Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:135:TOC

Službeni list Europske unije, C 135, 5. svibnja 2014.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 135

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

57
5. svibnja 2014.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2014/C 135/01

Posljednja objava Suda Europske unije u Službenom listu Europske unijeSL C 129, 28.4.2014.

1

2014/C 135/02

Odluka Suda od 25. ožujka 2014. o službenim blagdanima i sudskim praznicima

2


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2014/C 135/03

Predmet C-222/12: Presuda Suda (šesto vijeće) od 13. ožujka 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Tartu Ringkonnakohus – Estonija) – A Karuse AS protiv Politsei- ja Piirivalveamet (Cestovni promet  — Uredba (EZ) br. 561/2006  — Obveza korištenja tahografa  — Izuzeće za vozila koja se koriste za potrebe održavanja cesta  — Vozilo koje prevozi šljunak od mjesta utovara do mjesta radova na održavanju ceste)

3

2014/C 135/04

Predmet C-366/12: Presuda Suda (treće vijeće) od 13. ožujka 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Bundesfinanzhof – Njemačka) – Finanzamt Dortmund – West protiv Klinikum Dortmund GmbH (Zahtjev za prethodnu odluku  — Šesta direktiva o PDV-u  — Izuzeća  — Članak 13. slovo A stavak 1. točka (b)  — Isporuka robe  — Opskrba ambulanti citostatskim lijekovima  — Usluge koje pružaju druge osobe  — Članak 13. slovo A stavak 1. točka (c)  — Pružanje medicinske zaštite  — Lijekovi propisani od liječnika koji obavlja samostalnu djelatnost unutar bolnice  — Usko povezane aktivnosti  — Popratne usluge pružanja medicinske skrbi  — Fizički i gospodarski nerazdvojive aktivnosti)

4

2014/C 135/05

Predmet C-375/12: Presuda Suda (peto vijeće) od 13. ožujka 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal administratif de Grenoble – Francuska) – Margaretha Bouanich protiv Direction départementale des finances publiques de la Drôme (Zahtjev za prethodnu odluku  — Članak 63. UFEU-a  — Slobodno kretanje kapitala  — Članak 49. UFEU-a  — Sloboda poslovnog nastana  — Porez na dohodak fizičkih osoba  — Mehanizam za određivanje gornje granice opterećenja izravnim porezima na temelju dohotka  — Bilateralni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja  — Oporezivanje dividendi koje isplaćuje društvo s poslovnim nastanom u drugoj državi članici na koje je već primijenjen porez po odbitku  — Izostanak uračunavanja ili djelomičnog uračunavanja poreza plaćenog u toj drugoj državi članici u izračun gornje granice poreznog opterećenja  — Članak 65. UFEU-a  — Ograničenje  — Opravdanje)

5

2014/C 135/06

Predmet C-456/12: Presuda Suda (veliko vijeće) od 12. ožujka 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Raad van State, Nizozemska) – O protiv Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel; Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel protiv B-a (Direktiva 2004/38/EZ  — Članak 20. stavak 1. UFEU-a  — Pravo slobodno kretati se i boraviti na području država članica  — Nositelji prava  — Pravo boravka državljanina treće zemlje koji je član obitelji građanina Unije u državi članici čiji je taj građanin državljanin  — Povratak građanina Unije u tu državu članicu nakon kratkotrajnih boravaka u drugoj državi članici)

6

2014/C 135/07

Predmet C-457/12: Presuda Suda (veliko vijeće) od 12. ožujka 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Raad van State, Nizozemska) – S protiv Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel; Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel protiv G-a (Članak 20., članak 21. stavak 1. i članak 45. UFEU-a  — Direktiva 2004/38/EZ  — Pravo slobodno kretati se i boraviti na području država članica  — Nositelji prava  — Pravo boravka državljanina treće zemlje koji je član obitelji građanina Unije u državi članici čiji je taj građanin državljanin  — Građanin Unije koji ima boravište u državi članici čiji je i državljanin  — Poslovne aktivnosti  — Redovna putovanja u drugu državu članicu)

7

2014/C 135/08

Predmet C-464/12: Presuda Suda (peto vijeće) od 13. ožujka 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Østre Landsret – Danska) – ATP Pension Service A/S protiv Skatteministeriet (Šesta direktiva o PDV-u  — Izuzeća  — Članak 13. slovo B točka (d) pod 3 i 6  — Posebni investicijski fondovi  — Programi strukovnog mirovinskog osiguranja  — Upravljanje  — Transakcije koje se odnose na depozitne i tekuće račune, plaćanja, transfere)

