EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:067:TOC

Službeni list Europske unije, C 067, 6. ožujka 2014.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

doi:10.3000/19771088.C_2014.067.hrv

Službeni list

Europske unije

C 67

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

57
6. ožujka 2014.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

I.   Rezolucije, preporuke i mišljenja

 

MIŠLJENJA

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

493. plenarna sjednica održana 16. i 17. listopada 2013.

2014/C 067/01

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „sudjelovanju privatnog sektora u okviru za razvoj nakon 2015.” (razmatračko mišljenje)

1

2014/C 067/02

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „održivim promjenama u tranzicijskim društvima” (razmatračko mišljenje)

6

2014/C 067/03

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „europskom volonterskom tijelu za humanitarnu pomoć: omogućiti i poticati sudjelovanje građana iz država članica EU-a u EVHAC-u” (razmatračko mišljenje na zahtjev litavskog predsjedništva)

11

2014/C 067/04

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „uključivijem i otvorenijem odnosu građanskog društva prema imigrantima” (samoinicijativno mišljenje)

16

2014/C 067/05

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o temi „Za održiviju potrošnju: vijek trajanja industrijskih proizvoda i obnavljanje povjerenja informiranjem potrošača” (samoinicijativno mišljenje)

23

2014/C 067/06

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „poticanju potencijala rasta europske pivarske industrije” (samoinicijativno mišljenje)

27

2014/C 067/07

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „nepropisnoj imigraciji morskim putem u Euromediteranskoj regiji” (samoinicijativno mišljenje)

32

2014/C 067/08

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „osiguranju uvoza osnovnih proizvoda za EU – kroz sadašnju trgovinsku politiku EU-a i s njom povezane politike”

47

2014/C 067/09

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „aktu o jedinstvenom tržištu – određivanje mjera koje nedostaju” (dodatno mišljenje)

53


 

III.   Pripremni akti

 

EUROPSKI GOSPODARSKI I SOCIJALNI ODBOR

 

493. plenarna sjednica održana 16. i 17. listopada 2013.

2014/C 067/10

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi ujednačenih pravila i ujednačenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju banaka te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća“COM(2013) 520 final – 2013/0253 (COD)

58

2014/C 067/11

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Izvješću Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskome gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o dodanoj vrijednosti makroregionalnih strategija”COM(2013) 468 final

63

2014/C 067/12

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU o obveznoj automatskoj razmjeni informacija u području oporezivanja”COM(2013) 348 final – 2013/0188 (CNS)

68

2014/C 067/13

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim fondovima za dugoročna ulaganja”COM(2013) 462 final – 2013/0214 (COD)

71

2014/C 067/14

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Izvješću Komisije o politici tržišnog natjecanja za 2012. godinu”COM(2013) 257 final

74

2014/C 067/15

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkom fakturiranju u javnoj nabavi”COM(2013) 449 final – 2013/0213 (COD)

79

2014/C 067/16

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim pravilima koja se tiču tužbi za odštetu u okviru nacionalnog zakonodavstva zbog kršenja odredbi zakona o tržišnom natjecanju država članica i Europske unije”COM(2013) 404 final – 2013/0185 (COD) i o „Komunikaciji Komisije o mjerenju štete u tužbama za odštetu temeljenim na kršenju članaka 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije”C(2013) 3440

83

2014/C 067/17

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća kojom se utemeljuje program Copernicus i poništava Uredba (EU) br. 911/2010”COM(2013) 312 final – 2013/0164 (COD)

88

2014/C 067/18

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o naknadama koje treba platiti Europskoj agenciji za lijekove za provođenje aktivnosti farmakovigilancije u vezi s lijekovima za ljudsku upotrebu”COM(2013) 472 final – 2013/0222 (COD)

92

2014/C 067/19

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o uvođenju potpune elektroničke javne nabave u cilju osuvremenjivanja javne uprave”COM(2013) 453 final

96

2014/C 067/20

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica u vezi sa stavljanjem tlačne opreme na tržište (preinaka)”COM(2013) – 471 final 2013/0221 (COD)

101

2014/C 067/21

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi niza pravnih akata, kojima se određuje uporaba regulatornog postupka s kontrolom, članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije”COM(2013) 451 final – 2013/0218 (COD) i o „Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi niza pravnih akata na području pravosuđa, kojima se određuje uporaba regulatornog postupka s kontrolom, članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije”COM(2013) 452 final – 2013/0220 (COD)

