Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:367:TOC

Službeni list Europske unije, C 367, 14. prosinca 2013.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

doi:10.3000/19771088.C_2013.367.hrv

Službeni list

Europske unije

C 367

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

56
14. prosinca 2013.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2013/C 367/01

Posljednja objava Suda Europske unije u Službenom listu Europske unijeSL C 359, 7.12.2013.

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2013/C 367/02

Predmet C-280/11 P: Presuda Suda (prvo vijeće) od 17. listopada 2013. — Vijeće Europske unije protiv Access Info Europe, Helenske Republike, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (Žalba — Pravo na pristup dokumentima institucija — Uredba (EZ) broj 1049/2001 — Članak 4. stavak 3. prvi podstavak — Zaštita procesa odlučivanja institucija — Napomena glavnog tajništva Vijeća o prijedlozima podnesenima u okviru zakonodavnog postupka revizije iz iste Uredbe br. 1049/2001 — Djelomični pristup — Uskrata pristupa podacima koji se odnose na identitet države članice koja je podnijela prijedloge)

2

2013/C 367/03

Predmet C-510/11 P: Presuda Suda (deseto vijeće) od 24. listopada 2013. — Kone Oyj, Kone GmbH i Kone BV protiv Europske komisije (Žalba — Tržišno natjecanje — Karteli — Tržište ugradnje i održavanja dizala i pokretnih stepenica — Novčane kazne — Obavijest Komisije o oslobađanju od kazni i smanjenju kazni u slučajevima kartela — Djelotvorna sudska zaštita)

2

2013/C 367/04

Predmet C-533/11: Presuda Suda (peto vijeće) od 17. listopada 2013. — Europska komisija protiv Kraljevine Belgije (Povreda obveze države članice — Direktiva 91/271/EEZ — Pročišćavanje komunalnih otpadnih voda — Presuda Suda kojom se utvrđuje povreda obveze — Neizvršenje — Članak 260. UFEU-a — Novčane kazne — Nalaganje isplate paušalnog iznosa i novčane kazne)

3

2013/C 367/05

Predmet C-555/11: Presuda Suda (treće vijeće) od 17. listopada 2013. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Symvoulio tis Epikrateias — Grčka) — Enosi Epangelmation Asfaliston Ellados (EEAE), Syllogos Asfalistikon Praktoron N. Attikis „SPATE”, Panellinios Syllogos Asfalistikon Symboulon (PSAS), Syndesmos Ellinon Mesiton Asfaliseon (SEMA), Panellinios Syndesmos Syntoniston Asfalistikon Symboulon (PSSAS) protiv Ypourgos Anaptyxis, Omospondia Asfalistikon Syllogou Ellados (Direktiva 2002/92/EZ — Posredovanje u osiguranju — Izuzimanje djelatnosti koje obavlja neko društvo za osiguranje ili zaposlenik koji nastupa pod odgovornošću tog društva — Mogućnost da spomenuti zaposlenik povremeno obavlja poslove posredovanja u osiguranju — Stručni uvjeti)

4

2013/C 367/06

Spojeni predmeti C-566/11, C-567/11, C-580/11, C-591/11, C-620/11 i C-640/11: Presuda Suda (peto vijeće) od 17. listopada 2013. (zahtjevi za prethodnu odluku Tribunal Supremo — Španjolska) — Iberdrola, SA, Gas Natural SDG SA (C-566/11), Gas Natural SDG SA (C-567/11), Tarragona Power SL (C-580/11), Gas Natural SDG SA, Bizcaia Energía SL (C-591/11), Bahía de Bizcaia Electricidad SL (C-620/11), E.ON Generación SL i dr. (C-640/11) (Prethodno pitanje — Zaštita ozonskog omotača — Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice — Metoda raspodjele emisijskih jedinica — Besplatna raspodjela emisijskih jedinica)

4

2013/C 367/07

Predmet C-22/12: Presuda Suda (drugo vijeće) od 24. listopada 2013. (zahtjev za prethodnu odluku Krajský súd v Prešove — Slovačka) — Katarína Haasová protiv Rastislav Petrík, Blanka Holingová (Obvezno osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila — Direktiva 72/166/EEZ — Članak 3. stavak 1. — Direktiva 90/232/EEZ — Članak 1. — Prometna nezgoda — Smrt putnika — Pravo bračnog druga i maloljetnog djeteta na naknadu štete — Neimovinska šteta — Naknada — Pokriće obveznim osiguranjem)

