EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:061:TOC

Službeni list Europske unije, C 61, 24. veljače 2020.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 61

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 63.
24. veljače 2020.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2020/C 61/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2020/C 61/02

predmet C-16/18: Presuda Suda (veliko vijeće) od 19. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgerichtshof – Austrija) – Michael Dobersberger protiv Magistrat der Stadt Wien (Zahtjev za prethodnu odluku – Članci 56. i 57. UFEU-a – Sloboda pružanja usluga – Direktiva 96/71/EZ – Primjenjivost – Članak 1. stavak 3. točka (a) – Upućivanje radnika u okviru pružanja usluga – Pružanje usluga u međunarodnim vlakovima – Nacionalni propis koji nameće upravne obveze u pogledu upućivanja radnika)

2

2020/C 61/03

predmet C-168/18: Presuda Suda (peto vijeće) od 19. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesarbeitsgericht - Njemačka) – Pensions-Sicherungs-Verein VVaG protiv Günthera Bauera (Zahtjev za prethodnu odluku – Socijalna politika – Zaštita zaposlenika u slučaju insolventnosti njihova poslodavca – Direktiva 2008/94/EZ – Članak 8. – Dopunski mirovinski sustavi – Zaštita prava na davanja iz mirovinskog sustava – Zajamčena minimalna razina zaštite – Obveza bivšeg poslodavca da nadoknadi smanjenje strukovne mirovine – Vanjska tijela koja upravljaju osiguranjem – Izravan učinak)

3

2020/C 61/04

predmet C-176/18: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 19. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Supremo - Španjolska) – Club de Variedades Vegetales Protegidas protiv Adolfa Juana Martíneza Sanchísa (Zahtjev za prethodnu odluku – Oplemenjivačka prava na biljnu sortu Zajednice – Uredba (EZ) br. 2100/94 – Članak 13. stavci 2. i 3. – Učinci zaštite – Sustav stupnjevane zaštite – Sadnja sastojaka sorte i žetva ili berba njihovih plodova – Razlika između radnji počinjenih u pogledu sastojaka sorte i radnji poduzetih u pogledu požetog ili pobranog materijala – Pojam,neovlašteno korištenje sastojaka sorte’ – Članak 95. – Privremena zaštita)

4

2020/C 61/05

predmet C-263/18: Presuda Suda (veliko vijeće) od 19. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Rechtbank Den Haag - Nizozemska) – Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers protiv Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV (Zahtjev za prethodnu odluku – Usklađivanje određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu – Direktiva 2001/29/EZ – Članak 3. stavak 1. – Pravo priopćavanja javnosti – Stavljanje na raspolaganje – Članak 4. – Pravo distribucije – Iscrpljenje – E-knjige – Virtualno tržište za „rabljene” e-knjige)

5

2020/C 61/06

predmet C-360/18: Presuda Suda (treće vijeće) od 19. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Finanzgericht Düsseldorf - Njemačka) – Cargill Deutschland GmbH protiv Hauptzollamt Krefeld (Zahtjev za prethodnu odluku – Uredba (EU) br. 1360/2013 – Poljoprivreda – Zajednička organizacija tržišta – Sektor šećera – Pristojba na proizvodnju – Koristan učinak – Pravo na povrat nepropisno plaćenih iznosa – Primjenjivost nacionalnih pravila o rokovima zastare – Načelo djelotvornosti)

5

2020/C 61/07

predmet C-386/18: Presuda Suda (drugo vijeće) od 19. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Nizozemska) – Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA protiv Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednička ribarstvena politika – Uredbe (EU) br. 1303/2013, 1379/2013 i 508/2014 – Proizvođačke organizacije u sektorima ribarstva i akvakulture – Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište – Financijska potpora za pripremu i provedbu tih planova – Uvjeti prihvatljivosti troškova – Margina prosudbe država članica – Nemogućnost prema nacionalnom pravu podnošenja zahtjeva za potporu)

