Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zabrana trgovine instrumentima za mučenje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zabrana trgovine instrumentima za mučenje

Europska unija (EU) protivi se smrtnoj kazni, mučenju i drugim okrutnim ili neobičnim kažnjavanjima* u trećim zemljama. Iz tog razloga, zabranjuje trgovinu određenim vrstama opreme i predmeta koji bi se mogli koristiti u te svrhe poput vješala, električnih stolica i sustava smrtonosnih injekcija.

DOKUMENT

Uredba Vijeća (EZ) br. 1236/2005 od 27. lipnja 2005. o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

SAŽETAK

Europska unija (EU) protivi se smrtnoj kazni, mučenju i drugim okrutnim ili neobičnim kažnjavanjima* u trećim zemljama. Iz tog razloga, zabranjuje trgovinu određenim vrstama opreme i predmeta koji bi se mogli koristiti u te svrhe poput vješala, električnih stolica i sustava smrtonosnih injekcija.

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Zabranjuje bilo koji izvoz ili uvoz robe koja nema drugu praktičnu uporabu osim one za potrebe smrtne kazne, mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupanja ili kažnjavanja. Također uspostavlja sustav odobravanja za izvoz robe koja bi se mogla koristiti u takve svrhe.

KLJUČNE TOČKE

  • Nadležna tijela zemalja EU-a moraju razlikovati robu koja nema praktičnu upotrebu osim izvršavanja smrtne kazne ili mučenja i robu koja bi se mogla koristiti u te svrhe.
  • Roba pokrivena ovom uredbom navedena je u Prilozima II. i III. Europska komisija može izmijeniti te popise čim se nova oprema pojavi na tržištu.
  • Ako se dotična roba namjerava koristiti u zemlji odredišta u svrhu javnog izlaganja u muzeju, onda nadležna tijela zemlje EU-a koja je izvozi mogu odobriti iznimku zabrani.
  • Ako je odobrenje za izvoz odbijeno, nadležna tijela zemlje EU-a moraju imati dobar razlog vjerovati da se roba može koristiti za potrebe mučenja ili drugih okrutnih ili neobičnih oblika kažnjavanja.
  • Odobrenja za izvoz i uvoz izdaju se na obrascu koji je u skladu s primjerom u Prilogu V. te su važeća u cijelom EU-u.
  • Nadležna tijela mogu odbiti odobriti izvoz i mogu poništiti, obustaviti, izmijeniti ili opozvati odobrenje izvoza koje su već odobrila.
  • Ako nema odobrenja, carinska tijela zadržavaju prijavljenu robu i upućuju na mogućnost podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenje. U slučaju da se ne pošalje nikakav izvještaj, roba se uništava nakon šest mjeseci.
  • U slučaju postojanja odluke kojom se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja, nadležna tijela zemlje EU-a moraju o tome obavijestiti ostale zemlje EU-a i Europsku komisiju.
  • Zemlje EU-a moraju raditi godišnja izvješća o aktivnosti, ako je moguće uz pomoć Europske komisije.

POZADINA

Apsolutna zabrana mučenja i lošeg postupanja sadržana u jezgri Konvencije Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima na razini EU-a odražava se u Povelji o temeljnim pravima, koja navodi da „nitko ne smije biti izložen mučenju ili nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju”. Povelja također zabranjuje smrtnu kaznu.

KLJUČNI POJMOVI

*Neobična kazna: kazna koja uzrokuje bol, patnju ili poniženje izvan osjećaja za moral neke zajednice.

Više informacija potražite na mrežnoj stranici Europske komisije o mjerama protiv mučenja.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EZ) br. 1236/2005

30.7.2006.

-

SL L 200, 30.7.2005., str. 1.-19.

Ispravak

-

-

SL L 79, 16.3.2006., str. 32.-32.

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EU) br. 37/2014

20.2.2014.

-

SL L 18,21.1.2014., str. 1.-51.

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Uredbe (EZ) br. 1236/2005 i prilozi uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 775/2014 od 16. srpnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1236/2005 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (SL L 210, 17.7.2014., str. 1.-10.).

Posljednje ažuriranje 03.08.2015

Top