EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:052:TOC

Službeni list Europske unije, C 052, 22. veljače 2014.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

doi:10.3000/19771088.C_2014.052.hrv

Službeni list

Europske unije

C 52

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

57
22. veljače 2014.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2014/C 052/01

Posljednja objava Suda Europske unije u Službenom listu Europske unijeSL C 45, 15.2.2014.

1

 

Sud

2014/C 052/02

Polaganje prisege novih članova Suda

2

2014/C 052/03

Odluke koje je donio Sud na općoj sjednici od 5. studenoga 2013.

2

2014/C 052/04

Popisi koji služe za određivanje sastava sudskih vijeća

3

 

Opći sud

2014/C 052/05

Polaganje prisege novog suca Općeg suda

4


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2014/C 052/06

Spojeni predmeti C-239/11 P, C-489/11 P i C-498/11 P: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 19. prosinca 2013. — Siemens AG (C-239/11 P), Mitsubishi Electric Corp. (C-489/11 P), Toshiba Corp. (C-498/11 P) Siemens AG protiv Europske komisije (Žalba — Tržišno natjecanje — Zabranjeni sporazum — Tržište projekata koji se odnose na plinom izolirane sklopne uređaje — Podjela tržišta — Uredba (EZ) br. 1/2003 — Dokaz povrede — Jedinstvena i trajna povreda — Iskrivljavanje dokaza — Dokazna snaga izjava koje su u suprotnosti s interesima deklaranta — Novčane kazne — Početni iznos — Referentna godina — Multiplikator odvraćajućeg učinka — Neograničena nadležnost — Jednako postupanje — Pravâ na obranu — Obveza obrazlaganja)

5

2014/C 052/07

Predmet C-281/11: Presuda Suda (peto vijeće) od 19. prosinca 2013. — Europska komisija protiv Republike Poljske (Povreda obveze države članice — Ograničena uporaba genetski modificiranih mikroorganizama — Direktiva 2009/41/EZ — Neispravno i nepotpuno prenošenje)

5

2014/C 052/08

Predmet C-500/11: Presuda Suda (drugo vijeće) od 19. prosinca 2013. (zahtjev za prethodnu odluku High Court of Justice Queen’s Bench Division (Upravni sud) — Ujedinjena Kraljevina) — The Queen, Fruition Po Limited protiv Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health (Zahtjev za prethodnu odluku — Uredba (EZ) br. 2200/96 — Uredba (EZ) br. 1432/2003 — Poljoprivreda — Zajedničko uređenje tržišta — Voće i povrće — Organizacije proizvođača — Uvjeti za priznavanje od strane nacionalnih tijela — Stavljanje na raspolaganje tehničkih sredstava nužnih za skladištenje, pakiranje i trgovanje proizvodima — Obveza organizacije, u slučaju delegiranja zadataka na treća društva, da provodi kontrolu nad tim društvima)

6

2014/C 052/09

Predmet C-9/12: Presuda Suda (prvo vijeće) od 19. prosinca 2013. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal de commerce de Verviers — Belgija) — Corman-Collins SA protiv La Maison du Whisky SA (Sudska nadležnost u građanskim i trgovačkim stvarima — Uredba (EZ) br. 44/2001 — Članak 2. — Članak 5. stavak 1. podstavci (a) i (b) — Posebna nadležnost u stvarima koje se odnose na ugovore — Pojmovi „kupoprodaja robe” i „pružanje usluga” — Ugovor o distribuciji robe)

6

2014/C 052/10

Predmet C-10/12 P: Presuda Suda (drugo vijeće) od 19. prosinca 2013. — Transnational Company „Kazchrome” AO, ENRC Marketing AG protiv Vijeća Europske unije, Europske komisije, Euroalliages (Žalba — Damping — Uredba (EZ) br. 172/2008 — Uvoz ferosilicija iz Kine, Egipta, Kazahstana, Makedonije i Rusije — Parcijalna privremena revizija — Uredba (EZ) br. 384/96 — Članak 3. stavak 7. — Poznati čimbenici — Šteta za industriju Unije — Uzročna veza)

7

2014/C 052/11

Predmet C-84/12: Presuda Suda (veliko vijeće) od 19. prosinca 2013. (zahtjev za prethodnu odluku Verwaltungsgericht Berlin — Njemačka) — Rahmanian Koushkaki protiv Savezne Republike Njemačke (Područje slobode, sigurnosti i pravde — Uredba (EZ) br. 810/2009 — Članak 21. stavak 1., članak 32. stavak 1. i članak 35. stavak 6. — Postupci i uvjeti za izdavanje jedinstvenih viza — Obveza izdavanja vize — Procjena rizika nezakonitog useljavanja — Namjera podnositelja da napusti područje država članica prije isteka zatražene vize — Opravdana sumnja — Margina prosudbe nadležnih tijela)

