EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jačanje partnerstva između EU-a i Kine

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Jačanje partnerstva između EU-a i Kine

SAŽETAK DOKUMENTA:

EU – Kina: bliži partneri, veća odgovornost – COM(2006) 631 završna verzija

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA KOMUNIKACIJA?

Propisuje smjernice za politiku EU-a čiji je cilj jačanje suradnje između EU-a i Kine.

One se usredotočuju:

na prijelaz na demokraciju u Kini;

na održivi razvoj;

na aspekte trgovine; i

na međunarodnu suradnju za jače partnerstvo.

KLJUČNE TOČKE

Pružanje potpore političkoj tranziciji: EU i Kina održavaju redoviti politički dijalog o ljudskim pravima, zaštiti manjina i jačanju vladavine prava.

Promicanje energetske učinkovitosti i zaštite okoliša: Kao dva glavna sudionika na globalnom energetskom tržištu, EU i Kina surađuju:

kako bi poboljšale transparentnost i regulatorno okruženje energetskoga sektora;

kako bi razmijenile tehnike i informacije o učinkovitosti resursa i obnovljivim izvorima energije;

kako bi pomagale ulaganje i otvaranje javnih ugovora; te

kako bi promicale primjenu međunarodnih standarda.

Primjer suradnje na tome području jest Zajednička deklaracija EU-a i Kine o energetskoj sigurnosti iz 2012.

Postizanje ravnoteže između gospodarskog i socijalnog razvoja: EU i Kina surađuju kako bi definirale i provele uravnotežene monetarne i fiskalne politike koje su usmjerene na rješavanje problema poput slabo razvijenih standarda rada, zdravlja i starenja stanovništva.

Poboljšanje trgovinskih i gospodarskih odnosa: budući da je EU najveći trgovinski partner Kine i Kina drugi po veličini EU-a, oba partnera nastoje:

promicati otvaranje kineskoga tržišta za ulaganje i izvoz;

definirati poštena trgovinska pravila (pogotovo u pogledu prava intelektualnog vlasništva i prikladnih standarda rada); i

rješavati trgovinske sporove putem dijaloga ili putem sustava za rješavanje sporova Svjetske trgovinske organizacije (WTO).

Jačanje sektorske suradnje: EU i Kina nastoje ojačati bilateralnu suradnju

u znanosti i tehnologiji;

u imigraciji;

u kulturnim razmjenama; te

u obrazovanju.

Poticanje sigurnosti i međunarodne suradnje: dijalog između EU-a i Kine o miru i sigurnosti u regijama u svijetu (osobito u istočnoj Aziji). EU također podržava dijalog između Kine i drugih zemalja u regiji u cilju promicanja svoje stabilnost. Suradnja između partnera ujedno se odnosi na transparentnost vojnih izdataka, neširenje nuklearnog oružja i progresivno podizanje embarga na europska oružja.

Izaslanici EU-a i Kine okupljaju se jednom godišnje na sastanku na vrhu između EU-a i Kine koji se naizmjenično održava u Bruxellesu i Pekingu. Na sastanku na vrhu 2013. godine dogovoren je strateški program za suradnju EU-a i Kine do 2020. On predstavlja vodeći dokument njihova odnosa.

POZADINA

Diplomatski odnosi između EU-a i Kine prvi su put uspostavljeni 1975., a prvi pravni oblik uspostavljen je 1985. sporazumom o trgovini i suradnji. Taj odnos otada raste podržavanjem vanjskih poslova, pitanja sigurnosti i drugih izazova poput klimatskih promjena i globalnoga gospodarskog upravljanja.

Odnosi EU-a s Kinom

DOKUMENT

Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu – EU – Kina Bliži partneri, veća odgovornost (COM(2006) 631 završna verzija od 24.10.2006.)

Posljednje ažuriranje 20.10.2015

Top