EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:266:TOC

Službeni list Europske unije, C 266, 11. srpnja 2022.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 266

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 65.
11. srpnja 2022.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2022/C 266/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2022/C 266/02

Predmet C-600/19: Presuda Suda (veliko vijeće) od 17. svibnja 2022. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Audiencia Provincial de Zaragoza, Španjolska) – MA/Ibercaja Banco, SA (Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 93/13/EEZ – Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima – Načelo ekvivalentnosti – Načelo djelotvornosti – Postupak hipotekarne ovrhe – Nepoštenost odredbe kojom se određuje nominalna stopa zateznih kamata i odredbe o prijevremenom dospijeću u ugovoru o zajmu – Pravomoćnost i prekluzija – Gubitak mogućnosti pozivanja na nepoštenost ugovorne odredbe pred sudom – Ovlast nacionalnog suda da provodi nadzor po službenoj dužnosti)

2

2022/C 266/03

Spojeni predmeti C-693/19 i C-831/19: Presuda Suda (veliko vijeće) od 17. svibnja 2022. (zahtjevi za prethodnu odluku koje je uputio Tribunale di Milano, Italija) – SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA/YB (C-693/19), Banco di Desio e della Brianza SpA i dr./YX, ZW (C-831/19) („Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 93/13/EEZ – Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima – Načelo ekvivalentnosti – Načelo djelotvornosti – Postupak za izdavanje platnog naloga i postupak ovrhe na tražbini protiv trećih osoba – Pravomoćnost koja implicitno obuhvaća valjanost odredaba ovršne isprave – Ovlast ovršnog suda da po službenoj dužnosti ispita eventualnu nepoštenost ugovorne odredbe”)

3

2022/C 266/04

Predmet C-725/19: Presuda Suda (veliko vijeće) od 17. svibnja 2022. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputila Judecătoria Sector 2 Bucureşti, Rumunjska) – IO/Impuls Leasing România IFN SA („Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 93/13/EEZ – Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima – Načelo ekvivalentnosti – Načelo djelotvornosti – Postupak izvršenja ugovora o leasingu koji ima svojstvo ovršne isprave – Prigovor izvršenju – Nacionalni propis koji sudu kojem je podnesen taj prigovor ne omogućuje da provjeri nepoštenost odredaba ovršne isprave – Ovlast ovršnog suda da po službenoj dužnosti ispita eventualnu nepoštenost ugovorne odredbe – Postojanje tužbe općeg prava koja omogućuje provjeru nepoštenosti navedenih odredaba – Zahtjev postojanja jamstva za prekid ovršnog postupka”)

4

2022/C 266/05

Predmet C-869/19: Presuda Suda (veliko vijeće) od 17. svibnja 2022. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Supremo – Španjolska) – L/Unicaja Banco SA, ranije Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U. (Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 93/13/EEZ – Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima – Načelo ekvivalentnosti – Načelo djelotvornosti – Hipotekarni ugovor – Nepoštenost „ugovorne odredbe o najnižoj kamatnoj stopi” predviđene tim ugovorom – Nacionalna pravila o žalbenom postupku – Ograničavanje vremenskih učinaka proglašenja ništavosti nepoštene odredbe – Povrat – Ovlast nacionalnog žalbenog suda da provodi nadzor po službenoj dužnosti)

4

2022/C 266/06

Predmet C-466/20: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 19. svibnja 2022. (zahtjev za prethodnu odluku Bundesgerichtshof – Njemačka) – HEITEC AG/HEITECH Promotion GmbH, RW („Zahtjev za prethodnu odluku – Žigovi – Direktiva 2008/95/EZ – Članak 9. – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članci 54., 110. i 111. – Ograničenje prava kao posljedica trpljenja – Pojam „trpljenje” – Prekid prekluzivnog roka – Opomena – Datum prekida prekluzivnog roka u slučaju podnošenja pravnog sredstva – Učinci prekluzije – Zahtjevi za dodjelu naknade štete, pružanje informacija i uništenja proizvoda”)