7

2014/C 052/12

Predmet C-116/12: Presuda Suda (šesto vijeće) od 12. prosinca 2013. (zahtjev za prethodnu odluku Dioikitiko Protodikeio Serron — Grčka) — Ioannis Christodolou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE protiv Elliniko Dimosio (Carinska vrijednost — Roba izvezena u treće zemlje — Izvozne subvencije — Prerada u trećim zemljama koja se ne smatra bitnom — Ponovni izvoz robe u područje Europske unije — Određivanje carinske vrijednosti — Transakcijska vrijednost)

8

2014/C 052/13

Predmet C-174/12: Presuda Suda (drugo vijeće) od 19. prosinca 2013. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Handelsgericht Wien — Austrija) — Alfred Hirmann protiv Immofinanz AG (Prethodno pitanje — Pravo društava — Druga direktiva 77/91/EEZ — Odgovornost dioničkog društva za povredu obveze objavljivanja — Netočnost informacija sadržanih u osnovnom prospektu — Doseg odgovornosti — Propisi države članice koji predviđaju naknadu cijene koju je stjecatelj platio za kupnju dionica)

9

2014/C 052/14

Predmet C-202/12: Presuda Suda (peto vijeće) od 19. prosinca 2013. (zahtjev za prethodnu odluku Gerechtshof ’s-Gravenhage — Nizozemska) — Innoweb BV protiv Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV (Direktiva 96/9/EZ — Pravna zaštita baza podataka — Članak 7. stavci 1. i 5. — Pravo sui generis stvaratelja baze podataka — Pojam „ponovnog korištenja” — Znatan dio sadržaja baze podataka — Namjenski metapretraživač)

10

2014/C 052/15

Predmet C-209/12: Presuda Suda (prvo vijeće) od 19. prosinca 2013. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshofa — Njemačka) — Walter Endress protiv Allianz Lebensversicherungs AG (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktive 90/619/EEZ i 92/96/EEZ — Izravno životno osiguranje — Pravo na otkaz — Neobavještavanje o uvjetima korištenja tim pravom — Prestanak prava na otkaz godinu dana nakon uplate prve premije — Usklađenost s direktivama 90/619/EEZ i 92/96/EEZ)

10

2014/C 052/16

Spojeni predmeti C-241/12 i C-242/12: Presuda Suda (prvo vijeće) od (datum) 12. prosinca 2013. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Rechtbank te Rotterdam — Nizozemska) — kazneni postupak protiv Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (C-241/12), Belgian Shell NV (C-242/12) (Okoliš — Otpad — Pojam — Direktiva 2006/12/EZ — Pošiljke otpada — Obavještavanje nadležnih nacionalnih tijela — Uredba (EEZ) br. 259/93 — Postojanje radnje, namjere ili obveze odbacivanja tvari ili predmeta)

11

2014/C 052/17

Predmet C-262/12: Presuda Suda (drugo vijeće) od 19. prosinca 2013. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil d'État — Francuska) — Association Vent De Colère! Fédération nationale i dr. protiv Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Zahtjev za prethodnu odluku — Državna potpora — Pojam intervencije države ili intervencije putem državnih sredstava — Električna energija iz vjetra — Obveza otkupa po cijeni višoj od tržišne — Potpuna naknada — Doprinosi koje duguju krajnji kupci električne energije)

11

2014/C 052/18

Predmet C-267/12: Presuda Suda (peto vijeće) od 12. prosinca 2013. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour de cassation — Francuska) — Frédéric Hay protiv Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (Direktiva Vijeća 2000/78/EZ — Jednako postupanje — Kolektivni ugovor koji ograničava povlastice u pogledu plaće i radnih uvjeta na zaposlenike koji sklapaju brak — Isključenje partnera koji su sklopili PACS — Diskriminacija na temelju spolne orijentacije)

12

2014/C 052/19

Predmet C-274/12 P: Presuda Suda (veliko vijeće) od 19. prosinca 2013. — Telefónica SA protiv Europske komisije (Žalba — Tužba za poništenje — Članak 263. stavak 4. UFEU-a — Pravo na pravno sredstvo — Procesna legitimacija — Fizičke ili pravne osobe — Akt koji se osobno odnosi na njih — Regulatorni akt koji ne podrazumijeva provedbene mjere — Odluka kojom se sustav državnih potpora proglašava nespojivim sa zajedničkim tržištem — Pravo na učinkovitu sudsku zaštitu)