6

2020/C 61/08

predmet C-389/18: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 19. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal de première instance francophone de Bruxelles - Belgija) – Brussels Securities SA protiv État belge (Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednički sustav oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica – Direktiva 90/435/EEZ – Sprečavanje dvostrukog oporezivanja – Članak 4. stavak 1. prva alineja – Zabrana oporezivanja primljene dobiti – Uključivanje dividende koju raspodijeli društvo kći u poreznu osnovicu matičnog društva – Odbitak dividende od porezne osnovice matičnog društva i prijenos viška na sljedeća porezna razdoblja bez vremenskog ograničenja – Redoslijed knjiženja poreznih odbitaka od dobiti – Gubitak porezne pogodnosti)

7

2020/C 61/09

predmet C-390/18: Presuda Suda (veliko vijeće) od 19. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris - Francuska) – kazneni postupak protiv X (Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 2000/31/EZ – Usluge informacijskog društva – Direktiva 2006/123/EZ – Usluge – Povezivanje domaćina koji su pravne ili fizičke osobe i koji raspolažu smještajem za najam s osobama koje traže tu vrstu smještaja – Kvalifikacija – Nacionalni propis koji određenim ograničenjima uvjetuje obavljanje djelatnosti posrednika u transakcijama u vezi s nekretninama – Direktiva 2000/31/EZ – Članak 3. stavak 4. točka (b) druga alineja – Obveza obavješćivanja o mjerama kojima se ograničava slobodno kretanje usluga informacijskog društva – Izostanak obavijesti – Učinak – Kazneni postupak s imovinskopravnim zahtjevom)

8

2020/C 61/10

predmet C-442/18 P: Presuda Suda (prvo vijeće) od 19. prosinca 2019. – Europska središnja banka protiv Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA (Žalba – Uskraćivanje pristupa odlukama Upravnog vijeća Europske središnje banke (ESB) – Protokol o statutu Europskog sustava središnjih banaka i ESB-a – Članak 10. stavak 4. – Povjerljivost sastanaka – Ishod vijećanja – Mogućnost objave – Odluka 2004/258/EZ – Pristup ESB-ovim dokumentima – Članak 4. stavak 1. točka (a) – Povjerljivost vijećanja – Narušavanje zaštite javnog interesa)

9

2020/C 61/11

predmet C-447/18: Presuda Suda (treće vijeće) od 18. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Najvyšší súd Slovenskej republiky - Slovačka) – UB protiv Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava (Zahtjev za prethodnu odluku – Socijalna sigurnost – Koordinacija sustava socijalne sigurnosti – Uredba (EZ) br. 883/2004 – Članak 3. – Materijalno područje primjene – Davanje za slučaj starosti – Sloboda kretanja radnika u Europskoj uniji – Uredba (EU) br. 492/2011 – Članak 7. – Jednako postupanje prema domaćim radnicima i radnicima migrantima – Socijalne povlastice – Propis države članice kojim se,dodatak za sportaše državnih reprezentacija’ dodjeljuje samo državljanima te države)

10

2020/C 61/12

spojeni predmeti C-477/18 i C-478/18: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 19. prosinca 2019. (zahtjevi za prethodnu odluku koje je uputio College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Nizozemska) – Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV (C-477/18), Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV (C-478/18) protiv Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Zahtjev za prethodnu odluku – Uredba (EZ) br. 882/2004 – Članak 27. stavci 1. i 4. – Prilog VI. točke 1. i 2. – Službene kontrole hrane i hrane za životinje – Financiranje – Pristojbe koje se duguju za službene kontrole – Izračun – Pojam „osoblje koje sudjeluje u službenim kontrolama” – Uključenost administrativnog i pomoćnog osoblja – Mogućnost naplate četvrtina sata koje je klaonica zatražila za potrebe službenih kontrola koje se nisu koristile – Pretpostavke)

