Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:175:TOC

Službeni list Europske unije, C 175, 10. lipnja 2014.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 175

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 57.
10. lipnja 2014.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2014/C 175/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2014/C 175/02

Spojeni predmeti C-231/11 P do C-233/11 P: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 10. travnja 2014. – Europska komisija protiv Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA (Žalba — Tržišno natjecanje — Zabranjeni sporazum — Tržište projekata koji se odnose na plinom izolirane sklopne uređaje — Solidarna odgovornost za plaćanje novčane kazne — Pojam poduzetnika — Načela osobne odgovornosti i individualizacije kazni i sankcija — Ovlast pune nadležnosti Općeg suda — Načelo „ne ultra petita” — Načela proporcionalnosti i jednakog postupanja)

2

2014/C 175/03

Predmet C-247/11 P i C-253/11 P: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 10. travnja 2014. – Areva protiv Alstom SA, T&D Holding, prije Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, prije Areva T&D SA, Alstom Grid AG, prije Areva T&D AG, Europske komisije (Žalba — Tržišno natjecanje — Zabranjeni sporazumi — Tržište projekata plinom izoliranih sklopnih uređaja — Pripisivanje protupravnog ponašanja društava kćeri njihovim društvima majkama — Obveza obrazlaganja — Solidarna odgovornost za plaćanje novčane kazne — Pojam poduzetnika — De facto solidarnost — Načela pravne sigurnosti i individualnog odmjeravanja kazni i sankcija — Načela proporcionalnosti i jednakosti postupanja)

3

2014/C 175/04

Predmet C-616/11: Presuda Suda (peto vijeće) od 9. travnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberster Gerichtshof – Austrija) – T-Mobile Austria GmbH protiv Verein für Konsumenteninformation (Direktiva 2007/64/EZ — Platne usluge — Članak 4. točka 23. — Pojam platnog instrumenta — Nalozi za prijenos izdani putem interneta i naloga za plaćanje na papirnatom obrascu — Članak 52. stavak 3. — Pravo primatelja plaćanja da od platitelja traži naknadu za korištenje platnog instrumenta — Ovlast država članica da propišu opću zabranu — Ugovor između operatera mobilne telefonije i pojedinaca)

4

2014/C 175/05

Predmet C-190/12: Presuda Suda (prvo vijeće) od 10. travnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Wojewódzki Sąd Administracyjny – Poljska) – Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company protiv Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (Zahtjev za prethodnu odluku — Sloboda poslovnog nastana — Slobodno kretanje kapitala — Članci 63. i 65. UFEU-a — Porez na prihod pravnih osoba — Razlika u tretmanu dividendi isplaćenih rezidentnim i nerezidentnim investicijskim fondovima — Isključenje iz poreznog oslobođenja — Neopravdano ograničenje)

5

2014/C 175/06

Predmet C-288/12: Presuda Suda (veliko vijeće) od 8. travnja 2014. – Europska komisija protiv Mađarske (Povreda obveze države članice — Direktiva 95/46/EZ — Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodan protok takvih podataka — Članak 28. stavak 1. — Državna nadzorna tijela — Neovisnost — Nacionalni propis koji prijevremeno okončava mandat nadzornog tijela — Osnivanje novog nadzornog tijela i imenovanje druge osobe na mjesto njegovog predsjednika)

6

2014/C 175/07

Spojeni predmeti C-293/12 i C-594/12: Presuda Suda (veliko vijeće) od 8. travnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji su uputili High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof – Irska, Austrija) – Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl i dr. (C-594/12) protiv Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General (Elektroničke komunikacije — Direktiva 2006/24/EZ — Javno dostupne elektroničke komunikacijske usluge ili javne komunikacijske mreže — Zadržavanje podataka dobivenih ili obrađenih u vezi s pružanjem takvih usluga — Valjanost — Članci 7., 8. i 11. Povelje Europske unije o temeljnim pravima)