12

2014/C 052/20

Predmet C-279/12: Presuda Suda (veliko vijeće) od 19. prosinca 2013. (zahtjev za prethodnu odluku Upper Tribunal — Ujedinjena Kraljevina) — Fish Legal, Emily Shirley protiv The Information Commissioner, United UtilitiesWater plc, Yorkshire Water Services Ltd, Southern Water Services Ltd (Zahtjev za prethodnu odluku — Arhuška konvencija — Direktiva 2003/4/EZ — Javni pristup informacijama o okolišu — Područje primjene — Pojam „tijela javne vlasti” — Poduzeća za vodoopskrbu i odvodnju — Privatizacija vodnog sektora u Engleskoj i Walesu)

13

2014/C 052/21

Predmet C-281/12: Presuda Suda (šesto vijeće) od 19. prosinca 2013. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Consiglio di Stato — Italija) — Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc coop protiv Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Zahtjev za prethodnu odluku — 3586/Zaštita potrošača — 58689/Nepoštena poslovna praksa poslovnog subjekta prema potrošaču — Direktiva 2005/29/EZ — Članak 6. stavak 1. — Pojam „zavaravajuće radnje” — Kumulativni učinak uvjeta navedenih u predmetnoj odredbi)

13

2014/C 052/22

Predmet C-292/12: Presuda Suda (peto vijeće) od 12. prosinca 2013. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tartu Ringkonnakohus — Estonija) — Ragn-Sells AS protiv Sillamäe Linnavalitsus (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 2008/98/EZ — Gospodarenje otpadom — Članak 16. stavak 3. — Načelo blizine — Uredba (EZ) br. 1013/2006 — Pošiljke otpada — Miješani komunalni otpad — Industrijski i građevinski otpad — Postupak dodjele koncesije za usluge skupljanja i prijevoza otpada nastalog na području lokalne jedinice — Obveza budućeg koncesionara da skupljeni otpad prevozi do postrojenja za obradu koje je odredio davatelj koncesije — Najbliža pogodna postrojenja za obradu)

14

2014/C 052/23

Predmet C-303/12: Presuda Suda (peto vijeće) od 12. prosinca 2013. (zahtjev za prethodnu odluku Tribunal de première instance de Liège — Belgija) — Guido Imfeld, Nathalie Garcet protiv Belgijske države (Sloboda poslovnog nastana — Jednako postupanje — Porezi na dohodak — Zakonodavstvo s ciljem izbjegavanja dvostrukog oporezivanja — Dohoci ostvareni u državi različitoj od države rezidentnosti — Metoda izuzeća s progresijom u državi rezidentnosti — Djelomično uzimanje u obzir osobne i obiteljske situacije — Gubitak određenih poreznih olakšica vezanih za osobnu i obiteljsku situaciju radnika)

15

2014/C 052/24

Predmet C-327/12: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 12. prosinca 2013. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Consiglio di Stato — Italija) — Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture protiv Soa Nazionale Costruttori — Organismo di Attestazione Spa (Članci 101., 102. i 106. UFEU-a — Javni poduzetnici i poduzetnici kojima države članice dodjeljuju posebna ili isključiva prava — Poduzetnici kojima je povjereno pružanje usluga od općeg gospodarskog interesa — Pojmovi — Tijela zadužena za provjeru i potvrđivanje ispunjavaju li poduzetnici koji izvršavaju javne radove uvjete propisane zakonom — Članak 49. UFEU-a — Sloboda poslovnog nastana — Ograničenje — Opravdanje — Zaštita korisnikâ usluga — Kvaliteta usluga potvrđivanja)

15

2014/C 052/25

Predmet C-361/12: Presuda Suda (treće vijeće) od 12. prosinca 2013. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale di Napoli — Italija) — Carmela Carratù protiv Poste Italiane SpA (Socijalna politika — Direktiva 1999/70/EZ — Okvirni sporazum o radu na određeno vrijeme — Načelo nediskriminacije — Pojam „uvjeti zapošljavanja” — Nacionalni propis koji predviđa sustav naknade štete u slučaju nezakonitog utvrđivanja određenog trajanja ugovora o radu, koji se razlikuje od onog koji se primjenjuje zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu na neodređeno vrijeme)

16

2014/C 052/26

Predmet C-362/12: Presuda Suda (treće vijeće) od 12. prosinca 2013. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Supreme Court of the United Kingdom — Ujedinjena Kraljevina) — Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation protiv Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Sudska zaštita — Načelo djelotvornosti — Načela pravne sigurnosti i zaštite legitimnih očekivanja — Povrat stečenog bez osnove — Pravna sredstva — Nacionalno zakonodavstvo — Skraćivanje roka zastare za podnošenje pravnih sredstava bez prethodnog upozorenja i s retroaktivnim učinkom)

