EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euro-mediteranski sporazumi o pridruživanju

Euro-mediteranski sporazumi o pridruživanju

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Odluka 2006/356/EZ o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane

Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane

Odluka 2005/690/EZ o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Alžirske Narodne Demokratske Republike, s druge strane

Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Alžirske Narodne Demokratske Republike, s druge strane

Odluka 2004/635/EZ o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Arapske Republike Egipat, s druge strane

Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Arapske Republike Egipat, s druge strane

Odluka 2002/357/EZ, EZUČ o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane

Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane

Odluka 2000/384/EZ, EZUČ o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane

Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane

Odluka 2000/204/EZ, EZUČ o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroko, s druge strane

Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroko, s druge strane

Odluka 98/238/EZ, EZUČ o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Tunis, s druge strane

Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Tunis, s druge strane

Odluka 97/430/EZ o zaključivanju Euro-mediteranskog privremenog sporazuma o pridruživanju u području trgovine i suradnje između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, s druge strane

Euro-mediteranski privremeni sporazum o pridruživanju u području trgovine i suradnje između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, s druge strane

ČEMU SLUŽE OVI SPORAZUMI I ODLUKE?

Sporazumi imaju za cilj promicati:

 • redovan politički i sigurnosni dijalog radi poticanja međusobnog razumijevanja, suradnje i zajedničkih inicijativa;
 • gospodarsku, trgovinsku i financijsku suradnju, uključujući:
  • postupnu liberalizaciju trgovine robom;
  • olakšavanje trgovine uslugama i kretanja kapitala radi postizanja liberalizacije čim se za to steknu uvjeti;
  • održivi razvoj mediteranskoga područja; i
  • regionalnu integraciju;
 • socijalnu, kulturnu i obrazovnu suradnju, posebice kroz interkulturalni dijalog, migracijsku kontrolu, razvoj vještina, promicanje zakona o radu ili rodne ravnopravnosti.

Odluke odobravaju ove sporazume u ime EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Euro-mediteransko partnerstvo

 • Sporazum između EU-a i zemalja južnog Sredozemlja zasnovan je na Euro-mediteranskom partnerstvu.
 • Ovo političko, gospodarsko i socijalno partnerstvo temelji se na načelima reciprociteta, solidarnosti i zajedničkog razvoja.

Partnerstvo je 2008. zamijenjeno Unijom za Mediteran (UfM).

 • Misija UfM-a je unaprijediti regionalnu suradnju, dijalog i provedbu projekata i inicijativa s opipljivim učinkom na građane, s naglaskom na mlade i žene, da bi se riješila 3 strateška cilja regije:
  • stabilnost;
  • ljudski razvoj; i
  • integracija.
 • u području trgovine, UfM želi promicati:
  • bolje trgovinske odnose među članicama Unije;
  • manje prepreke za trgovinu;
  • inicijative za regionalnu integraciju; i
  • veću poslovnu suradnju.
 • EU ima sporazume o pridruživanju sa svim partnerima, osim s Libijom.
 • Sporazum sa Sirijom je sastavljen, ali nije potpisan.

Područje primjene

Svaki sporazum prilagođava se specifičnostima svake dotične zemlje koja nije članica EU-a. Međutim, svi u načelu imaju istu osnovnu strukturu koja obuhvaća:

 • politički dijalog;
 • slobodno kretanje robe;
 • poslovni nastan i pružanje usluga;
 • plaćanja, kapital, tržišno natjecanje i druge gospodarske mjere;
 • gospodarsku suradnju;
 • suradnju u socijalnim i kulturnim pitanjima;
 • suradnju u zaštiti okoliša;
 • financijsku suradnju;
 • institucionalna i opća pravila.

Ciljevi

Svi bilateralni sporazumi imaju nekoliko istih ciljeva, osobito:

 • poticanje međuregionalne suradnje mediteranskih zemalja kao čimbenika mira, stabilnosti, gospodarskog i socijalnog razvoja;
 • uspostavljanje područja slobodne trgovine

Uspostavljanje područja slobodne trgovine.

