EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:087:TOC

Službeni list Europske unije, L 87, 2 travnja 2016.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 87

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 59.
2. travnja 2016.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2016/479 оd 1. travnja 2016. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe steviol glikozida (E 960) kao sladila u određenim pićima umanjene energetske vrijednosti ili bez dodatka šećera ( 1 )

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/480 оd 1. travnja 2016. o uspostavljanju zajedničkih pravila za međusobno povezivanje nacionalnih elektroničkih registara cestovnih prijevoznika i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1213/2010 ( 1 )

4

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/481 оd 1. travnja 2016. o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice

24

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/482 оd 1. travnja 2016. o zatvaranju interventnog otkupa obranog mlijeka u prahu po fiksnoj cijeni za razdoblje intervencije koje završava 30. rujna 2016. i o otvaranju natječajnog postupka za otkup

26

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/483 оd 1. travnja 2016. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

29

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka (EU, Euratom) 2016/484 predstavnika vlada država članica od 23. ožujka 2016. o imenovanju sudaca Općeg suda

31

 

*

Odluka (EU, Euratom) 2016/485 predstavnika vlada država članica od 23. ožujka 2016. o imenovanju sudaca Općeg suda

33

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije ( SL L 343, 29.12.2015. )

35

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije ( SL L 343, 29.12.2015. )

35

 

*

Ispravak Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ ( SL L 158, 30.4.2004. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 05/Sv. 02 od 21. studenoga 2012.)

36

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top