maia i drugi protiv Fundo de Garantia Salarial, IP (Članak 99. Poslovnika Suda — Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 80/987/EEZ — Direktiva 2002/74/EZ — Zaštita plaća radnika u slučaju insolventnosti poslodavca — Jamstvene institucije — Ograničenje obveze plaćanja jamstvenih institucija — Potraživanja na temelju plaća koja su dospjela više od šest mjeseci prije pokretanja pravnog postupka za utvrđivanje insolventnosti poslodavca)

2

2014/C 261/03

Predmet C-608/12 P: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 8. svibnja 2014. – Greinwald GmbH protiv Nicolasa Wessanga, Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (Žalba — Članak 181. Poslovnika Suda — Članak 169. stavak 2. tog Poslovnika — Obvezni sadržaj žalbe)

3

2014/C 261/04

Predmet C-27/13: Rješenje Suda (veliko vijeće) od 4. travnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht – Njemačka) – Flughafen Lübeck GmbH protiv Air Berlina plc & Co. Luftverkehrs KG (Članak 99. Poslovnika — Državne potpore — Članci 107. UFEU-a i 108. UFEU-a — Povlastice koje javno poduzeće koje upravlja zračnom lukom dodjeljuje niskotarifnom zračnom prijevozniku — Odluka o pokretanju službenog istražnog postupka — Obveza sudova država članica da poštuju ocjenu Komisije iz te odluke o postojanju potpore)

3

2014/C 261/05

Predmet C-89/13: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 30. travnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Tribunale di Napoli – Italija) – Luigi D'Aniello i drugi protiv Poste Italiane SpA (Članak 99. Poslovnika Suda — Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna politika — Direktiva 1999/70/EZ — Načelo nediskriminacije — Nacionalni propis koji predviđa režim naknade u slučaju nezakonitog određivanja ograničenog trajanja ugovora o radu različit od onoga koji se primjenjuje u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu na neodređeno vrijeme — Ekonomske posljedice — Usporedivost zahtjeva)

4

2014/C 261/06

Predmet C-153/13: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 3. travnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Okresný súd Bardejov – Slovačka) – Pohotovosť s.r.o. protiv Jána Soroke (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 93/13/EEZ — Primjena ratione temporis — Činjenice koje su prethodile pristupanju Slovačke Republike Europskoj uniji — Očita nenadležnost Suda)

5

2014/C 261/07

Predmet C-285/13 P: Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 12. lipnja 2014. – Bimbo, SA protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) (Žalba — Članak 181. Poslovnika Suda — Žig Zajednice — Uredba (EZ) br. 40/94 — Članak 8. — Prijava figurativnog žiga Zajednice Caffè KIMBO — Postupak prigovora — Prethodni nacionalni verbalni žig BIMBO — Općepoznati žig — Djelomično odbijanje prigovora — Očito nedopuštena žalba)

5

2014/C 261/08

Predmet C-287/13 P: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 22. svibnja 2014. – Bilbaína de Alquitranes, SA i dr. protiv Europske agencije za kemikalije (ECHA) (Žalba — Članak 181. Poslovnika Suda — Uredba(EZ) br. 1907/2006 (Uredba REACH) — Članak 59. i Prilog XIII. — Identifikacija smole visokotemperaturnog katrana kamenog ugljena kao posebno zabrinjavajuće tvari, podložna postupku odobrenja — Jednako postupanje)

6

2014/C 261/09

Predmet C-329/13: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 8. svibnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Unabhängiger Verwaltungssenat Wien – Austrija) – Ferdinand Stefan protiv Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Članak 99. Poslovnika — Direktiva 2003/4/EZ — Valjanost — Javni pristup informacijama o okolišu — Izuzeće od obveze objavljivanja informacija o okolišu ako bi objavljivanje negativno utjecalo na pravo svake osobe na pravedno suđenje — Fakultativna narav ovog izuzeća za države članice — Članak 6. UEU-a — Članak 47. stavak 2. Povelje)

6

2014/C 261/10

Predmet C-350/13: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 5. lipnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Augstākā tiesa (bivši Augstākās tiesas Senāts) – Latvija) – Antonio Gramsci Shipping Corp i drugi protiv Aivars Lembergsa (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Uredba (EZ) br. 44/2001 — Priznavanje i izvršavanje privremenih i zaštitnih mjera mjera — Poništenje izvorne odluke — Ustrajanje na zahtjevu za prethodnu odluku — Obustava postupka)