16

2014/C 052/27

Predmet C-411/12: Presuda Suda (osmo vijeće) od 12. prosinca 2013. — Europska komisija protiv Talijanske Republike (Povreda obveze države članice — Državne potpore — Povlaštena cijena struje — Odluka 2011/746/EU — Potpore nespojive s unutarnjim tržištem — Povrat — Neprimjena u određenom roku)

17

2014/C 052/28

Predmet C-425/12: Presuda Suda (peto vijeće) od 12. prosinca2013. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto — Portugal) — Portgás — Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, SA protiv Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (Postupak sklapanja ugovora o javnoj nabavi u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom, prometnom i telekomunikacijskom sektoru — Direktiva 93/38/EEZ — Neprenošenje u nacionalno pravo — Mogućnost za državu da se poziva na tu direktivu protiv subjekta koji ima koncesiju za obavljanje javne službe u slučaju kada taj akt nije prenesen u nacionalno pravo)

17

2014/C 052/29

Predmet C-437/12: Presuda Suda (osmo vijeće) od 19. prosinca 2013. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch — Nizozemska) — u postupku koji je pokrenuo X (Nacionalni porezi — Članak 110. UFEU-a — Porez na registraciju motornog vozila — Slični domaći proizvodi — Neutralnost poreza između uvezenih rabljenih automobila i sličnih vozila koja se već nalaze na nacionalnom tržištu)

18

2014/C 052/30

Predmet C-443/12: Presuda Suda (treće vijeće) od 12. prosinca 2013. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio High Court of Justice (Chancery Division) — Ujedinjena Kraljevina) — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd protiv Sanofija (Lijekovi za humanu primjenu — Svjedodžba o dodatnoj zaštiti — Uredba (EZ) br. 469/2009 — Članak 3. — Uvjeti za dobivanje te svjedodžbe — Uzastopna stavljanja u promet dvaju lijekova koji djelomično ili u potpunosti sadrže isti aktivni sastojak — Mješavina aktivnih sastojaka od kojih se jedan već nalazi u prometu u obliku lijeka s jedinim aktivnim sastojkom — Mogućnost dobivanja više svjedodžbi na osnovi istog patenta i dvaju odobrenja za stavljanje u promet)

18

2014/C 052/31

Predmet C-445/12 P: Presuda Suda (prvo vijeće) od 12. prosinca 2013. — Rivella International AG protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni), Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas (Žalba — Žig Zajednice — Figurativni žig koji sadrži verbalni element „BASKAYA” — Prigovor — Bilateralna konvencija — Područje države nečlanice — Pojam stvarne uporabe)

19

2014/C 052/32

Predmet C-452/12: Presuda Suda (treće vijeće) od 19. prosinca 2013. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Krefeld — Njemačka) — Nipponkoa Insurance Co (Europe) Ltd protiv Inter-Zuid Transport BV (Pravosudna suradnja u građanskim i trgovačkim stvarima — Uredba (EZ) br. 44/2001 — Članci 27., 33. i 71. — Litispendencija — Priznavanje i izvršenje odluka — Konvencija o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR) — Članak 31. stavak 2. — Pravila o istodobnosti — Regresna tužba — Negativna deklaratorna tužba — Negativna deklaratorna presuda)

19

2014/C 052/33

Predmet C-484/12: Presuda Suda (treće vijeće) od 12. prosinca 2013. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Rechtbank ’s Gravenhage — Nizozemska) — Georgetown University protiv Octrooicentrum Nederland, koji djeluje pod nazivom NL Octrooicentrum (Lijekovi za humanu primjenu — Svjedodžba o dodatnoj zaštiti — Uredba (EZ) br. 469/2009 — Članak 3. — Uvjeti za dobivanje te svjedodžbe — Mogućnost dobivanja više svjedodžbi o dodatnoj zaštiti na osnovi istog patenta)

20

2014/C 052/34

Predmet C-495/12: Presuda Suda (peto vijeće) od 19. prosinca 2013. (zahtjev za prethodnu odluku koju je uputio Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber), Ujedinjena Kraljevina) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs protiv The Bridgeport and West Dorset Golf Club Limited (Oporezivanje — PDV — Direktiva 2006/112/EZ — Izuzeća — Članak 132. stavak 1. točka (m) — Pružanje usluga usko povezanih sa sportom — Pristup igralištu za golf — Posjetitelji koji nisu članovi golfskoga kluba koji plaćaju naknadu za pristup terenu za igranje golfa („green fee”) — Neodobravanje izuzeća — Članak 133. stavak 1. točka (d) — Članak 134. točka (b) — Dodatni prihodi)