5

2013/C 367/08

Predmet C-77/12 P: Presuda Suda (drugo vijeće) od 24. listopada 2013. — Deutsche Post AG protiv Europske komisije, UPS Europe NV/SA, UPS Deutschland Inc. & Co. OHG (Žalba — Državne potpore — Odluka Komisije o pokretanju postupka predviđenog člankom 88. stavkom 2. UEZ-a — Tužba za poništenje — Akti protiv kojih se može podnijeti tužba za poništenje — Akti kojima se stvaraju obvezni pravni učinci — Odluka o prethodnom pokretanju koja se odnosi na iste mjere)

6

2013/C 367/09

Predmet C-85/12: Presuda Suda (peto vijeće) od 24. listopada 2013. (zahtjev za prethodnu odluku: Cour de cassation, Francuska) — LBI hf, prije Landsbanki Islands hf protiv Kepler Capital Markets SA, Frédéric Giraux (Prethodno pitanje — Restrukturiranje i likvidacija kreditnih institucija — Direktiva 2001/24/EZ — Članak 3., članak 9. i članak 32. — Akt nacionalnog zakonodavca kojim se uspostavljaju mjere restrukturiranja učinaka postupka likvidacije — Zakonska odredba kojom se zabranjuje ili odgađa sudski postupak protiv kreditne institucije nakon stupanja na snagu moratorija)

6

2013/C 367/10

Predmet C-95/12: Presuda Suda (veliko vijeće) od 22. listopada 2013. — Europska komisija protiv Savezne Republike Njemačke (Povreda obveze države članice — Presuda Suda kojom utvrđuje povredu obveze — Nacionalni propisi koji predviđaju blokirajuću manjinu od 20 % za donošenje određenih odluka dioničara Volkswagen AG-a)

7

2013/C 367/11

Predmet C-101/12: Presuda Suda (peto vijeće) od 17. listopada 2013. (zahtjev za prethodnu odluku Verwaltungsgericht Stuttgart — Njemačka) — Herbert Schaible protiv Land Baden-Württemberg (Zahtjev za prethodnu odluku — Poljoprivreda — Uredba (EZ) br. 21/2004 — Sustav za označivanje i registracije ovaca i koza — Obveza pojedinačnog elektroničkog označivanja — Obveza vođenja registra gospodarstva — Valjanost — Povelja o temeljnim pravima Europske unije — Sloboda poduzetništva — Proporcionalnost — Jednako postupanje)

7

2013/C 367/12

Spojeni predmeti C-105/12 do C-107/12: Presuda Suda (veliko vijeće) od 22. listopada 2013. (zahtjev za prethodnu odluku Hoge Raad der Nederlanden — Nizozemska) — Država Nizozemska protiv Essent NV i dr. (Slobodno kretanje kapitala — Članak 63. UFEU-a — Sustavi vlasništva — Članak 345. UFEU-a — Operatori distribucijskog sustava električne energije ili plina — Zabrana privatizacije — Zabrana povezanosti s poduzećima koja proizvode, opskrbljuju ili trguju električnom energijom ili plinom — Zabrana djelatnosti koje mogu štetiti upravljanju mrežom)

8

2013/C 367/13

Predmet C-137/12: Presuda Suda (Veliko vijeće) od 22. listopada 2013. — Europska komisija protiv Vijeća Europske unije (Tužba za poništenje — Odluka Vijeća 2011/853/EU — Europska konvencija o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup — Direktiva 98/84/EZ — Pravni temelj — Članak 207. UFEU-a — Zajednička trgovinska politika — Članak 114. UFEU-a — Unutarnje tržište)

8

2013/C 367/14

Predmet C-151/12: Presuda Suda (peto vijeće) od 24. listopada 2013. — Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske (Povreda obveze države članice — Okoliš — Direktiva 2000/60/EZ — Okvir Zajednice za djelovanje Zajednice u području vodne politike — Prenošenje članka 4. stavka 8., članka 7. stavka 2., članka 10. stavaka 1. i 2 kao i Priloga V. odjeljaka 1.3. i 1.4. Direktive 2000/60 — Vodna područja unutar Zajednice i između Zajednice — Članak 149. stavak 3. in fine španjolskog Ustava — Dopunska odredba)