6

2014/C 175/08

Predmet C-435/12: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 10. travnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – ACI Adam BV i dr. protiv Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding (Zahtjev za prethodnu odluku — Intelektualno vlasništvo — Autorsko pravo i srodna prava — Usklađivanje određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu — Direktiva 2001/29/EZ — Članak 5. stavak 2. točka (b) i stavak 5. — Pravo reproduciranja — Iznimke i ograničenja — Reproduciranje za privatnu uporabu — Zakonito obilježje porijekla primjerka — Direktiva 2004/48/EZ — Područje primjene)

7

2014/C 175/09

Predmet C-485/12: Presuda Suda (prvo vijeće) od 10. travnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Nizozemska) – Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer protiv Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Poljoprivreda — Zajednička poljoprivredna politika — Programi izravne potpore — Uredba (EZ) br. 73/2009 — Integrirani administrativni i kontrolni sustav za određene programe potpora — Sustav za identifikaciju poljoprivrednih parcela — Uvjeti za dodjelu potpore — Administrativne kontrole — Kontrole na terenu — Uredba (EZ) br. 796/2004 — Određivanje površina koje ispunjavanju uvjete za dodjelu potpore — Daljinsko istraživanje — Fizički inspekcijski pregled poljoprivrednih parcela)

8

2014/C 175/10

Predmet C-583/12: Presuda Suda (drugo vijeće) od 9. travnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Riigikohus – Estonija) – Sintax Trading OÜ protiv Maksu- ja Tolliameti (Prethodni postupak — Uredba (EZ) br. 1383/2003 — Mjere usmjerene na sprječavanje unosa na tržište krivotvorene i piratske robe — Članak 13. stavak 1. — Ovlast carinskih tijela da utvrđuju povredu prava intelektualnog vlasništva)

9

2014/C 175/11

Predmet C-609/12: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 10. travnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof, Njemačka) – Ehrmann AG protiv Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV (Zahtjev za prethodnu odluku — Informiranje i zaštita potrošača — Uredba (EZ) br. 1924/2006 — Prehrambene i zdravstvene tvrdnje koje se navode na hrani — Označavanje i prezentiranje hrane — Članak 10. stavak 2. — Vremenska primjena — Članak 28. stavci 5. i 6. — Prijelazne mjere)

10

2014/C 175/12

Predmet C-74/13: Presuda Suda (drugo vijeće) od 9. travnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Mađarska) – GSV kft protiv Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága. (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednička carinska tarifa — Tarifno razvrstavanje — Kombinirana nomenklatura — Oznake TARIC 7019590010 i 7019590090 — Uredbe koje uvode antidampinške pristojbe na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana podrijetlom iz Kine — Različite jezične verzije — Obveza plaćanja antidampinških pristojbi)

11

2014/C 175/13

Predmet C-85/13: Presuda Suda (deseto vijeće) od 10. travnja 2014. – Europska komisija protiv Talijanske republike (Povreda obveze države članice — Direktiva 91/271/EEZ — Pročišćavanje komunalnih otpadnih voda — Članci 3. do 5. i 10. — Dodatak I., A i B)

11

2014/C 175/14

Predmet C-115/13: Presuda Suda (šesto vijeće) od 10. travnja 2014. – Europska komisija protiv Mađarske (Povreda obveze države članice — Trošarine na alkohol i alkoholna pića — Direktiva 92/83/EEZ — Određivanje stope trošarine — Proizvodnja po narudžbi etilnog alkohola u destileriji na koju se primjenjuje stopa trošarine jednaka 0 — Oslobođenje od trošarine za proizvodnju etilnog alkohola od strane privatnih osoba)

13

2014/C 175/15

Predmet C-225/13: Presuda Suda (drugo vijeće) od 9. travnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil d'État -Belgija) – Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix protiv Région wallonne (Zahtjev za prethodnu odluku — Okoliš — Otpad — Direktiva 75/442/EEZ — Članak 7. stavak 1. — Plan gospodarenja — Lokacije i postrojenja prikladni za zbrinjavanje otpada — Pojam plana gospodarenja otpadom — Direktiva 1999/31/EZ — Članci 8. i 14. — Odlagališta kojima je već izdana dozvola ili koja već obavljaju djelatnost na dan prenošenja ove Direktive)

