EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Izvođenje dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima

Izvođenje dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1206/2001 o suradnji između sudova država članica EU-a u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Cilj joj je poboljšati i pojednostaviti pravosudnu suradnju između država članica EU-a i ubrzati izvođenje dokaza u sudskim postupcima u građanskim ili trgovačkim stvarima.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Ova se Uredba primjenjuje u građanskim ili trgovačkim stvarima kada sud države članice:

 • uputi zahtjev nadležnom sudu druge države članice da izvede dokaze;
 • zatraži dopuštenje da izravno izvede dokaze u drugoj državi članici

Zahtjev se treba podnijeti za izvođenje dokaza koji su namijenjeni uporabi u započetom ili predviđenom sudskom postupku.

Izravno slanje zahtjeva između sudova

Države članice moraju sastaviti popis sudova nadležnih za izvođenje dokaza i navesti njihovu mjesnu i posebnu nadležnost (primjerice poseban sud koji bi mogao imati ovlasti za oduzimanje imovine stečene kriminalnim radnjama). Zahtjeve šalje sud pred kojim je postupak započet ili predviđen („sud koji upućuje zahtjev”) izravno sudu druge države članice za izvođenje dokaza („zamoljeni sud”).

Svaka država članica mora imenovati središnje tijelo odgovorno za:

 • dostavu informacija sudovima;
 • traženje rješenja za bilo kakve poteškoće u odnosu na zahtjev;
 • prosljeđivanje zahtjeva nadležnome sudu, u izuzetnim slučajevima

Oblik i sadržaj zahtjeva

Zahtjev se mora predati uporabom obrasca navedenog u ovoj uredbi. Zahtjev mora sadržavati sljedeće informacije:

 • imena i adrese stranaka u sudskome postupku,
 • vrstu i sadržaj predmeta,
 • opis izvođenja dokaza koje treba izvršiti

Zahtjevi moraju biti sastavljeni na službenom jeziku zamoljene države članice ili na drugome jeziku za koji je zamoljena država članica navela da ga može prihvatiti.

Izvršavanje

Zahtjevi se izvršavaju u skladu s pravom zamoljene države članice. Zahtjevi se moraju izvršiti u roku od 90 dana od primitka.

Izvršenje zahtjeva može se odbiti samo ako:

 • zahtjev ne pripada u područje primjene Uredbe (ako se, primjerice odnosi na kaznene, a ne građanske ili trgovačke postupke)
 • izvršenje zahtjeva nije u ovlasti sudskih tijela;
 • zahtjev je nepotpun;
 • osoba čije se saslušanje zahtijeva poziva se na pravo da uskrati svjedočenje ili na zabranu svjedočenja;
 • stranka nije platila polog ili predujam za troškove savjetovanja stručnjaka

Ako je zahtjev odbijen, zamoljeni sud u roku od 60 dana mora obavijestiti o primitku zahtjeva sud koji je uputio zahtjev.

Ako to dopušta pravo države članice suda koji upućuje zahtjev, predstavnici suda te države imaju pravo prisustvovati izvođenju dokaza zamoljenog suda. Stranke i njihovi predstavnici (ako postoje) također smiju prisustvovati.

Uredbom se ne sprečavaju dvije ili više država članica da sklope ili zadrže sporazume radi ubrzavanja ili olakšavanja izvođenja dokaza.

Izvješće

Europska komisija objavila je 2007. godine izvješće o primjeni ove uredbe. Zaključila je da je još uvijek potrebno poduzeti određene mjere kako bi se poboljšalo njezino djelovanje. One su obuhvaćale:

 • poboljšanje razine znanja pravne struke o Uredbi;
 • osiguranje poštovanja roka od 90 dana za izvršenje zahtjeva;
 • bolje iskorištavanje tehnologije, osobito videokonferencija

Javna savjetovanja

U prosincu 2017. Komisija je pokrenula javno savjetovanje o modernizaciji pravosudne suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima u EU-u. Savjetovanje obuhvaća i Uredbu (EZ) br. 1393/2007 o dostavi pismena i Uredbu iz ovog sažetka.

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Uredba se primjenjuje od 1. siječnja 2004. osim:

 • članka 19. (o priručniku provedbenih pravila koji sastavlja Komisija),
 • članka 21. (popis sporazuma ili dogovora na snazi između država članica koje moraju dostaviti Komisiji) i
 • članka 22. (obavijesti koje države članice moraju dostaviti Komisiji o pravilima o radu njihovih nacionalnih sudova i nadležnih tijela),

koji se svi primjenjuju od 1. srpnja 2001.

Danska ne sudjeluje u ovoj direktivi.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (SL L 174, 27.6.2001., str. 1.–24.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EZ) br. 1206/2001 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (COM(2018) 378 final, 31.5.2018.)

Radni dokument službi Komisije – Procjena utjecaja – Popratni dokument Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (SWD(2018) 285 final, 31.5.2018.)

Uredba (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima („dostava pismena”), i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1348/2000 (SL L 324, 10.12.2007., str. 79.–120.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 14.05.2018

Top