7

2014/C 261/11

Predmet C-374/13 P: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 10. travnja 2014. – Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Žalba — Žig Zajednice — Uredba (EZ) br. 40/94 — Prijava za registraciju verbalnog žiga METROINVEST — Prigovor nositelja nacionalnog verbalnog žiga i podnositelja prijave figurativnog žiga Zajednice s verbalnim elementom „METRO” plave i žute boje — Odbijanje registracije)

7

2014/C 261/12

Predmet C-411/13 P: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 8. svibnja 2014. – Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) protiv Sancoa, SA (Žalba — Žig Zajednice — Figurativni žig koji predstavlja pile — Prigovor nositelja nacionalnog figurativnog žiga koji predstavlja pile — Djelomično odbijanje prigovora)

8

2014/C 261/13

Predmet C-412/13 P: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 10. travnja 2014. – Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (Žalba — Žig Zajednice — Uredba (EZ) br. 207/2009 — Članak 34. stavak 1., članak 75. i članak 77. stavak 1. — Raniji nacionalni i međunarodni žigovi MEDINET — Zahtijevanje senioriteta — Odbijanje)

8

2014/C 261/14

Predmet C-414/13 P: Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 20. svibnja 2014. – Reber Holding GmbH & Co. KG protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), Anna Klusmeier (Žalba — Žig Zajednice — Uredba (EZ) br. 40/94 — Verbalni žig Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM — Prigovor nositelja ranijeg nacionalnog figurativnog žiga W. Amadeus Mozart)

9

2014/C 261/15

Predmet C-448/13 P: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 12. lipnja 2014. – Delphi Technologies Inc. protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) (Žalba — Žig Zajednice — Uredba (EZ) br. 207/2009 — Članak 7., stavak 1., točka (b) — Verbalni žig INNOVATION FOR THE REAL WORLD — Reklamno geslo — Odbijanje registracije — Nedostatak razlikovnog karaktera)

9

2014/C 261/16

Predmet C-500/13: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 5. lipnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – Gmina Międzyzdroje protiv Minister Finansów (Zahtjev za prethodnu odluku — PDV — Direktiva 2006/112/EZ — Odbitak poreza plaćenog kao pretporez — Kapitalna dobra — Nepokretna imovina — Ispravci odbitaka — Nacionalni propisi koji predviđaju razdoblje ispravka od deset godina)

10

2014/C 261/17

Predmet C-600/13: Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 30. travnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Giudice di pace di Matera -Italija) – Intelcom Service Ltd protiv Vincenza Marija Marvullija (Zahtjev za prethodnu odluku — Članci 34. UFEU-a, 35. UFEU-a, 37. UFEU-a, 56. UFEU-a i 60. UFEU-a — Direktiva 2006/123/EZ — Nacionalno zakonodavstvo koje sastavljanje i ovjeru ugovora o prodaji nekretnina ograničava na javne bilježnike — Očita nedopuštenost)

10

2014/C 261/18

Predmet C-683/13: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 19. lipnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Tribunal do Trabalho da Covilhã – Portugal) – Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA i drugi protiv Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT) (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Postupanje s osobnim podacima — Direktiva 95/46/EZ — Članak 2. — Pojam „osobnih podataka” — Članci 6. i 7. — Načela koja se odnose na kvalitetu podataka i zakonitost obrade podataka — članak 17. — Sigurnost obrade — Radno vrijeme radnika — Upisnik radnog vremena — Pristup nacionalnog tijela koje je nadležno za područje nadzora uvjeta rada — Obveza poslodavca da stavi na raspolaganje upisnik radnog vremena na način da je moguć neposredan uvid)

11

2014/C 261/19

Predmet C-13/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. siječnja 2014. uputio Curtea de Apel Bacău (Rumunjska) – Municipiul Piatra Neamț protiv Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

12

2014/C 261/20

Predmet C-167/14: Tužba podnesena 7. travnja 2014. – Europska komisija protiv Helenske Republike

12

2014/C 261/21

Predmet C-240/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. svibnja 2014. uputio Landesgericht Korneuburg (Austrija) – Eleonore Prüller-Frey protiv Norberta Brodniga, Axa Versicherung AG