8

2014/C 135/09

Predmet C-512/12: Presuda Suda (prvo vijeće) od 13. ožujka 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Conseil d'État – Francuska) – Octapharma France SAS protiv Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé (Usklađivanje zakonodavstava  — Direktiva 2001/83/EZ  — Direktiva 2002/98/EZ  — Područje primjene  — Labilni krvni pripravak  — Plazma koja je pripravljena industrijskim postupkom  — Istodobna ili isključiva primjena direktiva  — Mogućnost države članice da predvidi stroža pravila za plazmu od onih za lijekove)

9

2014/C 135/10

Predmet C-548/12: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 13. ožujka 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Krefeld -Njemačka) – Marc Brogsitter protiv Fabrication de Montres Normandes Eurl, Karsten Fräßdorf (Područje slobode, sigurnosti i pravde  — Sudska nadležnost u građanskim i trgovačkim stvarima  — Uredba (EZ) br. 44/2001  — Posebne nadležnosti  — Članak 5. točke 1. i 3.  — Postupci za naknadu štete  — Ugovorna ili izvanugovorna odgovornost)

10

2014/C 135/11

Predmet C-599/12: Presuda Suda (osmo vijeće) od 13. ožujka 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je podnio Rechtbank van eerste aanleg te Brugge, Belgija) – Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you protiv FOD Financiën (PDV  — Posebna odredba za putničke agente  — Transakcije provedene izvan Europske unije  — Šesta direktiva 77/388/EEZ  — Članak 28. stavak 3.  — Direktiva 2006/112/EZ  — Članak 370.  — Klauzule „standstill”  — Izmjena nacionalnih propisa unutar roka za prijenos)

10

2014/C 135/12

Spojeni predmeti C-29/13 i C-30/13: Presuda Suda (prvo vijeće) od 13. ožujka 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Administrativen sad Sofia-grad – Bugarska) – Global Trans Lodzhistik OOD protiv Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (Zahtjev za prethodnu odluku  — Carinski zakonik Zajednice  — Članci 243. i 245.  — Uredba (EEZ) br. 2454/93  — Članak 181.a  — Odluka koja se može pobijati  — Dopuštenost pobijanja pred sudom bez prethodnog pobijanja u upravnom postupku  — Načelo poštovanja prava na obranu)

11

2014/C 135/13

Predmet C-38/13: Presuda Suda (osmo vijeće) od 13. ožujka 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Sąd Rejonowy w Białymstoku – Poljska) – Małgorzata Nierodzik protiv Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy (Zahtjev za prethodnu odluku  — Socijalna politika  — Direktiva 1999/70/EZ  — Okvirni sporazum o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP  — Članak 4.  — Pojam „uvjeti zapošljavanja” — Otkazni rok za raskid ugovora o radu na određeno vrijeme  — Različito postupanje prema radnicima zaposlenima na neodređeno vrijeme)

13

2014/C 135/14

Predmet C-52/13: Presuda Suda (osmo vijeće) od 13. ožujka 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Consiglio di Stato – Italija) – Posteshop SpA – Divisione Franchising Kipoint protiv Autorità garante della concorrenza e del mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Prethodno pitanje  — Direktiva 2006/114/EZ  — Pojmovi „zavaravajućeg” i „komparativnog” oglašavanja  — Nacionalni propis koji određuje da su zavaravajuće i nezakonito komparativno oglašavanje dvije zasebne nedopuštene radnje)

13

2014/C 135/15

Predmet C-107/13: Presuda Suda (deseto vijeće) od 13. ožujka 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Administrativen sad Veliko Tarnovo – Bugarska) – FIRIN OOD protiv Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost  — Odbitak plaćenog pretporeza  — Plaćanje na račun  — Uskrata odobravanja odbitka  — Utaja  — Ispravak odbitka kada nije provedena oporeziva transakcija  —  Uvjeti)

14

2014/C 135/16

Predmet C-132/13: Presuda Suda (šesto vijeće) od 13. ožujka 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Landgericht Köln – Njemačka) – Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV protiv ILME GmbH (Zahtjev za prethodnu odluku  — Usklađivanje zakonodavstva  — Direktiva 2006/95/EZ  — Pojam „električne opreme”  — Oznaka sukladnosti CE  — Kutije za višepolarne električne spojnice)