9

2013/C 367/15

Predmet C-175/12: Presuda Suda (deseto vijeće) od 24. listopada 2013. (zahtjev za prethodnu odluku: Finanzgericht München, Njemačka) — Sandler AG protiv Hauptzollamt Regensburg (Carinska unija i zajednička carinska tarifa — Povlašteni režim za uvoz proizvoda koji potječu iz država Afrike, Kariba i Pacifika (AKP) — Članak 16. i članak 32. Protokola br. 1 iz Priloga V. Sporazuma iz Cotanoua — Uvoz sintetičkih vlakana iz Nigerije u Europsku uniju — Nepravilnosti u potvrdi o prometu robe EUR.1 koje su utvrdila nadležna tijela države izvoznice — Pečat koji ne odgovara modelu kojeg je priopćila Komisija — Potvrde a posteriori i zamjenske potvrde — Carinski zakonik Zajednice — Članci 220. i 236. — Mogućnost da se a posteriori primjeni povlaštena carinsku tarifu, kad ona pritom nije bila na snazi na dan kada je zatražen povrat — Uvjeti)

9

2013/C 367/16

Predmet C-177/12: Presuda Suda (peto vijeće) od 24. listopada 2013. (zahtjev za prethodnu odluku Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Luksemburg) — Caisse nationale des prestations familiales protiv Salima Lachheba i Nadije Lachheb (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna sigurnost — Uredba (EEZ) br. 1408/71 — Obiteljsko davanje — Dodatak za dijete — Nacionalni propis koji propisuje dodjelu davanja u obliku automatskog odbitka za dijete — Zabrana kumulativne dodjele obiteljskih davanja)

10

2013/C 367/17

Predmet C-180/12: Presuda Suda (treće vijeće) od 24. listopada 2013. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Administrativen sad Sofia-grad — Bugarska) — Stoilov i Ko EOOD protiv Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (Prethodni postupak — Prestanak pravnog temelja odluke u glavnom postupku — Irelevantnost postavljenih pitanja — Obustava postupka)

11

2013/C 367/18

Predmet C-181/12: Presuda Suda (treće vijeće) od 17. listopada 2013. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Finanzgericht Düsseldorf — Njemačka) — Yvon Welte protiv Finanzamt Velbert (Sloboda kretanja kapitala — Članci 56. do 58. UEZ-a — Porezi na nasljedstvo — Ostavitelj i nasljednik s prebivalištem u trećoj zemlji — Ostavinska masa — Nekretnine u nekoj državi članici — Pravo na umanjenje porezne osnovice — Različito postupanje s rezidentima i nerezeditentima)

11

2013/C 367/19

Predmet C-184/12: Presuda Suda (treće vijeće) od 17. listopada 2013. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hof van Cassatie van België — Belgija) — United Antwerp Maritime Agencies (UNAMAR) NV protiv Navigation Maritime Bulgare (Rimska konvencija o mjerodavnom pravu za ugovorne obveze — Članak 3. i članak 7. stavak 2. — Stranačka sloboda izbora prava — Granice — Prisilni propisi — Direktiva 86/653/EEZ — Samozaposleni trgovački zastupnici — Ugovori o prodaji ili kupnji robe — Raskid ugovora o zastupanju od strane nalogodavca — Nacionalni provedbeni propisi koji predviđaju zaštitu koja premašuje minimalne zahtjeve Direktive te zaštitu trgovačkih zastupnika u okviru ugovora o pružanju usluga)

12

2013/C 367/20

Predmet C-203/12: Presuda Suda (drugo vijeće) 17. listopada 2013. (zahtjev za prethodnu odluku Högsta domstolen — Švedska) — Billerud Karlsborg AB, Billerud Skärblacka AB protiv Naturvårdsverketa (Direktiva 2003/87/EZ — Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova — Novčana kazna zbog prekomjerne emisije — Pojam prekomjerne emisije — Izjednačavanje s povredom obveze vraćanja, u rokovima propisanim direktivom, dovoljnog broja emisijskih jedinica za pokrivanje emisija tijekom prethodne godine — Nepostojanje razloga za oslobođenje od kazne u slučaju stvarne raspoloživosti emisijskih jedinica koje nisu vraćene, osim u slučaju više sile — Nemogućnost prilagodbe novčane kazne — Razmjernost)

