Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:352:TOC

Službeni list Europske unije, C 352, 30. studenoga 2013.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

doi:10.3000/19771088.C_2013.352.hrv

Službeni list

Europske unije

C 352

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

56
30. studenoga 2013.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2013/C 352/01

Posljednja objava Suda Europske unije u Službenom listu Europske unijeSL C 344, 23.11.2013.

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2013/C 352/02

Predmet C-460/13 P: Žalba od 8. kolovoza 2013. koju je podnijela Talijanska Republika protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) donesene 30. svibnja 2013. u predmetu T-454/10, Talijanska Republika protiv Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav)

2

2013/C 352/03

Predmet C-461/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. kolovoza 2013. podnio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. protiv Bundesrepublik Deutschland

3

2013/C 352/04

Predmet C-480/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. rujna 2013. podnio Finanzgerichts Hamburg (Njemačka) — Sysmex Europe GmbH protiv Hauptzollamt Hamburg-Hafen

3

2013/C 352/05

Predmet C-481/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. rujna 2013. podnio Oberlandesgerichts Bamberg (Njemačka) — kazneni postupak protiv Mohammada Ferooza Qurbanija

4

2013/C 352/06

Predmet C-482/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Španjolska) 10. rujna 2013. — Unicaja Banco SA protiv Joséa Hidalga Ruede i drugih

4

2013/C 352/07

Predmet C-483/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marchena no 2 (Španjolska) 10. rujna 2013. — Unicaja Banco S.A. protiv Steluta Grigore

4

2013/C 352/08

Predmet C-484/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Španjolska) 10. rujna 2013. — Caixabank SA protiv Manuela Maríe Ruede Ledesme i Rosario Mesa Mesa

5

2013/C 352/09

Predmet C-485/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Španjolska) 10. rujna 2013. — Caixabank SA protiv Joséa Labelle Crespa i drugih

5

2013/C 352/10

Predmet C-486/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Španjolska) 10. rujna 2013. — Caixabank SA protiv Antonia Galána Rodrígueza

6

2013/C 352/11

Predmet C-487/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Španjolska) 10. rujna 2013. — Caixabank SA protiv Alberta Galána Lune i Dominga Galána Lune

6

2013/C 352/12

Predmet C-489/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. rujna 2013. uputio Hof van beroep te Antwerpen (Belgija) — Ronny Verest, Gaby Gerards protiv Belgische Staat

7

2013/C 352/13

Predmet C-490/13 P: Žalba koju je 13. rujna 2013. podnio Cytochroma Development, Inc. protiv presude Općeg suda (treće vijeće) donesene 3. srpnja 2013. u predmetu T-106/12, Cytochroma Development, Inc. protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

7

2013/C 352/14

Predmet C-503/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. rujna 2013. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) — Boston Scientific Medizintechnik GmbH protiv AOK Sachsen-Anhalt

8

2013/C 352/15

Predmet C-504/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. rujna 2013. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) — Boston Scientific Medizintechnik GmbH protiv Betriebskrankenkasse RWE

8

2013/C 352/16

Predmet C-511/13 P: Žalba koju je 23. rujna 2013. podnio Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV protiv presude Općeg suda (peto vijeće) donesene 11. srpnja 2013. u predmetu T-469/07, Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV protiv Vijeća Europske unije

9

2013/C 352/17

Predmet C-517/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. rujna 2013. podnio Tribunal de première instance de Namur (Belgija) — Belgacom SA, koji je preuzeo postupak od Belgacom Mobile SA protiv Province de Namur

9

2013/C 352/18

Predmet C-533/13: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. listopada 2013. uputio Työtuomioistuin (Finska) — Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry protiv Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy

10

 

Opći sud

2013/C 352/19

Predmet T-248/10: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2013. — Italija protiv Komisije („Pravila o jeziku — Obavijest o javnom natječaju za zapošljavanje administratora — Izbor drugog jezika između tri jezika — Uredba br. 1 — Članak 1.d, stavak 1., članak 27. prva alineja i članak 28. točka (f) Statuta — Članak 1. stavak 1. točka (f) Dodatka III. Statuta — Obveza obrazlaganja — Načelo nediskriminacije”)

11

2013/C 352/20

Predmet T-432/10: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2013. — Vivendi protiv Komisije („Tržišno natjecanje — Zloporaba vladajućeg položaja — Francusko tržište širokopojasnih usluga i telefonskih pretplata — Odluka o odbijanju prigovora — Nepostojanje interesa Zajednice — Važnost navodne povrede za funkcioniranje unutarnjeg tržišta — Vjerojatnost dokazivanja postojanja navodne povrede”)