11

2020/C 61/13

predmet C-523/18: Presuda Suda (peto vijeće) od 19. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Audiencia Nacional - Španjolska) – Engie Cartagena S.L. protiv Ministerio para la Transición Ecológica, bivši Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Zahtjev za prethodnu odluku – Unutarnje tržište električne energije – Zajednička pravila – Direktiva 2003/54/EZ – Članak 3. stavak 2. – Direktiva 2009/72/EZ – Članak 3. stavak 2. – Obveze javne usluge – Pojam – Nacionalni propisi – Financiranje planova energetske učinkovitosti – Imenovanje proizvođača električne energije – Obvezni doprinos)

12

2020/C 61/14

predmet C-532/18: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 19. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberster Gerichtshof - Austrija) – GN, koju na temelju zakona zastupa HM protiv ZU-a, u svojstvu stečajnog upravitelja društva Niki Luftfahrt GmbH („Zahtjev za prethodnu odluku – Zračni prijevoz – Montrealska konvencija – Članak 17. stavak 1. – Odgovornost zračnih prijevoznika u slučaju nesreće – Pojam ‚nesreća’ – Zrakoplov u letu – Prevrtanje šalice kave položene na sklopivi stolić na prednjem sjedalu – Tjelesne povrede prouzročene putniku”)

13

2020/C 61/15

predmet C-582/18 P.: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 19. prosinca 2019. – Viscas Corp. protiv Europske komisije, Furukawa Electric Co. Ltd („Žalba – Tržišno natjecanje – Zabranjeni sporazumi – Europsko tržište podzemnih i podmorskih električnih kablova - Podjela tržišta u vezi s projektima – Novčane kazne – Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni iz 2006. – Utvrđivanje relativne težine europskih i neeuropskih sudionika u zabranjenom sporazumu – Sudjelovanje europskih poduzetnika u zabranjenom sporazumu na više razina – Načelo jednakosti postupanja”)

13

2020/C 61/16

predmet C-589/18 P: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 19. prosinca 2019. – Furukawa Electric Co. Ltd protiv Europske komisije, Viscas Corp. (Žalba – Tržišno natjecanje – Zabranjeni sporazumi – Europsko tržište podzemnih i podmorskih električnih kablova - Podjela tržišta u okviru projekata – Novčane kazne – Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni iz 2006. – Određivanje vrijednosti prihoda od prodaje – Načelo jednakog postupanja)

14

2020/C 61/17

predmet C-590/18 P: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 19. prosinca 2019. – Fujikura Ltd protiv Europske komisije, Viscas Corp. (Žalba – Tržišno natjecanje – Zabranjeni sporazumi – Europsko tržište podzemnih i podmorskih električnih kablova – Podjela tržišta u okviru projekata – Novčane kazne – Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni iz 2006. – Utvrđivanje značaja europskih i neeuropskih sudionika u zabranjenom sporazumu – Sudjelovanje europskih poduzeća na više razina zabranjenog sporazuma – Načelo jednakog postupanja)

15

2020/C 61/18

predmet C-666/18: Presuda Suda (peto vijeće) od 18. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour d'appel de Paris - France) – IT Development SAS protiv Free Mobile SAS (Zahtjev za prethodnu odluku – Intelektualno vlasništvo – Poštovanje prava intelektualnog vlasništva – Direktiva 2004/48/EZ – Pravna zaštita računalnih programa – Direktiva 2009/24/EZ – Ugovor o licenciji za računalni program – Neovlaštena izmjena izvornog koda računalnog programa koju je izvršio stjecatelj licencije protivno ugovoru o licenciji – Tužba zbog povrede autorskih prava koju je autor programa podnio protiv stjecatelja licencije – Priroda primjenjivog sustava odgovornosti)

15

2020/C 61/19

predmet C-715/18: Presuda Suda (osmo vijeće) od 19. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesfinanzhof - Njemačka) – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V. protiv Finanzamt Cuxhaven (Zahtjev za prethodnu odluku – Oporezivanje – Porez na dodanu vrijednost (PDV) – Direktiva 2006/112/EZ – Članak 98. – Mogućnost država članica da primijene sniženu stopu PDV a na određene isporuke robe i usluga – Prilog III. točka 12. – Snižena stopa PDV a koja se primjenjuje na iznajmljivanje mjesta za kampiranje i prikolice – Pitanje primjene te snižene stope na iznajmljivanje mjesta za privez broda u marini – Usporedba s iznajmljivanjem prostora i mjesta za parkiranje vozila – Jednako postupanje – Načelo porezne neutralnosti)

