EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:284:TOC

Službeni list Europske unije, L 284, 20 listopada 2016.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 284

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 59.
20. listopada 2016.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1851 оd 14. lipnja 2016. o donošenju programa ad hoc modula za godine 2019., 2020. i 2021., za anketu o radnoj snazi na uzorku kako je predviđeno Uredbom Vijeća (EZ) br. 577/98 ( 1 )

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1852 od 19. listopada 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 468/2010 o popisu EU-a plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom

5

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1853 оd 19. listopada 2016. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

15

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1854 оd 19. listopada 2016. o utvrđivanju koeficijenta dodjele koji se primjenjuje na količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 1. do 7. listopada 2016. u okviru carinskih kvota koje su Uredbom (EZ) br. 341/2007 otvorene za češnjak

17

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije (EU) 2016/1855 оd 19. listopada 2016. o izmjeni Direktive 2009/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica o ekstrakcijskim otapalima koja se koriste u proizvodnji hrane i sastojaka hrane ( 1 )

19

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka (EU) 2016/1856 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. listopada 2016. o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Grčkoj

21

 

*

Odluka (EU) 2016/1857 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. listopada 2016. o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (na temelju zahtjeva Finske – EGF/2016/001 FI/Microsoft)

23

 

*

Odluka (EU) 2016/1858 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. listopada 2016. o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (na temelju zahtjeva Švedske – EGF/2016/002 SE/Ericsson)

25

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2016/1859 od 13. listopada 2016. o Trostranom socijalnom samitu za rast i zapošljavanje te stavljanju izvan snage Odluke 2013/174/EZ

27

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2016/1860 od 17. listopada 2016. o imenovanju dvaju članova i jednog zamjenika člana Odbora regija, koje je predložila Talijanska Republika

31

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1861 оd 14. listopada 2016. o izmjeni Provedbene odluke 2012/830/EU o dodatnom financijskom doprinosu za programe kontrole, nadzora i praćenja ribarstva država članica za 2012. (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 6477)

33

 

 

III.   Drugi akti

 

 

EUROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Odluka Nadzornog tijela EFTA-e br. 36/16/COL od 9. veljače 2016. o djelomičnom stavljanju izvan snage Odluke br. 227/04/COL u pogledu statusa Islanda za virusnu hemoragijsku septikemiju (VHS) [2016/1862]

35

 

*

Odluka Nadzornog tijela EFTA-e br. 58/16/COL-D od 3. ožujka 2016. o odobrenju nacionalnih mjera Norveške za ograničavanje utjecaja bolesti Gyrodactylus salaris i o stavljanju izvan snage odluka br. 298/08/COL i br. 299/08/COL [2016/1863]

37

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top