Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)

Go to the summaries’ table of contents

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)

Zbog financijske krize iz 2008. godine na vidjelo su izišli nedostatci financijskog nadzora Europske unije (EU). Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), sa središtem u Frankfurtu, uspostavljeno je 2010. godine s ciljem sprječavanja rizika destabilizacije sektora osiguranja.

DOKUMENT

Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ.

SAŽETAK

Zbog financijske krize iz 2008. godine na vidjelo su izišli nedostatci financijskog nadzora Europske unije (EU). Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), sa središtem u Frankfurtu, uspostavljeno je 2010. godine s ciljem sprječavanja rizika destabilizacije sektora osiguranja.

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se uspostavlja EIOPA, tijelo EU-a koje podržava suradnju među nacionalnim tijelima i osigurava dosljednu primjenu zakona EU-a za sektore osiguranja i strukovnih mirovina u zemljama EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Dosljedna primjena zakona

EIOPA izrađuje regulatorne i tehničke standarde kao prilog zakonima koje su usvojili Vijeće i Europski parlament za osiguravajuća društva, financijske konglomerate (velike financijske tvrtke aktivne u različitim financijskim sektorima), posrednike za strukovne mirovine i osiguranja (tvrtke koje prodaju mirovinske police i police osiguranja). Također ima ovlasti izdavati smjernice i preporuke o primjeni europskog prava.

Tržišni trendovi

EIOPA je zadužena za osiguravanje stabilnosti tržišta osiguranja i zaštitu osiguranika, članova i korisnika mirovinskog sustava. Na primjer, prati trendove potrošača i procjenjuje potencijalne rizike i ranjivosti tržišta. Pod određenim strogim uvjetima, može privremeno zabraniti ili ograničiti financijske aktivnosti koje uzrokuju prijetnju stabilnosti financijskog sustava.

Kršenje zakona

EIOPA ima ovlasti istražiti krši li nacionalno tijelo zakon. Do toga dolazi kada nacionalno tijelo ne uspije osigurati usklađenost financijske institucije s europskim zakonom.

U roku od 2 mjeseca EIOPA može izdati preporuku nacionalnom tijelu. Zatim Europska komisija može izdati formalno mišljenje u kojemu od tijela zahtijeva provedbu potrebnih aktivnosti s ciljem usklađivanja sa zakonom. Ako nacionalno tijelo i dalje bude neusklađeno, EIOPA može izravno uputiti odluku financijskoj instituciji pod određenim strogim uvjetima. Ova odluka prevladava nad prethodnim odlukama koje je donijelo nacionalno tijelo.

Europski financijski nadzor

EIOPA je dio Europskog sustava financijskog nadzora koji je nastao 2010. i koji se sastoji od triju dodatnih organizacija za nadzor:

Za više informacija, posjetite mrežnu stranicu EIOPA-e.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EU) br. 1094/2010

16.12.2010.

-

SL L 331, 15.12.2010., str. 48. - 83.

Ispravak

-

-

SL L 54, 22.2.2014., str. 23. - 23.

Zakon o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2014/51/EU

23.5.2014.

31.3.2015.

SL L 153, 22.5.2014., str. 1. - 61.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Vijeća (EU) br. 1096/2010 od 17. studenoga 2010. o dodjeli posebnih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s funkcioniranjem Europskog odbora za sistemske rizike (SL L 331, 15.12.2010., str. 162. - 164.)

Direktiva 2010/78/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o izmjeni direktiva 98/26/EZ, 2002/87/EZ, 2003/6/EZ, 2003/41/EZ, 2003/71/EZ, 2004/39/EZ, 2004/109/EZ, 2005/60/EZ, 2006/48/EZ, 2006/49/EZ i 2009/65/EZ u pogledu ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (SL L 331, 15.12.2010., str. 120. - 161.).

Odluka Komisije 2004/9/EZ od 5. studenoga 2003. o osnivanju Europskog odbora za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (SL L 3, 7.1.2004., str. 34. - 35.).

Posljednje ažuriranje 16.04.2015

Top