 • Sporazumi postavljaju temelj za uspostavu područja slobodne trgovine na Sredozemlju u skladu s pravilima Svjetske trgovinske organizacije.
 • Područje slobodne trgovine mora se uspostaviti nakon prijelaznog razdoblja od 12 godina nakon stupanja na snagu sporazuma.
 • Slobodno kretanje robe između EU-a i mediteranskih zemalja mora biti rezultat:
  • postupnog ukidanja carina;
  • Zabrane kvantitativnih ograničenja izvoza i uvoza (s iznimkama u određenim slučajevima), kao i svih mjera s jednakim ili diskriminatornim učinkom između stranaka.
 • Stranke ponovo potvrđuju svoje obveze u skladu s Općim sporazumom o trgovini uslugama (GATS).
 • Zemlje partneri koje nisu članice EU-a moraju postići potpunu liberalizaciju sektora kapitala čim se stvore dovoljni uvjeti.
 • Treba postupno uspostaviti mehanizam za rješavanje sporova.

Institucionalni dogovori

Sporazumom se uspostavlja institucionalna struktura koja podrazumijeva:

 • Vijeće za pridruživanje, organizirano na ministarskoj razini, koje donosi odluke i daje preporuke da bi se mogli postići utvrđeni ciljevi,
 • Odbor za pridruživanje koji upravlja sporazumom i rješava razlike u vezi s njegovom primjenom i tumačenjem.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

Sporazumi o pridruživanju stupili su na snagu na sljedeće datume:

 • 1. srpnja 1997. — Privremeni sporazum s Palestinom*
 • 1. ožujka 2000. — Maroko
 • 1. lipnja 2000. — Izrael
 • 1. svibnja 2002. — Jordan
 • 1. lipnja 2004. — Egipat
 • 1. rujna 2005. — Alžir
 • 1. travnja 2006. — Libanon
 • 1. ožujka 1998. — Tunis.

POZADINA

GLAVNI DOKUMENTI

Odluka Vijeća 2006/356/EZ od 14. veljače 2006. o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane (SL L 143, 30.5.2006., str. 1.)

Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane — Protokol 1 o režimu koji se primjenjuje na uvoz u Zajednicu poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Libanona iz članka 14. stavka 1. — Protokol 2. o režimu koji se primjenjuje na uvoz u Libanon poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice iz članka 14. stavka 2. — Protokol 3. o trgovini između Libanona i Zajednice prerađenim poljoprivrednim proizvodima iz članka 14. stavka 3. — Protokol 4. o definiciji pojma proizvoda s podrijetlom i načinima administrativne suradnje — Protokol 5. o uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima (SL L 143, 30.5.2006., str. 2.–188.)

Naknadne izmjene ovog sporazuma ugrađene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Odluka Vijeća 2005/690/EZ od 18. srpnja 2005. o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Alžirske Narodne Demokratske Republike, s druge strane (SL L 265, 10.10.2005., str. 1.)

Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Alžirske Narodne Demokratske Republike, s druge strane — Prilozi — Protokoli — Završni akt — Izjave (SL L 265, 10.10.2005., str. 2.–228.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Odluka Vijeća 2004/635/EZ od 21. travnja 2004. o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Arapske Republike Egipat, s druge strane (SL L 304, 30.9.2004., str. 38.)

Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Arapske Republike Egipat, s druge strane — Protokoli — Završni akt — Izjave — Sporazum u obliku razmjene pisama između Zajednice i Egipta o uvozu u Zajednicu svježeg rezanog cvijeća i cvjetnih pupoljaka obuhvaćenih tarifnim podbrojem 0603 10 Zajedničke carinske tarife (SL L 304, 30.9.2004., str. 39.–208.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Odluka Vijeća i Komisije 2002/357/EZ, EZUČ od 26. ožujka 2002. o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane (SL L 129, 15.5.2002., str. 1.–2.)

Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane — Protokol 1. o režimu koji se primjenjuje na uvoz u Zajednicu poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Jordana — Protokol 2. o režimu koji se primjenjuje na uvoz u Jordan poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice — Protokol 3. o definiciji pojma „proizvoda s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje — Protokol 4. o uzajamnoj pomoći administrativnih tijela u carinskim pitanjima — Zajedničke izjave — Završni akt (SL L 129, 15.5.2002., str. 3.–176.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Odluka Vijeća i Komisije 2000/384/EZ, EZUČ od 19. travnja 2000. o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane (SL L 147, 21.6.2000., str. 1.–2.)