13

2014/C 175/16

Predmet C-269/13 P: Presuda Suda (šesto vijeće) od 10. travnja 2014. – Acino AG protiv Europske komisije (Žalba — Lijekovi za humanu primjenu — Obustava stavljanja u promet i povlačenje određenih serija lijekova koji sadrže djelatnu tvar klopidogrel — Izmjena odobrenja za stavljanje u promet — Zabrana stavljanja u promet — Uredba (EZ) br. 726/2004 i Direktiva 2001/83/EZ — Načelo opreznosti — Proporcionalnost — Obveza obrazlaganja)

14

2014/C 175/17

Predmet C-28/13 P: Rješenje Suda (peto vijeće) od 6. veljače 2014. – Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP protiv Europske središnje banke (ESB) (Žalba — Članak 181. Poslovnika Suda — Članak 169. stavak 2. Poslovnika Suda — Potreban sadržaj žalbe)

15

2014/C 175/18

Predmet C-33/13: Rješenje Suda (peto vijeće) od 6. veljače 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Poljska) – Marcin Jagiełło protiv Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Oporezivanje — PDV — Šesta direktiva — Pravo na odbitak — Odbijanje — Račun izdan od društva pod lažnim imenom koje je izdalo društvo koje djeluje kao mandatar)

16

2014/C 175/19

Spojeni predmeti C-97/13 i C-214/13: Rješenje Suda (veliko vijeće) od 3. veljače 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel Bucureşti – Rumunjska) – Silvia Georgiana Câmpean protiv Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş, Administraţia Fondului pentru Mediu (C-97/13), Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria protiv George Ciocoiu (C-214/13) (Zahtjev za prethodnu odluku — Unutarnji porezi — Članak 110. UFEU-a — Porez na onečišćenje koji se plaća na motorna vozila prilikom njihovej prve registracije — Porezna neutralnost između uvezenih rabljenih motornih vozila i sličnih vozila koja se već nalaze na nacionalnom tržištu)

16

2014/C 175/20

Predmet C-223/13: Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 6. veljače 2014. – Kraljevina Nizozemska protiv Europske komisije (Tužba za poništenje — Uredba (EU) br. 93/2013 — Vraćanje Općem sudu na ponovno suđenje Europske unije)

17

2014/C 175/21

Predmet C-301/13 P: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 6. veljače 2014. – El Corte Inglés, SA protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) (Žalba — Žig Zajednice — Uredba (EU) br. 207/2009 — Članak 8. stavak 1. točka (b) — Verbalni žig CLUB GOURMET i CLUB DEL GOURMET — Odbijanje prigovora — Poslovnik Suda — Članak 181. — Žalba koja je u dijelu očito nedopuštena i u dijelu očito neosnovana)

18

2014/C 175/22

Predmet C-372/13: Rješenje Suda (treće vijeće) od 30. siječnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Polymeles Protodikeio Athinon – Grčka) – Warner – Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE protiv SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia (Članak 99. Poslovnika Suda — Pitanja postavljena u prethodnom postupku jednaka pitanjima o kojima je Sud već odlučivao — Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (ADPIC) — Članak 27. — Predmet patentiranja — Članak 70. — Zaštita postojećih predmeta zaštite)

18

2014/C 175/23

Predmet C-397/13 P: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 29. siječnja 2014. – Simone Gbagbo protiv Vijeća Europske unije, Europske komisije, Republike Côte d'Ivoire (Žalba — Rok — Formalni zahtjevi — Očita nedopuštenost)

