Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:095:TOC

Službeni list Europske unije, C 95, 27. ožujka 2017.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 95

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.
27. ožujka 2017.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2017/C 95/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2017/C 95/02

Predmet C-342/16 P: Žalba koju je 17. lipnja 2016. podnio Novomatic AG protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 19. travnja 2016. u predmetu T-326/14, Novomatic protiv EUIPO-a – Granini France (HOT JOKER)

2

2017/C 95/03

Predmet C-371/16 P: Žalba koju je 4. srpnja 2016. podnio L'Oréal SA protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 28. travnja 2016. u predmetu T-144/15, L'Oréal protiv EUIPO-a – THERALAB (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA)

2

2017/C 95/04

Predmet C-401/16 P: Žalba koju je 15. srpnja 2016. podnio Market Watch Franchise & Consulting Inc. protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 13. svibnja 2016. u predmetu T-62/15, Market Watch protiv EUIPO-a – El CORTE INGLÉS (MITOCHRON)

2

2017/C 95/05

Predmet C-402/16 P: Žalba koju je 15. srpnja 2016. podnio Market Watch Franchise & Consulting Inc. protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 13. svibnja 2016. u predmetu T-312/15, Market Watch protiv EUIPO-a – GLAXO GROUP (MITOCHRON)

3

2017/C 95/06

Predmet C-410/16 P: Žalba koju je 22. srpnja 2016. podnio Syndial SpA – Attività Diversificate protiv rješenja Općeg suda (šesto vijeće) od 25. svibnja 2016. u predmetu T-581/15, Syndial protiv Komisije

3

2017/C 95/07

Predmet C-440/16 P: Žalba koju je 4. kolovoza 2016. podnio Staywell Hospitality Group Pty Ltd protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 2. lipnja 2016. u predmetima T-510/14 i T-536/14, STAYWELL HOSPITALITY GROUP I SHERATON INTERNATIONAL IP protiv EUIPO-a – SHERATON INTERNATIONAL IP I STAYWELL HOSPITALITY GROUP (PARK REGIS)

3

2017/C 95/08

Predmet C-469/16: Tužba podnesena 27. srpnja 2016. – Mauro Infante protiv Talijanske Republike

4

2017/C 95/09

Predmet C-485/16 P: Žalba koju je 7. rujna 2016. podnio Universal Protein Supplements Corp. protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 29. lipnja 2016. u predmetima T-727/14 i T-728/14, UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS protiv EUIPO-a – H YOUNG HOLDINGS (ANIMAL)

4

2017/C 95/10

Predmet C-628/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. prosinca 2016. uputio Bundesfinanzgericht (Austrija) – Kreuzmayr GmbH

4

2017/C 95/11

Predmet C-8/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. siječnja 2017. uputio Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) — Biosafe — Indústria de Reciclagens SA protiv Flexipiso — Pavimentos SA

5

2017/C 95/12

Predmet C-13/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. siječnja 2017. uputio Conseil d'État (Francuska) – Fédération des entreprises de la beauté protiv Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances

6

 

Opći sud

2017/C 95/13

Spojeni predmeti T-828/14 i T-829/14: Presuda Općeg suda od 16. veljače 2017. – Antrax It protiv EUIPO-a – Vasco Group (Termosifoni za radijatore) („Dizajn Zajednice — Postupak povodom ništavosti — Registrirani dizajni Zajednice koji predstavljaju termosifone za radijatore — Raniji dizajni — Prigovor nezakonitosti — Članak 1.d Uredbe (EZ) br. 216/96 — Članak 41. stavak 1. Povelje o temeljnim pravima — Načelo nepristranosti — Sastav žalbenoga vijeća — Razlog ništavosti — Nepostojanje individualnog karaktera — Članak 6. i članak 25. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 6/2002 — EUIPO-ovo izvršenje presude o poništenju odluke njegovih žalbenih vijeća — Zasićenje stanja tehnike — Datum ocjene”)

7

2017/C 95/14

Predmet T-98/15: Presuda Općeg suda od 16. veljače 2017. – Tubes Radiatori protiv EUIPO-a – Antrax It (Radijatori) („Dizajn Zajednice — Postupak povodom ništavosti — Dizajn Zajednice koji predstavlja radijator — Raniji dizajn — Razlog ništavosti — Nepostojanje individualnog karaktera — Članak 6. i članak 25. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 6/2002 — EUIPO-ovo izvršenje presude o poništenju odluke njegovih žalbenih vijeća — Pravo na saslušanje — Poziv na podnošenje dokaza i očitovanja nakon presude Općeg suda o poništenju — Zasićenje stanja tehnike”)

8

2017/C 95/15

Predmet T-271/15 P: Presuda Općeg suda od 9. veljače 2017. – LD protiv EUIPO-a („Žalba — Javna služba — Dužnosnici — Izvješće o ocjeni — Ocjenjivanje za razdoblje 2011./2012. — Iskrivljavanje činjenica — Pogreška koja se tiče prava — Zlouporaba povjerenja — Legitimna očekivanja”)

