EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

WTO: sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva

WTO: sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Odluka Vijeća 94/800/EZ o sklapanju, u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine nadležnosti, sporazuma postignutih u Urugvajskom krugu multilateralnih pregovora (1986.–1994.)

Urugvajski krug multilateralnih trgovinskih pregovora (1986. – 1994.) – Sporazum o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (WTO) – konkretnije Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva

KOJI JE CILJ OVE ODLUKA I SPORAZUM?

KLJUČNE TOČKE

Osnovna načela su ona nacionalnog postupanja i najpovlaštenije nacije. To znači da članice WTO-a prema državljanima drugih zemalja članica ne smiju postupati manje povoljno no prema svojim vlastitim državljanima. Osim toga, bilo kakva prednost koja se daje državljanima druge zemlje članice mora se odmah i bezuvjetno dati državljanima svih ostalih zemalja članica, čak i ako je to predstavlja povoljniji tretman nego što daje svojim državljanima.

OPĆA PRAVILA

Standardi povezani s dostupnošću, opsegom i upotrebom prava intelektualnog vlasništva

 • Cilj sporazuma je osigurati da se odgovarajuća pravila o zaštiti intelektualnog vlasništva primjenjuju u svim zemljama članicama na temelju osnovnih obveza koje je propisala Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO) u raznim konvencijama o pravima intelektualnog vlasništva (Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva, Bernska konvencija za zaštitu književnih i umjetničkih djela, Rimska konvencija za zaštitu izvođača, proizvođača fonograma i radiodifuznih organizacija i Ugovoru o intelektualnom vlasništvu u vezi s integriranim krugovima iz Washingtona). Niz novih ili strožih pravila uvodi se u područja koja nisu obuhvaćena postojećim konvencijama ili gdje postojeće konvencije nisu odgovarajuće.
 • U pogledu autorskog prava članice WTO-a moraju se pridržavati osnovnih pravila Bernske konvencije za zaštitu književnih i umjetničkih djela. Računalni programi od sada će biti zaštićeni kao književna djela.
 • U pogledu prava iznajmljivanja, autori računalnih programa i proizvođači zvučnih zapisa mogu odobriti ili zabraniti komercijalno iznajmljivanje svojih djela javnosti. Slično ekskluzivno pravo odnosi se na djela kinematografije.
 • Sporazumom se navode vrste znakova koji mogu koristiti zaštitu kao zaštitni znakovi te minimalna prava koja se prenose na njihova vlasnika. Također, propisuju se zahtjevi povezani s:
  • upotrebom zaštitnih znakova;
  • trajanjem zaštite;
  • licenciranjem i dodjelom zaštitnih znakova.
 • U svezi s oznakama zemljopisnog podrijetla članice WTO-a moraju spriječiti upotrebu bilo kojih obmanjujućih oznaka o podrijetlu proizvoda i bilo koju upotrebu koja bi predstavljala nepošteno tržišno natjecanje. Sporazumom je također osigurana dodatna zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla vina i alkoholnih pića, čak i kada nema rizika od zbunjivanja potrošača.
 • Industrijski dizajn zaštićen je 10 godina u skladu sa sporazumom. Njegovi vlasnici imaju pravo spriječiti treće strane da izrađuju, prodaju ili uvoze predmete čiji je dizajn kopija zaštićenog dizajna.
 • U svezi s patentima članice WTO-a imaju opću obvezu pridržavanja Pariške konvencije iz 1967. godine. Osim toga, sporazumom TRIPS propisano je da mora postojati mogućnost zaštite svih izuma patentom u trajanju od 20 godina.
  • Određeni se izumi mogu isključiti iz patentiranja ako je njihova uporaba zabranjena iz razloga javnog reda ili morala.
  • Ostala ovlaštena isključenja uključuju:
   • dijagnostičke, terapeutske i kirurške metode za liječenje ljudi ili životinja;
   • biljke i životinje (osim mikroorganizama); i
   • u osnovi biološke procese za proizvodnju biljaka i životinja (osim nebioloških i mikrobioloških procesa). Međutim, članice moraju osigurati zaštitu biljnih sorti ili patentima ili određenim jednokratnim sustavom.
 • Članice WTO-a moraju osigurati zaštitu dizajna rasporedaintegriranih krugova sukladno Ugovoru o intelektualnom vlasništvu u vezi s integriranim krugovima iz Washingtona. Sporazumom TRIPS također je uspostavljen niz drugih pravila koja se odnose na trajanje zaštite.
 • Poslovne tajne i tehnička znanja koji imaju komercijalnu vrijednost moraju biti zaštićeni od povrede povjerljivosti i bilo kakvih djela suprotnih iskrenoj trgovinskoj praksi. Nadalje, protukonkurentne prakse u ugovornim licencijama mogu biti podložne mjerama članica za sprječavanje i/ili kontrolu takvih praksi.

PROVEDBA SPORAZUMA

Provedba prava intelektualnog vlasništva

 • Zakoni država članica WTO-a moraju uključivati postupke za osiguravanje poštivanja prava intelektualnog vlasništva i od strane stranih nositelja prava i njihovih vlastitih državljana. Ti postupci moraju omogućiti učinkovito djelovanje protiv bilo kojeg djela povrede tih prava. Moraju biti pošteni i pravedni, ne smiju biti nepotrebno komplicirani ili skupi i ne smiju uključivati nerazumna vremenska ograničenja. Sudske vlasti mogu pregledati konačne upravne odluke.
 • U sporazumu su navedene pojedinosti vezano uz dokaze, zabrane, štete, privremene mjere i druge pravne lijekove.

Prijelazno razdoblje

U pogledu primjene sporazuma razvijene zemlje imale su razdoblje od godine dana kako bi svoje zakonodavstvo i praksu uskladile sa sporazumom. To je razdoblje produženo na pet godina za zemlje u razvoju i zemlje koje su prelazile sa središnje planiranog gospodarstva na tržišno gospodarstvo, a 11 godina za najmanje razvijene zemlje.

Institucionalni okvir

OTKAD SE PRIMJENJUJU ODLUKA I SPORAZUM?

 • Odluka se primjenjuje od 22. prosinca 1994.
 • Sporazum se primjenjuje od 1. siječnja 1995.

POZADINA

Za više informacija pogledajte: „EU i WTO” (Europska komisija).

GLAVNI DOKUMENTI

Odluka Vijeća 94/800/EZ od 22. prosinca 1994. o sklapanju, u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine nadležnosti, sporazuma postignutih u Urugvajskom krugu multilateralnih pregovora (1986.–1994.) (SL L 336, 23.12.1994., str. 1.-2.)

Urugvajski krug multilateralnih trgovinskih pregovora (1986.–1994.) – Sporazum o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (WTO)

Posljednje ažuriranje 18.04.2017

Top