19

2014/C 175/24

Predmet C-462/13: Rješenje Suda (treće vijeće) od 30. siječnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Polymeles Protodikeio Athinon – Grčka) – Warner – Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE protiv Minerva Farmakeftiki AE (Članak 99. Poslovnika Suda — Pitanja postavljena u prethodnom postupku jednaka pitanjima o kojima je Sud već odlučivao — Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (ADPIC) — Članak 27. — Predmet patentiranja — Članak 70. — Zaštita postojećih predmeta zaštite)

20

2014/C 175/25

Predmet C-110/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. ožujka 2014. uputio Judecătoria Oradea (Rumunjska) – Horațiu Ovidiu Costea protiv SC Volksbank România SA

21

2014/C 175/26

Predmet C-115/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. ožujka 2014. uputio Oberlandesgericht Koblenz (Njemačka) – RegioPost GmbH & Co. KG protiv Stadt Landau

21

2014/C 175/27

Predmet C-124/14: Tužba podnesena 17. ožujka 2014. – Europska komisija protiv Talijanske Republike

22

2014/C 175/28

Predmet C-125/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. ožujka 2014. uputio Fővárosi Törvényszék (Mađarska) – Iron & Smith Kft. protiv Unilever NV

23

2014/C 175/29

Predmet C-126/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. ožujka 2014. uputio Lietuvos vyriausiojo administracinio teismas (Litva) – Sveda UAB protiv Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

24

2014/C 175/30

Predmet C-132/14: Tužba podnesena 21. ožujka 2014. – Europski parlament protiv Vijeća Europske unije

24

2014/C 175/31

Predmet C-133/14: Tužba podnesena 21. ožujka 2014. – Europska komisija protiv Vijeća Europske unije

25

2014/C 175/32

Predmet C-134/14: Tužba podnesena 21. ožujka 2014. – Europska komisija protiv Vijeća Europske unije

26

2014/C 175/33

Predmet C-135/14: Tužba podnesena 21. ožujka 2014. – Europska komisija protiv Vijeća Europske unije

26

2014/C 175/34

Predmet C-136/14: Tužba podnesena 21. ožujka 2014. – Europski parlament protiv Vijeća Europske unije

27

2014/C 175/35

Predmet C-146/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. ožujka 2014. uputio Administrativen sad Sofia-grad (Bugarska) – Direktor na Direktsia „Migratsia” pri Ministerstvo na vatreshnite raboti protiv Bashira Mohameda Ali Mahdija

28

2014/C 175/36

Predmet C-159/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. travnja 2014. uputio Administrativen sad – Varna (Bugarska) – Koela-N“ EOOD protiv Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

29

2014/C 175/37

Predmet C-160/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. travnja 2014. uputio Varas Cíveis de Lisboa (5a Vara Cível) (Portugal) – João Filipe Ferreira da Silva e Brito i dr. protiv Portugalske Republike

30

2014/C 175/38

Predmet C-165/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. travnja 2014. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Alfredo Rendón Marín protiv Administración del Estado

31

2014/C 175/39

Predmet C-168/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. travnja 2014. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Grupo Itevelesa S.L. i drugi protiv Oca Inspección Técnica de Vehículos SA i drugih

31

2014/C 175/40

Predmet C-169/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. travnja 2014. uputio Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón (Španjolska) – Juan Carlos Sánchez Morcillo i María del Carmen Abril García protiv Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

32

2014/C 175/41

Predmet C-451/12: Rješenje predsjednika Suda od 16. siječnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Audiencia Provincial de Salamanca – Španjolska) – Josune Esteban Garcia protiv Cachorros Plus CBF SCP.