5

2022/C 266/07

Predmet C-569/20: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 19. svibnja 2022. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Specializiran nakazatelen sad – Bugarska) – kazneni postupak protiv osobe IR („Zahtjev za prethodnu odluku – Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Direktiva (EU) 2016/343 – Članak 8. – Pravo sudjelovati na raspravi – Obavijest o raspravi – Nemogućnost pronalaženja optuženika unatoč razumnim naporima koje su uložila nadležna tijela – Mogućnost suđenja i osude u odsutnosti – Članak 9. – Pravo na obnovu postupka ili na drugo pravno sredstvo kojim se omogućuje novo utvrđivanje merituma predmeta”)

6

2022/C 266/08

Predmet C-33/21: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 19. svibnja 2022. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Vrhovni kasacijski sud – Italija) – Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Ryanair DAC („Zahtjev za prethodnu odluku – Radnici migranti – Socijalna sigurnost – Primjenjivo zakonodavstvo – Uredba (EEZ) br. 1408/71 – Članak 14. točka 2. podtočka (a) alineje i. i ii. – Uredba (EZ) br. 883/2004 – Članak 11. stavak 5. – Članak 13. stavak 1. točke (a) i (b) – Pojam „domaća baza” – Letačko osoblje – Radnici koji su zaposleni na državnom području dviju ili više država članica – Poveznice”)

7

2022/C 266/09

Predmet C-85/21: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 15. ožujka 2022. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landesverwaltungsgericht Steiermark – Austrija) – WY/Steiermärkische Landesregierung („Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 53. stavak 2. Poslovnika Suda – Građanstvo Unije – Članci 20. i 21. UFEU-a – Područje primjene – Automatski gubitak državljanstva države članice prije pristupanja te države Uniji – Očita nenadležnost Suda”)

7

2022/C 266/10

Predmet C-724/21: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 16. svibnja 2022. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Köln – Njemačka) – RV („Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 99. Poslovnika Suda – Građanstvo Unije – Članak 21. UFEU-a – Pravo na slobodno kretanje i boravak na državnom području država članica – Kazneno djelo koje se posebno odnosi na međunarodnu otmicu maloljetnika – Ograničenje – Zaštita djeteta – Proporcionalnost”)

8

2022/C 266/11

Predmet C-211/22: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. ožujka 2022. uputio Tribunal da Relação de Lisboa (Žalbeni sud u Lisabonu, Portugal) – Super Bock Bebidas S.A., AN, BQ/Autoridade da Concorrência

8

2022/C 266/12

Predmet C-213/22: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. ožujka 2022. uputio Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/CS

10

2022/C 266/13

Predmet C-219/22: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. ožujka 2022. uputio Rajonen sad Nesebar (Bugarska) – kazneni postupak protiv QS

11

2022/C 266/14

Predmet C-238/22: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. travnja 2022. uputio Landgericht Frankfurt am Main (Njemačka) – FW/LATAM Airlines Group SA

11

2022/C 266/15

Predmet C-250/22: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. travnja 2022. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – Fallimento Villa di Campo Srl/Agenzia delle Entrate

12

2022/C 266/16

Predmet C-255/22 P: Žalba koju je 8. travnja 2022. podnio Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. protiv presude Općeg suda od 2. veljače 2022. u predmetu T-616/18, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Komisija

13

2022/C 266/17

Predmet C-257/22: Sažetak zahtjeva za prethodnu odluku koji je 14. travnja 2022. uputio Krajský soud v Brně (Češka Republika) – CD/Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky

14

2022/C 266/18

Predmet C-270/22: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. travnja 2022. uputio Tribunale ordinario di Ravenna (Italija) – G.D., A.R., C.M./Ministero dell'Istruzione, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

14

2022/C 266/19

Predmet C-276/22: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. travnja 2022. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – Edil Work 2 S.r.l., S.T. S.r.l/STE S.a.r.l.