15

2014/C 135/17

Predmet C-155/13: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 13. ožujka 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Commissione Tributaria Regionale di Mestre – Venezia – Italija) – Società Italiana Commercio e Servizi srl, u likvidaciji (SICES) i dr. protiv Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia (Poljoprivreda  — Uredba (EZ) br. 341/2007  — Članak 6. stavak 4.  — Carinske kvote  — Češnjak kineskog podrijetla  — Uvozne dozvole  — Neprenosivost prava koja proizlaze iz određenih uvoznih dozvola  — Zaobilaženje  — Zloporaba prava)

16

2014/C 135/18

Predmet C-190/13: Presuda Suda (osmo vijeće) od 13. ožujka 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona – Španjolska) – Antonio Márquez Samohano protiv Universitat Pompeu Fabra (Socijalna politika  — Direktiva 1999/70/EZ  — Okvirni sporazum o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP  — Sveučilišta  — Pridruženi profesori  — Uzastopni ugovori o radu na određeno vrijeme  — Članak 5. točka 1.  — Mjere za sprečavanje zlouporaba ugovora na određeno vrijeme  — Pojam „objektivni razlozi” koji opravdavaju takve ugovore  — Članak 3.  — Pojam „ugovora o radu na određeno vrijeme”  — Sankcije  — Pravo na otpremninu  — Razlika u postupanju između radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme)

17

2014/C 135/19

Predmet C-204/13: Presuda Suda (šesto vijeće) od 13. ožujka 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Bundesfinanzhof – Njemačka) – Finanzamt Saarlouis protiv Heinz Malburg (Porezi  — Porez na dodanu vrijednost  — Nastanak i doseg prava na odbitak  — Prestanak društva odlukom člana  — Stjecanje dijela klijenata tog društva  — Nenovčani ulog u drugom društvu  — Plaćanje pretporeza  — Mogući odbitak)

18

2014/C 135/20

Predmet C-30/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. siječnja 2014. uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) – Ryanair Ltd protiv PR Aviation BV

18

2014/C 135/21

Predmet C-42/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. siječnja 2014. uputio Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) – Minister Finansów protiv Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie

19

2014/C 135/22

Predmet C-49/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. veljače 2014. uputio Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Španjolska) – Finanmadrid E.F.C, SA protiv Jesúsa Vicentea Albána Zambrana i ostalih

20

2014/C 135/23

Predmet C-54/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. veljače 2014. uputio Juzgado de Primera Instancia Madrid (Španjolska) – Rafael Villafañez Gallego i María Pérez Anguio protiv Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

20

2014/C 135/24

Predmet C-56/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. veljače 2014. uputio Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgija) – Openbaar Ministerie protiv Marc Emiel Melanie De Beuckeleer i dr.

21

2014/C 135/25

Predmet C-61/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. veljače 2014. uputio Tribunale regionale di gustizia amministrativa di Trento (Italija) – Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato protiv Azienda Pubblica di Servizi alla persona „San Valentino” i dr.

21

2014/C 135/26

Predmet C-63/14: Tužba podnesena 10. veljače 2014. – Europska komisija protiv Francuske Republike

22

2014/C 135/27

Predmet C-70/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. veljače 2014. uputio Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portugal) – Agrocaramulo – Empreendimentos Agropecuários do Caramulo SA protiv Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

23

2014/C 135/28

Predmet C-75/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. veljače 2014. uputio Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Ávila (Španjolska) – Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA protiv Francisca Javiera Rodrígueza Barbera i Maríje Ángeles Barbero Gutiérrez

23

2014/C 135/29

Predmet C-88/14: Tužba podnesena 21. veljače 2014. – Europska komisija protiv Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije

24

2014/C 135/30

Predmet C-102/14 P: Žalba koju je 4. ožujka 2014. podnio Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA protiv rješenja Općeg suda (drugo vijeće) od 13. siječnja 2014. u predmetu T-134/12, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT protiv Komisije

25

2014/C 135/31

Predmet C-114/14: Tužba podnesena 10. ožujka 2014. – Europska komisija protiv Kraljevine Švedske

26

2014/C 135/32

Predmet C-116/14: Tužba podnesena 10. ožujka 2014. – Europska komisija protiv Portugalske Republike

27

2014/C 135/33

Predmet C-121/14: Tužba podnesena 12. ožujka 2014. – Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske protiv Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije

28

 

Opći sud

2014/C 135/34

Predmet T-292/11: Presuda Općeg suda od 14. ožujka 2014. – Cemex i dr. protiv Komisije („Tržišno natjecanje  — Upravni postupak  — Odluka o zahtjevu za pružanje informacija  — Potrebnost traženih informacija  — Obveza obrazlaganja  — Proporcionalnost”)

29

2014/C 135/35

Predmet T-293/11: Presuda Općeg suda od 14. ožujka 2014. – Holcim (Deutschland) i Holcim protiv Komisije („Tržišno natjecanje  — Upravni postupak  — Odluka o zahtjevu za pružanje informacija  — Potrebnost traženih informacija  — Obveza obrazlaganja  — Proporcionalnost”)

29

2014/C 135/36

Predmet T-296/11: Presuda Općeg suda od 14. ožujka 2014. – Cementos Portland Valderrivas protiv Komisije („Tržišno natjecanje  — Upravni postupak  — Odluka o zahtjevu za pružanje informacija  — Potrebnost traženih informacija  — Dovoljno ozbiljne indicije  — Sudski nadzor  — Proporcionalnost”)

30

2014/C 135/37

Predmet T-297/11: Presuda Općeg suda od 14. ožujka 2014. – Buzzi Unicem protiv Komisije („Tržišno natjecanje  — Upravni postupak  — Odluka o zahtjevu za pružanje informacija  — Potrebnost traženih informacija  — Načelo dobre uprave  — Obveza obrazlaganja  — Proporcionalnost”)

31

2014/C 135/38

Predmet T-302/11: Presuda Općeg suda od 14. ožujka 2014. – HeidelbergCement protiv Komisije („Tržišno natjecanje  — Upravni postupak  — Odluka o zahtjevu za pružanje informacija  — Potrebnost traženih informacija  — Obveza obrazlaganja  — Proporcionalnost”)

31

2014/C 135/39

Predmet T-305/11: Presuda Općeg suda od 14. ožujka 2014. – Italmobiliare protiv Komisije („Tržišno natjecanje  — Upravni postupak  — Odluka o zahtjevu za pružanje informacija  — Potrebnost traženih informacija  — Načelo dobre uprave  — Obveza obrazlaganja  — Proporcionalnost”)

32

2014/C 135/40

Predmet T-306/11: Presuda Općeg suda od 14. ožujka 2014. – Schwenk Zement protiv Komisije („Tržišno natjecanje  — Upravni postupak  — Odluka o zahtjevu za pružanje informacija  — Neophodnost zatraženih informacija  — Obveza obrazlaganja  — Proporcionalnost”)

32

2014/C 135/41

Predmet T-131/13: Presuda Općeg suda od 14. ožujka 2014. – Lardini protiv OHIM-a (postavljanje cvijeta na ovratnik) („Žig Zajednice  — Prijava žiga Zajednice koji se sastoji od postavljanja cvijeta na ovratnik  — Apsolutni razlog za odbijanje  — Nedostatak razlikovnog karaktera  — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

33

2014/C 135/42

Predmet T-134/10: Rješenje Općeg suda od 7. ožujka 2014. – FESI protiv Vijeća („Tužba za poništenje  — Damping  — Proširenje konačne antidampinške pristojbe uvedene na uvoz određene obuće s gornjištima od kože podrijetlom iz Vijetnama i Kine na uvoz određene obuće s gornjištima od kože podrijetlom iz Makaa  — Udruga koja predstavlja nezavisne uvoznike  — Nedostatak osobnog interesa — Regulatorni akt koji sadrži mjere izvršenja  — Nedopuštenost”)

34

2014/C 135/43

Predmet T-430/10: Rješenje Općeg suda od 10. ožujka 2014. – Magnesitas de Rubián i dr. protiv Komisije („Okoliš  — Integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja  — Referentni dokument o najboljim raspoloživim tehnikama u industriji cementa, vapna i magnezija  — Zahtjev za obustavu postupka  — Odbacivanje  — Povlačenje tužbe  — Brisanje”)

34

2014/C 135/44

Predmet T-158/11: Rješenje Općeg suda od 10. ožujka 2014. – Magnesitas de Rubián i dr. protiv Parlamenta i Vijeća („Okoliš  — Integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja  — Pojedinačna odluka iz članka 13. stavka 7. Direktive 2010/75/EU  — Zahtjev za obustavu postupka  — Odbacivanje  — Povlačenje tužbe  — Brisanje”)