104

2014/C 067/22

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu za preporuku Vijeća o djelotvornim mjerama integracije Roma u državama članicama”COM(2013) 460 final – 2013/0229 (NLE)

110

2014/C 067/23

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o poboljšanju suradnje između javnih službi za zapošljavanje”COM(2013) 430 final – 2013/0202 (COD)

116

2014/C 067/24

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu i Vijeću – Jačanje socijalne dimenzije ekonomske i monetarne unije”COM(2013) 690 final

122

2014/C 067/25

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Prema konkurentnijem i učinkovitijem sektoru obrane i sigurnosti”COM(2013) 542 final

125

2014/C 067/26

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija, pod naslovom ‚Tehnologije i inovacije u energetskom sektoru’ ”COM(2013) 253 final

132

2014/C 067/27

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Izmijenjenom prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o smjernicama za transeuropske telekomunikacijske mreže kojom se izvan snage stavlja Odluka br. 1336/97/EZ”COM(2013) 329 final – 2011/0299 (COD)

137

2014/C 067/28

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Komunikaciji Komisije: ‚Plavi pojas, jedinstveni prostor za pomorski prijevoz’ ”COM(2013) 510 final

141

2014/C 067/29

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o Međunarodnom sporazumu o klimatskim promjenama za 2015.: Oblikovanje međunarodne klimatske politike nakon 2020.”COM(2013) 167 final

145

2014/C 067/30

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Strateške smjernice za održiv razvoj akvakulture EU-a”COM (2013) 229 final

150

2014/C 067/31

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Zelena infrastruktura (ZI) – Jačanje prirodnog kapitala Europe”COM(2013) 249 final

153

2014/C 067/32

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća koji izmjenjuje Uredbu Vijeća (EZ) broj 302/2009 o višegodišnjem planu za oporavak plavorepe tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru”COM(2013) 250 final – 2013/133 (COD)

157

2014/C 067/33

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – strategija EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama”COM(2013) 216 final

160

2014/C 067/34

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima za osiguranje primjene zakonodavstva o hrani za ljude i životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju biljaka i biljnom reproduktivnom materijalu, proizvodima za zaštitu bilja i o izmjeni uredbi (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 1829/2003, (EZ) br. 1831/2003, (EZ) br. 1/2005, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 834/2007, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1099/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, br. […]/2013, te direktiva 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ, 2008/120/EZ i 2009/128/EZ (uredba o službenim kontrolama)”COM(2013) 265 final – 2013/0140 (COD) i o „Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća kojom se utvrđuju odredbe za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja, zdravlje biljaka i biljnog reproduktivnog materijala, te mijenjaju direktive Vijeća 98/56/EZ, 2000/29/EZ i 2008/90/EZ, uredbe (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 882/2004 i (EZ) br. 396/2005, Direktiva 2009/128/EZ i Uredba (EZ) br. 1107/2009 te izvan snage stavljaju odluke Vijeća 66/399/EEZ, 76/894/EEZ i 2009/470/EZ”COM(2013) 327 final – 2013/0169 (COD)

166

2014/C 067/35

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o praćenju i provjeravanju emisija ugljičnog dioksida iz pomorskog prometa i izvješćivanju o njima te o izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013”COM(2013) 480 final – 2013/0224 (COD)

170

2014/C 067/36

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Europska strategija za mikroelektroničke i nanoelektroničke komponente i sustave”COM(2013) 298 final

175

2014/C 067/37

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni direktiva 2006/112/EZ i 2008/118/EZ u pogledu najudaljenijih francuskih regija, a posebno prekomorske zemlje Mayotte”COM(2013) 577 final – 2013/0280 (CNS)

181

2014/C 067/38

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u vezi s dodjeljivanjem financijskih sredstava iz Europskog socijalnog fonda određenim državama članicama”COM(2013) 560 final – 2013/0271 (COD)

182

2014/C 067/39

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Nacrtu prijedloga Uredbe Vijeća o utvrđivanju najviših dopuštenih razina radioaktivnog onečišćenja prehrambenih proizvoda za ljude i životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti – Nacrt dostavljen na temelju članka 31. Ugovora o Euroatomu radi dobivanja mišljenja Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora”COM(2013) 576 DRAFT

183

2014/C 067/40

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu Uredbe Vijeća o uvođenju i načinu upravljanja autonomnim carinskim kvotama Unije za uvoz određenih proizvoda ribarstva na Kanarske otoke od 2014. do 2020.”COM(2013) 552 final – 2013/0266 (CNS).

184


HR

 

Top