16

2022/C 266/20

Predmet C-289/22: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. svibnja 2022. uputio Fővárosi Törvényszék (Mađarska) — A.T.S. 2003 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. (u likvidaciji)/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

16

2022/C 266/21

Predmet C-292/22: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. svibnja 2022. uputio Administrativen sad Varna (Bugarska) – Teritorialna direkcija Mitnica – Varna/„NOVA TARGOVSKA KOMPANIJA 2004” AD

17

 

Opći sud

2022/C 266/22

Predmet T-913/16: Presuda Općeg suda od 11. svibnja 2022. – Fininvest i Berlusconi/ESB („Ekonomska i monetarna politika – Bonitetni nadzor nad kreditnim institucijama – Posebne nadzorne zadaće povjerene ESB-u – Procjena stjecanja kvalificiranih udjela – Protivljenje stjecanju kvalificiranog udjela – Neretroaktivnost – Pravomoćnost – Primjena nacionalnih odredbi o prenošenju – Prava obrane – Pravo na pristup spisu – Pravo na saslušanje – Novi razlog – Nadređenost prava Unije – Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu”)

19

2022/C 266/23

Predmeti T-30/19 i T-72/19: Presuda Općeg suda od 4. svibnja 2022. – CRIA i CCCMC/Komisija („Damping – Subvencije – Uvoz određenih pneumatskih guma, novih ili protektiranih, od kaučuka, vrste koja se rabi za autobuse ili kamione i s indeksom opterećenja većim od 121, podrijetlom iz Kine – Konačna antidampinška pristojba – Konačna kompenzacijska pristojba – Tužba za poništenje – Procesna legitimacija – Izravan utjecaj – Osobni utjecaj – Regulatorni akt koji ne podrazumijeva provedbene mjere – Pravni interes – Šteta za industriju Unije – Objektivno ispitivanje – Uzročna veza – Izračun sniženja cijena i marže štete – Poštena usporedba cijena – Izračunate uvozne cijene – Cijene naplaćene prvim neovisnim kupcima – Razlika u razini trgovine – Složene gospodarske ocjene – Intenzitet sudskog nadzora – Pokazatelji štete – Ocjena podataka – Pristup podacima iz ispitnih postupaka koji nisu povjerljivi – Prava obrane”)

20

2022/C 266/24

Predmet T-718/20: Presuda Općeg suda od 4. svibnja 2022. – Wizz Air Hungary/Komisija (TAROM; potpora za sanaciju) („Državne potpore – Zračni prijevoz – Mjera potpore koju je poduzela Rumunjska – Potpora za sanaciju društva TAROM – Odluka o neospornosti – Tužba za poništenje – Svojstvo zainteresirane osobe – Zaštita postupovnih prava – Dopuštenost – Smjernice o potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama – Mjera čiji je cilj sprječavanje socijalnih problema ili rješavanje tržišnog nedostatka – Načelo jednokratne dodjele potpore – Utjecaj ranije potpore dodijeljene prije pristupanja Rumunjske Uniji – Ozbiljne poteškoće – Obveza obrazlaganja”)

22

2022/C 266/25

Predmet T-93/21: Presuda Općeg suda od 11. svibnja 2022. – Creaticon/EUIPO – Paul Hartmann (SK SKINTEGRA THE RARE MOLECULE) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija – Figurativni žig Europske unije SK SKINTEGRA THE RARE MOLECULE – Raniji nacionalni verbalni žig SKINTEGRITY – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

22

2022/C 266/26

Predmet T-261/21: Presuda Općeg suda od 4. svibnja 2022. – Sturz/EUIPO – Clatronic International (STEAKER) („Žig Europske unije – Postupak za proglašavanje žiga ništavim – Verbalni žig Europske unije STEAKER – Apsolutni razlozi za odbijanje – Opisni karakter – Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/1001) – Nepostojanje razlikovnog karaktera – Članak 52. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 59. stavak 1. točka (a) Uredbe 2017/1001) – Pravo na saslušanje – Članak 94. stavak 1. Uredbe 2017/1001”)

23

2022/C 266/27

Predmet T-436/21: Presuda Općeg suda od 27. travnja 2022. – Veen/Europol („Izvanugovorna odgovornost – Suradnja policijskih tijela i drugih tijela za izvršavanje zakonodavstva država članica – Borba protiv kriminala – Priopćavanje informacija od strane Europola državi članici – Navodna nezakonita obrada podataka – Uredba (EU) 2016/794 – Članak 50. stavak 1. – Neimovinska šteta”)

24

2022/C 266/28

Predmet T-619/21: Presuda Općeg suda od 4. svibnja 2022. – PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs/EUIPO – Haufe-Lexware (TAXMARC) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava verbalnog žiga Europske unije TAXMARC – Raniji figurativni žig Europske unije TAXMAN – Prekid postupka – Članak 71. stavak 1. Delegirane uredbe (EU) 2018/625”)