33

2014/C 175/42

Predmet C-460/12: Rješenje predsjednika osmog vijeća Suda od 7. veljače 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Krajský súd v Prešove – Slovačka) – SKP k.s. protiv Jána Bríla

33

2014/C 175/43

Predmet C-298/13: Rješenje predsjednika Suda od 31. siječnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Tribunal d'instance d'Orléans – Francuska) – Facet SA, BNP Paribas Personal Finance SA protiv Saïda Bouchelaghem, Nathalie Cousin, Clémentine Benoni, Hili Aziz, Mohamed Zouhir, Jean Morel, Jalid Anissa, Marine Bourreau, Anthony Cartier, Patrick Rousselière, Karine Lenfant

33

2014/C 175/44

Predmet C-444/13: Rješenje predsjednika Suda od 16. siječnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Tribunalul Brașov – Rumunjska) – Imre Solyom, Luiza Solyom protiv Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Brașov

34

 

Opći sud

2014/C 175/45

Predmet T-340/09: Presuda Općeg suda od 10. travnja 2014. – Evropaïki Dynamiki protiv Komisije („Javna nabava usluga — Postupak poziva na podnošenje ponuda Ureda za publikacije — Pomoć u pružanju usluga objavljivanja i obavještavanja u vezi s internetskom stranicom CORDIS — Odbijanje ponude ponuditelja i dodjeljivanje nabave drugim ponuditeljima — Rangiranje ponude ponuditelja — Obveza obrazlaganja — Članak 148. stavci 1. i 3., provedbenih pravila — Očigledna pogreška u procjeni — Izvanugovorna odgovornost”)

35

2014/C 175/46

Predmet T-623/11: Presuda Općeg suda od 9. travnja 2014. – Pico Food protiv OHIM-a – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava za registraciju žiga Zajednice MILANÓWEK CREAM FUDGE — Raniji nacionalni figurativni žigovi koji prikazuju kravu, Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT i SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE — Relativni razlog za odbijanje — Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 76. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

35

2014/C 175/47

Predmet T-144/12: Presuda Općeg suda od 9. travnja 2014. – Comsa protiv OHIM-a – COMSA (COMSA) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Zajednice COMSA — Ranija tvrtka društva Comsa, SA — Relativni razlog za odbijanje — Izostanak korištenja žiga u trgovačkom prometu koji se ne odnosi samo na određene lokacije — Sličnost usluga — Članak 8. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

36

2014/C 175/48

Predmet T-150/12: Presuda Općeg suda od 9. travnja 2014. – Grčka protiv Komisije („Državne potpore — Beskamatni zajmovi, koji odgovaraju državnom jamstvu, koje su grčka tijela odobrila organizacijama poljoprivrednih zadruga proizvođača žitarica — Odluka kojom se potpore proglašavaju protivnima unutarnjem tržištu — Obveza obrazlaganja — Prednost — Potpore usmjerene na otklanjanje teškog poremećaja u gospodarstvu države članice”)

37

2014/C 175/49

Predmet T-288/12: Presuda Općeg suda od 9. travnja 2014. – EI du Pont de Nemours protiv OHIM-a – Zueco Ruiz (ZYTeL) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga ZYTeL — Raniji verbalni žig Zajednice i dobro poznati žig u smislu članka 6. bis Pariške konvencije ZYTEL — Relativni razlozi za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Povreda razlikovnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga — Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009”)

37

2014/C 175/50

Predmet T-386/12: Presuda Općeg suda od 9. travnja 2014. – Elite Licensing protiv OHIM-a – Aguas De Mondariz Fuente del Val (elite BY MONDARIZ) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Zajednice elite BY MONDARIZ — Raniji figurativni međunarodni i žigovi Zajednice ELITE — Jezik žalbenog postupka — Rokovi — Dopuštenost žalbe pred žalbenim vijećem — Pravilo 48. stavak 2., pravilo 49. stavak 1. i pravilo 96. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 2868/95 — Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu — Nepostojanje sličnosti znakova — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Povreda ugleda — Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009”)

38

2014/C 175/51

Predmet T-488/12: Presuda Općeg suda od 9. travnja 2014. – CITEB i Belgo-Metal protiv Parlamenta („Javna nabava radova — Postupak poziva na dostavu ponuda — Radovi obnavljanja i proširenja zgrade Eastman u Bruxellesu — Odbijanje ponude podnositelja — Obavijest o izvještaju odbora za ocjenu — Obveza obrazlaganja”)

