EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pan-euro-mediteranska povlaštena pravila podrijetla

Pan-euro-mediteranska povlaštena pravila podrijetla

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Odluka 2013/94/EU – sklapanje Regionalne konvencije o pan-euro-mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla

ČEMU SLUŽI OVA ODLUKA?

 • Njome se zaključuje Regionalna konvencija o pan-euro-mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla*.
 • Tom Konvencijom zemljama pan-euro-mediteranskog područja (navedenima u ključnim točkama u nastavku) omogućuje se ostvarivanje koristi od zajedničkih pravila i povlaštenog carinskog postupanja.
 • Njome se želi poticati dublja gospodarska integracija i snažnije trgovinske veze u predmetnom području.

KLJUČNE TOČKE

Regionalna konvencija o podrijetlu robe kojom se trguje u pan-euro-mediteranskom području potpisana je u ime EU-a u travnju 2011. Konvencijom se kao jedinstvenim pravnim instrumentom objedinjuju sva pravila u pogledu podrijetla robe kojom se trguje u kontekstu oko 60 bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini između zemalja pan-euro-mediteranskog područja, uključujući postupak stabilizacije i pridruživanja.

Ugovorne stranke

Osim EU-a ugovorne su stranke ove Konvencije sljedeće:

 • države članice Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA-e): Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska;
 • države potpisnice Deklaracije iz Barcelone: Alžir, Egipat, Izrael, Jordan, Libanon, Maroko, Palestinska samouprava, Sirija, Tunis i Turska;
 • Farski otoci;
 • sudionici postupka stabilizacije i pridruživanja: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Albanija, Crna Gora, Srbija i Kosovo(1);
 • Republika Moldova, Gruzija i Ukrajina.

Proizvodi s podrijetlom

Za primjenu carinskih povlastica mora se utvrditi podrijetlo robe. Roba se smatra proizvodom s podrijetlom iz pan-euro-mediteranskog područja kumulacije ako:

 • se u cijelosti dobiva (npr. iskapa, žanje ili, u slučaju živih životinja, uzgaja) na području ugovorne stranke;
 • je sastavljena od materijala s podrijetlom iz zemalja koje nisu potpisnice Konvencije (materijala bez podrijetla), ali koji su dostatno obrađeni ili prerađeni na području ugovorne stranke (Prilog II. Dodatku I.);
 • se uvoze iz Europskog gospodarskog prostora (EGP-a) i izvoze u drugu ugovornu stranku.

Pan-euro-mediteransko područje kumulacije

Konvencija djeluje na temelju sustava prijenosa na način da se ugovorne stranke mogu proizvodima s podrijetlom ostalih ugovornih stranaka koristiti kao da su domaći proizvodi. Prema pan-euro-mediteranskom sustavu kumulacije podrijetla sustav dijagonalne kumulacije djeluje između EU-a i mnogih predmetnih zemalja.

Dokaz o podrijetlu

 • Kao dokaz navoda o podrijetlu carinska tijela zemlje izvoznice izdaju potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED. Time se uvoznicima u ostalim ugovornim strankama omogućuje da ostvare koristi od povlaštenih carinskih režima.
 • Izjavu o podrijetlu ili izjavu o podrijetlu EUR-MED može sastaviti i ovlašteni izvoznik.

Organizacija upravne suradnje

Carinska tijela ugovornih stranaka međusobno se koordiniraju (npr. dijele ogledne otiske pečata koje upotrebljavaju za izdavanje potvrda o prometu robe EUR.1 i EUR-MED ili za provjeru dokaza o podrijetlu).

Upravljanje i provedba

Zajednički odbor sastavljen od predstavnika svih ugovornih stranaka osigurava upravljanje Konvencijom i njezinu provedbu.

(1) Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih Naroda 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.

OTKADA SE ODLUKA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 26. ožujka 2012.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Pravila podrijetla: zapravo „gospodarska” nacionalnost robe kojom se trguje, a koja se mora utvrditi da bi se odlučilo kako prema njoj postupati u pogledu carine. Povlašteno podrijetlo dodjeljuje se robi iz pojedinih zemalja koje ispunjavaju određene kriterije kao što je veći stupanj obrade ili prerade nego što je potrebno za dobivanje nepovlaštenog podrijetla.

GLAVNI DOKUMENT

Odluka Vijeća 2013/94/EU od 26. ožujka 2012. o sklapanju Regionalne konvencije o pan-euro-mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (SL L 54, 26.2.2013., str. 3.–158.)

VEZANI DOKUMENTI

Odluka Vijeća 2013/93/EU od 14. travnja 2011. o potpisivanju, u ime Europske unije, Regionalne konvencije o pan-euro-mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (SL L 54, 26.2.2013., str. 1.–2.)

Posljednje ažuriranje 09.02.2018

Top