24

2022/C 266/29

Predmeti T-710/21, T-722/21 i T-723/21: Presuda Općeg suda od 27. travnja 2022. – Roos i dr./Parlament („Javno zdravlje – Obveza pokazivanja valjane Unijine digitalne COVID-19 potvrde radi ulaska u zgrade Parlamenta – Pravni temelj – Sloboda i nezavisnost zastupnika – Obveza zaštite zdravlja osoblja u službi Unije – Zastupnički imunitet – Obrada osobnih podataka – Pravo na poštovanje privatnog života – Pravo na fizički integritet – Pravo na sigurnost – Jednako postupanje – Proporcionalnost”)

25

2022/C 266/30

Predmet T-154/21: Rješenje Općeg suda od 6. travnja 2022. – Saure/Komisija („Tužba za poništenje – Pristup dokumentima – Uredba (EZ) br. 1049/2001 – Preuranjeni ponovni zahtjev – Članak 7. Uredbe br. 1049/2001 – Nepostojanje akta koji se može pobijati – Izričito odbijanje pristupa – Prilagodba tužbe – Očita nedopuštenost”)

26

2022/C 266/31

Predmet T-282/21: Rješenje Općeg suda od 7. travnja 2022. – SS i ST/Frontex („Tužba zbog propusta – Pravo na azil – Poziv na djelovanje – Dokument o stajalištu Frontexa – Nedopuštenost”)

26

2022/C 266/32

Predmet T-336/21: Rješenje Općeg suda od 7. travnja 2022. – Mendus/EUIPO (CENSOR.NET) („Žig Europske unije – Opoziv pobijane odluke – Prestanak postojanja predmeta spora – Obustava postupka”)

27

2022/C 266/33

Predmet T-364/21: Rješenje Općeg suda od 7. travnja 2022. – Essity Hygiene and Health/EUIPO (prikaz lista) („Žig Europske unije – Opoziv pobijane odluke – Prestanak postojanja predmeta spora – Obustava postupka”)

27

2022/C 266/34

Predmet T-375/21: Rješenje Općeg suda od 6. travnja 2022. – Leinfelder Uhren München/EUIPO – Schafft (prikaz geometrijskog lika) („Žig Europske unije – Postupak opoziva – Povlačenje zahtjeva za opoziv – Obustava postupka”)

28

2022/C 266/35

Predmet T-645/21: Rješenje Općeg suda od 7. travnja 2022. – Bloom/Parlament i Vijeće („Tužba za poništenje – Zajednička ribarstvena politika – Uredba (EU) 2021/1139 – Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu – Financijska potpora kojom zajednički upravljaju države članice – Neprihvatljive operacije ili rashodi – Izuzeća od neprihvatljivosti – Udruženje za zaštitu morskog okoliša – Zakonodavni akt – Nepostojanje pojedinačnog utjecaja – Nepostojanje izravnog utjecaja – Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu – Nedopuštenost”)

28

2022/C 266/36

Predmet T-59/22 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 13. svibnja 2022. – Conserve Italia i Conserves France/Komisija („Privremena pravna zaštita – Tržišno natjecanje – Zabranjeni sporazumi – Europsko tržište konzerviranog povrća – Odluka o novčanoj kazni – Zahtjev za suspenziju primjene – Nepostojanje hitnosti”)

29

2022/C 266/37

Predmet T-101/22 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 18. svibnja 2022. – OG i dr./Komisija („Privremena pravna zaštita – Uredba (EU) 2021/953 – Delegirana uredba (EU) 2021/2288 – EU digitalna COVID potvrda – Zahtjev za suspenziju primjene – Nepostojanje hitnosti”)

30

2022/C 266/38

Predmet T-211/22: Tužba podnesena 21. travnja 2022. – Grčka/Komisija

30

2022/C 266/39

Predmet T-308/22: Tužba podnesena 25. svibnja 2022. – celotec/EUIPO – Decotec Printing (DECOTEC)

31

2022/C 266/40

Predmet T-313/22: Tužba podnesena 25. svibnja 2022. – Abramovič/Vijeće

32


HR

 

Top