16

2020/C 61/20

predmet C-752/18: Presuda Suda (veliko vijeće) od 19. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bayerischer Verwaltungsgerichtshof - Njemačka) – Deutsche Umwelthilfe eV protiv Freistaat Bayern (Zahtjev za prethodnu odluku – Okoliš – Članak 6., članak 47. prvi stavak i članak 52. stavak 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima – Direktiva 2008/50/EZ – Onečišćenje zraka – Kvaliteta zraka – Plan za kvalitetu zraka – Granične vrijednosti za dušikov dioksid – Obveza donošenja primjerenih mjera kako bi se osiguralo razdoblje minimalnog prekoračenja – Obveza nacionalnih sudova da poduzmu sve potrebne mjere – Odbijanje regionalne vlade da postupi u skladu sa sudskim nalogom – Mogućnost izricanja supletorne kazne zatvora visokim političkim predstavnicima ili visokim dužnosnicima predmetne regije – Djelotvorna sudska zaštita – Pravo na osobnu slobodu – Pravna osnova – Proporcionalnost)

17

2020/C 61/21

predmet C-696/19 P: Žalba koju je 20. rujna 2019. podnio Andreas Hauzenberger protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 11. srpnja 2019. u predmetu T-349/18, Andreas Hauzenberger protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

17

2020/C 61/22

predmet C-855/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. studenoga 2019. uputio Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) – G. Sp. z o.o. protiv Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

18

2020/C 61/23

predmet C-866/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. studenog 2019. uputio Sąd Najwyższy (Poljska) – SC protiv Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

19

2020/C 61/24

predmet C-903/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. prosinca 2019. uputio Conseil d'État (Francuska) – DQ protiv Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

20

2020/C 61/25

predmet C-906/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. prosinca 2019. uputio Cour de cassation (Francuska) – FO protiv Ministère public

21

2020/C 61/26

predmet C-911/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. prosinca 2019. uputio Conseil d'État (Francuska) – Fédération bancaire française (FBF) protiv Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

21

 

Opći sud

2020/C 61/27

predmet T-812/14 RENV: Presuda Općeg suda od 19. prosinca 2019. – BPC Lux 2 i dr. protiv Komisije („Državne potpore – Potpora portugalskih tijela za sanaciju financijske institucije Banco Espírito Santo SA – Osnivanje i unošenje kapitala u banku za premošćivanje – Odluka kojom se potpora proglašava spojivom s unutarnjim tržištem – Nepostojanje pravnog interesa – Nedopuštenost”)

23

2020/C 61/28

predmet T-14/18: Presuda Općeg suda od 19. prosinca 2019. – Grčka protiv Komisije (EFJP i EPFRR – Izdaci isključeni iz financiranja – Proizvodno nevezane izravne potpore – Paušalni financijski ispravak – Članak 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013 – Članak 12. Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014 – Obveza obrazlaganja – Procjena štete – Proporcionalnost)

24

2020/C 61/29

predmet T-67/18: Presuda Općeg suda od 19. prosinca 2019. – Probelte protiv Komisije („Sredstva za zaštitu bilja – Aktivna tvar 8-hidroksikvinolin – Zahtjev za izmjenu uvjeta za odobravanje – Postupak usklađenog razvrstavanja i označivanja – Pravo na saslušanje – Legitimna očekivanja – Očita pogreška u ocjeni”)

24

2020/C 61/30

predmet T-211/18: Presuda Općeg suda od 19. prosinca 2019. – Vanda Pharmaceuticals protiv Komisije („Lijekovi za humanu uporabu – Zahtjev za odobrenje za stavljanje u promet lijeka Fanaptum – ilopéridone – Komisijina odluka o odbijanju – Uredba (EZ) br. 726/2004 – Znanstvena procjena rizika i koristi lijeka – Obveza obrazlaganja – Očita pogreška u ocjeni – Proporcionalnost – Jednako postupanje”)