11

2013/C 352/21

Predmet T-457/10: Presuda Općeg suda od 15. listopada 2013. — Evropaïki Dynamiki protiv Komisije („Ugovori o javnoj nabavi usluga — Postupci po pozivu na nadmetanje — Pružanje vanjskih usluga razvoja, istraživanja i potpore informacijskim sustavima (ESP DESIS II) — Rangiranje ponuditelja — Dodjela ugovora — Konzorcij ponuditelja — Dopuštenost — Obveza obrazlaganja — Transparentnost — Jednako postupanje — Očita pogreška u ocjeni — Izvanugovorna odgovornost”)

12

2013/C 352/22

Predmet T-474/10: Presuda Općeg suda od 15. listopada 2013. — Evropaïki Dynamiki protiv Komisije („Ugovori o javnim uslugama — Postupci po pozivu na nadmetanje — Pružanje vanjskih usluga razvoja, istraživanja i potpore informacijskim sustavima (ESP DESIS II) — Rangiranje ponuditelja — Dodjela ugovora — Obveza obrazlaganja — Transparentnost — Jednako postupanje — Očita pogreška u ocjeni — Izvanugovorna odgovornost”)

12

2013/C 352/23

Predmet T-275/11: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2013. — TF1 protiv Komisije („Državne potpore — Javna služba radiodifuzije — Potpora koju francuske vlasti predviđaju u korist France Télévisions — Subvencija godišnjeg proračuna — Odluka kojom se potpora oglašava spojivom s unutarnjim tržištem — Članak 106. stavak 2. UFEU-a — Nužna veza između poreza i mjere potpore”)

13

2013/C 352/24

Predmet T-638/11: Presuda Općeg suda od 15. listopada 2013. — European Dynamics Belgium i dr. protiv EMA-e („Javna nabava usluga — Postupak po pozivu EMA-e na nadmetanje — Pružanje usluga podrške za računalne aplikacije — Odbijanje ponude ponuditelja — Kriteriji dodjele — Obveza obrazloženja — Poštivanje uvjeta dodjele utvrđenih u specifikacijama — Utvrđivanje podkriterija uz kriterije dodjele — Pristup dokumentima”)

13

2013/C 352/25

Predmet T-282/12: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2013. — El Corte Inglés protiv OHIM-a — Sohawon (fRee YOUR STYLe.) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava registracije figurativnog žiga Zajednice fRee YOUR STYLe. — Raniji verbalni nacionalni žigovi i žigovi Zajednice FREE STYLE — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009”)

14

2013/C 352/26

Predmet T-328/12: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2013. — Mundipharma protiv OHIM-a — AFT Pharmaceuticals (Maxigesic) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava registracije verbalnog žiga Zajednice Maxigesic — Raniji verbalni žig Zajednice OXYGESIC — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009”)

14

2013/C 352/27

Predmet T-379/12: Presuda Općeg suda od 15. listopada 2013. — Electric Bike World protiv OHIM-a — Brunswick (LIFECYCLE) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava (registracije) verbalnog žiga Zajednice LIFECYCLE — Raniji verbalni nacionalni žig LIFECYCLE — Djelomično odbijanje registracije od strane žalbenog vijeća — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 — Obveza obrazlaganja — Članak 75. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009”)

15

2013/C 352/28

Predmet T-453/12: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2013. — Zoo Sport protiv OHIM-a — K-2 (ZOOSPORT) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava registracije verbalnog žiga Zajednice ZOOSPORT — Raniji verbalni žig Zajednice ZOOT i raniji figurativni žig Zajednice SPORTS ZOOT SPORTS — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009”)

15

2013/C 352/29

Predmet T-455/12: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2013. — Zoo Sport protiv OHIM-a — K-2 (zoo sport) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava za registraciju figurativnog žiga Zajednice ZOO Sport — Raniji verbalni žig Zajednice ZOOT i raniji figurativni žig Zajednice SPORTS ZOOT SPORTS — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

16

2013/C 352/30

Predmet T-488/13: Tužba podnesena 2. rujna 2013. — GEA Group protiv OHIM-a (engineering for a better world)

16

2013/C 352/31

Predmet T-502/13: Tužba podnesena 18. rujna 2013. — ASPA protiv OHIM-a — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (ARGENTARIA)

16

2013/C 352/32

Predmet T-506/13: Tužba podnesena 20. rujna 2013. — Urb Rulmenti Suceava protiv OHIM-a — Adiguzel (URB)

17

2013/C 352/33

Predmet T-508/13: Tužba podnesena 20. rujna 2013. — Vlada Malezije protiv OHIM-a — Vergamini (HALAL MALAYSIA)

17

2013/C 352/34

Predmet T-514/13: Tužba podnesena 23. rujna 2013. — AgriCapital protiv OHIM-a — agri.capital (AGRI.CAPITAL)

18

2013/C 352/35

Predmet T-517/13: Tužba podnesena 19. rujna 2013. — Éditions Quo Vadis protiv OHIM-a — Gómez Hernández („QUO VADIS”)

