EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:256:TOC

Službeni list Europske unije, L 256, 12 listopada 2018.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 256

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
12. listopada 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/1513 оd 10. listopada 2018. o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu određenih tvari razvrstanih kao karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari 1.A ili 1.B kategorije ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/1514 оd 10. listopada 2018. o izmjeni priloga II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za abamektin, acibenzolar-S-metil, klopiralid, emamektin, fenheksamid, fenpirazamin, fluazifop-P, izofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talk E553B i tebukonazol u ili na određenim proizvodima ( 1 )

8

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/1515 оd 10. listopada 2018. o izmjeni priloga III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za difenilamin i oksadiksil u ili na određenim proizvodima ( 1 )

33

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/1516 оd 10. listopada 2018. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za penoksulam, triflumizol i triflumuron u ili na određenim proizvodima ( 1 )

45

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1517 оd 11. listopada 2018. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe Vijeća (EU) 2018/581 o privremenoj suspenziji autonomnih carina iz Zajedničke carinske tarife za određenu robu vrste koja je namijenjena ugradnji u zrakoplove ili uporabi za zrakoplove

58

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2018/1518 od 9. listopada 2018. o izmjeni Odluke 1999/70/EZ o vanjskim revizorima nacionalnih središnjih banaka u pogledu vanjskih revizora središnje banke Banco de España

63

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1519 оd 9. listopada 2018. o izmjeni Provedbene odluke 2014/150/EU o organizaciji privremenog pokusa kojim se predviđaju određena odstupanja od stavljanja na tržište populacija biljnih vrsta pšenice, ječma, zobi i kukuruza u skladu s Direktivom Vijeća 66/402/EEZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 5470)  ( 1 )

65

 

*

Odluka Komisije (EU) 2018/1520 оd 9. listopada 2018. o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012 o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije

67

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1521 оd 10. listopada 2018. o izmjeni Odluke 2009/11/EZ o odobrenju metoda razvrstavanja svinjskih trupova u Španjolskoj (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 6507)

84

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1522 оd 11. listopada 2018. o utvrđivanju zajedničkog formata nacionalnih programa kontrole onečišćenja zraka u skladu s Direktivom (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 6549)  ( 1 )

87

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1523 оd 11. listopada 2018. o utvrđivanju predloška izjave o pristupačnosti u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora ( 1 )

103

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1524 оd 11. listopada 2018. o utvrđivanju metodologije praćenja i načina izvješćivanja država članica o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 6560)  ( 1 )

108

 

 

AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

 

*

Odluka br. 1/2018 Odbora veleposlanika AKP-a i EU-a od 28. rujna 2018. kojom se direktoru Tehničkog centra za poljoprivrednu i ruralnu suradnju (CTA) daje razrješnica u pogledu izvršenja proračuna Centra za financijske godine od 2001., 2002. i 2003. [2018/1525]

117

 

*

Odluka br. 2/2018 Odbora veleposlanika AKP-a i EU-a od 28. rujna 2018. kojom se direktoru Tehničkog centra za poljoprivrednu i ruralnu suradnju (CTA) daje razrješnica u pogledu izvršenja proračuna Centra za financijske godine 2004., 2005. i 2006. [2018/1526]

118

 

*

Odluka br. 3/2018 Odbora veleposlanika AKP-a i EU-a od 28. rujna 2018. kojom se direktoru Tehničkog centra za poljoprivrednu i ruralnu suradnju (CTA) daje razrješnica u pogledu izvršenja proračuna Centra za financijske godine od 2007. do 2016. [2018/1527]

119

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top