12

2013/C 367/21

Predmet C-210/12: Presuda Suda (osmo vijeće) od 17. listopada 2013. (zahtjev za prethodnu odluku Bundespatentgericht — Njemačka) — Sumitomo Chemical Co. Ltd protiv Deutsches Patent- und Markenamt (Patentno pravo — Sredstva za zaštitu bilja — Svjedodžba o dodatnoj zaštiti — Uredba (EZ) br. 1610/96 — Direktiva 91/414/EEZ — Odobrenje za hitno stavljanje na tržište na temelju članka 8. stavka 4. te direktive)

13

2013/C 367/22

Spojeni predmeti C-214/12 P, C-215/12 P i C-223/12 P: Presuda Suda (deseto vijeće) od 24. listopada 2013. — Land Burgenland, Grazer Wechselseitige Versicherung AG, Republika Austrija protiv Europske komisije, Republike Austrije (Žalba — Tržišno natjecanje — Državne potpore — Potpora za koju je utvrđeno da je nezakonita i nespojiva sa zajedničkim tržištem — Potpora dodijeljena grupi Grazer Wechselseitige (GRAWE) prilikom privatizacije Bank Burgenland AG — Određivanje tržišne cijene — Postupak provedbe natječaja — Zabranjeni uvjeti koji ne utječu na najvišu ponudu — Kriterij takozvanog privatnog prodavatelja — Razlika između obveza koje država ima kada izvršava javne ovlasti i obveza države kada posluje u svojstvu dioničara — Izvrtanje dokaza — Obveza obrazlaganja)

14

2013/C 367/23

Predmet C-218/12: Presuda Suda (treće vijeće) od 17. listopada 2013. (zahtjev za prethodnu odluku Landgericht Saarbrücken — Njemačka) — Lokman Emrek protiv Vlado Sabranovic (Uredba (EZ) br. 44/2001 — Članak 15. stavak 1. točka (c) — Nadležnost nad potrošačkim ugovorima — Moguće ograničenje te nadležnosti za ugovore sklopljene na daljinu — Uzročna veza između trgovačke ili profesionalne aktivnosti usmjerene prema državi članici prebivališta potrošača putem interneta i sklapanja ugovora)

14

2013/C 367/24

Predmet C-220/12: Presuda Suda (treće vijeće) od 24. listopada 2013. (zahtjev za prethodnu odluku Verwaltungsgericht Hannover — Njemačka) — Andreas Ingemar Thiele Meneses protiv Region Hannover (Građanstvo Unije — Članci 20. i 21. UFEU-a — Pravo slobodnog kretanja i boravka — Državljanin države članice — Studij u drugoj državi članici — Dodjela financijske pomoći za obrazovanje — Uvjet prebivališta — Mjesto obrazovanja u državi članici u kojoj se nalazi prebivalište podnositelja zahtjeva ili u njoj susjednoj državi članici — Ograničeno odstupanje — Posebne okolnosti na strani podnositelja zahtjeva)

15

2013/C 367/25

Predmet C-263/12: Presuda Suda (šesto vijeće) od 17. listopada 2013. — Europska komisija protiv Helenske Republike (Povreda obveze države članice — Državne potpore — Odluka Komisije kojom se određuje povrat neke potpore — Neizvršavanje obveza)

15

2013/C 367/26

Predmet C-275/12: Presuda Suda (treće vijeće) od 24. listopada 2013. (zahtjev za prethodnu odluku Verwaltungsgericht Hannover — Njemačka) — Samantha Elrick protiv Bezirksregierung Köln (Građanstvo Unije — Članci 20. i 21. UFEU-a — Pravo slobodnog kretanja i boravka — Državljanin države članice — Studij u drugoj državi članici — Financijska pomoć za obrazovanje — Uvjeti — Obrazovanje u trajanju od dvije ili više godina — Stjecanje stručne kvalifikacije)

16

2013/C 367/27

Predmet C-276/12: Presuda Suda (veliko vijeće) od 22. listopada 2013. (zahtjev za prethodnu odluku Nejvyšší správní soud — Republika Češka) — Jiří Sabou protiv Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu (Direktiva 77/799/EEZ — Uzajamna pomoć nadležnih tijela država članica u području izravnog oporezivanja — Razmjena informacija na zahtjev — Porezni postupak — Temeljna prava — Ograničenje proširenja obveza države članice koja podnese zahtjev i države članice koja primi zahtjev u pogledu poreznog obveznika — Nepostojanje obveze obavještavanja poreznog obveznika o zahtjevu za pomoć — Nepostojanje obveze pozivanja poreznog obveznika da sudjeluje na saslušanju svjedoka — Pravo poreznog obveznika da dovede u pitanje razmijenjenu informaciju — Minimalni sadržaj razmijenjene informacije)