35

2014/C 135/45

Predmet T-411/11: Rješenje Općeg suda od 10. ožujka 2014. – Hemofarm protiv OHIM-a – Laboratorios Diafarm (HEMOFARM) („Žig Zajednice  — Postupak povodom prigovora  — Povlačenje prigovora  — Obustava postupka”)

36

2014/C 135/46

Predmet T-240/12 i T-211/13: Rješenje Općeg suda od 7. ožujka 2014. – Eni protiv Komisije („Tržišno natjecanje  — Zabranjeni sporazumi  — Tržište kaučuka butadien i kaučuka stiren-butadien koji se proizvodi emulzijskom polimerizacijom  — Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 81. UEZ  — Djelomično poništenje i preinaka odluke Komisije od strane Općeg suda  — Nastavak postupka  — Obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama  — Prekid postupka  — Obustava postupka”)

36

2014/C 135/47

Predmet T-241/12 i T-210/13: Rješenje Općeg suda od 7. ožujka 2014. – Versalis protiv Komisije („Tržišno natjecanje  — Zabranjeni sporazumi  — Tržište kaučuka butadien i kaučuka stiren - butadien koji se proizvodi emulzijskom polimerizacijom — Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 81. UEZ  — Djelomično poništenje i preinaka odluke Komisije od strane Općeg suda  — Nastavak postupka  — Obavijest o utvrđenim činjenicama — Prekid postupka  — Obustava postupka”)

37

2014/C 135/48

Predmet T-518/12: Rješenje Općeg suda od 10. ožujka 2014. – Spirlea protiv Komisije („Tužba za poništenje  — Javno zdravstvo  — Odluka o zatvaranju postupka u okviru EU pilot projekta  — Zaključenje pritužbe  — Izostanak pokretanja postupka zbog povrede  — Nedopuštenost”)

38

2014/C 135/49

Predmet T-187/13: Rješenje Općeg suda od 20. veljače 2014. – Jannatian protiv Vijeća („Tužba za poništenje  — Zajednička vanjska i sigurnosna politika  — Mjere ograničavanja protiv Irana  — Popis osoba i subjekata na koje se primjenjuju mjere ograničavanja  — Rok za podnošenje tužbe  — Zakašnjenje  — Nedopuštenost”)

38

2014/C 135/50

Predmet T-578/13 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 13. veljače 2014. – Luxembourg Pamol (Cipar) i Luxembourg Industries protiv Komisije („Privremena pravna zaštita  — Postupak stavljanja na tržište proizvoda za zaštitu bilja  — Objavljivanje dokumenata koji se odnose na uvrštenje aktivne tvari — Odbijanje zahtjeva za postupanje s određenim podacima kao povjerljivim  — Zahtjev za odgodu izvršenja  — Dopuštenost  — Hitnost  — Fumus boni juris  — Ravnoteža interesa”)

39

2014/C 135/51

Predmet T-1/14 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 7. ožujka 2014. – Aluminios Cortizo i Cortizo Cartera protiv Komisije („Privremena pravna zaštita  — Državne potpore  — Potpore koje su dodijelile španjolske vlasti u korist određenih gospodarskih interesnih udruženja (GIU) i njihovih ulagača  — Fiskalni režim koji se primjenjuje na određene sporazume o fiskalnom leasingu za kupnju brodova (španjolski sustav fiskalnog leasinga)  — Zahtjev za odgodu izvršenja  — Nepoštivanje formalnih zahtjeva  — Nedopuštenost”)

40

2014/C 135/52

Predmet T-506/12 P: Žalba koju je 12. ožujka 2014. podnijela Eva Cuallado Martorell protiv presude Službeničkog suda od 18. rujna 2012. u predmetu F-96/09, Cuallado Martorell protiv Komisije

40

2014/C 135/53

Predmet T-11/14: Tužba podnesena 3. siječnja 2014. – Grundig Multimedia protiv OHIM-a (Pianissimo)

41

2014/C 135/54

Predmet T-36/14: Tužba podnesena 15. siječnja 2014. – St’art i dr. protiv Komisije

42

2014/C 135/55

Predmet T-65/14: Tužba podnesena 28. siječnja 2014. – Bank Refah Kargaran protiv Vijeća

