EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Stvaranje snažnije i sigurnije digitalne Europe

Stvaranje snažnije i sigurnije digitalne Europe

Kako bi se unaprijedile vrijednosti slobode i demokracije Europske unije te omogućio siguran rast digitalnoga gospodarstva, EU je predan omogućivanju najsigurnijeg internetskog okruženja na svijetu.

DOKUMENT

Zajednička komunikacija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Strategija Europske unije za kibernetičku strategiju: otvoren, siguran i osiguran kibernetički prostor (JOIN(2013) 1 završna verzijal od 7.2.2013.)

SAŽETAK

Kako bi se unaprijedile vrijednosti slobode i demokracije Europske unije te omogućio siguran rast digitalnoga gospodarstva, EU je predan omogućivanju najsigurnijeg internetskog okruženja na svijetu.

ŠTO RADI OVA ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIJA?

Ovom se komunikacijom utvrđuje Strategija EU-a o kibernetičkoj sigurnosti, omogućujući:

 • partnerstva s privatnim sektorom i nevladinim organizacijama ili interesnim skupinama,
 • konkretne mjere za zaštitu i promicanje prava građana.

Objavljena je uz prijedlog direktive o umrežavanju i informacijskoj sigurnosti.

KLJUČNE TOČKE

Politiku kibernetičke sigurnosti unutar EU-a i na međunarodnoj razini trebalo bi regulirati pet načela:

 • 1.

  temeljna načela EU-a (koja se moraju jednako primjenjivati u digitalnom i fizičkom svijetu);

 • 2.

  zaštita temeljnih prava, slobode govora, privatnosti i osobnih podataka;

 • 3.

  pravo opće javnosti na siguran pristup internetu i neograničeni protok informacija;

 • 4.

  demokratsko i učinkovito upravljanje, uključujući sve sektore društva;

 • 5.

  zajednička odgovornost za osiguravanje sigurnosti.

Strategija se temelji na pet prioriteta:

 • omogućiti sustave i domene za upravljanje kibernetičkim napadima ili kvarovima;
 • drastično smanjiti kibernetičke zločine;
 • razviti politiku i kapacitete kibernetičke obrane povezane sa Zajedničkom sigurnosnom i obrambenom politikom (ZSOP);
 • razviti industrijske i tehnološke resurse za kibernetičku sigurnost;
 • uspostaviti dosljednu politiku za međunarodni kibernetički prostor za Europsku uniju i promicati temeljne vrijednosti EU-a.

Uzimajući u obzir međunarodnu prirodu kibernetičkog prostora, strategija zahtijeva da tijela na europskoj i nacionalnoj razini preuzmu odgovornost, surađuju i udružuju se s gospodarskom i akademskom zajednicom. Ta tijela uključuju tijela nadležna na razini EU-a i na nacionalnoj razini za:

Strategija također uključuje dijalog s međunarodnim tijelima kao što su Vijeće Europe, NATO i Ujedinjeni narodi.

Više informacija potražite na mrežnoj stranici Europske komisije Kibernetička sigurnost.

Posljednje ažuriranje 14.09.2015

Top