16

2013/C 367/28

Predmet C-277/12: Presuda Suda (drugo vijeće) od 24. listopada 2013. (zahtjev za prethodnu odluku: Augstākās tiesas Senāts, Latvija) — Vitālijs Drozdovs protiv AAS „Baltikums” (Obvezno osiguranje od građanskopravne odgovornosti za uporabu motornih vozila — Direktiva 72/166/EEZ — Članak 3. stavak 1. — Direktiva 90/232/EEZ — Članak 1. — Prometna nezgoda — Smrt roditelja maloljetnog podnositelja zahtjeva — Pravo djeteta na naknadu štete — Nematerijalna šteta — Naknada štete — Pokrivenost obveznim osiguranjem)

17

2013/C 367/29

Predmet C-291/12: Presuda Suda (četvrto vijeće) 17. listopada 2013. (zahtjev za prethodnu odluku Verwaltungsgericht Gelsenkirchen — Njemačka) — Michael Schwarz protiv Stadt Bochum (Prethodno pitanje — Područje slobode, sigurnosti i pravde — Biometrijska putovnica — Otisci prstiju — Uredba (EZ) br. 2252/2004 — Članak 1. stavak 2. — Valjanost — Pravna osnova — Postupak donošenja — Članci 7. i 8. Povelje o temeljnim pravima Europske unije — Pravo na poštovanje privatnog života — Pravo na zaštitu osobnih podataka — Razmjernost)

17

2013/C 367/30

Predmet C-344/12: Presuda Suda (osmo vijeće) od 17. listopada 2013. — Europska komisija protiv Talijanske Republike (Povreda obveze države članice — Državne potpore — Potpora koju je Talijanska Republika dodijelila u korist Alcoa Trasformazioni — Odluka Komisije 2010/460/EZ kojom se utvrđuje nespojivost ove potpore [s unutarnjim tržištem] i nalaže njen povrat — Neispunjenje obveza u roku)

18

2013/C 367/31

Predmet C-391/12: Presuda Suda (treće vijeće) od 17. listopada 2013. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof — Njemačka) — RLvS Verlagsgesellschaft mbH protiv Stuttgarter Wochenblatt GmbH (Direktiva 2005/29/EZ — Nepoštene poslovne prakse — Polje primjene s obzirom na osobe — Zavaravajuća izostavljanja u promidžbenim člancima — Propisi neke države članice koji zabranjuju bilo kakvo besplatno objavljivanje bez navođenja „oglas” („Anzeige”) — Potpuna usklađenost — Strože mjere — Sloboda tiska)

18

2013/C 367/32

Predmet C-431/12: Presuda Suda (deseto vijeće) od 24. listopada 2013. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Inalta Curte de Casație și Justiție — Rumunjska) — Agenția Națională de Administrare Fiscală protiv SC Rafinăria Steaua Română SA (Porezni sustav — Porez na dodanu vrijednost — Povrat viška PDV-a prebijanjem — Poništenje izjave o prijeboju — Obveza plaćanja zateznih kamata poreznom obvezniku)

19

2013/C 367/33

Predmet C-440/12: Presuda Suda (prvo vijeće) od 24. listopada 2013. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Finanzgericht Hamburg — Njemačka) — Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) protiv Finanzamt Hamburg-Bergedorf (Porezni sustav — PDV — Igre na sreću ili igre klađenja — Propisi država članica koji predviđaju za vođenje strojeva za igranje s ograničenim dobitkom kumulativno plaćanje PDV-a i posebne pristojbe — Dopustivost — Oporezivi iznos — Mogućnost poreznog obveznika da odbije PDV)

19

2013/C 367/34

Predmet C-519/12: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 17. listopada 2013. (zahtjev za prethodnu odluku Kúria — Mađarska) — OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság protiv Hochtief Solution AG (Nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima — Uredba (EZ) br. 44/2001 — Posebna nadležnost — Članak 5. točka 1. podtočka (a) — Pojam „stvari koje se odnose na ugovore”)