43

2014/C 135/56

Predmet T-74/14: Tužba podnesena 31. siječnja 2014. – Francuska protiv Komisije

44

2014/C 135/57

Predmet T-76/14: Tužba podnesena 4. veljače 2014. – Morningstar protiv Komisije

45

2014/C 135/58

Predmet T-77/14: Tužba podnesena 4. veljače 2014. – EE protiv OHIM-a (Naprava sivog uzorka)

46

2014/C 135/59

Predmet T-78/14: Tužba podnesena 4. veljače 2014. – Benediktinerabtei St. Bonifaz protiv OHIM-a – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455)

46

2014/C 135/60

Predmet T-81/14: Tužba podnesena 6. veljače 2014. – Energy Brands protiv OHIM-a – Smart Wines (SMARTWATER)

47

2014/C 135/61

Predmet T-84/14: Tužba podnesena 6. veljače 2014. – Harrys Pubar protiv OHIM-a – Harry's New York Bar (HARRY'S NEW YORK BAR)

48

2014/C 135/62

Predmet T-85/14: Tužba podnesena 7. veljače 2014. – Infocit protiv OHIM-a – DIN (DINKOOL)

48

2014/C 135/63

Predmet T-89/14: Tužba podnesena 10. veljače 2014. – Export Development Bank of Iran protiv Vijeća

49

2014/C 135/64

Predmet T-90/14: Tužba podnesena 3. veljače 2014. – Secolux protiv Komisije i CdT

50

2014/C 135/65

Predmet T-93/14: Tužba podnesena 10. veljače 2014. – St’art i dr. protiv Komisije

51

2014/C 135/66

Predmet T-94/14: Tužba podnesena 11. veljače 2014. – EE protiv OHIM-a (Naprava obojenog uzorka)

52

2014/C 135/67

Predmet T-96/14: Tužba podnesena 11. veljače 2014. – Vimeo protiv OHIM-a – PT Comunicações (VIMEO)

52

2014/C 135/68

Predmet T-130/14 P: Žalba koju je 24. veljače 2014. podnijelo Vijeće Europske unije protiv presude Službeničkog suda od 12. prosinca 2013. u predmetu F-142/11, Simpson protiv Vijeća

53

2014/C 135/69

Predmet T-132/14: Tužba podnesena 24. veljače 2014. – Albis Plastic protiv OHIM-a – IQAP Masterbatch Group (ALCOLOR)

53

2014/C 135/70

Predmet T-135/14: Tužba podnesena 20. veljače 2014. – Kicktipp protiv OHIM-a – Società Italiana Calzature (kicktipp)

54

2014/C 135/71

Predmet T-136/14: Tužba podnesena 24. veljače 2014. – Tilda Riceland Private protiv OHIM-a – Siam Grains (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)

55

2014/C 135/72

Predmet T-137/14: Tužba podnesena 25. veljače 2014. – I Castellani protiv OHIM-a – Chomarat (prikaz kruga)

55

2014/C 135/73

Predmet T-140/14: Tužba podnesena 28. veljače 2014. – Bora Creations protiv OHIM-a (gel nails at home)

56

2014/C 135/74

Predmet T-143/14: Tužba podnesena 3. ožujka 2014. – EE protiv OHIM-a (Naprava žućkastog uzorka)

57

2014/C 135/75

Predmet T-144/14: Tužba podnesena 3. ožujka 2014. – EE protiv OHIM-a (Naprava bjelokosnog točkastog uzorka)

57

2014/C 135/76

Predmet T-156/14: Tužba podnesena 7. ožujka 2014. – Volkswagen protiv OHIM-a (StartUp)

58

2014/C 135/77

Predmet T-162/14: Tužba podnesena 28. veljače 2014. – Canadian Solar Emea i drugi protiv Vijeća

58

2014/C 135/78

Predmet T-163/14: Tužba podnesena 28. veljače 2014. – Canadian Solar Emea i drugi protiv Vijeća

59

2014/C 135/79

Predmet T-168/14: Tužba podnesena 13. ožujka 2014. – Pérez Gutiérrez protiv Komisije

60

2014/C 135/80

Predmet T-119/12: Rješenje Općeg suda od 20. veljače 2014. – USFSPEI i Loescher protiv Vijeća

61

2014/C 135/81

Predmet T-600/13: Rješenje Općeg suda od 24. veljače 2014. – Bimbo protiv OHIM – a (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

61


HR

 

Top