19

2013/C 352/36

Predmet T-518/13: Tužba podnesena 23. rujna 2013. — Future Enterprises protiv OHIM-a — McDonald's International Property (MACCOFFEE)

19

2013/C 352/37

Predmet T-521/13: Tužba podnesena 19. rujna 2013. — Alpinestars Research protiv OHIM-a — Tung Cho i Wang Yu (A ASTER)

20

2013/C 352/38

Predmet T-522/13: Tužba podnesena 26. rujna 2013. — Tsujimoto protiv OHIM-a — Kenzo (KENZO ESTATE)

20

2013/C 352/39

Predmet T-523/13: Tužba podnesena 20. rujna 2013. — Euromed protiv OHIM-a — DC Druck-Chemie (EUROSIL)

21

2013/C 352/40

Predmet T-524/13: Tužba podnesena 20. rujna 2013. — Euromed protiv OHIM-a — DC Druck-Chemie (EUROSIL)

21

2013/C 352/41

Predmet T-541/13: Tužba podnesena 9. listopada 2013. — Abertis Telecom i Retevisión I protiv Komisije

22

 

Službenički sud

2013/C 352/42

Predmet F-69/11: Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 17. listopada 2013. BF protiv Revizorskog suda (Javna služba — Postupak za popunjavanje radnog mjesta ravnatelja — Izvještaj odbora za predselekciju — Obrazloženje — Izostanak — Nezakonitost odluke o imenovanju — Uvjeti)

23

2013/C 352/43

Predmet F-126/11: Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 11. rujna 2013. — de Brito Sequeira Carvalho protiv Komisije (Javna služba — Službenici — Stegovne mjere — Stegovni postupak — Stegovna sankcija — Ukor — Članak 25. Priloga IX. Statutu — Članak 22.a Statuta)

23

2013/C 352/44

Predmet F-39/12: Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 23. listopada 2013. — BQ protiv Revizorskog suda (Javna služba — Službenik — Izvještaj o ocjeni — Psihičko uznemiravanje — Naknada štete — Dopuštenost — Rok)

23

2013/C 352/45

Predmet F-76/12: Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 18. rujna 2013. — Scheidemann protiv Komisije (Javna služba — Službenik — Međuinstitucionalni premještaj — Članci 43. i 45. Statuta — Unaprjeđenje — Bodovi za radnu uspješnost — Jednakost postupanja — Autonomija institucija)

24

2013/C 352/46

Predmet F-77/12: Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 17. listopada 2013. — Vasilev protiv Komisije (Javna služba — Otvoreni natječaj — Obavijest o natječaju EPSO/AD/208/11 — Nemogućnost korištenja tipkovnice tijekom preliminarnog testa na koju je kandidat bio naviknut — Odbijanje sudjelovanja na testovima procjene — Jednako postupanje)

24

2013/C 352/47

Predmet F-93/12: Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 23. listopada 2013. — D'Agostino protiv Komisije (Javna služba — Ugovorni djelatnik — Članak 3.a Uvjeta zaposlenja za ostale djelatnike — Neproduljenje ugovora — Dužnost pažljivog postupanja — Interes službe — Potpuno i detaljno ispitivanje mogućnosti zapošljavanja u okviru svih službi koje odgovaraju zadaćama predviđenim ugovorom)

24

2013/C 352/48

Predmet F-98/12: Presuda Službeničkog suda (sudac pojedinac) od 23. listopada 2013. — Verstreken protiv Vijeća (Javna služba — Službenici — Napredovanje — Ocjenjivačko razdoblje 2008. — Ocjenjivačko razdoblje 2009. — Odluka da se tužiteljica ne unaprijedi — Obrazloženje — Općenito i stereotipno obrazloženje)

25

2013/C 352/49

Predmet F-124/12: Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 23. listopada 2013. — Solberg protiv EMCDDA (Javna služba — Bivši privremeni djelatnik — Neproduljenje ugovora na određeno vrijeme — Obveza obrazlaganja — Opseg diskrecijskog prava)

25

2013/C 352/50

Predmet F-148/12: Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 23. listopada 2013. — Solberg protiv EMCDDA (Javna služba — Bivši privremeni djelatnik — Izvještaj o ocjeni — Pravni interes — Obveza obrazlaganja — Opseg diskrecijskog prava)

25

2013/C 352/51

Predmet F-58/13: Tužba podnesena 21. lipnja 2013. — ZZ protiv Komisije

25

2013/C 352/52

Predmet F-62/13: Tužba podnesena 26. lipnja 2013. — ZZ protiv Komisije

26

2013/C 352/53

Predmet F-77/13: Tužba podnesena 9. kolovoza 2013. — ZZ protiv Europola

26

2013/C 352/54

Predmet F-95/13: Tužba podnesena 23. rujna 2013. — ZZ i dr. protiv Europske agencije za željeznice (ERA)

26


HR

 

Top