20

2013/C 367/35

Predmet C-597/12: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 17. listopada 2013. — Isdin, SA protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni), Bial-Portela & Ca SA (Žalba — Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Zahtjev za verbalnim žigom Zajednice ZEBEXIR — Raniji verbalni žig ZEBINIX — Relativni razlozi za odbijanje — Uredba (EZ) br. 207/2009 — Članak 8. stavak 1. točka (b) — Obveza obrazlaganja)

20

2013/C 367/36

Predmet C-470/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. rujna 2013. uputio Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) — Generali-Providencia Biztosító Zrt. protiv Közbeszerzési Hatóság — Közbeszerzési Döntőbizottság

21

2013/C 367/37

Predmet C-497/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. rujna 2013. uputio Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nizozemska) — Froukje Faber protiv Autobedrijf Hazet Ochten BV

21

2013/C 367/38

Predmet C-499/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. rujna 2013. uputio Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) — Marian Macikowski Komornik Sądowy u svojstvu sudskog ovršitelja pri Sąd Rejonowy w Chojnicach protiv Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku

22

2013/C 367/39

Predmet C-500/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. rujna 2013. uputio Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) — Gmina Międzyzdroje protiv Minister Finansów

23

2013/C 367/40

Predmet C-512/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. rujna 2013. uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) — X, druga stranka u postupku: Staatssecretaris van Financiën

23

2013/C 367/41

Predmet C-514/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. rujna 2013. uputio Landgericht München I (Njemačka) — Ettayebi Bouzalmate protiv Kreisverwaltung Kleve

23

2013/C 367/42

Predmet C-516/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. rujna 2013. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) — Dimensione Direct Sales s.r.l., Michele Labianca protiv Knoll International S.p.A.

24

2013/C 367/43

Predmet C-518/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. rujna 2013. uputio Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ujedinjena Kraljevina) — The Queen na zahtjev Eventech Ltd protiv The Parking Adjudicator

24

2013/C 367/44

Predmet C-522/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. listopada 2013. uputio Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol (Španjolska) — Ministerio de Defensa i Navantia S.A. protiv Concello de Ferrol

25

2013/C 367/45

Predmet C-524/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. listopada 2013. uputio Amtsgericht Karlsruhe (Njemačka) — Eycke Braun protiv savezne zemlje Baden-Württemberg

25

2013/C 367/46

Predmet C-528/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je podnio Tribunal administratif de Strasbourg (Francuska) dana 8. listopada 2013. — Geoffrey Léger protiv Ministre des affaires sociales et de la santé, Établissement français du sang

25

2013/C 367/47

Predmet C-542/13: Zahtjev za prethodnu odluku koju je 17. listopada 2013. uputio Cour Constitutionelle (Belgija) — Mohamed M'Bodj protiv Vijeća ministara

26

 

Opći sud

2013/C 367/48

Predmet T-512/09: Presuda Općeg suda od 5. studenog 2013. — Rusal Armenal protiv Vijeća („Damping — Uvoz određene aluminijske folije podrijetlom iz Armenije, Brazila i Kine — Pristupanje Armenije Svjetskoj trgovinskoj organizaciji — Tretman tržišnog gospodarstva — Članak 2. stavak 7. Uredbe (EZ) br. 384/96 — Kompatibilnost sa Sporazumom o antidampingu — Članak 277. UFEU-a”)

27

2013/C 367/49

Predmet T-378/12: Presuda Općeg suda od 5. studenog 2013. — Capitalizaciones Mercantiles protiv OHIM-a — Leineweber (X) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Zajednice X — Raniji figurativni žig Zajednice X — Relativni razlozi za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Sličnost znakova — Razlikovni karakter ranijeg žiga — Članak 8.stavak 1. točka (b)Uredbe (EZ) broj 207/2009”)

27

2013/C 367/50

Predmet T-451/12: Rješenje Općeg suda od 24. listopada 2013. — Stromberg Menswear protiv OHIM-a — Leketoy Stormberg Inter (STROMBERG) („Žig Zajednice — Postupak koji se vodi povodom opoziva — Raniji verbalni žig Zajednice STORMBERG — Odricanje nositelja od osporenog žiga — Odluka o zaključenju postupka koji se vodi povodom opoziva — Zahtjev za povrat u prijašnje stanje — Obveza obrazlaganja — Članak 58. stavak 1., članak 76. stavak 1. i članak 81. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Tužba dijelom očito nedopuštena i dijelom očito bez ikakvog pravnog osnova”)

