EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Spajanje obitelji

Spajanje obitelji

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2003/86/EZ o pravu na spajanje obitelji

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njezin je cilj utvrditi zajednička pravna pravila u pogledu prava na spajanje obitelji. Članovima obitelji nastoji se omogućiti pridruživanje državljanima trećih zemalja, koji zakonito borave na teritoriju EU-a u državi članici u kojoj borave. Cilj je zaštititi obiteljsku zajednicu i olakšati integraciju državljana trećih zemalja.

Ne primjenjuje se na Irsku, Dansku i Ujedinjenu Kraljevinu (1). Uz to, ne dovodi u pitanje povoljnije uvjete predviđene nacionalnim zakonodavstvom.

KLJUČNE TOČKE

Uvjeti

Državljani EU-a, koji imaju boravišnu dozvolu koja vrijedi najmanje jednu godinu u jednoj od država članica i koji imaju pravnu mogućnost za dugotrajno boravište, mogu se prijaviti za spajanje obitelji.

Ova se direktiva ne primjenjuje na članove obitelji građana EU-a ni na državljane trećih zemalja, koji su se prijavili za priznavanje statusa izbjeglice, o čijem zahtjevu još nije donesena konačna odluka ili koji su pod privremenom zaštitom.

Za spajanje obitelji prihvatljive su sljedeće osobe:

 • sponzorov supružnik;
 • maloljetna djeca bračnog para (tj. neudana/neoženjena djeca ispod punoljetne dobi u predmetnoj državi članici) ili jednog bračnog druga, uključujući posvojenu djecu, kada on ima skrbništvo, a djeca su o njemu ovisna.

Na državama članicama je da, uz određene uvjete, dopuste spajanje obitelji za:

 • rodbinu u prvom stupnju u izravnoj liniji (otac ili majka stranog državljanina);
 • punoljetnu neudanu/neoženjenu djecu;
 • nevjenčane partnere.

Poligamija nije priznata; samo se jedan supružnik može koristiti pravom na spajanje. Isto tako, djeca neprihvatljivih supružnika izuzeta su iz prava na spajanje osim ako se to zahtijeva u njihovu najboljem interesu (u skladu s Konvencijom o pravima djeteta iz 1989.).

Države članice smiju tražiti od državljana treće zemlje i njegova/njezina supružnika da budu određene minimalne dobi, (a najviše 21 godinu), prije nego što mogu ostvariti pravo na spajanje obitelji.

Postupak

 • Države članice utvrđuju hoće li zahtjev za spajanje obitelji podnijeti strani državljanin ili članovi obitelji koji mu se žele pridružiti. Osim u iznimnim slučajevima, tijekom trajanja postupka član obitelji koji će se pridružiti mora boraviti izvan EU-a. Zahtjevu se moraju priložiti dokumentirani dokazi o obiteljskom odnosu i o udovoljavanju utvrđenim uvjetima. Zahtjev se mora pregledati u roku od devet mjeseci od podnošenja.
 • Osoba u pitanju možda će morati imati smještaj koji udovoljava općim zdravstvenim i sigurnosnim standardima, osiguranje od bolesti i stabilna novčana sredstva, koja su dovoljna za vlastito uzdržavanje i izdržavanje članova njegove/njezine obitelji. Nadalje, od njega može biti zatraženo da udovolji integracijskim mjerama u skladu s nacionalnim zakonom, kao i da je zakonito boravio u državi članici u pitanju u određenom razdoblju (najviše dvije godine) prije nego što su mu se članovi njegove obitelji pridružili.
 • Članu obitelji može se odbiti ulazak ili boravište na osnovama javnog poretka, unutarnje sigurnosti ili javnog zdravlja. To se primjenjuje i u slučaju prijevare (krivotvorenje dokumenata, brakovi iz interesa itd.). Istim se razlozima može opravdati povlačenje ili odbijanje obnavljanja prethodno odobrene dozvole.
 • Osobe čija je dozvola odbijena, povučena ili nije obnovljena imaju pravo uložiti prigovor.
 • U pogledu spajanja obitelji izbjeglica, države članice ne mogu nametati uvjete u pogledu njihova minimalnog boravka na državnom području prije nego što im se pridruže članovi obitelji. Nadalje, oni su izuzeti od ispunjavanja gornjih uvjeta u pogledu smještaja, zdravstvenog osiguranja i sredstava ako se zahtjev za spajanje obitelji podnese u roku od tri mjeseca nakon davanja statusa izbjeglice.

Prava članova obitelji

 • Članovi obitelji stranog državljanina imaju pravo na boravišnu dozvolu u istom trajanju kao i osobe kojoj su se pridružili i, pod istim uvjetima kao i ta osoba, pristup obrazovanju, zaposlenju i stručnom osposobljavanju.
 • Nakon pet godina boravka (najviše), supružnik ili nevjenčani partner i svako dijete koje je postalo punoljetno imaju pravo na autonomnu boravišnu dozvolu.
 • Uvjeti koji se odnose na odobravanje i trajanje autonomne boravišne dozvole utvrđeni su nacionalnim pravom. Države članice mogu ograničiti odobravanje autonomne boravišne dozvole supružnika ili nevjenčanog partnera u slučajevima raspada obiteljskog odnosa.

Smjernice o primjeni direktive

U 2014. Europska komisija objavila je smjernice za države članice o primjeni direktive.

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 3. listopada 2003. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 3. listopada 2005.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji (SL L 251, 3.10.2003., str. 12.–18.)

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o smjernicama za primjenu Direktive 2003/86/EZ o pravu na spajanje obitelji (COM(2014) 210 final, 3.4.2014.)

Zelena knjiga o pravu na spajanje obitelji državljana trećih zemalja koji borave u Europskoj uniji (Direktiva 2003/86/EZ) (COM(2011) 735 final, 15.11.2011.)

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Direktive 2003/86/EZ o pravu na spajanje obitelji (COM(2008) 610 final, 8.10.2008.)

Posljednje ažuriranje 05.06.2018(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.

Top