20

2014/C 052/35

Predmet C-563/12: Presuda Suda (peto vijeće) od 19. prosinca 2013. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Kúria — Mađarska) — BDV Hungary Trading Kft (u likvidaciji) protiv Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (PDV — Direktiva 2006/112/EZ — Članak 146. — Izuzeća po izvozu — Članak 131. — Uvjeti koje određuju države članice — Nacionalno zakonodavstvo koje propisuje da roba namijenjena izvozu mora napustiti carinsko područje Europske unije u roku od 90 dana od isporuke)

21

2014/C 052/36

Predmet C-586/12 P: Presuda Suda (deseto vijeće) od 19. prosinca 2013. — Koninklijke Wegenbouw Stevin BV protiv Europske komisije (Žalba — Zabranjeni sporazumi — Nizozemsko tržište cestovnog bitumena — Određivanje bruto cijene cestovnog bitumena — Određivanje sniženja cijene graditeljima cesta — Dokaz — Načelo jednakog postupanja — Puna nadležnost — Proporcionalnost novčane kazne — Kontrola Suda)

21

2014/C 052/37

Predmet C-524/12 P: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 14. studenoga 2013. — TeamBank AG Nürnberg protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni), Fercredit Servizi Finanziari SpA (Žalba — Žig Zajednice — Figurativni žig f@ir Credit — Prigovor nositelja figurativnog žiga Zajednice FERCREDIT — Odbijanje registracije)

22

2014/C 052/38

Predmet C-534/12 P: Rješenje Suda (deseto vijeće) od 5. prosinca 2013. — Luigi Marcuccio protiv Europske komisije (Žalba — Prijedlog za ponavljanje postupka — Rješenje Općeg suda Europske unije kojim se prijedlog proglašava nedopuštenim — Raspoređivanje — Ponovno raspoređivanje izaslanstva u Luandi (Angola) u Brisel (Belgija) — Odluka o pakiranju i selidbi osobnih predmeta tužitelja u njegovoj odsutnosti — Posljedice kasnije odluke Općeg suda)

22

2014/C 052/39

Predmet C-50/13: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 12. prosinca 2013. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale ordinario di Aosta — Italija) — Rocco Papalia protiv Comune di Aosta (Prethodno pitanje — Članak 99. Poslovnika Suda — Socijalna politika — Direktiva 1999/70/EZ — Odredba 5. Okvirnog sporazuma o ugovorima o radu na određeno vrijeme — Javni sektor — Uzastopni ugovori — Zloporaba — Naknada štete — Uvjeti za naknadu štete u slučaju nezakonitog ugovaranja određenog trajanja ugovora o radu — Načela ekvivalentnosti i djelotvornosti)

23

2014/C 052/40

Predmet C-159/13 P: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 12. prosinca 2013. — Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni), Jacson of Scandinavia AB („Žalba — Žig Zajednice — Uredba (EZ) br. 40/94 — Verbalni žig JACKSON SHOES — Zahtjev za proglašenje žiga ništavim koji je podnio nositelj nacionalnog trgovačkog znaka Jacson of Scandinavia AB — Proglašenje ništavosti — Očita nedopuštenost”)

23

2014/C 052/41

Predmet C-224/13: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 7. studenoga 2013. (zahtjev za prethodnu odluku Tribunale di Cagliari — Italija) — kazneni postupak protiv Sergia Alfonsa Lorraija (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 53. stavak 2. Poslovnika Suda — Temeljna prava — Prekomjerna duljina kaznenog postupka — Prekid kaznenog postupka, na neodređeno vrijeme, u slučaju bolesti optuženika koja ga onemogućuje da svjesno sudjeluje u postupku — Neizlječiva bolest optuženika — Neprovođenje prava Unije — Očita nenadležnost Suda)

23

2014/C 052/42

Predmet C-355/13: Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 12. prosinca 2013. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria — Italija) — Umbra Packaging srl protiv Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia (Prethodno pitanje — Poslovnik Suda — Članak 53. stavak 2. i članak 99. — Odgovor na pitanje koji se može jasno izvesti iz sudske prakse — Očito nedopušten zahtjev — Elektroničke komunikacijske mreže i usluge — Direktiva 2002/20/EZ (Direktiva o ovlaštenju) — Članak 3. — Uvođenje administrativne pristojbe kod ugovora o telefonskoj pretplati — Pristojba koja nije primijenjena u slučaju pretplatničke telefonske kartice — Članak 102. UFEU-a)

24

2014/C 052/43

Predmet C-304/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. lipnja 2013. uputio Curtea de Apel Timișoara (Rumunjska) — Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — Centrul Județean Timiș protiv Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Județului Timiș

24

2014/C 052/44

Predmet C-469/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. kolovoza 2013. uputio Tribunale di Verona (Italija) — Shamim Tahir protiv Ministero dell’Interno i Questura di Verona

25

2014/C 052/45

Predmet C-568/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. studenoga 2013. uputio Consiglio di Stato (Italija) — Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze protiv Data Medical Service srl

