Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sigurniji deterdženti za europske potrošače

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sigurniji deterdženti za europske potrošače

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 648/2004 o deterdžentima

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Deterdženti* mogu sadržavati sastojke – površinski aktivne tvari* – s pomoću kojih učinkovitije čiste, no mogu negativno utjecati na kvalitetu vode kad se otpuste u prirodni okoliš. Kao takvih, njihova se uporaba mora pozorno kontrolirati.

Uredba uspostavlja zajednička pravila koja omogućuju prodaju i deterdženata i površinski aktivnih tvari i korištenje njima diljem EU-a, u isto vrijeme pružajući visoku razinu zaštite okoliša i ljudskog zdravlja.

KLJUČNE TOČKE

  • Zakon usklađuje metode ispitivanja kako bi se odredila biorazgradivost svih površinski aktivnih tvari korištenih u deterdžentima. Oni pokrivaju primarnu* i konačnu* biorazgradivost.
  • Ispitivanja se moraju provoditi u laboratorijima koji su u skladu s međunarodno priznatim standardima.
  • Proizvođači su odgovorni za osiguranje da njihovi proizvodi zadovoljavaju zahtjeve zakona.
  • Proizvođači bez odgode i na zahtjev moraju dokumente o rezultatima ispitivanja učiniti dostupnima nadležnim tijelima, kao i podatke o sastojcima zdravstvenom osoblju.
  • Podaci na pakiranju deterdženta moraju biti čitki, vidljivi i neobrisivi. To uključuje kontaktne detalje za proizvođača i list s podacima.
  • Oznake na deterdžentima koji se prodaju za javnu uporabu moraju navoditi detalje o preporučenim dozama za različita pranja u standardnoj perilici rublja.
  • Nacionalna nadležna tijela mogu zabraniti određeni deterdžent ako smatraju da predstavlja rizik za ljudsko zdravlje ili zdravlje životinja ili rizik za okoliš. O toj odluci izvješćuju Europsku komisiju i druge zemlje EU-a.

Zakon je izmijenjen 2012. kako bi se uskladila pravila o ograničavanju sadržaja fosfata i drugih fosfornih spojeva u deterdžentima za perilice rublja i posuđa u kućanstvima.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Stupila je na snagu 8. listopada 2005.

POZADINA

Prethodni zakon obuhvaćao je samo primarnu biorazgradivost površinski aktivnih tvari u deterdžentima. Ova uredba zamjenjuje ga, pridajući najveće značenje konačnoj biorazgradivosti.

Izmjena iz 2012. uvodi nova ograničenja kako bi se umanjila šteta koju fosfati iz deterdženata mogu imati na ekosustave i kvalitetu vode, fenomen poznat kao „eutrofikacija”.

Za dodatne informacije pogledajte mrežnu stranicu Europske komisije o zakonima o kemikalijama.

KLJUČNI POJMOVI

* Deterdžent: svaka tvar ili pripravak, u tekućem obliku, u obliku praška ili u bilo kojem drugom obliku, koji sadržava sapune i/ili druge površinski aktivne tvari namijenjene pranju i čišćenju.

* Površinski aktivna tvar: jedna od mnogih različitih sastavnica koje čine deterdžent. Dodaju se kako bi očistili nečistoću s kože, odjeće i jedinica kućanstva, posebice u kuhinjama i kupaonicama. Smanjuju površinsku napetost između dviju tekućina ili između tekućine i krute tvari. Također mogu djelovati kao agenti vlaženja, emulgatori i agenti pjenjenja. Pojam dolazi od „površinski aktivne tvari”.

* Primarna biorazgradnja: kad površinski aktivna tvar izgubi svoju sposobnost površinskog djelovanja. Važno je da se ova sposobnost izgubi kako bi se što je više moguće smanjili bilo koji negativni utjecaji na postrojenja za obradu vode.

* Konačna biorazgradnja: kada se površinski aktivna tvar razgrađuje na ugljikov dioksid, vodu i mineralne soli i apsorbira u okoliš.

DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 648/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o deterdžentima (SL L 104, 8.4.2004., str. 1.–35.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 648/2004 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Posljednje ažuriranje 15.02.2016

Top