EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zaštita laboratorijskih životinja

Zaštita laboratorijskih životinja

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2010/63/EU o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Cilj joj je utvrditi mjere za zaštitu životinja koje se koriste u znanstvene svrhe, posebice za temeljna ili primijenjena istraživanja, a osobito za proizvodnju medicinskih proizvoda.

Njome se također uvode zaštitne mjere za životinje korištene u obrazovne svrhe.

Ona zamjenjuje i stavlja izvan snage Direktivu 86/609/EEZ.

KLJUČNE TOČKE

Kako bi se zaštitile laboratorijske životinje i osiguralo istraživanje za daljnji razvoj, tim se mjerama nastoje ograničiti pokusi na životinjama na apsolutni minimum i uspostaviti obvezni standardi u pogledu njihove uporabe, smještaja i skrbi. Od visokih standarda za dobrobit životinja korist imaju i životinje i znanost.

Područje primjene

Ova se direktiva primjenjuje i na žive kralježnjake osim čovjeka kao i na određene beskralješnjake koji vjerojatno osjećaju bol (sipe, hobotnice itd.).

Korištenje primatima osim čovjeka u testiranju podložno je ograničenjima, a korištenje čovjekolikim majmunima (čimpanze, bonobi, gorile i orangutani) zabranjeno je.

Područja obuhvaćena pokusima na životinjama

Pokusi na životinjama dopušteni su samo u postupcima kojima je namjena sljedeća:

 • temeljna istraživanja;
 • translacijska i primijenjena istraživanja radi zaštite, dijagnosticiranja ili liječenja bolesti kod ljudi ili životinja;
 • razvoj, proizvodnja ili ispitivanje kvalitete, učinkovitosti i sigurnosti lijekova, prehrambenih proizvoda i hrane za životinje, kemikalija itd. za bilo koji od prethodno navedenih ciljeva;
 • zaštita prirodnog okoliša u interesu zdravlja ljudi ili životinja;
 • istraživanja usmjerena na zaštitu vrsta;
 • visokoškolsko obrazovanje ili osposobljavanje;
 • forenzička ispitivanja

Procjena projekata koji uključuju pokuse na životinjama

Korištenje životinjama u eksperimentalne svrhe dopušteno je u slučajevima kada ne postoji zadovoljavajuća zamjenska metoda.

Nadležno tijelo mora ocijeniti projekte koji uključuju pokuse na živim životinjama. Oni ne smiju započeti dok ne dobiju pozitivnu ocjenu, čime se pokazuje da je uporaba životinja opravdana i da očekivane prednosti nadilaze štetu nanesenu životinji uz poštovanje etičkih načela.

Broj životinja korištenih u pojedinom projektu mora se smanjiti na minimum bez dovođenja u pitanje ciljeva projekta.

Uvjeti života i metode korištene u postupcima moraju smanjiti na minimum svaku moguću bol, patnju ili stres za životinje.

Dobrobit životinja

Životinje korištene u eksperimentalne svrhe moraju:

 • primiti odgovarajuću skrb i tretman;
 • biti smještene u kavezima koji su im dovoljno veliki i u okružju prilagođenom pojedinoj vrsti, u skladu sa standardima navedenima u Prilogu III. Direktivi

Objekti moraju osigurati sljedeće:

 • životinje moraju biti smještene u kavezima koji su im dovoljno veliki i u okružju prilagođenom pojedinoj vrsti, u skladu sa standardima navedenima u Prilogu III. Direktivi;
 • društvene životinje trebale bi biti smještene u kaveze, a tehnike „obogaćivanja” upotrebljavaju se kako bi se povećao opseg aktivnosti na raspolaganju životinjama te se posebno potiču fizička aktivnost, istraživanje i kognitivne aktivnosti svojstvene njihovu prirodnom ponašanju;
 • oni moraju uspostaviti tijelo za dobrobit životinja čija je zadaća savjetovanje o pitanjima dobrobiti životinja i o novim načinima „zamjene, smanjenja i poboljšanja” korištenja životinjama (poznato pod nazivom načelo „tri R”). To tijelo mora uključiti osobu odgovornu za dobrobit životinja i dobivati savjete od imenovanog veterinara. Njihov rad podupiru nacionalni odbori za zaštitu korištenih životinja, koji se uspostavljaju u svakoj državi članici.

Metode usmrćivanja moraju ograničiti bol, patnju i stres koji životinje osjećaju. Samo kompetentna osoba može usmrtiti životinju u objektu uzgajivača, dobavljača ili korisnika, u skladu s metodama navedenima u Prilogu IV. Direktivi.