25

2014/C 052/46

Predmet C-592/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. studenog 2013. uputio Consiglio di Stato (Italija) — Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico protiv Ediltecnica SpA

26

2014/C 052/47

Predmet C-600/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. studenog 2013. uputio Giudice di pace di Matera (Italija) — Intelcom Service Ltd protiv Vincenzo Mario Marvulli

26

2014/C 052/48

Predmet C-611/13 P: Žalba koju su 26. studenoga 2013. podnijeli Hansa Metallwerke AG i dr. protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 16. rujna 2013. donesene u predmetu T-375/10, Hansa Metallwerke AG i dr. protiv Europske komisije

26

2014/C 052/49

Predmet C-613/13 P: Žalba koju je 26. studenoga 2013. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) donesene 16. rujna 2013. u spojenim predmetima T-379/10 i T-381/10: Keramag Keramische Werke AG i dr., Sanitec Europe Oy protiv Europske komisije

27

2014/C 052/50

Predmet C-636/13 P: Žalba koju je 4. prosinca 2013. podnio Roca Sanitario, S.A. protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) donesene 16. rujna 2013. u predmetu T-408/10, Roca Sanitario protiv Komisije

28

2014/C 052/51

Predmet C-637/13 P: Žalba koju je 4. prosinca 2013. podnio Laufen Austria AG protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) donesene 16. rujna 2013. u predmetu T-411/10, Laufen Austria protiv Komisije

28

2014/C 052/52

Predmet C-638/13 P: Žalba koju je 4. prosinca 2013. podnio Roca protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) donesene 16. rujna 2013. u predmetu T-412/10, Roca protiv Komisije

29

2014/C 052/53

Predmet C-643/13 P: Žalba koju su 4. prosinca 2013. podnijeli Melkveebedrijf Overenk BV i dr. protiv rješenja Općeg suda (četvrto vijeće) od 11. rujna 2013. u predmetu T-540/11, Melkveebedrijf Overenk i dr. protiv Komisije

29

2014/C 052/54

Predmet C-670/13 P: Žalba koju je 13. prosinca 2013. podnio The Cartoon Network, Inc. protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 2. listopada 2013. u predmetu T-285/12: The Cartoon Network, Inc. protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

29

2014/C 052/55

Predmet C-677/13: Tužba podnesena 18. prosinca 2013. — Europska komisija protiv Helenske Republike

30

2014/C 052/56

Predmet C-679/13: Tužba podnesena 19. prosinca 2013. — Europski parlament protiv Vijeća Europske unije

31

2014/C 052/57

Predmet C-683/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. prosinca 2013. uputio Tribunal do Trabalho da Covilhã (Portugal) — Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA i dr. protiv Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT)

31

2014/C 052/58

Predmet C-7/14 P: Žalba koju je 10. siječnja 2014. podnijelo društvo Handelsgesellschaft International mbH & Co KG protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 12. studenoga 2013. donesene u predmetu T-147/12, Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG protiv Europske komisije

32

 

Opći sud

2014/C 052/59

Predmet T-385/11: Presuda Općeg suda od 16. siječnja 2014. — BP Products North America p protiv Vijeća („Damping — Subvencije — Uvoz biodizela podrijetlom iz Sjedinjenih Država — Izbjegavanje mjera — Članak 13. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 — Članak 23. Uredbe (EZ) br. 597/2009 — Slični malo modificirani proizvodi — Pravna sigurnost — Zloporaba ovlasti — Očite pogreške u ocjeni — Obveza obrazloženja — Jednakost postupanja — Načelo dobre uprave”)

33

2014/C 052/60

Predmet T-528/11: Presuda Općeg suda od 16. siječnja 2014. — Aloe Vera of America protiv OHIM-a — Detimos (FOREVER) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava za figurativni žig Zajednice FOREVER — Raniji nacionalni figurativni žig 4 EVER — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Sličnost znakova — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Stvarna uporaba ranijeg žiga — Članak 42. stavci 2. i 3. Uredbe br. 207/2009”)

33

2014/C 052/61

Predmet T-95/12 P: Presuda Općeg suda od 15. siječnja 2014. — Stols protiv Vijeća (Žalba — Javna služba — Dužnosnici — Promaknuće — Postupak promaknuća u 2007. — Odluka o nepromaknuću tužitelja u razred AST 11 — Usporedba zasluga — Sudski nadzor očite pogreške u ocjeni)

34

2014/C 052/62

Predmet T-149/12: Presuda Općeg suda od 16. siječnja 2014. — Investrónica protiv OHIM-a — Olympus Imaging (MICRO) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Zahtjev za figurativni žig Zajednice MICRO — Raniji nacionalni figurativni žig micro — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Sličnost znakova — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Ovlast za izmjenu”)

