EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Povelja Europske unije o temeljnim pravima

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Povelja Europske unije o temeljnim pravima

ČEMU SLUŽI OVA POVELJA?

Povelja Europske unije o temeljnim pravima (Povelja) štiti temeljna prava koja uživaju građani Europske unije (EU). Riječ je o suvremenom i sveobuhvatnom instrumentu prava EU-a koji štiti i promiče ljudska prava i slobode radi promjena u društvu, društvenog napretka te znanstvenih i tehnoloških napredaka.

KLJUČNE TOČKE

Sadržaj

Povelja potvrđuje, uz dužno poštovanje nadležnosti i zadataka Unije te načela supsidijarnosti, prava utemeljena na ustavnim tradicijama i međunarodnim obvezama zajedničkima državama članicama EU-a, što obuhvaća Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, socijalne povelje koje su usvojili EU i Vijeće Europe te praksu Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava. Čineći temeljna prava jasnijima i vidljivijima, unutar EU-a stvara pravnu sigurnost.

Povelja sadržava preambulu i 54 članka grupirana u sedam poglavlja.

Područje primjene

Povelja se primjenjuje na institucije, tijela, urede i agencije EU-a i na sve njihove radnje. Njime se ne proširuju ovlasti i zadaće koje su im dodijeljene ugovorima. Povelja se također odnosi na države članice kada one provode zakone EU-a.

Povelja se primjenjuje zajedno s nacionalnim i međunarodnim sustavima zaštite temeljnih prava, uključujući Europsku konvenciju o ljudskim pravima.

Godišnja izvješća

Svake godine od 2010. Europska komisija objavljuje godišnje izvješće u kojem se prati napredak u primjeni povelje. Od 2021., slijedeći strategiju za jačanje primjene Povelje u EU (vidjeti sažetak), izvješće o povelji svake se godine usredotočuje na različito tematsko područje od strateškog značaja uređeno pravom EU-a.

POZADINA

  • Godine 1999. Europsko vijeće zaključilo je da bi temeljna prava primjenjiva na razini EU-a trebalo objediniti u povelju kako bi bila vidljivija.
  • Povelju su u Nici u prosincu 2000. formalno proglasili Europski parlament, Vijeće Europske unije i Komisija.
  • Povelja je postala pravno obvezujuća kad je na snagu stupio Ugovor iz Lisabona (vidjeti sažetak)u prosincu 2009. te sada ima jednaku pravnu vrijednost kao i ugovori EU-a.

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Povelja Europske unije o temeljnim pravima (SL C 202, 7.6.2016., str. 389.–405.).

Posljednje ažuriranje 14.01.2022

Top