Euro-mediteranske sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane — Protokol 1. o režimima koji se primjenjuju na uvoz u Zajednicu poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Izraela — Protokol 2. o režimima koji se primjenjuju na uvoz u Izrael poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice — Protokol 3. o pitanjima zaštite bilja — Protokol 4. o definiciji pojma „proizvoda s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje — Protokol 5. o uzajamnoj pomoći administrativnih tijela u carinskim pitanjima — Zajedničke izjave — Sporazum u obliku razmjene pisama o otvorenim bilateralnim pitanjima — Sporazum u obliku razmjene pisama o Protokolu 1. i o uvozu u Zajednicu svježeg rezanog cvijeća i cvjetnih pupoljaka obuhvaćenih tarifnim podbrojem 0603 10 Zajedničke carinske tarife — Sporazum u obliku razmjene pisama o provedbi sporazumâ Urugvajske runde — Izjave Europske zajednice — Izjave Izraela (SL L 147, 21.6.2000., str. 3.–172.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Odluka Vijeća i Komisije 2000/204/EZ, EZUČ od 26. siječnja 2000. o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroko, s druge strane (SL L 70, 18.3.2000., str. 1.)

Euro-mediteranski sporazum o uspostavi pridruživanja između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Kraljevine Maroko, s druge strane — Protokol 1. o dogovorima koji se primjenjuje na uvoz u Zajednicu poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Maroka — Protokol 2. o dogovorima koji se primjenjuju na uvoz u Zajednicu proizvoda ribarstva podrijetlom iz Maroka — Protokol 3. o dogovorima koji se primjenjuju na uvoz u Maroko poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice — Protokol 4 o definiciji proizvoda s podrijetlom i načinima upravne suradnje — Protokol 5 o uzajamnoj upravnoj pomoći u carinskim pitanjima — Završni akt — Zajedničke izjave — Sporazumi u obliku razmjene pisama — Izjava Zajednice — Izjave Maroka (SL L 70, 18.3.2000., str. 2.–204.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Odluka Vijeća i Komisije 98/238/EZ, EZUČ od 26. siječnja 1998. o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Tunis, s druge strane (SL L 97, 30.3.1998., str. 1.)

Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Tunis, s druge strane — Protokol br. 1 o postupcima koji se primjenjuju na uvoz poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Tunisa u Zajednicu — Protokol br. 2 o postupcima koji se primjenjuju na uvoz proizvoda ribarstva podrijetlom iz Tunisa u Zajednicu — Protokol br. 3 o postupcima koji se primjenjuju na uvoz poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice u Tunis — Protokol br. 4 o definiciji pojma „proizvoda s podrijetlom” i metodama administrativne suradnje — Protokol br. 5 o uzajamnoj pomoći između upravnih tijela u carinskim pitanjima — Zajedničke izjave — Izjave (SL L 97, 30.3.1998., str. 2.–183.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Odluka Vijeća 97/430/EZ od 2. lipnja 1997. o zaključivanju Euro-mediteranskog privremenog sporazuma o pridruživanju u području trgovine i suradnje između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze (SL L 187, 16.7.1997., str. 1.–2.)

Euro-mediteranski privremeni sporazum u području trgovine i suradnje između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, s druge strane — Protokol 1. O dogovorima koji se primjenjuju na uvoz poljoprivrednih proizvoda koji su podrijetlom sa Zapadne obale i iz pojasa Gaze u Zajednicu — Protokol 2 o dogovorima koji se primjenjuju na uvoz poljoprivrednih proizvoda koji su podrijetlom iz Zajednice na Zapadnu obalu i u pojas Gaze — Protokol 3 o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i metodama upravne suradnje — Završni akt — Zajedničke izjave — Izjave Europske Zajednice (SL L 187, 16.7.1997., str. 3.–135.)

Vidjeti pročišćeni tekst.


* Ovaj se naziv ne bi trebao tumačiti kao priznanje države Palestine i ne dovodi u pitanje pojedinačne stavove država članica po tom pitanju.

Posljednje ažuriranje 27.03.2020

Top