34

2014/C 052/63

Predmet T-279/12: Presuda Općeg suda od 15. siječnja 2014. — SICOM protiv Komisije („Arbitražna klauzula — Pomoć u hrani — Dostava repičinog ulja Gvineji — Neispunjenje ugovora — Zastara”)

34

2014/C 052/64

Predmet T-304/12: Presuda Općeg suda od 16. siječnja 2014. — Message Management protiv OHIM-a — Absacker (ABSACKER of Germany) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Zahtjev za figurativni žig Zajednice ABSACKER of Germany — Raniji nacionalni figurativni žig ABSACKER — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

35

2014/C 052/65

Predmet T-383/12: Presuda Općeg suda od 16. siječnja 2014. — Ferienhäuser zum See protiv OHIM-a — Sunparks Groep (Sun Park Holidays) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava za figurativni žig Zajednice Sun Park Holidays — Raniji figurativni žig Zajednice Sunparks Holiday Parks — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Sličnost znakova — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

35

2014/C 052/66

Predmet T-433/12: Presuda Općeg suda od 16. siječnja 2014. — Steiff protiv OHIM-a (Metalna zakovica u središnjem dijelu uha plišane igračke) („Žig Zajednice — Prijava žiga Zajednice koji se sastoji od metalne zakovice pričvršćene za središnji dio uha plišane igračke — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

35

2014/C 052/67

Predmet T-434/12: Presuda Općeg suda od 16. siječnja 2014. — Steiff protiv OHIM-a (Etiketa s metalnom zakovicom u središnjem dijelu uha plišane igračke) („Žig Zajednice — Prijava žiga Zajednice koji se sastoji od etikete zakovicom pričvršćene za središnji dio uha plišane igračke — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

36

2014/C 052/68

Predmet T-475/12: Presuda Općeg suda od 13. siječnja 2014. — LaserSoft Imaging protiv OHIM-a („Žig Zajednice — Prijava verbalnog žiga Zajednice WorkflowPilot — Apsolutni razlozi za odbijanje — Deskriptivni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

36

2014/C 052/69

Predmet T-538/12: Presuda Općeg suda od 16. siječnja 2014. — Optilingua protiv OHIM-a — Esposito (ALPHATRAD) („Žig Zajednice — Postupak povodom opoziva — Figurativni žig Zajednice ALPHATRAD — Stvarna uporaba žiga — Važnost uporabe — Članak 15. stavak 1. podstavak 2. točka (a) i članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

36

2014/C 052/70

Predmet T-385/13 P: Rješenje Općeg suda 19. prosinca 2013. — Marcuccio protiv Komisije (Žalba — Javna služba — Odbacivanje tužbe u prvom stupnju zbog očite nedopuštenosti — Različitost tužbe podnesene telefaksom i naknadno podnesenog originala — Nepravodobno podnošenje originala — Nepravodobna tužba — Očito neosnovana žalba)

37

2014/C 052/71

Predmet T-633/13: Tužba podnesena 22. studenog 2013. — Reed Exhibitions protiv OHIM-a (INFOSECURITY)

37

2014/C 052/72

Predmet T-637/13: Tužba podnesena 27. studenoga 2013. — Bimbo protiv OHIM-a — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO)

37

2014/C 052/73

Predmet T-638/13: Tužba podnesena 27. studenoga 2013. — Bimbo protiv OHIM-a — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO GOLD MEDAL)

38

2014/C 052/74

Predmet T-653/13 P: Žalba koju je 6. prosinca 2013. podnio Kari Wahlström protiv presude Službeničkog suda od 9. listopada 2013. u predmetu F-116/12, Wahlström protiv Frontex

38

2014/C 052/75

Predmet T-663/13 P: Žalba koju je 16. prosinca 2013. podnio Revizorski sud Europske unije protiv presude Službeničkog suda od 17. listopada 2013. u predmetu F-69/11, BF protiv Revizorskog suda

39

2014/C 052/76

Predmet T-669/13 P: Žalba koju je 17. prosinca 2013. podnijela Europska komisija protiv presude Službeničkog suda od 7. listopada 2013. u predmetu F-97/12, Thomé protiv Europske komisije

40

2014/C 052/77

Predmet T-671/13: Tužba podnesena 17. prosinca 2013. — PAN Europe i Confédération paysanne protiv Komisije

40

2014/C 052/78

Predmet T-684/13: Tužba podnesena 23. prosinca 2013. — Copernicus-Trademarks protiv OHIM-a — Bolloré (BLUECO)

