EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ugovor iz Rima (EEZ)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice (Ugovor o EEZ-u)

KOJI JE CILJ OVOG UGOVORA?

 • Njime je osnovana Europska ekonomska zajednica (EEZ), koja je okupila šest zemalja (Belgiju, Francusku, Italiju, Luksemburg, Nizozemsku i Njemačku) kako bi surađivale na postizanju integracije i gospodarskog rasta trgovinom.
 • Njime je stvoreno zajedničko tržište utemeljeno na slobodnom kretanju:
  • robe;
  • ljudi;
  • usluga;
  • kapitala.
 • Potpisan je usporedno s drugim ugovorom kojim je osnovana Europska zajednica za atomsku energiju (Euratom).
 • Ugovor iz Rima izmijenjen i je i dopunjen nekoliko puta, a danas se naziva Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.

KLJUČNE TOČKE

Ciljevi

 • Cilj EEZ-a i zajedničkog tržišta bio je:
  • promijeniti uvjete trgovanja i proizvodnje na državnom području njegovih šest članica; i
  • služiti kao korak naprijed prema bliskijem političkom ujedinjenju Europe.

Posebni ciljevi

Potpisnice su se usuglasile:

 • postaviti temelje „sve tješnje povezane unije” među narodima Europe;
 • osigurati gospodarski i socijalni napredak svojih zemalja zajedničkim djelovanjem na uklanjanju trgovinskih i ostalih zapreka među sobom;
 • poboljšati uvjete života i rada svojih građana;
 • osigurati uravnoteženu trgovinu i pošteno tržišno natjecanje;
 • smanjiti gospodarske i socijalne razlike među pojedinim regijama EEZ-a;
 • postupno ukinuti ograničenja u međunarodnoj trgovini zajedničkom trgovinskom politikom;
 • pridržavati se načela povelje UN-a;
 • ujediniti svoje resurse kako bi očuvale i ojačale mir i slobodu te pozivati ostale narode Europe koji dijele taj ideal da im se pridruže u tim nastojanjima.

Zajedničko tržište

Ugovorom se:

 • uspostavlja zajedničko tržište na kojemu su zemlje potpisnice suglasne postupno usklađivati svoje gospodarske politike;
 • stvara jedinstveno gospodarsko područje slobodnog tržišnog natjecanja među društvima. Njime se uspostavlja osnova za ujednačavanje uvjeta koji se odnose na trgovanje proizvodima i uslugama, osim onih koji su već obuhvaćeni drugim ugovorima (Europska zajednica za ugljen i čelik (EZUČ) i Euratom);
 • općenito zabranjuje ograničavajuće ugovore i državne subvencije koje mogu utjecati na trgovinu među šest zemalja;
 • uključuje prekomorske zemlje i teritorije šest članica u ovim aranžmanima i u carinsku uniju kako bi se promicao njihov gospodarski i socijalni napredak.

Carinska unija

 • Ugovorom su ukinute kvote (tj. gornje granice za uvoz) i carinske pristojbe među njegovih šest potpisnica.
 • Njime je uspostavljena zajednička carinska tarifa za uvoze izvan EEZ-a, kojom se zamjenjuju prethodne tarife različitih država.
 • Carinsku uniju pratila je zajednička trgovinska politika. Ta politika, kojom se upravlja na razini EEZ-a, a ne više na nacionalnoj razini, razlikuje carinsku uniju od običnog udruženja slobodne prodaje.

Zajedničke politike

Institucije

OTKAD SE UGOVOR PRIMJENJIVAO?

Potpisan je 25. ožujka 1957., a primjenjuje se od 1. siječnja 1958.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice (nije objavljen u Službenom listu)

Sukcesivne izmjene i dopune ugovora uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

Posljednje ažuriranje 14.03.2017

Top