Općenitije, svi pojedinci u interakciji sa životinjama trebaju imati odgovarajuću obuku i praksu, a njihove bi sposobnosti trebale biti ocijenjene prije djelovanja bez nadzora.

Postupci

Jedini dopušteni postupci su postupci odobreni u okviru odobrenog projekta.

Obilježja postupaka:

 • klasificirani su u skladu sa stupnjem težine, na temelju Priloga VIII. Direktivi;
 • provode se u anesteziji ili uporabom druge metode (analgezija itd.), osim ako to nije primjereno ili ako se smatra da je anestezija traumatičnija za životinju nego sam postupak

Život životinje mora se poštedjeti u najvećoj mogućoj mjeri. Postupci su osmišljeni kako bi doveli do najmanjeg mogućeg broja smrti životinja i smanjili trajanje i intenzitet njihove patnje.

Ponovno korištenje životinja jedan je od načina smanjivanja ukupnog broja laboratorijskih životinja. Prije ponovnog korištenja životinje potrebno je uzeti u obzir stvarnu težinu prijašnjih postupaka, zdravlje životinje i mišljenje veterinara.

Na kraju postupka odluku o održanju životinje na životu donosi veterinar ili druga kompetentna osoba. Životinje održane na životu moraju primiti odgovarajuću skrb i smještaj kako je navedeno u Prilogu III.

Odobrenje

Uzgajivači, dobavljači i korisnici i njihovi objekti moraju biti odobreni i registrirani pri nadležnom tijelu.

Odobreni objekti moraju imati instalacije i opremu prilagođenu smještenim životinjskim vrstama i omogućiti da se postupci učinkovito provode (tamo gdje se provode).

Moraju imati evidenciju u koju bilježe sve najnovije informacije o životinjama, njihovu podrijetlu i svrsi. Ta se evidencija čuva pet godina i dostupna je javnosti.

Nadalje, svaki pas, mačka i primat osim čovjeka moraju imati posebnu identifikacijsku oznaku i osobni karton koji sadržava relevantne reproduktivne, veterinarske i socijalne podatke o pojedinoj životinji i podatke o projektima u kojima je bila korištena.

Inspekcije

Nadležna tijela provode redovite inspekcijske preglede svih uzgajivača, dobavljača i korisnika te njihovih objekata, radi provjere sukladnosti sa zahtjevima ove direktive.

Učestalost inspekcijskih pregleda određuje se na temelju rizika specifičnih za svaki objekt. Međutim, inspekcijski pregledi provode se na barem jednoj trećini objekata svake godine, a udio inspekcijskih pregleda provodi se bez prethodne najave.

Inspekcijski pregledi uzgajivača, dobavljača i korisnika primata osim čovjeka provode se barem jednom godišnje.

Transparentnost

Kako bi osigurale bolje razumijevanje o tome gdje se i kako životinje koriste, države članice svake godine moraju prikupiti i objaviti statističke podatke o korištenju životinja u postupcima, uključujući informacije o stvarnoj težini postupaka te o podrijetlu i vrstama primata osim čovjeka korištenih u postupcima. To može biti u obliku netehničkih sažetaka odobrenih projekata, koji ne zadiru u anonimnost korisnika.

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Stupila je na snagu 9. studenoga 2010. te se u državama članicama EU-a primjenjuje od 1. siječnja 2013.

POZADINA

Krajnji cilj EU-a jest prekinuti pokuse na životinjama zamjenom tih pokusa alternativnim pristupima koji ne uključuju životinje. Međutim, s obzirom na postojeće znanstvene spoznaje, zamjena svih pokusa na životinjama još uvijek nije izvediva. Zbog toga zakonodavstvo nastoji osigurati da se situacija životinja koje se još uvijek upotrebljavaju za pokuse poboljša i bude u skladu s pravilom da se pokusi na životinjama moraju zamijeniti, smanjiti i poboljšati kad god je to moguće.

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe (SL L 276, 20.10.2010., str. 33.–79.)

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Direktive 2010/63/EU uključeni su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena odluka Komisije 2012/707/EU od 14. studenoga 2012. o uspostavi zajedničkog obrasca za dostavu informacija u skladu s Direktivom 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe (SL L 320, 17.11.2012., str. 33.–50.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Preporuka Komisije 2007/526/EZ od 18. lipnja 2007. o smjernicama za smještaj i brigu o životinjama koje se koriste za pokusne i druge znanstvene svrhe (SL L 197, 30.7.2007., str. 1.–89.)

Posljednje ažuriranje 06.04.2018

Top