25

2020/C 61/31

predmet T-457/18: Presuda Općeg suda od 19. prosinca 2019. – Zotkov protiv Komisije („Javna služba – Ugovorno osoblje – Primici od rada – Obiteljski doplaci – Zahtjev da se osoba smatra uzdržavanim djetetom – Pretpostavke za određivanje – Elementi koje treba uzeti u obzir prilikom izračuna iznosa uzdržavanja – Pogreška koja se tiče prava”)

26

2020/C 61/32

predmet T-501/18: Presuda Općeg suda od 19. prosinca 2019. – Currency One protiv EUIPO-a – Cinkciarz.pl (CINKCIARZ) („Žig Europske unije – Postupak proglašavanja žiga ništavim – Verbalni žig Europske unije CINKCIARZ – Apsolutni razlozi za odbijanje – Razlikovni karakter – Nepostojanje opisnog karaktera – Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EU) 2017/1001) – Pogrdni izraz u vezi s predmetnim proizvodima ili uslugama”)

27

2020/C 61/33

predmet T-509/18: Presuda Općeg suda od 19. prosinca 2019. – Češka Republika protiv Komisije („EFJP i EPFRR – Izdaci isključeni iz financiranja – Rokovi koji se primjenjuju između više posjeta nacionalnih nadzornih tijela – Najava provjera na licu mjesta – Prešutna najava – Članci 25. i 26. Provedbene uredbe (EU) br. 809/2014 – Paušalni financijski ispravak”)

27

2020/C 61/34

predmet T-589/18: Presuda Općeg suda od 19. prosinca 2019. – Vins el Cep protiv EUIPO-a – Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien (MIM NATURA) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije MIM NATURA – Međunarodna verbalna registracija i međunarodna figurativna registracija t raniji nacionalni verbalni žigovi MM, MM i MUMM – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001”)

28

2020/C 61/35

predmet T-624/18: Presuda Općeg suda od 18. prosinca 2019. – Gres de Aragón protiv EUIPO-a (GRES ARAGÓN) („Žig Europske unije – Prijava figurativnog žiga Europske unije GRES ARAGÓN – Apsolutni razlog za odbijanje – Nepostojanje razlikovnog karaktera – Čanak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Nepostojanje opisnog karaktera – Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe 2017/1001 – Obveza obrazlaganja – Pogreška koja se tiče prava”)

29

2020/C 61/36

predmet T-647/18: Presuda Općeg suda od 19. prosinca 2019. – ZQ protiv Komisije („Javna služba – Dužnosnici – Uznemiravanje – Članak 12.a Pravilnika o osoblju – Zahtjev za pomoć – Članak 24. Pravilnika o osoblju – Odbijanje zahtjeva – Razuman rok – Nepostojanje prima facie dokaza – Obveza obrazlaganja – Odgovornost”)

30

2020/C 61/37

predmet T-690/18: Presuda Općeg suda od 19. prosinca 2019. – Sony Interactive Entertainment Europe protiv EUIPO-a – Vieta Audio (Vita) („Žig Europske unije – Postupak povodom opoziva – Verbalni žig Europske unije Vita – Odluka donesena nakon što je Opći sud poništio raniju odluku – Članak 65. stavak 6. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 72. stavak 6. Uredbe (EU) 2017/1001) – Pravomoćnost”)

30

2020/C 61/38

predmet T-729/18: Presuda Općeg suda od 19. prosinca 2019. – El Corte Inglés protiv EUIPO-a – Lloyd Shoes (LLOYD) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije LLOYD – Raniji figurativni žig Europske unije LLOYD’S – Relativni razlog za odbijanje – Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu – Nepostojanje sličnosti proizvoda i usluga – Članak 8. stavak 1. točka (b)Uredbe (EU) 2017/1001”)