41

2014/C 052/79

Predmet T-685/13: Tužba podnesena 23. prosinca 2013. — Copernicus-Trademarks protiv OHIM-a — Blue Coat Systems (BLUECO)

41

2014/C 052/80

Predmet T-686/13: Tužba podnesena 17. prosinca 2013. — Unibail Management protiv OHIM-a (Prikaz dviju linija i pet zvijezda)

42

2014/C 052/81

Predmet T-687/13: Tužba podnesena 13. prosinca 2013. — Unibail Management protiv OHIM-a (Prikaz dviju linija i pet zvijezda)

42

2014/C 052/82

Predmet T-691/13: Tužba podnesena 27. prosinca 2013. — Ricoh Belgium protiv Vijeća

43

2014/C 052/83

Predmet T-695/13: Tužba podnesena 31. prosinca 2013. — ENAC protiv Komisije i TEN-T EA-e

44

2014/C 052/84

Predmet T-696/13: Tužba podnesena 30. prosinca 2013. — Meta Group protiv Komisije

44

2014/C 052/85

Predmet T-698/13 P: Žalba koju je 30. prosinca 2013. podnio Luigi Marcuccio protiv rješenja Službeničkog suda od 17. listopada 2013. u predmetu F-127/12, Marcuccio protiv Komisije

44

2014/C 052/86

Predmet T-699/13 P: Žalba koju je 30. prosinca 2013. podnio Luigi Marcuccio protiv rješenja Službeničkog suda od 17. listopada 2013. u predmetu F-145/12, Marcuccio protiv Komisije

45

2014/C 052/87

Predmet T-700/13: Tužba podnesena 30. prosinca 2013. — Bankia protiv Komisije

45

2014/C 052/88

Predmet T-701/13: Tužba podnesena 30. prosinca 2013. — Asociación Española de Banca protiv Komisije

46

2014/C 052/89

Predmet T-702/13: Tužba podnesena 30. prosinca 2013. — Unicaja Banco protiv Komisije

46

2014/C 052/90

Predmet T-703/13: Tužba podnesena 30. prosinca 2013. — Liberbank protiv Komisije

47

2014/C 052/91

Predmet T-704/13: Tužba podnesena 30. prosinca 2013. — Banco de Sabadell i Banco Gallego protiv Komisije

47

2014/C 052/92

Predmet T-705/13: Tužba podnesena 30. prosinca 2013. — Catalunya Banc protiv Komisije

47

2014/C 052/93

Predmet T-719/13: Tužba podnesena 30. prosinca 2013. — Lico Leasing i Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión protiv Komisije

48

2014/C 052/94

Predmet T-1/14: Tužba podnesena 7. siječnja 2014. — Aluminios Cortizo y Cortizo Cartera protiv Komisije

49

2014/C 052/95

Predmet T-2/14: Tužba podnesena 1. siječnja 2014. — Caixabank protiv Komisije

49

2014/C 052/96

Predmet T-3/14: Tužba podnesena 2. siječnja 2014. — Andual Industrial protiv Komisije

50

2014/C 052/97

Predmet T-4/14: Tužba podnesena 2. siječnja 2014. — Industrias Ponsa protiv Komisije

50

2014/C 052/98

Predmet T-5/14: Tužba podnesena 2. siječnja 2014. — Andual protiv Komisije

50

2014/C 052/99

Predmet T-10/14: Tužba podnesena 3. siječnja 2014. — Inditex i Naviera Nebulosa de Omega protiv Komisije

51

2014/C 052/00

Predmet T-15/14: Tužba podnesena 6. siječnja 2014. — Simet protiv Komisije

51

2014/C 052/01

Predmet T-390/12: Rješenje Općeg suda od 7. siječnja 2014. — Lifted Research i LRG Europe protiv OHIM-a — Fei Liangchen (Lr geans)

52

 

Službenički sud

2014/C 052/02

Predmet F-114/13: Tužba podnesena 29. studenoga 2013. — ZZ i ZZ protiv Komisije

53

2014/C 052/03

Predmet F-118/13: Tužba podnesena 9. prosinca 2013. — ZZ protiv Komisije

53

2014/C 052/04

Predmet F-121/13: Tužba podnesena 16. prosinca 2013. — ZZ protiv Komisije

53

2014/C 052/05

Predmet F-122/13: Tužba podnesena 17. prosinca 2013. — ZZ protiv Europola

53

2014/C 052/06

Predmet F-123/13: Tužba podnesena 18. prosinca 2013. — ZZ protiv Komisije

54

2014/C 052/07

Predmet F-124/13: Tužba podnesena 19. prosinca 2013. — ZZ protiv Parlamenta

54

2014/C 052/08

Predmet F-1/14: Tužba podnesena 6. siječnja 2014. — ZZ protiv Komisije

54


HR

 

Top