14

2014/C 261/22

Predmet C-269/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. svibnja 2014. uputio Korkein hallinto-oikeus (Finska) – Kansaneläkelaitos, Suomen Palvelutaksit ry, Oulun Taksipalvelut Oy

15

2014/C 261/23

Predmet C-285/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. lipnja 2014. uputio Cour de cassation (Francuska) – Directeur général des douanes et droits indirects, Directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne protiv Brasserie Bouquet SA

16

2014/C 261/24

Predmet C-289/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. lipnja 2014. uputio Conseil d'État (Francuska) – Brit Air SA protiv Ministère des finances et des comptes publics

16

2014/C 261/25

Predmet C-8/13: Rješenje predsjednika Suda od 7. svibnja 2014. – Europska komisija protiv Republike Slovenije, intervenijenti: Kraljevina Belgija i Kraljevina Nizozemska

17

2014/C 261/26

Predmet C-9/13: Rješenje predsjednika Suda od 7. svibnja 2014. – Europska komisija protiv Republike Slovenije, intervenijenti: Kraljevina Belgija i Kraljevina Nizozemska

17

2014/C 261/27

Predmet C-46/13: Rješenje predsjednika Suda od 27. svibnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Datenschutzbehörde (nekadašnja Datenschutzkommission) – Austrija) – H protiv E

17

2014/C 261/28

Predmet C-121/13: Rješenje predsjednika trećeg vijeća Suda od 7. svibnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Amtsgericht Wedding – Njemačka) – Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft protiv Xceed Holding Ltd.

18

2014/C 261/29

Predmet C-207/13: Rješenje predsjednika trećeg vijeća Suda od 13. svibnja 2014 (zahtjev za prethodnu odluku College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Nizozemska) – Wagenborg Passagiersdiensten BV, Eigen Veerdienst Terschelling BV, MPS Stortemelk BV, MPS Willem Barentsz BV, MS Spathoek NV, GAF Lakeman koji djeluje pod nazivom Rederij Waddentransport protiv Minister van Infrastructuur en Milieu uz sudjelovanje Wagenborg Passagiersdiensten BV, Terschellinger Stoombootmaatschappij BV

18

2014/C 261/30

Predmet C-284/13 P: Rješenje predsjednika Suda od 3. travnja 2014. – Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France protiv Europske komisije

18

2014/C 261/31

Predmet C-292/13 P: Rješenje predsjednika šestog vijeća Suda od 21. svibnja 2014. – Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni), Impexmetal S.A.

18

2014/C 261/32

Predmet C-415/13 P: Rješenje predsjednika Suda od 22. svibnja 2014. – Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), Impexmetal S.A.

19

2014/C 261/33

Predmet C-458/13: Rješenje predsjednika Suda od 7. svibnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Bundesgerichtshof – Njemačka) – Andreas Grund, u svojstvu stečajnog upravitelja SR-Tronic GmbH, Jürgen Reiser, Dirk Seidler protiv Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc.

19

2014/C 261/34

Predmet C-475/13 i C-476/13: Rješenje predsjednika Suda od 21. svibnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof – Njemačka) – Walter Jubin (C-475/13), Heidemarie Retzlaff (C-476/13) protiv easyJet Airline Co. Ltd

19

2014/C 261/35

Predmet C-493/13: Rješenje predsjednika Suda od 4. travnja 2014. – Europska komisija protiv Republike Estonije

19

2014/C 261/36

Predmet C-558/13: Rješenje predsjednika Suda od 4. lipnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Krajský súd v Prešove – Slovačka) – CD Consulting s. r. o. protiv Mariáne Vasko

20

2014/C 261/37

Predmet C-571/13: Rješenje predsjednika Suda od 14. svibnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof -Njemačka) – Annegret Weitkämper-Krug protiv NRW Bank – Anstalt des öffentlichen Rechts

20

2014/C 261/38

Predmet C-629/13: Rješenje predsjednika Suda od 30. travnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Sąd Okręgowy w Gliwicach – Poljska) – postupak koji je pokrenuo Adarco Invest sp. z o.o. w Petrosani w Rumunii Oddział w Polsce w Tarnowskich Górach

