EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sporazum s Kinom o suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima

Sporazum s Kinom o suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Odluka 2004/889/EZ o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Kine, o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima

Sporazum između Europske Zajednice i Kine o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima

ČEMU SLUŽE OVAJ SPORAZUM I ODLUKA?

Sporazumom se nastoji poboljšati suradnja među upravnim tijelima stranaka odgovornima za primjenu carinskog zakonodavstva*.

Odlukom se sklapa sporazum uime Europske zajednice (današnji EU).

KLJUČNE TOČKE

Mjere za suzbijanje radnji kojima se krši carinsko zakonodavstvo učinkovitije su ako su poduprte uzajamnom pomoći između država u carinskim pitanjima. Predmetne radnje štete gospodarskim, fiskalnim i komercijalnim interesima stranaka te je za svaku državu nužno osigurati točnu procjenu carina i drugih poreza.

Razvijanje carinske suradnje

Stranke se obvezuju razviti carinsku suradnju posebice na sljedeće načine:

 • uspostavljanjem sredstava komunikacije;
 • olakšavanjem učinkovite koordinacije između upravnih tijela;
 • osiguravanjem zajedničke akcije u upravnim pitanjima;
 • olakšavanjem zakonitog kretanja robe;
 • razmjenom informacija i stručnog znanja o carinskim postupcima;
 • međusobnim pružanjem tehničke pomoći, npr. razmjenom osoblja, obukom i razmjenom podataka;
 • traženjem uklađenog stajališta kada se o carinskim temama raspravlja u međunarodnim organizacijama.

Uzajamna administrativna pomoć

Carinske vlasti pomažu jedna drugoj pružanjem informacija kako bi osigurale pravilnu primjenu carinskog zakonodavstva. Time se ne dovodi u pitanje primjena postojećih pravila koja uređuju uzajamnu pomoć u kaznenim stvarima. Niti se to primjenjuje na podatke dobivene na zahtjev pravosudnih tijela.

Sljedeći oblici pomoći nisu obuhvaćeni Sporazumom:

 • naplata carina, poreza ili novčanih kazni;
 • uhićenja ili zadržavanja osoba;
 • zapljena ili zadržavanje vlasništva

Sporazum se odnosi i na pomoć na zahtjev i na spontanu pomoć.

Pomoć na zahtjev: tijelo primatelj zahtjeva mora dati tijelu podnositelju zahtjeva sve informacije koje bi mu mogle omogućiti propisnu primjenu carinskog zakonodavstva. Te se informacije mogu odnositi na:

 • radnje koje mogu rezultirati kaznenim djelima na državnom području druge stranke, kao što su netočne izjave ili drugi krivotvoreni dokumenti;
 • vjerodostojnost službenih dokumenata izdanih u prilog deklaraciji robe;
 • zakonitost izvoza i uvoza robe s državnog područja jedne od stranaka na državno područje druge i carinski postupak koji se primjenjuje.

Tijelo primatelj zahtjeva mora također, u okviru svojih nadležnosti i na zahtjev tijela podnositelja zahtjeva, poduzeti potrebne korake kako bi osiguralo poseban nadzor. Nadzor se odnosi na osobe za koje postoji opravdana sumnja da su počinile povredu carinskog zakonodavstva jedne od stranaka. On može obuhvatiti i mjesta, zalihe i robu koja se prevozi, kao i prijevozna sredstva koja su možda upotrebljavana u uvjetima prijevare.

Spontana pomoć: u slučajevima kada formalni zahtjev nije moguć s obzirom na hitnost situacije koja bi mogla uključivati znatnu štetu gospodarstvu, javnom zdravlju, javnoj sigurnosti ili sličnim vitalnim interesima, stranke si mogu međusobno pomagati na vlastitu inicijativu.

Formalni aspekti i iznimke od obveze pružanja pomoći

Zahtjevi moraju biti u skladu s određenim zahtjevima forme i sadržaja u odnosu na:

 • službenu potvrdu tijela podnositelja zahtjeva;
 • traženu radnju;
 • predmet i razlog zahtjeva,

Tijelo primatelj zahtjeva nastavlja kao da djeluje za vlastiti račun. Ono se bavi zahtjevima u skladu s pravno obvezujućim instrumentima koji se primjenjuju u njegovoj nadležnosti. Odgovor mora biti u pisanom obliku.

Dopuštene su iznimke od obveze pružanja pomoći. Pomoć se može odbiti ili može biti podložna određenim zahtjevima ako bi mogla naštetiti:

 • suverenitetu Kine ili zemlje EU-a od koje se traži da pruži pomoć;
 • javnom poretku, sigurnosti ili drugim bitnim interesima

Sporazum sadržava klauzule o povjerljivosti povezane s dostavljenim informacijama.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

Sporazum je stupio na snagu 1. travnja 2005. Primjenjuje se na carinsko područje Narodne Republike Kine i na državna područja 28 zemalja EU-a.

POZADINA

Europska komisija i Opća carinska uprava Narodne Republike Kine potpisale su u lipnju 2017. Strateški okvir za carinsku suradnju 2018.–2020. Time se ponavljaju glavni ciljevi međusobne suradnje i pomoći između EU-a i Kine te se nadovezuje na sporazum o suradnji i međusobnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima. Utvrđeni prioriteti uključuju provedbu prava intelektualnog vlasništva, sigurnost opskrbnog lanca, borbu protiv prijevara (financijskih i okolišnih) i statistiku. Novim strateškim okvirom uvodi se i suradnja u pitanjima koja se odnose na e-trgovinu.

KLJUČNI POJMOVI

Carinsko zakonodavstvo: uključuje sva zakonska pravila EU-a ili Kine, a kojima se uređuje uvoz, izvoz i provoz robe i njihovo podvrgavanje bilo kojem carinskom režimu ili postupku, uključujući mjere zabrane, ograničenja i provjere.

GLAVNI DOKUMENTI

Odluka Vijeća 2004/889/EZ od 16. studenoga 2004. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima (SL L 375, 23.12.2004. str. 19.)

Sporazum između Europske zajednice i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima (SL L 375, 23.12.2004., str. 20.–26.)

VEZANI DOKUMENTI

Jačanje sigurnosti i olakšavanja trgovine između EU-a i Kine: Strateški okvir 2018.–2020. za carinsku suradnju između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine, 22. svibnja 2017. (dokument Vijeća Europske unije)

Odluke 2014/772/EU Zajedničkog odbora za carinsku suradnju osnovanog Sporazumom o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima između Europske zajednice i vlade Narodne Republike Kine od 16. svibnja 2014. u vezi s uzajamnim priznavanjem programa za ovlaštene gospodarske subjekte u Europskoj uniji i programa mjera za klasificirano upravljanje poduzećima u Narodnoj Republici Kini (SL L 315, 1.11.2014., str. 46.–50.)

Informacije u vezi sa stupanjem na snagu Sporazuma između Europske zajednice i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima (SL L 110, 30.4.2005., str. 80.)

Posljednje ažuriranje 08.01.2019

Top