31

2020/C 61/39

predmet T-743/18: Presuda Općeg suda od 19. prosinca 2019. – Japan Tobacco protiv EUIPO-a – I.J. Tobacco Industry (I.J. TOBACCO INDUSTRY) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije I.J. TOBACCO INDUSTRY – Raniji figurativni žig Europske unije JTi – Relativni razlog za odbijanje – Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001”)

32

2020/C 61/40

predmet T-28/19: Presuda Općeg suda od 19. prosinca 2019. – Karlovarské minerální vody protiv EUIPO-a – Aguas de San Martín de Veri (VERITEA) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava verbalnog žiga Europske unije VERITEA – Raniji verbalni žig Europske unije VERI – AGUA PURA DEL PIRINEO – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (UE) 2017/1001 – Obveza obrazlaganja”)

33

2020/C 61/41

predmet T-40/19: Presuda Općeg suda od 19. prosinca 2019. – Amigüitos pets & life protiv EUIPO-a – Société des produits Nestlé (THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect – Raniji verbalni žig Europske unije ONE – Relativni razlozi za odbijanje – Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Članak 8. stavak 5. Uredbe 2017/1001”)

33

2020/C 61/42

predmet T-54/19: Presuda Općeg suda od 19. prosinca 2019. – Nosio protiv EUIPO-a (BIANCOFINO) („Žig Europske unije – Prijava verbalnog žiga Europske unije BIANCOFINO – Apsolutni razlog za odbijanje – Nepostojanje razlikovnog karaktera – Članak 7. stavak 1. točka (b), Uredbe (EU) 2017/1001 – Obveza obrazlaganja – Članak 94. Uredbe 2017/1001”)

34

2020/C 61/43

predmet T-69/19: Presuda Općeg suda od 19. prosinca 2019. – Südwestdeutsche Salzwerke protiv EUIPO-a (Bad Reichenhaller Alpensaline) („Žig Europske unije – Prijava figurativnog žiga Europske unije Bad Reichenhaller Alpensaline – Apsolutni razlog za odbijanje – Opisni karakter – Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/1001”)

35

2020/C 61/44

predmet T-175/19: Presuda Općeg suda od 19. prosinca 2019. – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft protiv EUIPO-a (eVoter) („Žig Europske unije – Prijava verbalnog žiga Europske unije eVoter – Apsolutni razlozi za odbijanje – Opisni karakter – Nepostojanje razlikovnog karaktera – Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (UE) 2017/1001”)

36

2020/C 61/45

predmet T-270/19: Presuda Općeg suda od 19. prosinca 2019. – Amazon Technologies protiv EUIPO-a (ring) („Žig Europske unije – Međunarodna registracija žiga u kojoj je naznačena Europska unija – Figurativni žig ring – Apsolutni razlog za odbijanje – Opisni karakter – Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (UE) 2017/1001”)

36

2020/C 61/46

predmet T-188/16: Rješenje Općeg suda od 17. prosinca 2019. – repowermap.org protiv EUIPO-a – Repower (REPOWER) („Žig Europske unije – Postupak za proglašavanje žiga ništavim – Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija – Verbalni žig REPOWER – Opoziv pobijane odluke – Prestanak postojanja predmeta spora – Obustava postupka”)

37

2020/C 61/47

predmet T-394/18: Rješenje Općeg suda od 16. prosinca 2019. – Kipper protiv Komisije („Neovisni pružatelj usluga Komisiji (free-lance) – Zahtjev radi priznavanja prava na socijalna davanja koja uživaju dužnosnici kategorije B – Nenadležnost”)

38

2020/C 61/48

predmet T-756/18: Rješenje Općeg suda od 17. prosinca 2019. – AG protiv Europola („Tužba za poništenje – Javna služba – Odluka (EU) 2015/1889 o raspuštanju mirovinskog fonda Europola – Nepravilnost predsudskog postupka – Nedopuštenost”)