8

2017/C 95/16

Predmet T-568/15: Presuda Općeg suda od 15. veljače 2017. – Morgese i dr. protiv EUIPO-a – All Star (2 STAR) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije 2 STAR — Raniji figurativni žig Europske unije ONE STAR — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

9

2017/C 95/17

Predmet T-688/15 P: Presuda Općeg suda od 14. veljače 2017. – Schönberger protiv Revizorskog suda („Žalba — Javna služba — Dužnosnici — Promaknuće — Promaknuće za 2011. godinu — Odluka da se žalitelja ne promakne u razred AD 13 — Odbacivanje kao djelomično očito nedopuštene i odbijanje kao djelomično očito neosnovane tužbe u prvom stupnju, nakon upućivanja od strane Općeg suda — Izglednost za promaknuće”)

10

2017/C 95/18

Predmet T-15/16: Presuda Općeg suda od 14. veljače 2017. – Pandalis protiv EUIPO-a – LR Health & Beauty Systems (Cystus) („Žig Europske unije — Postupak povodom opoziva — Verbalni žig Europske unije Cystus — Djelomično proglašenje opoziva — Članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Nepostojanje stvarne uporabe žiga”)

10

2017/C 95/19

Predmet T-30/16: Presuda Općeg suda od 15. veljače 2017. – M. I. Industries protiv EUIPO-a – Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended — Raniji verbalni žigovi Europske unije INSTINCT i NATURE’S VARIETY — Stvarna uporaba ranijeg žiga — Narav uporabe — Članak 42. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Pravilo 22. stavci 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 2868/95”)

11

2017/C 95/20

Predmet T-270/16 P: Presuda Općeg suda od 14. veljače 2017. – Kerstens protiv Komisije („Žalba — Javna služba — Dužnosnici — Odbijanje tužbe u prvom stupnju — Postupanja protivna dostojanstvu javne službe — Širenje uvreda o drugom dužnosniku — Stegovni postupak — Istraga u obliku ispitivanja činjenica — Stegovna mjera ukora — Postupovna nepravilnost — Posljedice nepravilnosti”)

12

2017/C 95/21

Predmet T-900/16: Tužba podnesena 21. prosinca 2016. – Casual Dreams protiv EUIPO-a – López Fernández (Dayaday)

12

2017/C 95/22

Predmet T-11/17: Tužba podnesena 6. siječnja 2016. – RK protiv Vijeća

13

2017/C 95/23

Predmet T-21/17: Tužba podnesena 13. siječnja 2017. – RL protiv Suda Europske unije

14

2017/C 95/24

Predmet T-29/17: Tužba podnesena 17. siječnja 2017. – RQ protiv Komisije

15

2017/C 95/25

Predmet T-41/17: Tužba podnesena 24. siječnja 2017. – Lotte protiv EUIPO-a – Nestlé Schöller (Prikaz koale)

16

2017/C 95/26

Predmet T-43/17: Tužba podnesena 24. siječnja 2017. – No Limits protiv EUIPO-a – Morellato (NO LIMITS)

17

2017/C 95/27

Predmet T-44/17: Tužba podnesena 23. siječnja 2017. – Camomilla protiv EUIPO-a – CMT (CAMOMILLA)

17

2017/C 95/28

Predmet T-47/17: Tužba podnesena 26. siječnja 2017. – Yotrio Group protiv EUIPO-a (pričvršćenje zelenog obruča na potpornu nogu)

18

2017/C 95/29

Predmet T-49/17: Tužba podnesena 27. siječnja 2017. – Španjolska protiv Komisije

19

2017/C 95/30

Predmet T-53/17: Tužba podnesena 27. siječnja 2017. – Austrian Power Grid protiv ACER-a

21

2017/C 95/31

Predmet T-63/17: Tužba podnesena 1. veljače 2017. – Grupo Orenes protiv EUIPO-a – Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA! Slots)

23

2017/C 95/32

Predmet T-84/17: Tužba podnesena 8. veljače 2017. – Consorzio IB Innovation protiv Komisije

24

2017/C 95/33

Predmet T-88/17: Tužba podnesena 13. veljače 2017. – Španjolska protiv Komisije

25


 

Ispravci

2017/C 95/34

Ispravak objave u Službenom listu u predmetu F-104/15: Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 20. srpnja 2016. – U (*) protiv Komisije (Javna služba – Mirovina za nadživjele osobe – Članci 18. i 20. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju – Nadživjeli bračni drug bivšeg dužnosnika – Prihvatljivost – Drugi brak – Jednako postupanje prema dužnosnicima) ( SL C 364, 3.10.2016. , kako je ponovno objavljen zbog zaštite osobnih podataka)

26

2017/C 95/35

Ispravak objave u Službenom listu u predmetu T-695/16 P: Žalba koju je 29. rujna 2016. podnijela Europska komisija protiv presude Službeničkog suda od 20. srpnja 2016. u predmetu F-104/15, U (*) protiv Komisije ( SL C 441, 28.11.2016. , kako je ponovno objavljen zbog zaštite osobnih podataka)

26


HR

 

Top