20

2014/C 261/39

Predmet C-658/13: Rješenje predsjednika Suda od 13. svibnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Hannover -Njemačka) – Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner protiv TUIfly GmbH

20

2014/C 261/40

Predmet C-661/13: Rješenje predsjednika Suda od 7. svibnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Oberlandesgericht Düsseldorf – Njemačka) – Astellas Pharma Inc protiv Polpharma SA Pharmaceutical Works

21

2014/C 261/41

Predmet C-680/13: Rješenje predsjednika Suda od 16. svibnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Frankfurt am Main -Njemačka) – Condor Flugdienst GmbH/Andreas Plakolm

21

2014/C 261/42

Predmet C-46/14: Rješenje predsjednika Suda od 6. svibnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Amtsgericht Rüsselsheim – Njemačka) – Jürgen Kaiser protiv Condor Flugdienst GmbH

21

 

Opći sud

2014/C 261/43

Predmet T-564/10: Presuda Općeg suda od 26. lipnja 2014. – Quimitécnica.com i de Mello protiv Komisije „Tržišno natjecanje — Zabranjeni sporazumi — Europsko tržište fosfata za prehranu životinja — Novčane kazne — Obročno plaćanje — Odluka Komisije kojom se nalaže uspostava bankovnog jamstva — Obveza obrazlaganja — Proporcionalnost”

22

2014/C 261/44

Predmet T-372/11: Presuda Općeg suda od 26. lipnja 2014. – Basic protiv OHIM-a – Repsol YPF (basic) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Zajednice basic — Raniji figurativni žig Zajednice BASIC — Relativni razlog za odbijanje — Sličnost usluga — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

22

2014/C 261/45

Predmet T-541/11: Presuda Općeg suda od 26. lipnja 2014. – Fundação Calouste Gulbenkian protiv OHIM-a – Gulbenkian (GULBENKIAN) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Zahtjev za registraciju verbalnog žiga Zajednice GULBENKIAN — Dobro poznat raniji nacionalni žig, trgovačko ime i logo Fundação Calouste Gulbenkian — Relativni razlozi za odbijanje — Dokaz o postojanju ranijih prava — Članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 8. stavci 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Članak 90. točka (a) Poslovnika”)

23

2014/C 261/46

Predmet T-314/14: Tužba podnesena 29. travnja 2014. – Borde i Carbonium protiv Komisije

24

2014/C 261/47

Predmet T-317/14: Tužba podnesena 7. svibnja 2014. – Klement protiv OHIM-a – Bullerjan (oblik pećnice)

24

2014/C 261/48

Predmet T-323/14: Tužba podnesena 7. svibnja 2014. – Bankia protiv OHIM-a – Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia)

25

2014/C 261/49

Predmet T-334/14: Tužba podnesena 14. svibnja 2014. – Roca Sanitario protiv OHIM-a – Villeroy & Boch (Slavina)

26

2014/C 261/50

Predmet T-336/14: Tužba podnesena 15. svibnja 2014. – Société des produits Nestlé protiv OHIM-a (NOURISHING PERSONAL HEALTH)

27

2014/C 261/51

Predmet T-340/14: Tužba podnesena 15. svibnja 2014. – Klyuyev protiv Vijeća

27

2014/C 261/52

Predmet T-341/14: Tužba podnesena 15. svibnja 2014. – Klyuyev protiv Vijeća

29

2014/C 261/53

Predmet T-343/14: Tužba podnesena 19. svibnja 2014. – Cipriani protiv OHIM-a – Hotel Cipriani (CIPRIANI)

29

2014/C 261/54

Predmet T-351/14: Tužba podnesena 20. svibnja 2014. – Construlink protiv OHIM-a – Wit-Software (GATEWIT)

30

2014/C 261/55

Predmet T-362/14: Tužba podnesena 27. svibnja 2014. – REWE-Zentral protiv OHIM-a – Vicente Gandia Pla (MY PLANET)

31

2014/C 261/56

Predmet T-364/14: Tužba podnesena 23. svibnja 2014. – Penny-Markt protiv OHIM-a – Boquoi Handels (B! O)

32

2014/C 261/57

Predmet T-367/14: Tužba podnesena 28. svibnja 2014. – August Storck protiv OHIM-a – Chiquita Brands (Fruitfuls)