38

2020/C 61/49

predmet T-763/18: Rješenje Općeg suda od 18. prosinca 2019. – Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi protiv Komisije („Tužba za poništenje – Državne potpore – Navodno nezakonita potpora koju je Mađarska provela u korist poduzetnika koji su zaposlili radnike s invaliditetom – Navodne Komisijine odluke kojima se mjera potpore proglašava spojivom s unutarnjim tržištem – Rok za podnošenje žalbe – Početna točka – Stečeno znanje – Dokaz – Obveza dužne pažnje – Akt koji se ne može pobijati – Nedopuštenost”)

39

2020/C 61/50

predmet T-12/19: Rješenje Općeg suda od 18. prosinca 2019. – Nowhere protiv EUIPO-a – Junguo Ye (APE TEES) („Žig Europske unije – Opoziv pobijane odluke – Prestanak postojanja predmeta spora – Obustava postupka”)

40

2020/C 61/51

predmet T-66/19: Rješenje Općeg suda od 10. prosinca 2019. – Vlaamse Gemeenschap i Vlaams Gewest protiv Parlamenta i Vijeća („Tužba za poništenje – Unutarnje tržište – Temeljne slobode – Uredba (EU) 2018/1724 – Uspostava jedinstvenog digitalnog pristupnika za pristup informacijama, postupcima, uslugama podrške i rješavanja problema – Poddržavno tijelo – Procesna legitimacija – Osobni utjecaj – Nedopuštenost”)

40

2020/C 61/52

predmet T-74/19: Rješenje Općeg suda od 19. prosinca 2019. – DK Company protiv EUIPO-a – Hunter Boot (DENIM HUNTER) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije DENIM HUNTER – Opoziv pobijane odluke – Prestanak postojanja predmeta spora – Obustava postupka”)

41

2020/C 61/53

predmet T-154/19: Rješenje Općeg suda od 20. prosinca 2019. – ZU protiv ESVD-a („Tužba za poništenje – Javna služba – Dužnosnici – Putni troškovi – Akt koji se ne može pobijati – Akt koji negativno ne utječe – Nepravilnost predsudskog postupka – Preuranjena tužba – Nedopuštenost”)

42

2020/C 61/54

predmet T-192/19: Rješenje Općeg suda od 18. prosinca 2019. – Ceramica Flaminia protiv EUIPO-a – Ceramica Cielo (goclean) („Žig Europske unije – Postupak za proglašavanje žiga ništavim – Figurativni žig Europske unije goclean – Opoziv pobijane odluke – Članak 103. Uredbe (EU) 2017/1001 – Prestanak postojanja predmeta spora – Obustava postupka”)

43

2020/C 61/55

predmet T-210/19: Rješenje Općeg suda od 17. prosinca 2019. – Società Agricola Tenuta di Rimale i dr. protiv Komisije („Tužba za poništenje – Zajednička poljoprivredna politika – Obvezujuća pravila o uređenju ponude sira zaštićene oznake izvornosti – Odbijanje zahtjeva za usvajanje provedbenih akata – Akt koji se ne može pobijati – Nedopuštenost”)

43

2020/C 61/56

predmet T-297/19: Rješenje Općeg suda od 20. prosinca 2019. – Dragomir protiv Komisije („Izvanugovorna odgovornost – Vladavina prava – Neovisnost pravosuđa – Pravo na pošteno suđenje – Zaštita osobnih podataka – Propuštanje Komisije da poduzme mjere kako bi se osiguralo da Rumunjska poštuje svoje obaveze – Dovoljno ozbiljna povreda pravnog pravila koje dodjeljuje prava pojedincima – Očito potpuno pravno neosnovana tužba”)

44

2020/C 61/57

predmet T-319/19: Rješenje Općeg suda od 10. prosinca 2019. – Gollnisch protiv Parlamenta („Tužba za poništenje – Institucionalno pravo – Pravilnik o isplati troškova i naknada zastupnicima Europskog parlamenta – Izmjena dodatnog (dobrovoljnog) mirovinskog sustava – Regulatorni akt – Rok za tužbu – Nepravodobnost – Akt protiv kojeg nije dopušten pravni lijek – Povreda formalnih zahtjeva – Nedopuštenost”)

