EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2022/444/07

Poziv na podnošenje prijedloga 2023. – EAC/A10/2022 Program Erasmus+ 2022/C 444/07

PUB/2022/1444

SL C 444, 23.11.2022, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 444/16


Poziv na podnošenje prijedloga 2023. – EAC/A10/2022

Program Erasmus+

(2022/C 444/07)

1.   Uvod i ciljevi

Ovaj poziv na podnošenje prijedloga temelji se na Uredbi (EU) br. 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa „Erasmus+”, programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport (1) (dalje u tekstu „Uredba o programu Erasmus+”) i godišnjem programu rada za program Erasmus+ za 2023. (C(2022)6002). Programom Erasmus+ obuhvaćeno je razdoblje od 2021. do 2027. Opći i posebni ciljevi programa Erasmus+ navedeni su u članku 3. Uredbe o programu Erasmus+.

2.   Aktivnosti

Ovaj poziv na podnošenje prijedloga obuhvaća sljedeće aktivnosti programa Erasmus+:

Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

mobilnost u svrhu učenja za pojedince u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

aktivnosti sudjelovanja mladih

DiscoverEU – aktivnosti uključivanja

virtualne razmjene u visokom obrazovanju i među mladima

mobilnost osoblja u području sporta

Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja organizacija i institucija

partnerstva za suradnju:

suradnička partnerstva

mala partnerstva

partnerstva za izvrsnost:

centri strukovne izvrsnosti

aktivnosti Erasmus Mundus

partnerstva za inovacije:

savezi za inovacije

projekti usmjereni na budućnost

jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta

neprofitna europska sportska događanja

Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška razvoju politike i suradnji

Mladi Europe zajedno

aktivnosti Jean Monnet:

aktivnosti programa Jean Monnet u području visokog obrazovanja

aktivnosti programa Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja

3.   Prihvatljivost

Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za financiranje za mobilnost u svrhu učenja za mlade i osobe koje rade s mladima, aktivnosti sudjelovanja mladih i aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU.

Sljedeće zemlje mogu u potpunosti sudjelovati u svim aktivnostima programa Erasmus+ (2):

27 država članica Europske unije i prekomorske zemlje i područja

treće zemlje pridružene programu:

države EFTA-e/EGP-a: Island, Lihtenštajn i Norveška

zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u: Republika Turska, Republika Sjeverna Makedonija i Republika Srbija (3).

Osim toga, neke aktivnosti programa Erasmus+ otvorene su i organizacijama iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu.

Više informacija o načinima sudjelovanja dostupno je u Vodiču kroz program Erasmus+ za 2023.

4.   Proračun i trajanje projekata

Za ovaj poziv na podnošenje prijedloga predviđeno je ukupno 3 393,17 milijuna EUR:

obrazovanje i osposobljavanje:

2 980,70  milijuna

EUR

mladi:

321,12  milijuna

EUR

sport:

65,13  milijuna

EUR

aktivnosti Jean Monnet:

26,22  milijuna

EUR

Ukupni proračun namijenjen pozivu na podnošenje prijedloga i njegova raspodjela navedeni su u godišnjem programu rada za program Erasmus+ za 2023., donesenom 25. kolovoza 2022., te se mogu izmijeniti na temelju izmjene godišnjeg programa rada za Erasmus+. Potencijalnim podnositeljima prijava savjetuje se da redovito prate godišnji program rada za Erasmus+ i njegove izmjene objavljene na stranici:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_hr

Dodijeljena bespovratna sredstva te trajanje projekata ovise o čimbenicima poput vrste projekta, vrste prihvatljivih prijavitelja i broja uključenih partnera.

Korisnici mogu prijaviti troškove za rad volontera u okviru određenih aktivnosti na temelju jediničnih troškova odobrenih i definiranih u Odluci Komisije (2019) 2646. Za detaljne upute o prihvatljivosti troškova volontera pregledajte Vodič kroz program Erasmus+.

5.   Rok za podnošenje prijava

Svi rokovi za podnošenje prijava navedeni su u nastavku prema briselskom vremenu.

Ključna aktivnost 1.

Mobilnost pojedinaca u području visokog obrazovanja

23. veljače 2023. u 12:00

Mobilnost pojedinaca u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, odgoju i općem obrazovanju te obrazovanju odraslih

23. veljače 2023. u 12.00

Mobilnost osoblja u području sporta

23. veljače 2023. u 12:00

Međunarodna mobilnost koja uključuje treće zemlje koje nisu pridružene Programu

23. veljače 2023. u 12:00

Erasmus akreditacije u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odgoja i općeg obrazovanja i obrazovanja odraslih

19. listopada 2023. u 12:00

Erasmus akreditacije u području mladih

19. listopada 2023. u 12:00

Mobilnost pojedinaca u području mladih

23. veljače 2023. u 12:00

Mobilnost pojedinaca u području mladih

4. listopada 2023. u 12:00

Aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU

4. listopada 2023. u 12:00

Virtualne razmjene u području visokog obrazovanja i mladih

26. travnja 2023. u 17:00


Ključna aktivnost 2.

Suradnička partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, osim onih za koja se prijavljuju europske nevladine organizacije

22. ožujka 2023. u 12:00

Suradnička partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih za koja se prijavljuju europske nevladine organizacije

22. ožujka 2023. u 17:00

Suradnička partnerstva u području sporta

22. ožujka 2023. u 17:00

Suradnička partnerstva u području obrazovanja, osim onih za koja se prijavljuju europske nevladine organizacije

4. listopada 2023. u 12:00

Mala partnerstva u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih i mladih

22. ožujka 2023. u 12:00

Mala partnerstva u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih i mladih

4. listopada 2023. u 12:00

Mala partnerstva u području sporta

22. ožujka 2023. u 17:00

Centri strukovne izvrsnosti

8. lipnja 2023. u 17:00

Aktivnosti Erasmus Mundus

16. veljače 2023. u 17:00

Savezi za inovacije

3. svibnja 2023. u 17:00

Projekti usmjereni na budućnost

15. ožujka 2023. u 17:00

Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja

16. veljače 2023. u 17:00

Jačanje kapaciteta u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

28. veljače 2023. u 17:00

Jačanje kapaciteta u području mladih

8. ožujka 2023. u 17:00

Jačanje kapaciteta u području sporta

22. ožujka 2023. u 17:00

Neprofitna europska sportska događanja

22. ožujka 2023. u 17:00


Ključna aktivnost 3:

Mladi Europe zajedno

9. ožujka 2023. u 17:00


Mreže i aktivnosti Jean Monnet

14. veljače 2023. u 17:00

Za detaljne upute o podnošenju prijava pogledajte Vodič kroz program Erasmus+.

6.   Podrobnije informacije

Detaljni uvjeti ovog poziva na podnošenje prijedloga, uključujući prioritete, mogu se pronaći u Vodiču kroz program Erasmus+ za 2023. na sljedećoj internetskoj adresi:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Vodič kroz program Erasmus+ sastavni je dio ovog poziva na podnošenje prijedloga, a uvjeti sudjelovanja i financiranja navedeni u Vodiču u potpunosti se primjenjuju na ovaj poziv.


(1)  SL L 189, 28.5.2021., str. 1.

(2)  Za aktivnosti Jean Monnet mogu se prijaviti organizacije iz cijelog svijeta.

(3)  Podložno potpisivanju bilateralnih sporazuma o pridruživanju.


Top