28

2013/C 367/51

Predmet T-457/12: Rješenje Općeg suda od 24. listopada 2013. — Stromberg Menswear protiv OHIM-a — Leketoy Stormberg Inter (STORMBERG) („Žig Zajednice — Verbalni žig Zajednice STORMBERG — Tužba protiv zahtjeva za pretvaranje žiga Zajednice u nacionalnu prijavu žiga — Nedopuštenost žalbe pred žalbenim vijećem — Tužba očito bez ikakvog pravnog osnova”)

28

2013/C 367/52

Predmet T-403/13: Tužba podnesena 2. kolovoza 2013. — APRAM protiv Europske komisije

28

2013/C 367/53

Predmet T-409/13: Tužba podnesena 2. kolovoza 2013. — Companhia Previdente i Socitrel protiv Europske komisije

30

2013/C 367/54

Predmet T-439/13: Tužba podnesena 20. kolovoza 2013. — Fard i Sarkandi protiv Vijeća

31

2013/C 367/55

Predmet T-512/13 P: Žalba koju je 20. rujna 2013. podnio AN protiv presude Službeničkog suda od 11. srpnja 2013. u predmetu F-111/10, AN protiv Komisije

31

2013/C 367/56

Predmet T-528/13: Tužba podnesena 30. rujna 2013. — Kenzo protiv OHIM-a — Tsujimoto (KENZO ESTATE)

32

2013/C 367/57

Predmet T-535/13: Tužba podnesena 7. listopada 2013. — Vakoma protiv OHIM-a — VACOM (VAKOMA)

32

2013/C 367/58

Predmet T-537/13: Tužba podnesena 4. listopada 2013. — Roeckl Sporthandschuhe protiv OHIM-a — Roeckl Handschuhe & Accessoires (prikaz ruke)

33

2013/C 367/59

Predmet T-543/13: Tužba podnesena 4. listopada 2013. — Three-N-Products protiv OHIM-a — Munindra (PRANAYUR)

33

2013/C 367/60

Predmet T-546/13: Tužba od 20. listopada 2013. — Šumelj i drugi protiv Europske unije

34

2013/C 367/61

Predmet T-547/13: Tužba podnesena 8. listopada 2013. — Rosian Express protiv OHIM-a (Oblik kutije)

34

2013/C 367/62

Predmet T-548/13: Tužba podnesena 15. listopada 2013. — Aderans protiv OHIM-a — Ofer (VITALHAIR)

35

2013/C 367/63

Predmet T-549/13: Tužba podnesena 14. listopada 2013. — Francuska protiv Komisije

35

2013/C 367/64

Predmet T-551/13: Tužba podnesena 15. listopada 2013. — Radecki protiv OHIM-a — Vamed (AKTIVAMED)

36

2013/C 367/65

Predmet T-553/13: Tužba podnesena 17. listopada 2013. — European Dynamics Luxembourg i Evropaïki Dynamiki protiv Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije

36

2013/C 367/66

Predmet T-556/13: Tužba podnesena 22. listopada 2013. — Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller, Köln protiv OHIM-a (Original Eau de Cologne)

37

2013/C 367/67

Predmet T-561/13: Tužba podnesena 24. listopada 2013. — Španjolska protiv Komisije

37

2013/C 367/68

Predmet T-563/13: Tužba podnesena 24. listopada 2013. — Belgija protiv Komisije

38

2013/C 367/69

Predmet T-570/13: Tužba podnesena 25. listopada 2013. — Agriconsulting Europe protiv Komisije

38

 

Službenički sud

2013/C 367/70

Predmet F-91/13: Tužba podnesena 19. rujna 2013. — ZZ protiv Komisije

40

2013/C 367/71

Predmet F-96/13: Tužba podnesena 23. rujna 2013. — ZZ protiv Komisije

40

2013/C 367/72

Predmet F-98/13: Tužba podnesena 3. listopada 2013. — ZZ protiv Parlamenta

40

2013/C 367/73

Predmet F-99/13: Tužba podnesena 4. listopada 2013. — ZZ protiv ESB-a

41

2013/C 367/74

Predmet F-101/13: Tužba podnesena 7. listopada 2013. — ZZ protiv ESVD-a

41

2013/C 367/75

Predmet F-103/13: Tužba podnesena 14. listopada 2013. — ZZ protiv EMA-e

41


HR

 

Top