38

2014/C 175/52

Predmet T-501/12: Presuda Općeg suda od 9. travnja 2014. – Farmaceutisk Laboratorium Ferring protiv OHIM-a – Tillotts Pharma (OCTASA) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Zajednice OCTASA — Raniji nacionalni figurativni žigovi PENTASA — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

39

2014/C 175/53

Predmet T-502/12: Presuda Općeg suda od 9. travnja 2014. – Ferring protiv OHIM-a – Tillotts Pharma (OCTASA) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga zajednice OCTASA — Raniji nacionalni verbalni žigovi, žigovi Beneluksa i međunarodni žigovi PENTASA i OCTOSTIM — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

40

2014/C 175/54

Predmet T-209/13: Presuda Općeg suda od 11. travnja 2014. – Olive Line International protiv OHIM-a (OLIVE LINE) („Žig Zajednice — Prijava figurativnog žiga Zajednice OLIVE LINE — Apsolutni razlog za odbijanje — Izostanak razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

40

2014/C 175/55

Predmet T-249/13: Presuda Općeg suda od 9. travnja 2014. – MHCS protiv OHIM-a – Ambra (DORATO) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Zajednice DORATO — Raniji žigovi Zajednice i nacionalni žigovi koji predstavljaju etikete na grliću boce — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Pravilo 50. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 2868/95”)

41

2014/C 175/56

Predmet T-293/09: Rješenje Općeg suda od 2. travnja 2014. – CNIEL protiv Komisije („Državne potpore — Okvirni program aktivnosti koji provode međustrukovne organizacije poljoprivrednika koje su priznate u Francuskoj, u korist članova zastupanih poljoprivrednih sektora — Financiranje dobrovoljnim doprinosima koji su postali obvezni — Odluka kojom se režim potpora proglašava usklađenim sa zajedničkim tržištem — Povlačenje odluke — Obustava postupka”)

41

2014/C 175/57

Predmet T-302/09: Rješenje Općeg suda od 2. travnja 2014. – CNIPT protiv Komisije („Državne potpore — Okvirni program aktivnosti koji provode međustrukovne organizacije poljoprivrednika koje su priznate u Francuskoj, u korist članova zastupanih poljoprivrednih sektora — Financiranje dobrovoljnim doprinosima koji su postali obvezni — Odluka kojom se režim državnih potpora proglašava usklađenim sa zajedničkim tržištem — Povlačenje odluke — Obustava postupka”)

42

2014/C 175/58

Predmet T-306/09: Rješenje Općeg suda od 2. travnja 2014. – Val’hor protiv Komisije („Državne potpore — Okvirni program aktivnosti koji provode međustrukovne organizacije poljoprivrednika koje su priznate u Francuskoj, u korist članova zastupanih poljoprivrednih sektora — Financiranje dobrovoljnim doprinosima koji su postali obvezni — Odluka kojom se režim državnih potpora proglašava usklađenim sa zajedničkim tržištem — Povlačenje odluke — Obustava postupka”)

43

2014/C 175/59

Predmet T-313/09: Rješenje Općeg suda od 2. travnja 2014. – Onidol protiv Komisije („Državne potpore — Okvirni program aktivnosti koji provode međustrukovne organizacije poljoprivrednika koje su priznate u Francuskoj, u korist članova zastupanih poljoprivrednih sektora — Financiranje dobrovoljnim doprinosima koji su postali obvezni — Odluka kojom se režim državnih potpora proglašava usklađenim sa zajedničkim tržištem — Povlačenje odluke — Obustava postupka”)

43

2014/C 175/60

Predmet T-314/09: Rješenje Općeg suda od 2. travnja 2014. – Intercéréales i Grossi protiv Komisije („Državne potpore — Okvirni program aktivnosti koji provode međustrukovne organizacije poljoprivrednika koje su priznate u Francuskoj, u korist članova zastupanih poljoprivrednih sektora — Financiranje dobrovoljnim doprinosima koji su postali obvezni — Odluka kojom se režim državnih potpora proglašava usklađenim sa zajedničkim tržištem — Povlačenje odluke — Obustava postupka”)