45

2020/C 61/58

predmet T-360/19: Rješenje Općeg suda od 19. prosinca 2019. – Jalkh protiv Parlamenta („Tužba za poništenje – Institucionalno pravo – Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta – Akt koji se ne može pobijati – Pripremni akt – Nedopuštenost”)

46

2020/C 61/59

predmet T-654/19 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 12. prosinca 2019. – FF protiv Komisije („Privremena pravna zaštita – Institucionalno pravo – Odgovornost Unije – Fotografija muškarca koja se koristi kao zdravstveno upozorenje – Tužba za naknadu štete – Zahtjev za određivanje privremenih mjera – Nužnost – Nedopuštenost”)

46

2020/C 61/60

predmet T-411/18: Tužba podnesena 13. prosinca 2019. – WM protiv Komisije

47

2020/C 61/61

predmet T-827/19: Tužba podnesena 2. prosinca 2019. – Gaspar protiv Komisije

48

2020/C 61/62

predmet T-846/19: Tužba podnesena 12. prosinca 2019. – Golden Omega protiv Komisije

48

2020/C 61/63

predmet T-851/19: Tužba podnesena 16. prosinca 2019. – Body Attack Sports Nutrition protiv EUIPO-a - Sakkari (SAKKATTACK)

49

2020/C 61/64

predmet T-857/19: Tužba podnesena 13. prosinca 2019. – Dehousse protiv Suda Europske unije

50

2020/C 61/65

predmet T-862/19: Tužba podnesena 18. prosinca 2019. – Brasserie St Avold protiv EUIPO-a (Oblik boce)

51

2020/C 61/66

predmet T-863/19: Tužba podnesena 19. prosinca 2019. – Production Christian Gallimard protiv EUIPO-a– Éditions Gallimard (PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD)

52

2020/C 61/67

predmet T-864/19: Tužba podnesena 17. prosinca 2019. – AI i dr. protiv ECDC-a

53

2020/C 61/68

predmet T-865/19: Tužba podnesena 18. prosinca 2019. – Nevinnomysskiy Azot i NAK „Azot” protiv Komisije

53

2020/C 61/69

predmet T-869/19: Tužba podnesena 20. prosinca 2019. – Tetra protiv EUIPO-a – Neusta next (Wave)

54

2020/C 61/70

predmet T-876/19: Tužba podnesena 23. prosinca 2019. – Broadcom protiv Komisije

55

2020/C 61/71

predmet T-877/19: Tužba podnesena 23. prosinca 2019. – Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler protiv EUIPO-a – Tigges (TOOLINEO)

56

2020/C 61/72

predmet T-878/19: Tužba podnesena 23. prosinca 2019. – Bende protiv EUIPO-a – Julius-K9 (K-9)

57

2020/C 61/73

predmet T-879/19: Tužba podnesena 30. prosinca 2019. – Sumol + Compal Marcas protiv EUIPO-a - Jacob (Dr. Jacob’s essentials)

57

2020/C 61/74

predmet T-884/19: Tužba podnesena 30. prosinca 2019. – Folschette i dr. protiv Komisije

58

2020/C 61/75

predmet T-886/19: Tužba podnesena 28. prosinca 2019. – Design Light & Led Made in Europe i Design Luce & Led Made in Italy protiv Komisije

59

2020/C 61/76

predmet T-15/20: Tužba podnesena 10. siječnja 2020. – Skyliners protiv EUIPO-a - Sky (SKYLINERS)

60

2020/C 61/77

predmet T-16/20: Tužba podnesena 10. siječnja 2020. – Hub Culture protiv EUIPO-a - PayPal (VEN)

61

2020/C 61/78

predmet T-270/18: Rješenje Općeg suda od 12. prosinca 2019. – O'Flynn i dr. protiv Komisije

62


HR

 

Top