33

2014/C 261/58

Predmet T-370/14: Tužba podnesena 23. svibnja 2014. – Petropars i drugi protiv Vijeća

33

2014/C 261/59

Predmet T-371/14: Tužba podnesena 26. svibnja 2014. – NICO protiv Vijeća

34

2014/C 261/60

Predmet T-372/14: Tužba podnesena 26. svibnja 2014. – HK Intertrade protiv Vijeća

35

2014/C 261/61

Predmet T-373/14: Tužba podnesena 26. svibnja 2014. – Petro Suisse Intertrade protiv Vijeća

36

2014/C 261/62

Predmet T-380/14: Tužba podnesena 30. svibnja 2014. – Pshonka protiv Vijeća

37

2014/C 261/63

Predmet T-381/14: Tužba podnesena 30. svibnja 2014. – Pšonka protiv Vijeća

38

2014/C 261/64

Predmet T-387/14: Tužba podnesena 2. lipnja 2014. – salesforce.com protiv OHIM-a (MARKETINGCLOUD)

39

2014/C 261/65

Predmet T-400/14: Tužba podnesena 4. lipnja 2014. – Premo protiv OHIM-a – Prema Semiconductor (PREMO)

39

2014/C 261/66

Predmet T-402/14: Tužba podnesena 6. lipnja 2014. – FCC Aqualia protiv OHIM-a – Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY)

40

2014/C 261/67

Predmet T-405/14: Tužba podnesena 31. svibnja 2014. – Yavorskaya protiv Vijeća

41

2014/C 261/68

Predmet T-455/14: Tužba podnesena 17. lipnja 2014. – Pirelli & C. protiv Komisije

42

2014/C 261/69

Predmet T-456/14: Tužba podnesena 16. lipnja 2014. – TAO/AFI i SFIE/Parlament i Vijeće

43

2014/C 261/70

Predmet T-457/14 P: Žalba koju je 18. lipnja 2014. podnio Thierry Rouffaud protiv presude Službeničkog suda od 9. travnja 2014. u predmetu F-59/13, Rouffaud protiv EEAS-a

44

2014/C 261/71

Predmet T-464/14 P: Žalba koju je 20. lipnja 2014. podnio Risto Nieminen protiv presude Službeničkog suda od 10. travnja 2014. u predmetu F-81/12, Nieminen/Vijeće

45

2014/C 261/72

Predmet T-466/14: Tužba podnesena 24. lipnja 2014. – Španjolska protiv Komisije

45

2014/C 261/73

Predmet T-471/14: Tužba podnesena 25. lipnja 2014. – Ibercaja Banco i drugi protiv Komisije

46

2014/C 261/74

Predmet T-472/14: Tužba podnesena 25. lipnja 2014. – Joyería Tous protiv Komisije

47

2014/C 261/75

Predmet T-473/14: Tužba podnesena 25. lipnja 2014. – Corporación Alimentaria Guissona i Naviera Muriola protiv Komisije

47

2014/C 261/76

Predmet T-474/14: Tužba podnesena 25. lipnja 2014. – Cesáreo Martín-Sanz i drugi protiv Komisije

48

2014/C 261/77

Predmet T-476/14: Tužba podnesena 26. lipnja 2014. – Poal Investments XXI i drugi protiv Komisije

49

2014/C 261/78

Predmet T-477/14: Tužba podnesena 26. lipnja 2014. – Caamaño Sistemas Metálicos i drugi protiv Komisije

50

2014/C 261/79

Predmet T-478/14: Tužba podnesena 26. lipnja 2014. – Industrias Espadafor i drugi protiv Komisije

50

2014/C 261/80

Predmet T-482/14: Tužba podnesena 26. lipnja 2014. – Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria protiv Komisije

51

2014/C 261/81

Predmet T-483/14: Tužba podnesena 26. lipnja 2014. – Banco de Albacete protiv Komisije

52

2014/C 261/82

Predmet T-484/14: Tužba podnesena 26. lipnja 2014. – Monthisa Residencial protiv Komisije

52

2014/C 261/83

Predmet T-485/14: Tužba podnesena 26. lipnja 2014. – Bon Net protiv OHIM-a – Aldi (Bon Appétit!)

53


HR

 

Top