44

2014/C 175/61

Predmet T-270/13: Rješenje Općeg suda od 31. ožujka 2014. – SACBO protiv Komisije i INEA-e („Tužba za poništenje — Financijska potpora Zajednice u korist projekata od zajedničkog interesa u području transeuropskih prometnih i energetskih mreža — Nepostojanje izravnog utjecaja — Akt koji se ne može pobijati — Pripremni akt — Nedopuštenost”)

44

2014/C 175/62

Predmet T-644/13 R: Rješenje suca postupka privremene pravne zaštite od 4. veljače 2014. – Serco Belgium i dr. protiv Komisije („Privremena pravna zaštita — Javna nabava — Postupak prikupljanja ponuda — Odbijanje ponude ponuditelja — Zahtjev za odgodu izvršenja — Fumus boni juris”)

45

2014/C 175/63

Predmet T-154/14: Tužba podnesena 7. ožujka 2014. – ANKO protiv Komisije

46

2014/C 175/64

Predmet T-155/14: Tužba podnesena 7. ožujka 2014. – ANKO protiv Komisije

46

2014/C 175/65

Predmet T-165/14: Tužba podnesena 7. ožujka 2014. – ANKO protiv Komisije i REA-e

47

2014/C 175/66

Predmet T-195/14: Tužba podnesena 19. ožujka 2014. – Compagnie des gaz de pétrole Primagaz protiv OHIM-a – Reeh (PRIMA KLIMA)

48

2014/C 175/67

Predmet T-215/14: Tužba podnesena 8. travnja 2014.– Gmina Miasto Gdynia und Port Lotniczy Gdynia Kosakowo protiv Komisije

48

2014/C 175/68

Predmet T-219/14: Tužba podnesena 2. travnja 2014. – Regione autonoma della Sardegna protiv Komisije

49

2014/C 175/69

Predmet T-220/14: Tužba podnesena 2. travnja 2014. – Saremar protiv Komisije

50

2014/C 175/70

Predmet T-222/14: Tužba podnesena 10. travnja 2014. – Deluxe Laboratories protiv OHIM-a (deluxe)

51

2014/C 175/71

Predmet T-144/13: Rješenje Općeg suda od 1. travnja 2014 . – Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology protiv Komisije

52

2014/C 175/72

Predmet T-145/13: Rješenje Općeg suda od 1. travnja 2014. – Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance protiv Komisije

52

2014/C 175/73

Predmet T-146/13: Rješenje Općeg suda od 1. travnja 2014. – Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology protiv Komisije

52

2014/C 175/74

Predmet T-147/13: Rješenje Općeg suda od 1. travnja 2014. – Zhejiang Yuhui Solar Energy Source protiv Komisije

52

2014/C 175/75

Predmet T-575/13: Rješenje Općeg suda od 2. travnja 2014. – Lesaffre et Compagnie protiv OHIM-a – Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

53

 

Službenički sud

2014/C 175/76

Predmet F-14/14: Tužba podnesena 17. veljače 2014. – ZZ protiv Komisije

54

2014/C 175/77

Predmet F-16/14: Tužba podnesena 24. veljače 2014. – ZZ protiv Komisije

54

2014/C 175/78

Predmet F-20/14: Tužba podnesena 10. ožujka 2014. – ZZ protiv EGSO-a

55

2014/C 175/79

Predmet F-24/14: Tužba podnesena 21. ožujka 2014. – ZZ protiv OHIM-a

55

2014/C 175/80

Predmet F-26/14: Tužba podnesena 24. ožujka 2014. – ZZ protiv Parlamenta

56

2014/C 175/81

Predmet F-30/14: Tužba podnesena 28. ožujka 2014. – ZZ protiv Komisije

56


HR

 

Top