EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nesporne tražbine – europski nalog za izvršenje

Nesporne tražbine – europski nalog za izvršenje

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 805/2004 – uvođenje europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine

KOJI JE CILJ OVE UREDBE?

 • Njome se uvodi europski nalog za izvršenje tražbina koje su, prema dužnicima, nesporne.
 • Putem naloga za izvršenje, sudske odluke, sudske nagodbe i autentične isprave o nespornim tražbinama mogu se automatski priznati i izvršiti u drugoj zemlji EU-a, bez ikakvih posrednih postupaka.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Ova se uredba primjenjuje u građanskim i trgovačkim stvarima. Ne odnosi se na porezne, carinske ili administrativne stvari. Primjenjiva je u svim zemljama EU-a, osim Danske.

Tražbina se smatra nespornom ako:

 • se dužnik izrijekom usuglasio s tražbinom priznajući je ili putem nagodbe koju je potvrdio sud ili je sklopljena pred sudom tijekom postupka; ili
 • dužnik nikada nije osporio tražbinu u tijeku sudskog postupka; ili
 • dužnik je izostao s ročišta ili nije bio zastupan na ročištu o predmetnoj tražbini, nakon što je prvotno osporio tražbinu tijekom sudskog postupka; ili
 • dužnik izričito prihvaća tražbinu u autentičnoj ispravi.

Europski nalog za izvršenje

Sudsku odluku o nespornoj tražbini kao europski nalog za izvršenje potvrđuje ona zemlja EU-a koja je donijela sudsku odluku (država podrijetla). Potvrda se provodi standardnim obrascem. To se može primjenjivati samo na neke dijelove sudske odluke te će se nalog u tom slučaju smatrati „djelomičnim europskim nalogom za izvršenje”.

Minimalne norme

Kako bi sudska odluka o nespornoj tražbini bila potvrđena kao europski nalog za izvršenje, sudski postupak u zemlji EU-a koja je zemlja podrijetla mora ispunjavati određene propisane uvjete.

Stoga su, ako sudska presuda mora biti potvrđena kao europski nalog za izvršenje, dopuštene samo metode dostave podnesaka popisane u uredbi.

Nadalje, u podnesku na temelju kojeg se pokreće postupak moraju se navesti sljedeći detalji:

 • tražbina (osobni detalji stranaka, iznos tražbine, je li obračunata kamata i za koje razdoblje itd.)
 • postupovni koraci potrebni za osporavanje tražbine (rok za osporavanje tražbine, posljedice neulaganja prigovora itd.).

Konačno, zemlja EU-a koja je zemlja podrijetla mora omogućiti pravo na preispitivanje sudske odluke u posebnim slučajevima.

Izvršenje

Na izvršni postupak primjenjuje se zakon zemlje EU-a u kojoj se traži izvršenje sudske odluke (država izvršenja). Vjerovnik tijelima zaduženima za izvršenje mora dostaviti:

 • primjerak sudske odluke;
 • primjerak potvrde europskog naloga za izvršenje;
 • ako je potrebno, prijepis potvrde europskog naloga za izvršenje ili njezin prijevod na službeni jezik zemlje EU-a koja je zemlja izvršenja ili na drugi jezik koji prihvaća zemlja EU-a koja je zemlja izvršenja.

Od vjerovnika se ne može zahtijevati nikakvo osiguranje, jamstvo ili polog zbog činjenice da su strani državljani ili da nemaju domicil ili boravište u zemlji EU-a koja je zemlja izvršenja.

Nadležni sud zemlje EU-a koja je zemlja izvršenja može, ovisno o određenim uvjetima, odbiti izvršiti sudsku odluku ako je ona u suprotnosti s ranijom sudskom odlukom donesenom u bilo kojoj zemlji EU-a ili zemlji izvan EU-a. U određenim slučajevima također može zastati s izvršenjem ili ga ograničiti.

Završne i opće odredbe

Kako bi olakšale pristup postupcima izvršenja, zemlje EU-a obvezuju se javnosti i stručnim krugovima pružati relevantne informacije u okviru europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima.

Vjerovnici mogu slobodno zatražiti priznavanje i izvršavanje sudske odluke u skladu s Uredbom (EU) br. 1215/2012. Nadalje, ovom se uredbom ne dovodi u pitanje primjena Uredbe (EZ) br. 1393/2007 o dostavi, u zemljama EU-a, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 21. listopada 2005.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine (SL L 143, 30.4.2004., str. 15.–39.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EZ) br. 805/2004 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Posljednje ažuriranje 28.06.2016

Top